ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζονται οι δικαστικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την οργάνωση και παροχή των προγραμμάτων επιμόρφωσης της παρ. 3 του άρθρου 7, η διάρκειά τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και το χρόνο ολοκλήρωσής τους.

  • 16 Απριλίου 2024, 18:15 | ΕΥΗ

    Ως Πρόεδρος Πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών και επειδή το ζήτημα της άμεσης στελέχωσης των Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων, είναι κάτι που μας αφορά όλους άμεσα, κυρίως αυτούς, που με τη νέα δικαστική χρονιά, θα υπηρετήσουμε στο ποινικό τμήμα του Πρωτοδικείου, θα ήθελα να παρακαλέσω τους αρμόδιους φορείς για τα ακόλουθα:
    Η εκπαίδευση των συναδέλφων πρώην Ειρηνοδικών-Πταισματοδικών ιδίως σε ζητήματα ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας, καλό θα ήταν να ολοκληρωθεί άμεσα, δηλαδή μέχρι την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2024, είναι ένας επαρκής χρόνος, για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και να μας βοηθήσουν στα ποινικά ακροατήρια. Όπως έχω ήδη αναφέρει και σε προηγούμενη ανάρτησή μου στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου, ήδη υπάρχει εμπειρία των πρώην Ειρηνοδικών-Πταισματοδικών στα ποινικά ακροατήρια, αφενός μεν γιατί έχουν συμμετάσχει σε τριμελείς συνθέσεις στην επαρχία ως μέλη αλλά και ως εισαγγελείς στις μονομελείς συνθέσεις κι αφετέρου γιατί μέχρι το 2019 δίκαζαν πταίσματα. Άλλωστε αν ήδη με τη νέα δικαστική χρονιά συμμετέχουν σε Τριμελή Πλημμελειοδικεία, γεγονός που θα αποτελέσει το σημαντικότερο στάδιο της εκπαίδευσής τους, μαζί με τα ειδικά σεμινάρια, που θα παρακολουθήσουν, θεωρώ ότι στις αρχές του 2025, θα μπορούν επαρκώς να προεδρεύσουν και σε Μονομελή Πλημμελειοδικεία.

    Σας ευχαριστώ.