ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4871/2021 Άρθρο 17 Βαθμός των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που τοποθετούνται ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4871/2021

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4871/2021 (Α’ 246), περί των διευθυντών κατάρτισης και επιμόρφωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου:
α) Για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ένας (1) Πάρεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, ο οποίος έχει συμπληρώσει δέκα (10) τουλάχιστον έτη παραμονής στον βαθμό, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από τον Άρειο Πάγο, ή ένας (1) Πρόεδρος Εφετών, ο οποίος υπηρετεί στα διοικητικά δικαστήρια, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
β) Για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, ένας (1) Πρόεδρος Εφετών, ο οποίος υπηρετεί στα πολιτικά δικαστήρια.
γ) Για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, ένας (1) Εισαγγελέας Εφετών.».

 • 18 Απριλίου 2024, 20:17 | Μαρία

  Η ισχύουσα σήμερα ρύθμιση,με την οποία το ανώτατο όριο ηλικίας για την εισαγωγή στην ΕΣΔΙ, τίθεται στα 40 έτη,δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιβάλλεται για λόγους δημοσιονομικής ισορροπίας,ήτοι για να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη άσκηση του επαγγέλματος του δικαστικού λειτουργού για ικανό χρονικό διάστημα πριν την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης, λόγοι οι οποίοι συνιστούν το μοναδικό νόμιμο έρεισμα για την θέσπιση αντίστοιχων περιορισμών κατά την Ευρωπαική Νομοθεσία και Νομολογία.Τούτο δε,διότι κατά τα ήδη ισχύοντα, απαιτείται ούτως ή άλλως η παρέλευση ικανού χρόνου ασφάλισης,προκειμένου να θεμελιώσει ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα δικαίωμα πλήρους σύνταξης,αλλά κυρίως,διότι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΣΔΙ,είναι στην πλειονότητά τους ήδη ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικούς φορείς,καταβάλλοντας διόλου ευκαταφρόνητες ασφαλιστικές εισφορές.Ως εκ τούτου, και στο μέτρο που αντιβαίνει στις διατάξεις του Ευρωπαικού Δικαίου,θα πρέπει η ισχύουσα ρύθμιση να τροποποιηθεί και να καταργηθεί κάθε ανώτατος ηλικιακός περιορισμός.Σε αντιστάθμισμα,θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψιν ο ήδη διαδραμών χρόνος κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου για υποψηφίους άνω των 45 ετών

 • 18 Απριλίου 2024, 15:39 | Ευα (πρωτοδικης)

  Όλες οι προσευχές

  ….απλά οι αρμόδιοι να διαβάσουν έστω και ένα σχόλιο!!!

  Γιατί αν διαβασουν…θα αντιληφθούν τη σημασία καιθα προβούν σε αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας εισαγωγης στην εσδι!!

 • 18 Απριλίου 2024, 08:56 | Ioanna

  Επιβάλλεται η άμεση κατάργηση του ανωτάτου ορίου ηλικίας προς όφελος της δικαιοσύνης, όπως ακριβώς είχε εξαγγείλει ο Υπουργός. Η καθιέρωση του ανωτάτου ορίου ηλικίας αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας και συνιστά απαγορευμένη διάκριση κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 17 Απριλίου 2024, 23:49 | Μαρία

  Η ισχύουσα σήμερα ρύθμιση, με την οποία το ανώτατο όριο ηλικίας για την εισαγωγή στην ΕΣΔΙ τίθεται στα 40 έτη,δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιβάλλεται για λόγους δημοσιονομικής ισορροπίας,δηλαδή για να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη άσκηση του επαγγέλματος του δικαστικού λειτουργού για ικανό χρονικό διάστημα πριν την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης, λόγοι που συνιστούν το μοναδικό νόμιμο έρεισμα για την θέσπιση αντίστοιχων περιορισμών κατά την Ευρωπαική Νομοθεσία και Νομολογία.Και αυτό διότι, κατά τα ήδη ισχύοντα, απαιτείται ούτως ή άλλως η παρέλευση ενός ικανού
  χρονικού διαστήματος προκειμένου να θεμελιώσει ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος στον Δημόσιο Τομέα δικαίωμα (πλήρους) σύνταξης.Κυρίως όμως, διότι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΣΔΙ, είναι στην πλειονότητά τους ήδη ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικούς φορείς, καταβάλλοντας διόλου ευκαταφρόνητες ασφαλιστικές εισφορές.Ως εκ τούτου, και στο μέτρο που αντιβαίνει στις διατάξεις της Ευρωπαικής Νομοθεσίας, θα πρέπει η ισχύουσα σήμερα ρύθμιση να τροποποιηθεί, και να καταργηθεί οποιοδήποτε ηλικιακό όριο.Ως αντιστάθμισμα, θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψιν ο ήδη διαδραμών χρόνος κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου για υποψηφίους άνω των 45 ετών.

 • 17 Απριλίου 2024, 08:57 | Νικολία

  Δέον να αυξηθεί άμεσα το ανώτατο ηλικιακό όριο εισαγωγής στην εσδι.
  Το προανήγγειλε ο ίδιος ο υπουργός, με πλήρη αιτιολόγηση της θέσης του.

 • 16 Απριλίου 2024, 21:32 | Χαρά

  Ο διαγωνισμός πρέπει να αναμορφωθεί ριζικά ώστε να γίνει το πρώτο βήμα για την επιλογή των αξιότερων που θα περιφρουρήσουν και αποκαταστήσουν στη συνείδηση του πολίτη το κύρος, την αμεροληψία και την ίδια την ιδέα της δικαιοσύνης.
  Οι ρυθμίσεις πρέπει να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση σε όλους, ώστε να διαγωνίζονται οι καλύτεροι, όποιας ηλικίας και αν είναι, να διορίζονται οι αξιότεροι όποιας ηλικίας και αν είναι, να μην αφήνουν κανένα περιθώριο ή υπόνοιες νεποτισμού, αναξιοκρατίας ή μεροληψίας στη συνείδηση των υποψηφίων, των εξεταζομένων αλλά και του απλού πολίτη που δικαιούται μία δίκαιη δίκη που διεξάγεται από πρόσωπα αυξημένου κύρους και στέρεης ηθικοπνευματικής συγκρότησης, που λειτουργούν ως εγγύηση, αλλά και προϋπόθεση για την επίτευξη της.
  Στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να συμβάλλουν η κατάργηση ηλικιακού ορίου (είτε κατώτατου είτε ανώτατου), η κατάργηση του προφορικού σταδίου αλλά γραπτή εξέταση και σε ερωτήματα θεωρητικού χαρακτήρα , η πρόβλεψη διαδικασίας και οργάνου εξέτασης ενστάσεων ανεξαρτήτως απόκλισης μεταξύ των δύο βαθμολογιών, η δημοσίευση πρότυπων απαντήσεων, ο των προτέρων καθορισμός επιμέρους βαθμών κάθε ερωτήματος, μη προσμέτρηση στη βαθμολογία μεταπτυχιακών, διδακτορικών (οι ακαδημαϊκοί τίτλοι μπορούν να προσμετρηθούν στην επιλογή μελών ΔΕΠ και όχι δικαστών)
  Αυτά θα ήταν βήματα προς μία αρχή αναμόρφωσης.
  Η επανάληψη παλαιών ρυθμίσεων αναδεικνύει την αναγνώριση από την πλευρά του νομοθέτη ότι κάτι δεν γίνεται σωστά και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε χωρίς όμως ο ίδιος να γνωρίζει τι ακριβώς είναι αυτό που δεν γίνεται σωστά.
  Ας ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι όντως υπάρχει ανάγκη κοινωνική και πραγματική η δικαιοσύνη να αναμορφωθεί και μετά ας αρχίσουμε να νομοθετούμε με τον σκοπό αυτό και για τον σκοπό αυτό και όχι απλά για να λέμε ότι νομοθετήσαμε.

 • 12 Απριλίου 2024, 12:14 | Ασημίνα Κ.

  Η αύξηση ορίου ηλικίας των υποψηφίων στην ΕΣΔι είναι μείζον θέμα που χρήζει ρύθμισης.
  Οι περιορισμοί για την εισαγωγή στη σχολή είναι ήδη πολλοί (2ετής άσκηση δικηγορίας, αυστηρές εξετάσεις κοκ) και δικαιολογούνται εν μέρει από τη φύση του λειτουργήματος.
  Ποιος όμως ορίζει ότι κάποιος που θα εισαχθεί στα 50 του χρόνια στο σώμα δε μπορεί να προσφέρει;
  Ο περιορισμός αυτός είναι υπέρεμετρος και παράλογος και οφείλει να εξαλειφθεί.

 • 12 Απριλίου 2024, 10:28 | Αλεξάνδρα δικηγόρος

  Επιβάλλεται η επαναφορά του ηλικιακου οριου στα 45 έτη. Η μείωση στα 40 έτη δεν συνάδει με την νομολογια της ευρωπαϊκής ένωσης και με το ελληνικό Σύνταγμα.
  Δέον να λάβουν χώρα οι εξαγγελίες του υπουργού, με γνώμονα και την αιτιολόγηση του ίδιου του υπουργού, ως προς την άποψη του για αύξηση του ανώτατου ορίου.

 • 12 Απριλίου 2024, 09:17 | Βίκυ

  Οι δικαστές δεν είναι ποδοσφαιριστές ή μοντέλα για να δικαιολογείται ο περιορισμός στην πρόσβασή τους στο επάγγελμα μετά τα 40… Ίσα ίσα, είναι αυτονόητο ότι για την κατάληψη τέτοιων θέσεων ενδείκνυται να έχει κανείς ωριμότητα και εμπειρία. Ας αναλογιστούν οι βουλευτές πόσο λογικό θα ήταν να μη μπορεί κανείς να γίνει βουλευτής αν έχει περάσει τα 40… ή να μη μπορεί να γίνει κάποιος π.χ. καθηγητής πανεπιστημίου εφόσον έχει περάσει τα 40

 • 12 Απριλίου 2024, 07:44 | Βασιλική Κ.

  Να συμπεριληφθεί ρύθμιση για κατάργηση ή αύξηση του ανώτατου ηλικιακού ορίου για την εισαγωγή στην ΕΣΔΙ. Αυτή η μείωση συνιστά περιορισμό, βάσει της ηλικίας, στο δικαίωμα της ίσης πρόσβασης στα δημόσια αξιώματα, έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της αξιοκρατίας και τη στελέχωση των δημόσιων θέσεων με άτομα ικανά. Μόνο η Ελλάδα θέτει ανώτατο όριο ηλικίας για την εισαγωγή στη Σχολή Δικαστών, αυθαίρετα και αναιτιολόγητα.

 • 11 Απριλίου 2024, 21:44 | Χριστίνα Καλαιτζιδου

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας των υποψηφίων στην ΕΣΔΙ όπως επανειλημμένως προανήγγειλε ο υπουργός.

 • 11 Απριλίου 2024, 11:21 | Αγράμπελη Αγρίου

  Στους ταραγμένους καιρούς της πανδημίας COVID-19, η Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ) σημείωσε σημαντική στροφή με την εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 1β του Ν. 4871/2021. Αυτή η αλλαγή, μειώνοντας το ανώτατο όριο ηλικίας για εισαγωγή από τα 45 στα 40 έτη, πυροδότησε διαμάχες καθώς αντιβαίνει στη θεμελιώδη αρχή της έννομης τάξης της ΕΕ για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας. Αυτή η κίνηση προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την παραβίαση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η ισότητα, η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια δικαίου, λόγω των ξαφνικών και αντικρουόμενων νομοθετικών αλλαγών.
  Επίσης είναι εντελώς αντιφατικό με τα συστήματα εισόδου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η πλειοψηφία δεν επιβάλλει ανώτατο όριο ηλικίας, υπάρχουν περιπτώσεις αυξημένων απαιτήσεων ελάχιστης ηλικίας για τους επίδοξους δικαστικούς λειτουργούς. Για παράδειγμα, η Γαλλία ορίζει το ελάχιστο όριο ηλικίας στα 31 και η Γερμανία στα 35, συχνά συνδεδεμένο με την ανάγκη για προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και κοινωνική ωριμότητα παρά με προσωπικά συμφέροντα. Ας μην φιλοδοξούμε απλώς να ανεβαίνουμε στην επαγγελματική ιεραρχία., αλλά να υπηρετήσουμε πραγματικά τη δικαιοσύνη στον κόσμο. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο που λείπει αυτή τη στιγμή.
  Τέλος, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις ειδικές εκθέσεις του 2020 και του 2023 που εξέδωσε ο Συνήγορος του Πολίτη. Αυτές οι εκθέσεις υπογραμμίζουν την έλλειψη ίσης μεταχείρισης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μεταξύ 25 ερωτηθέντων που επιβάλλει ανώτατο όριο ηλικίας για την εισαγωγή στη Σχολή Δικαστών. Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα αυτής της πολιτικής επιλογής. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειλημμένα προτρέψει το Υπουργείο Δικαιοσύνης είτε να αυξήσει το ανώτατο όριο ηλικίας των 45 ετών είτε να το καταργήσει εντελώς για τους υποψηφίους που επιδιώκουν να εισαχθούν στο ΕΣΔΙ.

 • 11 Απριλίου 2024, 01:57 | Χρυσάνθη Χατζή

  Πρέπει να αυξηθεί το ανώτατο όριο ηλικίας εισαγωγής στην εσδι.
  Να υπάρχει συμφωνία με τη νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου , και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις-εξαγγελίες του υπουργού.

 • 10 Απριλίου 2024, 12:47 | Θάνος Δικηγόρος

  Θα πρέπει να αυξηθεί το όριο ηλικίας εισαγωγης στην εσδι, με επαναφορά του προγενέστερου άρθρου,που οριζε ανώτατο όριο ηλικίας 45 έτη.

  Η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της βουλής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να λάβουν χώρα οι επι πολλάκις εξαγγελίες του υπουργού.

 • 10 Απριλίου 2024, 10:43 | Α

  Είναι απαραίτητη η αναφορά περί μη αποκλεισμού από τον διαγωνισμό της ΕΣΔΙ των προσώπων που έχουν ηλικία άνω των 40 ετών. Εκτός του ότι υπήρξε σχετική υπουργική δέσμευση, ο αποκλεισμός από τον διαγωνισμό της ΕΣΔΙ των υποψήφιων δικαστικών λειτουργών λόγω ηλικιακού ορίου των 40 ετών συνιστά ευθεία παραβίαση του συντάγματος και της ΕΣΔΑ εξαιτίας της διάκρισης που υφίστανται οι υποψήφιοι, διάκριση η οποία δεν δικαιολογείται από την φύση των καθηκόντων της θέσης. Αντίθετα η απαγόρευση της διάκρισης, εκτός της συνταγματικής υποχρέωσης είναι αυτή που βοηθά να συμμετέχουν υποψήφιοι δικαστικοί λειτουργοί με περισσότερη εμπειρία, προσόντα και έτσι να πληρούν τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας. Άλλωστε τέτοια διάκριση δεν υφίσταται ούτε στον πρόσφατο διαγωνισμό της ΕΣΔΙ για τους υποψήφιους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά μόνο ορίζεται σ’ αυτόν το κατώτερο όριο ηλικίας ( το 21ο έτος)και όχι το ανώτερο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ηλικία άνω των 21 ετών ως προς τα προσόντα του υποψήφιου δεν έχει ουδεμία σχέση. Δεδομένης της διαφοροποίησης αυτής υφίσταται εμφανής αοριστία και ασάφεια.

 • 9 Απριλίου 2024, 12:17 | Αδαμάντιος

  Επιβάλλεται βάσει των επανειλημμένων εξαγγελιων του υπουργού, η αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας εισαγωγής στην εσδι. Να επανέλθει η προηγούμενη ρύθμιση, που ίσχυε για χρόνια, και συμβαδίζει με τη νομολογια του ευρωπαϊκού δικαστηρίου,ήτοι η αύξηση του ηλικιακου ορίου στα 45 έτη τουλάχιστον.

 • 9 Απριλίου 2024, 01:34 | Ν

  Η επανεξέταση της εξάλειψης του ορίου ηλικίας για την εισαγωγή στη Σχολή Δικαστών, ίσως είναι αναγκαία, λόγω αντίθεσης της διάταξης περί θέσης ορίου ηλικίας στις διατάξεις ευρωπαικών νομοθετημάτων περί απαγόρευσης των διακρίσεων (βλ. σχετικές αποφάσεις του ΔΕΕ και την αριθμ. 2000/78/ΕΚ οδηγία της ΕΕ). Εξάλλου, στις περισσότερες ευρωπαικές χώρες μοναδικές προυποθέσεις τίθενται η επιτυχής περάτωση των σπουδών και η νομική επαγγελματική πείρα.

 • 8 Απριλίου 2024, 16:20 | Theodora

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου για αύξηση ορίου ηλικίας πρόσβασης στην ΕΣΔΙ! Έστω επαναφοράς του ανώτατου ορίου των 45ετών όπως προϋπήρχε..Στις προγραμματικές δηλώσεις του υπουργού η άνοδος του ορίου ηλικίας στην ΕΣΔΙ ήταν από τα πρώτα ζητήματα αναμόρφωσης!

 • 8 Απριλίου 2024, 03:30 | Vasiliki

  Είναι σημαντικό να εξεταστεί η αύξηση του ορίου ηλικίας εισαγωγής στην ΕΣΔΙ.

 • 5 Απριλίου 2024, 16:32 | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την αύξηση ορίου ηλικίας των υποψηφίων στην ΕΣΔι το οποίο με το άρθρο 17 παρ.1β του Ν. 4871/2021 μειώθηκε από τα 45 στα 40 έτη. Τούτο επιβάλλεται καθώς με το επί δεκαετίας προισχύον ηλικιακό καθεστώς για την εισαγωγή στην ΕΣΔΙ, κατά το οποίο το ανώτατο όριο πρόσβασης των υποψηφίων στο διαγωνισμό είχε αυξηθεί από τα 40 στα 45 έτη με την αιτιολογία ότι «τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν αυξημένη εμπειρία πολύ χρήσιμη για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους» (βλ. αιτιολογική έκθεση του N. 3910/2011). Με την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής για το ισχύον άρθρο 17 του Ν. 4871/2021, κατά ρητή αναφορά της οποίας η εν λόγω μείωση συνιστά «περιορισμό , βάσει της
  ηλικίας, στο δικαίωμα της ίσης πρόσβασης στα δημόσια αξιώματα», τονίζοντας περαιτέρω την καταφανή έλλειψη αιτιολογίας της προκείμενης ρύθμισης, καθώς δεν εξηγείται (μεταξύ άλλων) αν και σε ποιο βαθμό η είσοδος στο δικαστικό σώμα προσώπων ηλικίας 40 έως 45 ετών είχε πράγματι αρνητική επίδραση στην άσκηση των λειτουργικών τους καθηκόντων λόγω της αντίστοιχης μείωσης κατά 5έτη του χρονικού εύρους της υπηρεσιακής τους εξέλιξης, θέτοντας εν τέλει το ερώτημα «αν στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης συντελεί πρωτίστως το χρονικό περιθώριο, έναντι των κριτηρίων που συνάπτονται ευθέως προς την προσωπική αξία των υποψήφιων δικαστικών λειτουργών και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες του δικαστικού έργου».