Άρθρο 6 Αναδιάρθρωση πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού και καθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους

1. Οι έδρες και οι περιφέρειες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού ορίζονται ως εξής:

α) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (πρώην Νομός Αιτωλοακαρνανίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Αγρίνιο. Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας (Αγρινίου) εμπίπτουν ο Δήμος Αμφιλοχίας, πλην της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου, ο Δήμος Θέρμου, οι Δημοτικές Ενότητες Αγρινίου, Θεστιέων, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων και Στράτου του Δήμου Αγρινίου και η Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας. Τα Ειρηνοδικεία Μεσολογγίου, Αγρινίου, Βάλτου και Ναυπάκτου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας ορίζεται το Μεσολόγγι, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και οι Δημοτικές Ενότητες Μακρυνείας, Αγγελοκάστρου και Αρακύνθου του Δήμου Αγρινίου. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας ορίζεται η Ναύπακτος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ναυπακτίας. Οι οργανικές θέσεις Δικαστών και Εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι έξι (26), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας ανέρχονται σε ενενήντα τέσσερις (94).

β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας (πρώην Νομός Αργολίδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ναυπλίου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Ναύπλιο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ναυπλίου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Τα Ειρηνοδικεία Ναυπλίου, Άργους και Μάσσητος (Κρανίδι) καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ναυπλίου ορίζεται το Άργος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Άργους- Μυκηνών. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ναυπλίου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαέξι (16), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ναυπλίου ανέρχονται σε πενήντα (50).

γ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας (πρώην Νομός Αρκαδίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Τριπόλεως, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Τρίπολη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Τριπόλεως εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Τα Ειρηνοδικεία Τριπόλεως, Μεγαλόπολης, Δημητσάνας (Ψωφίδος) και Άστρους καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Τρίπολης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δέκα (10), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Τριπόλεως ανέρχονται σε τριάντα εννέα (39).

δ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (πρώην Νομός Άρτας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Άρτας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Άρτα. Στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Άρτας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, καθώς και οι Δημοτικές Ενότητες Φιλιππιάδας και Ανωγείου του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και η Δημοτική Ενότητα Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Το Ειρηνοδικείο Άρτας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Άρτας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Άρτας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Άρτας ανέρχονται σε τριάντα τρεις (33).

ε) Στην Περιφέρεια Αττικής, διατηρούνται τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς, ως κεντρικές έδρες, καθώς και οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Πειραιώς. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών ιδρύεται ποινικό τμήμα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης και Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς και ο Δήμος Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πειραιώς εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς, Δυτικής Αττικής πλην Δήμου Φυλής, Νήσων Αττικής και Νοτίου Τομέα Αθηνών, καθώς και οι Δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. Τα Ειρηνοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Αιγίνης, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλαυρίας (Πόρος), Καλλιθέας, Κρωπίας, Κυθήρων, Λαυρίου, Νέας Ιωνίας, Νικαίας, Ιλίου, Μαραθώνος, Μεγάρων, Περιστερίου, Σαλαμίνας, Σπετσών και Χαλανδρίου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων στα Ειρηνοδικεία Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Κρωπίας, Λαυρίου, Νέας Ιωνίας, Ιλίου, Μαραθώνος, Περιστερίου και Χαλανδρίου μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων στα Ειρηνοδικεία Πειραιώς, Αιγίνης, Ελευσίνας, Καλαυρίας (Πόρος), Καλλιθέας, Κυθήρων, Νικαίας, Μεγάρων, Σαλαμίνας και Σπετσών μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Πειραιώς. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζονται το Μαρούσι, το Κορωπί και το Περιστέρι, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν: α) στην Περιφερειακή Έδρα Αμαρουσίου, οι Δήμοι Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης και Χαλανδρίου β) στην Περιφερειακή Έδρα Κορωπίου, οι Δήμοι Κρωπίας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, γ) στην Περιφερειακή Έδρα Περιστερίου, οι Δήμοι Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: εκατόν πενήντα μία (151), β) Πρωτοδίκες: πεντακόσιες εξήντα τρεις (563), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: τριάντα επτά (37), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: πενήντα εννέα (59), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: εβδομήντα εννέα (79), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: δεκατρείς (13). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αθηνών ανέρχονται σε χίλιες διακόσιες (1200).
Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Πειραιώς ορίζονται η Καλλιθέα και τα Μέγαρα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν: α) στην περιφερειακή έδρα Καλλιθέας, οι Δήμοι Καλλιθέας, Μοσχάτου- Ταύρου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, και β) στην περιφερειακή έδρα Μεγάρων, οι Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων και Μάνδρας- Ειδυλλίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Πειραιώς ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δεκαεννέα (19), β) Πρωτοδίκες: εκατόν είκοσι πέντε (125), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δώδεκα (12), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: οκτώ (8), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δεκατέσσερις (14), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Πειραιώς ανέρχονται σε τριακόσιες δεκατέσσερις (314).

στ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (πρώην Νομός Αχαΐας) ορίζονται Πρωτοδικείο Αχαΐας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αχαΐας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Τα Ειρηνοδικεία Πατρών, Δύμης, Αιγιαλείας, Ακράτας και Καλαβρύτων καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Αχαΐας. Ως παράλληλες έδρες του Πρωτοδικείου Αχαΐας ορίζονται: α) το Αίγιο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Αιγιαλείας και β) τα Καλάβρυτα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο Δήμος Καλαβρύτων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αχαΐας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: οκτώ (8), β) Πρωτοδίκες: εξήντα μία (61), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: τρεις (3), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: έξι (6), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: οκτώ (8). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αχαΐας ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα (170).

ζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (πρώην Νομός Βοιωτίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Βοιωτίας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βοιωτίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Τα Ειρηνοδικεία Λιβαδειάς και Θηβών καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Βοιωτίας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ορίζεται η Θήβα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι τέσσερις (24), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ανέρχονται σε εξήντα τέσσερις (64).

η) Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (πρώην Νομός Γρεβενών) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Γρεβενών, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Γρεβενά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Γρεβενών εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Το Ειρηνοδικείο Γρεβενών καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Γρεβενών. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Γρεβενών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: πέντε (5), γ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μηδέν (0). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Γρεβενών ανέρχονται σε δεκαεννέα (19).

θ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (πρώην Νομός Δράμας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Δράμας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Δράμα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Δράμας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Το Ειρηνοδικείο Δράμας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Δράμας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Δράμας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Δράμας ανέρχονται σε τριάντα επτά (37).

ι) Στις Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου (πρώην Νομός Δωδεκανήσου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κω, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κω. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κω εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω και Καλύμνου. Τα Ειρηνοδικεία Κω, Καλύμνου και Λέρου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κω. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Κω ορίζονται: α) η Κάλυμνος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Καλυμνίων και Αστυπάλαιας και β) η Λέρος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Λέρου, Λειψών, Αγαθονησίου και Πάτμου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κω ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: εννέα (9), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κω ανέρχονται σε είκοσι οκτώ (28).

ια) Στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Καρπάθου (πρώην Νομός Δωδεκανήσου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ρόδου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Ρόδο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρόδου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου και Καρπάθου. Τα Ειρηνοδικεία Ρόδου και Καρπάθου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ρόδου. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ρόδου ορίζεται η Κάρπαθος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Καρπάθου και Κάσου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ρόδου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τέσσερις (4), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ρόδου ανέρχονται σε πενήντα δύο (52).

ιβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (πρώην Νομός Έβρου):
α) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης εμπίπτουν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και οι Δημοτικές Ενότητες Σουφλίου και Τυχερού του Δήμου Σουφλίου. Το Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης ανέρχονται σε τριάντα (30),
β) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Ορεστιάδα. Στην Περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας εμπίπτει ο Δήμος Ορεστιάδας. Τα Ειρηνοδικεία Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας ορίζεται το Διδυμότειχο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν ο Δήμος Διδυμοτείχου και η Δημοτική Ενότητα Ορφέα του Δήμου Σουφλίου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας ανέρχονται σε είκοσι τρεις (23).

ιγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην Νομός Εύβοιας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χαλκίδας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Χαλκίδα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χαλκίδας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Τα Ειρηνοδικεία Χαλκίδας, Κύμης, Ταμινέων, Ιστιαίας και Καρύστου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ορίζονται: α) η Ιστιαία, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού και ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης–Αγίας Άννας, β) η Κάρυστος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Καρύστου και γ) η Κύμη, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν η Δημοτική Ενότητα Κύμης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και ο Δήμος Σκύρου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι οκτώ (28), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: έξι (6). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ανέρχονται σε ογδόντα (80).

ιδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (πρώην Νομός Ευρυτανίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Καρπενήσι. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Το Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: τέσσερις (4), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μηδέν (0). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ανέρχονται σε δεκαπέντε (15).

ιε) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (πρώην Νομός Ζακύνθου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ζακύνθου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Ζάκυνθο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ζακύνθου εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Το Ειρηνοδικείο Ζακύνθου καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ζακύνθου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ζακύνθου ανέρχονται σε είκοσι δύο (22).

ιστ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (πρώην Νομός Ηλείας) ορίζονται Πρωτοδικείο Ηλείας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ηλείας εμπίπτουν οι Δήμοι Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας-Κρεσταίνων, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Τα Ειρηνοδικεία Πύργου, Αμαλιάδας, Αρήνης (Ζαχάρω), Ολυμπίων (Πελόπιο), Μυρτουντίων και Γαστούνης καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ηλείας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζεται η Αμαλιάδα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ήλιδας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι τρεις (23), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ηλείας ανέρχονται σε ενενήντα πέντε (95).

ιζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (πρώην Νομός Ημαθίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Βέροιας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Βέροια. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βέροιας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Τα Ειρηνοδικεία Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Βέροιας. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Βέροιας ορίζεται η Νάουσα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Βέροιας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαοκτώ (18), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βέροιας ανέρχονται σε σαράντα επτά (47).

ιη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (πρώην Νομός Ηρακλείου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Ηράκλειο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ηρακλείου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τα Ειρηνοδικεία Ηρακλείου, Πύργου, Καστελλίου-Πεδιάδος και Μοιρών καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ορίζονται οι Μοίρες, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι Δήμοι Φαιστού και Γόρτυνας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: έξι (6), β) Πρωτοδίκες: σαράντα μία (41), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: έξι (6), στ) Εισαγγελικός Πάρεδρος: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ανέρχονται σε εκατόν δέκα επτά (117).

ιθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (πρώην Νομός Θεσπρωτίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Ηγουμενίτσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Το Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: οκτώ (8), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ανέρχονται σε είκοσι μία (21).

κ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (πρώην Νομός Θεσσαλονίκης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εμπίπτουν οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Πυλαίας-Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Χαλκιδόνος και Ωραιοκάστρου. Τα Ειρηνοδικεία Θεσσαλονίκης, Βασιλικών, Κουφαλίων και Λαγκαδά καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ορίζεται ο Λαγκαδάς, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Λαγκαδά και Βόλβης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τριάντα (30), β) Πρωτοδίκες: εκατόν ογδόντα τρεις (183), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δώδεκα (12), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: έντεκα (11), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: είκοσι δύο (22), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: πέντε (5). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ανέρχονται σε τετρακόσιες είκοσι έξι (426).

κα) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (πρώην Νομός Ιωαννίνων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Ιωάννινα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Τα Ειρηνοδικεία Ιωαννίνων και Κόνιτσας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ορίζεται η Κόνιτσα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ανέρχονται σε πενήντα τρεις (53).

κβ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου (πρώην Νομός Καβάλας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Καβάλας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Καβάλα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καβάλας εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου. Τα Ειρηνοδικεία Καβάλας, Παγγαίου και Θάσου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Καβάλας. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Καβάλας ορίζονται: α) το Παγγαίο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Παγγαίου και β) η Θάσος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Καβάλας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καβάλας ανέρχονται σε πενήντα πέντε (55).

κγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (πρώην Νομός Καρδίτσας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Καρδίτσας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Καρδίτσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καρδίτσας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Το Ειρηνοδικείο Καρδίτσας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Καρδίτσας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καρδίτσας ανέρχονται σε τριάντα εννέα (39).

κδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (πρώην Νομός Καστοριάς) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Καστοριάς, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Καστοριά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καστοριάς εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Το Ειρηνοδικείο Καστοριάς καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Καστοριάς. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Καστοριάς ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καστοριάς ανέρχονται σε είκοσι δύο (22).

κε) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (πρώην Νομός Κέρκυρας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κέρκυρα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κέρκυρας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαοκτώ (18), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας ανέρχονται σε σαράντα τρεις (43).

κστ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης (πρώην Νομός Κεφαλληνίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Αργοστόλι. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Τα Ειρηνοδικεία Αργοστολίου και Σαμαίων καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ορίζεται η Σάμη, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Σάμης και Ιθάκης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ανέρχονται σε είκοσι μία (21).

κζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς (πρώην Νομός Κιλκίς) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κιλκίς, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Κιλκίς. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κιλκίς εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Τα Ειρηνοδικεία Κιλκίς και Πολυκάστρου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κιλκίς. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κιλκίς ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κιλκίς ανέρχονται σε τριάντα (30).

κη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (πρώην Νομός Κοζάνης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κοζάνης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κοζάνη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κοζάνης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Τα Ειρηνοδικεία Κοζάνης και Εορδαίας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κοζάνης. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Κοζάνης ορίζεται η Πτολεμαΐδα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κοζάνης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαέξι (16), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κοζάνης ανέρχονται σε σαράντα έξι (46).

κθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (πρώην Νομός Κορινθίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κορίνθου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κόρινθο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κορίνθου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Τα Ειρηνοδικεία Κορίνθου, Νεμέας, Σικυώνος και Ξυλοκάστρου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κορίνθου. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Κορίνθου ορίζονται: α) η Νεμέα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Νεμέας και β) η Σικυώνα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κορίνθου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι εννέα (29), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κορίνθου ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε (75).

λ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Σύρου, Κέας – Κύθνου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου και Τήνου (πρώην Νομός Κυκλάδων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Σύρου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Σύρο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σύρου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Κέας-Κύθνου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου και Τήνου. Τα Ειρηνοδικεία Σύρου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου και Τήνου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Σύρου. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Σύρου ορίζονται: α) η Άνδρος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Άνδρου, β) η Μήλος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Μήλου, Κιμώλου, Σερίφου και Σίφνου, γ) η Μύκονος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Μυκόνου, δ) η Πάρος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου και ε) η Τήνος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Τήνου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Σύρου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Σύρου ανέρχονται σε τριάντα επτά (37).

λα) Στις Περιφερειακές Ενότητες Νάξου και Θήρας (πρώην Νομός Κυκλάδων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Νάξου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Νάξο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Νάξου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου και Θήρας. Τα Ειρηνοδικεία Νάξου και Θήρας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Νάξου. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Νάξου ορίζεται η Θήρα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Θήρας, Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολέγανδρου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Νάξου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Νάξου ανέρχονται σε είκοσι (20).

λβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας (πρώην Νομός Λακωνίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Λακωνίας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λακωνίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Τα Ειρηνοδικεία Σπάρτης, Γυθείου, Επιδαύρου Λιμηράς και Νεαπόλεως Βοΐων καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Λακωνίας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Λακωνίας ορίζεται το Γύθειο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Λακωνίας ορίζονται οι Μολάοι (Επιδαύρου Λιμηράς), στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι Δήμοι Μονεμβασίας και Ελαφονήσου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λακωνίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκατρείς (13), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λακωνίας ανέρχονται σε σαράντα εννέα (49).

λγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (πρώην Νομός Λάρισας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λάρισας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Λάρισα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λάρισας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Τα Ειρηνοδικεία Λάρισας, Ελασσόνας και Φαρσάλων καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Λάρισας. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Λάρισας ορίζονται: α) η Ελασσόνα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ελασσόνας και β) τα Φάρσαλα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο Δήμος Φαρσάλων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λάρισας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τέσσερις (4), β) Πρωτοδίκες: τριάντα οκτώ (38), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: πέντε (5), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λάρισας ανέρχονται σε ογδόντα εννέα (89).

λδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (πρώην Νομός Λασιθίου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λασιθίου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Νεάπολη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λασιθίου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Τα Ειρηνοδικεία Λασιθίου, Σητείας και Ιεράπετρας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Λασιθίου. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Λασιθίου ορίζονται: α) η Σητεία, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Σητείας και β) η Ιεράπετρα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ιεράπετρας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λασιθίου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λασιθίου ανέρχονται σε τριάντα τέσσερις (34).

λε) Στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου (πρώην Νομός Λέσβου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Μυτιλήνη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου. Τα Ειρηνοδικεία Μυτιλήνης, Καλλονής, Πλωμαρίου και Λήμνου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ορίζονται: α) η Καλλονή, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και β) η Λήμνος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ανέρχονται σε σαράντα οκτώ (48).

λστ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (πρώην Νομός Λευκάδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λευκάδας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Λευκάδα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λευκάδας εμπίπτουν η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και οι Δημοτικές Ενότητες Παλαίρου και Ανακτόριου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Τα Ειρηνοδικεία Λευκάδας και Βόνιτσας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Λευκάδας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λευκάδας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: πέντε (5), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λευκάδας ανέρχονται σε είκοσι μία (21).

λζ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων (πρώην Νομός Μαγνησίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Βόλου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Βόλο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βόλου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. Τα Ειρηνοδικεία Βόλου, Αλμυρού και Σκοπέλου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Βόλου. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Βόλου ορίζονται: α) ο Αλμυρός, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και β) η Σκόπελος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Βόλου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι εννέα (29), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), στ) Εισαγγελικός Πάρεδρος: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βόλου ανέρχονται σε εβδομήντα έξι (76).

λη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (πρώην Νομός Μεσσηνίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Μεσσηνίας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Τα Ειρηνοδικεία Καλαμάτας, Πύλου, Κυπαρισσίας και Πλαταμώδους καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζεται η Κυπαρισσία, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Τριφυλίας. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζεται η Πύλος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι δύο (22), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τέσσερις (4). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ανέρχονται σε εξήντα τρεις (63).

λθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης (πρώην Νομός Ξάνθης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ξάνθης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Ξάνθη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ξάνθης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Το Ειρηνοδικείο Ξάνθης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ξάνθης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ξάνθης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: εννέα (9), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ξάνθης ανέρχονται σε τριάντα μία (31).

μ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας (πρώην Νομός Πέλλας):
α) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Έδεσσας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Έδεσσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Έδεσσας εμπίπτουν οι Δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας και Σκύδρας. Τα Ειρηνοδικεία Έδεσσας, Αλμωπίας (Αριδαία) και Σκύδρας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Έδεσσας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Έδεσσας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δέκα (10), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Έδεσσας ανέρχονται σε τριάντα (30).
β) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Γιαννιτσά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών εμπίπτει ο Δήμος Πέλλας. Το Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: εννέα (9), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ανέρχονται σε είκοσι πέντε (25).

μα) Στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (πρώην Νομός Πιερίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κατερίνης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κατερίνη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κατερίνης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Τα Ειρηνοδικεία Πιερίας και Κολινδρού καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κατερίνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κατερίνης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαέξι (16), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κατερίνης ανέρχονται σε σαράντα επτά (47).

μβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (πρώην Νομός Πρέβεζας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Πρέβεζας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Πρέβεζα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πρέβεζας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, πλην της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας και Ανωγείου του Δήμου Ζηρού. Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Πρέβεζας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: οκτώ (8), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Πρέβεζας ανέρχονται σε είκοσι τρεις (23).

μγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (πρώην Νομός Ρεθύμνου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ρεθύμνης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Ρέθυμνο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης ανέρχονται σε τριάντα πέντε (35).

μδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (πρώην Νομός Ροδόπης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ροδόπης, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κομοτηνή. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ροδόπης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Το Ειρηνοδικείο Ροδόπης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Ροδόπης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ροδόπης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ροδόπης ανέρχονται σε τριάντα επτά (37).

με) Στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας (πρώην Νομός Σάμου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Σάμου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Βαθύ. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σάμου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενότητων Σάμου και Ικαρίας. Τα Ειρηνοδικεία Σάμου, Καρλοβασίου και Ικαρίας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Σάμου. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Σάμου ορίζονται: α) το Καρλόβασι, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δημοτικές Ενότητες Καρλοβασίων και Μαραθόκαμπου του Δήμου Σάμου και β) η Ικαρία, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών Ικαρίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Σάμου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Σάμου ανέρχονται σε είκοσι τέσσερις (24).

μστ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (πρώην Νομός Σερρών) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Σερρών, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τις Σέρρες. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σερρών εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Τα Ειρηνοδικεία Σερρών, Σιντικής (Σιδηρόκαστρο), Νιγρίτας και Ροδολιβούς καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Σερρών. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Σερρών ορίζονται: α) το Σιδηρόκαστρο (Σιντική), στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Σιντικής και Ηρακλειάς και β) το Ροδολίβος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Σερρών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι μία (21), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Σερρών ανέρχονται σε εξήντα (60).

μζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων (πρώην Νομός Τρικάλων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Τρικάλων, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Τρίκαλα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Τρικάλων εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Τα Ειρηνοδικεία Τρικάλων και Καλαμπάκας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Τρικάλων. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Τρικάλων ορίζεται η Καλαμπάκα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Μετεώρων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Τρικάλων ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαπέντε (15), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Τρικάλων ανέρχονται σε πενήντα πέντε (55).

μη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (πρώην Νομός Φθιώτιδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λαμίας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Λαμία. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λαμίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Τα Ειρηνοδικεία Λαμίας και Αταλάντης καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Λαμίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λαμίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λαμίας ανέρχονται σε πενήντα (50).

μθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (πρώην Νομός Φλώρινας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Φλώρινας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Φλώρινα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Φλώρινας εμπίπτουν οι Δήμοι Φλώρινας και Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τα Ειρηνοδικεία Φλώρινας και Αμυνταίου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Φλώρινας. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Φλώρινας ορίζεται το Αμύνταιο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Φλώρινας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Φλώρινας ανέρχονται σε είκοσι δύο (22).

ν) Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας (πρώην Νομός Φωκίδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Άμφισσας, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Άμφισσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Άμφισσας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Το Ειρηνοδικείο Άμφισσας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Άμφισσας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Άμφισσας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: επτά (7), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Άμφισσας ανέρχονται σε είκοσι έξι (26).

να) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (πρώην Νομός Χαλκιδικής) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τον Πολύγυρο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Τα Ειρηνοδικεία Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Νέων Μουδανιών και Αρναίας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ορίζονται τα Νέα Μουδανιά, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι Δήμοι Κασσάνδρας και Νέας Προποντίδας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαπέντε (15), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ανέρχονται σε σαράντα πέντε (45).

νβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (πρώην Νομός Χανίων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χανίων, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Χανιά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χανίων εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Τα Ειρηνοδικεία Χανίων και Βάμου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Χανίων. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Χανίων ορίζεται ο Βάμος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Αποκορώνου, Σφακίων και Γαύδου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χανίων ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι δύο (22), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χανίων ανέρχονται σε πενήντα εννέα (59).

νγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου (πρώην Νομός Χίου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χίου, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Χίο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χίου εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Το Ειρηνοδικείο Χίου καταργείται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Χίου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χίου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: επτά (7), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χίου ανέρχονται σε είκοσι τέσσερις (24).

2. Οι έδρες και οι περιφέρειες των εφετείων ορίζονται ως εξής:
α) Εφετείο Αθηνών, με έδρα την Αθήνα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών εμπίπτει η περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών.

β) Εφετείο Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Αιγαίου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Σύρου, Νάξου και Σάμου.

γ) Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου.

δ) Εφετείο Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Στην περιφέρεια του Εφετείου Βορείου Αιγαίου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης και Χίου.

ε) Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη. Στην περιφέρεια του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.

στ) Εφετείο Δυτικής Στερεάς, με έδρα το Αγρίνιο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Δυτικής Στερεάς εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

ζ) Εφετείο Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Δωδεκανήσου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ρόδου και Κω.

η) Εφετείο Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Εύβοιας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Βοιωτίας και Χαλκίδας.

θ) Εφετείο Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στην περιφέρεια του Εφετείου Θεσσαλονίκης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Βέροιας, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης.

ι) Εφετείο Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή. Στην περιφέρεια του Εφετείου Θράκης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.

ια) Εφετείο Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Ιωαννίνων εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας.

ιβ) Εφετείο Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Καλαμάτας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Μεσσηνίας και Λακωνίας.

ιγ) Εφετείο Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Κέρκυρας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.

ιδ) Εφετείο Κρήτης, με έδρα τα Χανιά. Στην περιφέρεια του Εφετείου Κρήτης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Χανίων και Ρεθύμνης.

ιε) Εφετείο Λαμίας, με έδρα τη Λαμία. Στην περιφέρεια του Εφετείου Λαμίας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Λαμίας, Άμφισσας και Ευρυτανίας.

ιστ) Εφετείο Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Λάρισας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων.

ιζ) Εφετείο Ναυπλίου, με έδρα το Ναύπλιο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Ναυπλίου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Τριπόλεως, Ναυπλίου και Κορίνθου.

ιη) Εφετείο Πατρών, με έδρα την Πάτρα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Πατρών εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αχαίας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

ιθ) Εφετείο Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά. Στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς εμπίπτει η περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πειραιά.

 • 6 Απριλίου 2024, 20:37 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ

  Η συγχώνευση του Πρωτοδικείου Θήβας παραβιάζει ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ του άρθρου 2 του ν. 4038/2022. Κατά συνέπεια, ως ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ, ηταν απολύτως βέβαιο ότι ΑΥΤΗ η κυβέρνηση θα επέλεγε ΑΥΤΗ τη λύση.

 • 6 Απριλίου 2024, 20:25 | ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΗΑ

  Συμφωνώ με την επιλογή της Λεβαδείας, ως έδρας του Πρωτοδικείου Βοιωτίας. Η Λεβάδεια ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του Ν. Βοιωτίας το έτος 1899, όταν ο Νομός Αττικοβοιωτίας διαχωρίσθηκε σε Αττικής και Βοιωτίας, ενώ το ίδιο έτος ιδρύθηκε και το Πρωτοδικείο Λεβαδείας, καθιστώντας έτσι το παλαιότερο Πρωτοδικείο στη σημερινή Π.Ε. Βοιωτίας. Στο Δικαστικό Μέγαρο Λεβαδείας στεγάζονται το Πολιτικό Πρωτοδικείο, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών και το Ειρηνοδικείο. Επίσης στεγάζεται και η Μεταβατική Έδρα του Εφετείου Λαμίας. Στο Διοκητικό Πρωτοδικείο Λεβαδείας εκδικάζονται οι διοικητικές υποθέσεις Λεβαδείας, Αμφίσσης και Θηβών.
  Όλα τα Τμήματα των ανωτέρω Δικαστηρίων της Λεβαδείας εκδικάζουν μεγάλο αριθμό υποθέσεων.

 • 6 Απριλίου 2024, 18:11 | Νίκος Κορδόσης

  Θα τρίζουν τα κόκαλα του αείμνηστου αντιεισαγγελέως του Α.Π. Σπύρου Κανίνια που συνέγραψε την έξοχη μονογραφία «Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» στην ανάγνωση του σχεδίου νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση.

  Με ποιά λογική και ποιό σκεπτικό το Ιστορικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου που εδρεύει στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου δηλαδή στην πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας, που αποτελεί συγχρόνως και το οδικό κέντρο του νομού, που έχει τον ίδιο σχεδόν όγκο υποθέσεων με αυτόν του Αγρινίου να εξαιρείται του κανόνος που ισχύει για όλη την Ελλάδα για τις έδρες των Κεντρικών Πρωτοδικείων και να υποβαθμίζεται σε «παράλληλο» ?

 • 6 Απριλίου 2024, 18:06 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

  Απαράδεκτη η θέση της Κυβέρνησης να εξαιρέσει πανελλαδικά ΜΟΝΟ!!! την Μήτρα της Εθνικής Παλιγεννεσίας, τη μοναδική Ιερά Πόλη παγκοσμίως λόγω της Θυσίας, την Πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου ως έδρα του.
  Είναι ακατανόητο να χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και Αιτωλοακαρνανίας.
  Στη χειρότερη περίπτωση η Αιτωλ/νια επιβάλλεται και δικαιούται κατ’ εξαίρεση 2 Πρωτοδικεία.
  Ντρέπεται και η Ντροπή!

 • 6 Απριλίου 2024, 18:49 | Σπύρος Αποστολόπουλος

  Είναι ανεπίτρεπτο και ανήκουστο το γεγονός ότι η Ιερά Πόλις Μεσολογγίου είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ πρωτεύουσα Περιφερειακής Ενότητας της χώρας που χάνει το κεντρικό Πρωτοδικείο.
  Πρόκειται για βαρύτατο ολίσθημα και κατάφωρη αδικία προς τους πολίτες των Δήμων Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Ξηρομέρου με βάση την έκταση, τον πληθυσμό, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, το εσωτερικό οδικό δίκτυο, αλλά κυρίως με βάση τα μετρήσιμα και κατατεθειμένα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Εφετείου και των δύο Πρωτοδικείων. Είναι στοιχειώδης διοικητική λογική αλλά και αυτονόητη ηθική υποχρέωση για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
  Είναι πρωτίστως ύβρις και ασέβεια προς την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου ,τόσο για την ιστορία της και τον ρόλο που έπαιξε στην εθνική ανεξαρτησία και στην ανασύσταση του Ελληνικού κράτους, όσο και για το γεγονός ότι εκεί λειτούργησε ένα από τα πρώτα δικαστήρια της χώρας.

 • 6 Απριλίου 2024, 18:21 | ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

  Απαράδεκτη εξαίρεση για τον Δήμο Μεσολογγίου,την Ιερή αυτή Πόλη για απομάκρυνση του Κεντρικού Πρωτοδικειου.
  Να υπάρξει άμεσα τροπολογία παραμονής του Πρωτοδικείου στην ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ του ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ νομού της χώρας!

 • 6 Απριλίου 2024, 18:05 | Κάτια Παντελή

  Απαράδεκτη η απόφαση της Κυβέρνησης να υποβαθμίσει το Πρωτοδικείο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, της πρωτεύουσας του μεγαλύτερου Νομού της Ελλάδας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας! Είναι ΑΔΙΚΟ, είναι ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ, να ορίζεται ως «Παράλληλη Έδρα» το Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας! Είναι η μοναδική εξαίρεση σε ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

  Κύριοι φτάνει πια! Ντρέπεται και η Ντροπή! Τρίζουν τα κόκαλα των Ελευθέρων Πολιορκημένων!

 • 6 Απριλίου 2024, 18:57 | Petros Giokaris

  Η παγκόσμια τράπεζα έθεσε τα τεχνοκρατικά κριτήρια για το νέο δικαστικό χάρτη της Ελλάδος η Θήβα διαθέτει όλα τα τεχνοκρατικά κριτήρια που έχει θέσει η παγκόσμια τράπεζα και πρέπει το πρωτοδικείο Θήβας να συνεχίσει την λειτουργία του

 • 6 Απριλίου 2024, 18:34 | Petros Giokaris

  Η Θήβα συμπληρώνει όλα τα κριτήρια που αναφέρει η έκθεση της παγκόσμιας Τράπεζας για τεχνοκρατικά κριτήρια που αναφέρει για το νέο δικαστικό Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (πρώην Νομός Βοιωτίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Βοιωτίας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βοιωτίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Τα Ειρηνοδικεία Λιβαδειάς και Θηβών καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Βοιωτίας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ορίζεται η Θήβα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι τέσσερις (24), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ανέρχονται σε εξήντα τέσσερις (64). της Ελλάδος.Οχι στη κατάργηση του δικαστηρίου της Θήβας

 • 6 Απριλίου 2024, 17:36 | Petros Giokaris

  Η παγκόσμια τράπεζα στα τεχνοκρατικά κριτήρια που αναφέρει η έκθεση της για το νέο δικαστικό χάρτη της Ελλάδος η Θήβα συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια.Συχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 8500 τμ 8 αίθουσες ακροατηρίων.Κοντα στη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της Ελλάδος όχι στη υποβάθμιση της Θήβας της τρίτης αρχαιότερης πολης του κόσμου
  Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (πρώην Νομός Βοιωτίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Βοιωτίας, ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βοιωτίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Τα Ειρηνοδικεία Λιβαδειάς και Θηβών καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Βοιωτίας. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ορίζεται η Θήβα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι τέσσερις (24), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ανέρχονται σε εξήντα τέσσερις (64).

 • 6 Απριλίου 2024, 17:01 | Κόλλιας Αντώνιος

  ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ.ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Η Βοιωτία και η Αιτωλοακαρνανία είναι οι μόνοι δύο Νόμοι που τα Πρωτοδικεια της Πρωτεύουσας δεν διαθέτουν τα τεχνοκρατικά κριτήρια που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Για το λόγο αυτό στην Αιτωλοακαρνανία επιλέχθηκε ως Κεντρικό το Πρωτοδικείο Αγρινίου. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ , ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ. Με ποια λογική έγινε αυτό; Σε ποιον άλλο νομό της Ελλάδας το Παράλληλο Πρωτοδικείο έχει ΕΚΤΑΣΗ 8.500 τμ και το Κεντρικό μόλις 2.500 τμ; Σε ποιον άλλο νομό της Ελλάδας το Παράλληλο Πρωτοδικείο έχει 8 ΑΙΘΟΥΣΕΣ και το Κεντρικό μόλις 3; Σε ποιον άλλο νομό της Ελλάδας το Παράλληλο Πρωτοδικείο έχει ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ ΟΓΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΛΗΣ έναντι του Κεντρικού; ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ; ΠΩΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;

  ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ

  Προτείνω να γραφτεί από όλους μας στην ανοιχτή Διαβούλευση.
  ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ
  ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!
  Αντιγράψτε το
  Μπορούμε να γράψουμε εκει μέχρι της 18 Απριλίου.!!!

  #Me tin Thiva#

 • 6 Απριλίου 2024, 17:06 | Γιώργος Πολίτης

  Ντροπή σας για την περιφρόνηση σας προς την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Διχοτόμηση του Νομού τώρα. Αφήστε το Μεσολόγγι ως μονοεδρική, έστω και έτσι θα «αναπνέουμε ελεύθερα».

 • 6 Απριλίου 2024, 17:47 | ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ.ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Η Βοιωτία και η Αιτωλοακαρνανία είναι οι μόνοι δύο Νόμοι που τα Πρωτοδικεια της Πρωτεύουσας δεν διαθέτουν τα τεχνοκρατικά κριτήρια που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Για το λόγο αυτό στην Αιτωλοακαρνανία επιλέχθηκε ως Κεντρικό το Πρωτοδικείο Αγρινίου. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ , ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ. Με ποια λογική έγινε αυτό; Σε ποιον άλλο νομό της Ελλάδας το Παράλληλο Πρωτοδικείο έχει ΕΚΤΑΣΗ 8.500 τμ και το Κεντρικό μόλις 2.500 τμ; Σε ποιον άλλο νομό της Ελλάδας το Παράλληλο Πρωτοδικείο έχει 8 ΑΙΘΟΥΣΕΣ και το Κεντρικό μόλις 3; Σε ποιον άλλο νομό της Ελλάδας το Παράλληλο Πρωτοδικείο έχει ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ ΟΓΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΛΗΣ έναντι του Κεντρικού; ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ; ΠΩΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;

  ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ

 • 6 Απριλίου 2024, 17:06 | Στεπένης

  Επιτέλους. Πολύ σωστή η απόφαση της κυβέρνησης για διατήρηση του μητροπολιτικού Πρωτοδικείου στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, Λιβαδειά που εξυπηρετεί σαφέστατα μεγαλύτερο πληθυσμό απ ότι η Θήβα που έχει εξάλλου δίπλα και τη Χαλκίδα.

 • 6 Απριλίου 2024, 17:13 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

  Η προχειρότητα σε όλο της το μεγαλείο.Πρώτα χρυσοπληρώνετε την Παγκόσμια Τράπεζα να σας κάνει μελέτη και μετά πετάτε τη μελέτη στον κάλαθο των αχρήστων προκειμένου να κάνετε ο,τι μπορείτε για τους ημετέρους.
  Δε χρειάζεται να αναφέρω πως μόνον αν είσαι εγκάθετος δε διακρίνεις από τα στοιχεία που σας έχουν πολλάκις παραταθεί ότι η επιλογή για τη Βοιωτία δε μπορεί να είναι άλλη από το Πρωτοδικείο Θηβών.
  Βέβαια οι δηλώσεις Βορίδη στη Λιβαδειά βρήκαν άξιο υποστηρικτή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.Κρίμα για την ανακολουθία λόγων και έργων.Τελικά πολιτικός άνδρας καθίσταται κάποιος από τα έργα του και όχι από τα λόγια του.Η δέσμευση του Πρωθυπουργού στο Άκτιο περί της τήρησης των τεχνοκρατικών κριτηρίων πήγε περίπατο.
  Η Θήβα δεν ξεχνάει και να μη λησμονηθεί, ότι το πολιτικό κόστος τελικά θα είναι μεγαλύτερο από το όφελος των ημετέρων.Ο πολιτικός θάνατος της ΝΔ στη Θήβα είναι δεδομένος.
  Η πολιτική σας δε θα θάψει την πόλη μας.
  Θα προσβάλλουμε το νόμο στα αρμόδια όργανα και με δεδομένο ότι δεν τηρήθηκε τίποτα από ότι εσείς έχετε νομοθετικές είναι βέβαιον ότι θα δικαιωθούμε.

 • 6 Απριλίου 2024, 16:32 | Γεωργία Κατσάρα

  Το αισχρότερο σημειο του νομοσχεδίου είναι η υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θηβών!
  ΘΗΒΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
  8 ΑΙΘΟΥΣΕΣ 3 ΑΙΘΟΥΣΕΣ
  ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΛΑΙΩΝΑ —–
  ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ —–
  ΒΙΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ —–
  ΒΙΠΕ ΘΙΣΒΗΣ ——
  ΡΟΜΑ —–
  HOT SPOT ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ——-
  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Πρωτ.Θηβών: 1.012 Πρωτ.Λιβαδειάς: 278
  Εισαγγελίας Θηβών:2.427. Εισαγγελίας Λιβαδειας: 897

  Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Τα οποία δεν έλαβε υπ’ όψη κανένας από αυτούς που αποφάσισαν καίτοι εστάλησαν σε όλους τους αρμοδίους!
  Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για την πόλη, η οποία σύσσωμη στις επερχόμενες εκλογές θα δείξει εμπράκτως τη δυσαρέσκειά της!

 • 6 Απριλίου 2024, 16:40 | Γεωργία Κατσάρα

  Απαράδεκτη η υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θηβών!
  Του μεγαλύτερου σε όγκο υποθέσεων και κτιριακή υποδομή δικαστικού μεγάρου σε ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα. Με δύο φυλακές σε απόσταση 10 χλμ. Με ΒΙΠΕ Οινοφύτων και Θίσβης! Με τριπλάσιο όγκο υποθέσεων από το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς! ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ / ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Η υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θηβών.
  Αυτή η απαράδεκτη παρέκκλιση σε βάρος της πρώην επαρχίας Θηβών (με τις δύο Βιομηχανικές Ζώνες, τα δυο Καταστήματα Κράτησης, τις δυο δομές υποδοχής προσφύγων, την τεράστια κίνηση και δικαστική ύλη, τις ήδη υφιστάμενες κτιριακές υποδομές, έτοιμες να δώσουν ώθηση στην μεταρρύθμιση και να λειτουργήσουν ως ‘ατμομηχανή’ αυτής ΣΗΜΕΡΑ και όχι κάποτε στο μέλλον και αν) στην ουσία σαμποτάρει την ίδια την μεταρρυθμιστική προσπάθεια που ευαγγελίζεται. ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΗΒΩΝ, θα υπερασπιστούμε τον Νομό, τα θεμελιώδη και αυτονόητα δικαιώματα των κατοίκων, των εργαζομένων και τις θυσίες του ελληνικού λαού, ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΣΟ και ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, για αυτήν την απαράδεκτη και ‘φωτογραφική’ απόκλιση από τον ΝΟΜΟ και την ΛΟΓΙΚΗ.

 • 6 Απριλίου 2024, 15:53 | Ελένη Κρέτση, Δικηγόρος

  Με δεδομένο ότι η περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση περιφερειακή ενότητα της Ελλάδας, θα μπορούσαν κατ’ αποκλειστική εξαίρεση να αποτελέσουν κεντρικές έδρες τόσο το Πρωτοδικείο Αγρινίου, όσο και το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου. Στην πόλη του Αγρινίου απαιτείται να υφίσταται κεντρική έδρα λόγω του πληθυσμού και της θέσης της, πλην όμως δεν πρέπει να παραβλέπεται η ιστορική συνέχεια της Ι.Π. Μεσολογγίου ως πρωτεύουσας του πρώην Νομού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και η θέση της εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας, ώστε η κατανομή των οργανικών θέσεων να γίνει με πιο δίκαιο τρόπο. Μια τόσο μεγάλη σε έκταση περιφερειακή ενότητα μπορεί να δικαιολογήσει τη λειτουργία δύο κεντρικών εδρών και ως εκ τούτου θα πρέπει να τεθεί προς συζήτηση η πρόταση αυτή.

 • 6 Απριλίου 2024, 14:16 | ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΦΥΛΑ

  Ήταν δικαιο και έγινε πράξη. Το κεντρικό Πρωτοδικείο της Βοιωτιας στη Λιβαδεια. Όπου δικάζονται άπειρες υποθέσεις. Έχει Πρωτοδικείο, μεταβατική έδρα εφετείου και διοικητικά δικαστήρια τα οποία φιλοξενούν υποθέσεις και όμορων περιοχών. Έχουμε διεύθυνση αλλοδαπών και φυσικά είναι η πρωτεύουσα του Νομού.
  Ο χώρος του Πρωτοδικείου είναι τέτοιος και τόσο μεγάλος που αρκεί να στεγάσει όλες τις υποθέσεις που θα προκύψουν. Οι κάτοικοι της Θήβας δήθεν διατυμπανίζουν υπέρ του Πρωτοδικείου τους και το μόνο που αναφέρουν είναι ότι έχουν στην περιοχή τις φυλακές και ενα κτήριο μεγαλύτερο από αυτό της Λιβαδειας. ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ. Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΩΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. ΣΩΡΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ. Αυτό είναι το δίκαιο. Γιατί η Θήβα προσπαθούσε μέχρι πρότινος λόγω των βουλευτών της (που είναι Θηβαίοι) να υποβαθμίσει το Πρωτοδικείο της Λιβαδειας ενώ η Λιβαδεια ουδέποτε έκανε τέτοιες δηλώσεις. Τουναντίον ζητούσε να μείνουν και τα δυο. Τώρα που πρέπει να μείνει ένα πρέπει να παραμείνει ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

 • 6 Απριλίου 2024, 14:15 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ΠΑΓΑΝΟΣ

  Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά τα χρόνια, που ο Νομός Αχαΐας διαθέτει τρία (3) Πρωτοδικεία σε αντίθεση με τους άλλους Νομούς της χώρας. Ο όγκος των υποθέσεων μέχρι σήμερα το επιβάλλουν και δεν νομίζω ότι αυτός όγκος έχει μεταβληθεί. Θεωρώ λοιπόν λάθος, σ’ έναν πληθυσμιακά τόσο μεγάλο Νομό να καρατομούνται δύο (2) από τα τρία (3) Πρωτοδικεία του. Κάλλιστα ο Νομός Αχαΐας μπορεί να «φιλοξενήσει» δύο (2) Πρωτοδικεία, τα οποία θα πληρούν απόλυτα τα κριτήρια της παγκόσμια τράπεζας. Ας μου επιτραπεί δε να προτείνω ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Αχαΐας, το Πρωτοδικείο Αιγίου, καθόσον αυτό βρίσκεται σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση, που δεν επηρεάζεται από τις κλιματικές συνθήκες και διαθέτει απρόσκοπτη και άμεση επικοινωνία με την κεντρική έδρα, αλλά και με την πρωτεύουσα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου θα εμπίπτει ο Δήμος Καλαβρύτων και ο Δήμος Αιγιαλείας.

 • 6 Απριλίου 2024, 14:56 | Σωτήρης Δ.

  Πολύ σωστη η ρυθμιση Μπράβο στην Κυβερνηση για το Νόμο αυτόν που άργησε 100 και πλέον χρόνια. Και παρά το ότι δεν ειναι σκοπιμο να βαζουμε κοντρες μεταξυ πολεων, απορώ πως η Θήβα είχε την αξίωση για πρωτοδικείο εκεί. Στην άκρη του Νομού Βοιωτίας, με υποβαθμισμένη περιοχή γεμάτο κινδύνους στην γέφυρα των στεναγμών με καθημερινες εγκληματικές επιθεσεις σε αυτοκινητα και περαστικους. Λενε για το κτιριο οτι ειναι μεγαλο. Γιατι δεν λενε οτι ειναι ΠΡΟΚΑΤ το μισο. Γιατι δεν λενε οτι η Θηβα ειναι η ΑΣΧΗΜΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Δεστε το σε ολες τις ερευνες. Γιατι δεν λενε οτι η ΛΙΒΑΔΕΙΑ εχει ενα ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΜΨΟΤΕΧΝΗΜΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΜΕ 6.9ΟΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ; Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ. Λυπάμαι που κάποιοι από τους κατα τα άλλα εξαιρετικους κατοικους της Θηβας εθελοτυφλουν. ΑΛΛΑ μαλλον δεν εθελοτυφλουν, αλλά κινουνται απο ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΛΥΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ .

 • 6 Απριλίου 2024, 12:13 | Δημήτρης Διακοπουλος

  Η κατάργηση του Πρωτοδικείου Θήβας, μιας πόλης με 4000 χρόνια συνεχούς ιστορίας, συγκρίνεται μόνο με την ολική καταστροφή της από τον Μ. Αλέξανδρο Συγχαρητήριά σε όλους αυτούς πού πήραν μια τέτοια απόφαση.
  Η Ιστορία και ο Θηβαικος λαός θα σας κρίνει.

 • 6 Απριλίου 2024, 12:37 | Αναστασία

  Καμία σοβαρότητα από μέρους σας, καμία.
  Υποβαθμίζεται το Πρωτοδικείο Θηβών που πληροί όλα τα τεχνοκρατικά κριτήρια που θέτει η Παγκόσμια Τράπεζα.
  Καμία επιτάχυνση δικαιοσύνης, καμία λογική εξήγηση για το λόγο που υπερτερεί το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
  Δυστυχώς για ακόμη μια φορά κατώτεροι των περιστάσεων και ουδεμία ενδελεχή μελέτη και αξιοκρατική θεώρηση ώστε να προτιμηθεί το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.

 • 6 Απριλίου 2024, 12:04 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

  Παρακαλώ να διευκρινιστούν τα κριτήρια επιλογής του Αγρινίου και όχι της Ι.Π Μεσολογγίου, ως έδρας του Πρωτοδικείου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας!
  Είναι πραγματικά απαράδεκτη η συνεχής υποβάθμιση της πρωτεύουσας Αιτωλοακαρνανίας!
  Αντί να επιχειρηθεί η αναβάθμιση με οποιοδήποτε τρόπο των δικαστικών υπηρεσιών της Ι.Π Μεσολογγίου, το τελικό αποτέλεσμα είναι αντιφατικό σε σχέση με τις υπόλοιπες πρωτεύουσες νομών!
  Επαναπροσδιορίστε την στάση σας, λειτουργώντας με αντικειμενικότητα και αμεροληψία!

 • 6 Απριλίου 2024, 11:00 | Ιωάννης ΚΑΤΡΑΣ

  Με ποια λογική στην περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Μαρούσι δεν υπάγεται ο Δήμος Κηφισιάς-Ερθραίας-Εκάλης;

 • 6 Απριλίου 2024, 10:40 | Νομικοί Ειρηνοδικείου Αλμωπίας

  ΔΗΛΩΣΗ

  Σε συνέχεια της από 22 Ιανουαρίου 2024 δήλωσής μας εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για το αναρτηθέν στη διαβούλεση σχέδιο νόμου για το δικαστικό χάρτη. Παρότι στις 23 Ιανουαρίου 2024 η Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ενώπιον των θεσμικών φορέων της Πέλλας πως αναβαθμίζεται το Ειρηνοδικείο Αριδαίας (Αλμωπίας) σε περιφερειακή έδρα, αυτό δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. μ’. Καίτοι αναγνωρίστηκε η ιδιαιτερότητα της Πέλλας ως μια εκ των 3 παραμεθορίων ενοτήτων της χώρας με 2 Πρωτοδικεία, ο αποκλεισμός της Αριδαίας ως τρίτος πόλος του Νομού Πέλλας με περιφερειακό Δικαστήριο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Μοναδική παραμεθόρια πόλη που στερείται δικαστηρίου γίνεται η Αριδαία, ενώ αναβαθμίζονται και μη παραμεθόριες περιοχές της Β.Ελλάδας (Νάουσα, Ν.Μουδανιά, Ελευθερούπολη, Ροδολίβος…).

  Κατά το διανυθέν διάστημα στο Ειρηνοδικείο Αριδαίας επιτεύχθηκαν οι ποσοτικοί στόχοι με την έκδοση 144 αποφάσεων, πράξεων, πρακτικών και διατάξεων, ενώ επιλύθηκε και το κτιριολογικό ζήτημα μετά από συνδρομή του Δήμου Αλμωπίας.

  Στα πλαίσια αυτά καλούμε την Κυβέρνηση να τηρήσει τις δημόσιες δεσμεύσεις της, και, ζητούμε τη στήριξη όλων των πολιτικών φορέων του Ν. Πέλλας ώστε να δημιουργηθεί δικαστική Περιφερειακή Έδρα στην Αριδαία. Η αποστέρηση από τους κατοίκους της Αλμωπίας του πολιτειακού πυλώνα της Δικαιοσύνης από την πόλη ελλοχεύει εθνικούς κινδύνους και υποβαθμίζει σημαντικά την παραμεθόρια επαρχία.

  Αριδαία, 5 Απριλίου 2024.

  Οι Δικηγόροι, ασκούμενοι Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι & Δικαστικοί Επιμελητές Αριδαίας

 • 6 Απριλίου 2024, 00:57 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  Θεωρώ απαράδεκτη την απόφαση (άρθρο 6 του σχεδίου νόμου) να εξαιρέσετε το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου από κεντρικό Πρωτοδικείο της Περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
  Είναι ή δεν είναι το Μεσολόγγι έδρα της Περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας βάση των Νόμων Καλλικράτης και Κλεισθένης?
  Γιατί λοιπόν η Ιερά Πόλη Μεσολογγίου είναι η μόνη ΕΔΡΑ περιφερειακής ενότητας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ που χάνει το κεντρικό Πρωτοδικείο, ενώ ΟΛΑ τα υπόλοιπα ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ θεσμοθετούνται στις ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ?
  ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ την ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

 • 6 Απριλίου 2024, 00:43 | Γεωργία Κατσάρα

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ:
  ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
  Πρωτοδικείου Θηβών: 1.012
  Πρωτοδικείου Λιβαδειάς: 278
  Εισαγγελίας Θηβών:2.427.
  Εισαγγελίας: 897.
  ΚΤΙΡΙΑ:
  ΔΙΚ.ΜΕΓΑΡΟ ΘΗΒΩΝ: 8.500 τ.μ., 8 αίθουσες ακροατηρίων με αίθρια αίθουσα αναμονής 500 τ.μ., Υπόγειος χώρος στάθμευσης με 2 ανελκυστήρες για τη μεταγωγή των κρατουμένων
  ΔΙΚ. ΜΕΓΑΡΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ:2.500 τ.μ., 3 αίθουσες ακροατηρίων, ανύπαρκτος χώρος στάθμευσης
  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
  ΘΗΒΑ: 59.158 κάτοικοι [απογραφή 2021],
  -Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θήβας με 500 γυναίκες καταδίκους
  -Κέντρο Εξαρτημένων Γυναικών Ελεώνα Θήβας με 130 άτομα
  -Μόνο το έτος 2023 έγιναν 838 μεταγωγές κρατουμένων
  ΛΙΒΑΔΕΙΑ:49.484 κάτοικοι
  Αυτά είναι τα κριτήρια του Ν. 4938/2022;;;

 • 6 Απριλίου 2024, 00:37 | Παναγιώτης Ζαντές

  Η πρωτεύουσα του πρώην Νομού Αιτωλοακαρνανίας και νυν Περιφερειακής Ενότητας, εξακολουθεί να είναι η Ιερά Πόλις Μεσολογγίου. Εφόσον λοιπόν για άλλη μία φορά δεν το λαμβάνεται υπ’ όψιν σας αυτό κάτι που προφανώς αποτελεί μια τυπική λεπτομέρεια για όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, ορίστε το αγαπημένο σας Αγρίνιο ως πρωτεύουσα δώστε του και τον Τίτλο της Ιερής Πόλης (με ΦΕΚ βεβαίως βεβαίως) μετακινήστε τον Κήπο των Ηρών εκεί, διοργανώστε και την Έξοδο εκεί, φτιάξτε και ένα τεράστιο αυλάκι για να μεταφέρετε και τη λιμνοθάλασσα στο Αγρίνιο και ρίξτε και μια βόμβα για να το βουλιάξετε εντελώς και να μην σαν ενοχλούμε κιόλας ακόμη περισσότερο. Ντροπή και αίσχος για ξεκάθαρα μικροπολιτικούς λόγους να οδηγείται μια πόλη σε ακόμη μεγαλύτερο μαρασμό και την ίδια στιγμή να γιγαντώνεται ακόμη πιο πολύ μια άλλη πόλη δημιουργώντας τεράστιες ανισορροπίες και διαμάχες.
  Μία πόλη μάλιστα στη μέση της Π.Ε. χωρίς απευθείας πρόσβαση από την Ιόνια Οδό και χωρίς υποδομές πχ χώρους στάθμευσης κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο. Μία αχόρταγη πόλη που με τις ευλογίες του κράτους επιδιώκει να καταπιεί όλες τις γειτονικές της.

 • 5 Απριλίου 2024, 23:03 | Κώστας Δημητρίου

  1) Στην χωροταξική κατανομή μερικά πράγματα θέλουν προσοχή ή & αναδιάταξη .

  2) Στην περιφερειακή έδρα Ναυπάκτου του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας πρέπει να υπαχθεί η περιοχή δημοτικής ενότητας Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας. Η υπαγωγή αυτής περιοχής στο Πρωτοδικείο Άμφισσας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητα & σε κάθε συναλλακτική σχέση όσων ζουν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Όλοι γνωρίζουν ότι η περιοχή αυτή δεν έχει σχέση με υπόλοιπη Φωκίδα, αλλά με Ναύπακτο, καθώς όλοι αναφέρονται σε αυτήν. (Χαρακτηριστικά είναι ότι φορολογικά εξυπηρετούνται από ΔΟΥ Μεσολογγίου & ΔΟΥ Αγρινίου). Μετά την κατάργηση του Ειρηνοδικείου Ευπαλίου δημιουργήθηκε πρόβλημα στην περιοχή αυτή, όπου πολλά χωριά είναι ορεινά & απομακρυσμένα από την Άμφισσα & υπάγονται δικαστικά στην Άμφισσα.
  Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να επανεξετασθεί & η υπαγωγή-ένταξη του πρώην Υποθηκοφυλακείου Ευπαλίου λόγω κατάργησης & ένταξης σε κτηματολογικό γραφείο, στο κτηματολογικό γραφείο Αιτωλοακαρνανίας (στο Μεσολόγγι).

  3) Δεν καθίσταται σαφές τι γίνεται με εκκρεμείς υποθέσεις & ειδικότερα:
  α) στην άσκηση έφεσης κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων ποιο δικαστήριο (καθ’ ύλη & κατά τόπο) είναι αρμόδιο;
  β) σε περίπτωση που πρόκειται να ασκηθεί έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου & μετά την θέση σε ισχύ του νόμου ποιο δικαστήριο (καθ’ ύλη & κατά τόπο) είναι αρμόδιο;
  γ) στην περίπτωση που έχει ασκηθεί αγωγή ενώπιον Ειρηνοδικείου & λόγω θέσης σε ισχύ του νόμου εκδικαστεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο ποιο δικαστήριο θα είναι αρμόδιο καθ’ ύλη & κατά τόπο για εκδίκαση έφεσης;
  δ) η έφεση κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου από ποιο δικαστήριο θα εκδικάζεται (καθ’ ύλη & κατά τόπο ποιο θα είναι αρμόδιο;)

  4) Το Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας πρέπει να ονομαστεί Πρωτοδικείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ή Βορειοδυτικής Στερεάς Ελλάδας, γιατί κατά τόπον δεν είναι αρμόδιο σε όλη την Αιτωλοακαρνανία (ένα μέρος της ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Λευκάδας & ένα άλλο μέρος της ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Άρτας)

 • 5 Απριλίου 2024, 23:54 | ΝΙΚΟΣ

  Είναι πραγματικά λυπηρό να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας αυτή η κωμωδία. Συστήθηκε ειδική επιτροπή για να γνωμοδοτήσει για το δικαστικό χάρτη, εργάσθηκε επί μακρόν και με συνέπεια, συνέταξε έκθεση για την αναδιάρθρωση, αφού με ζήλο εξέτασε τα στοιχεία. Επίσης δαπανήθηκε ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ για την επιτροπή της ευρωπαϊκής τράπεζας, την οποία κάλεσε του Υπουργείο Δικαιοσύνης για να συνδράμει με την τεχνογνωσία της στην αναδιάρθρωση του δικαστικού χάρτη, πράγμα το οποίο έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δικαιολογώντας και την αμοιβή της, από τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου και συνέταξε σχετική έκθεση με απόλυτη τεκμηρίωση. Σήμερα λοιπόν, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις από τις επιτροπές που το Υπουργείο συνέστησε και πλήρωσε, φθάνει αυτό το νομοσχέδιο, συντεταγμένο σαν να μην υπήρξαν ποτέ οι αναθέσεις και οι πολυσέλιδες εκθέσεις, στις οποίες θα στηριζόταν και ανακηρύσσει μητροπολιτικό Πρωτοδικείο αυτό της Λιβαδειάς. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ανέβηκε σε αυτόν τον ιστοχώρο ώρα 12:15 ξημερώματα Παρασκευής 05/04/2024. Ο σοφός ελληνικός λαός έχει πολλές παροιμίες για τη νύχτα. «Να τους πιάσουμε στον ύπνο» λέει, «της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελάει» λέει… Η μέρα δυστυχώς δε γελάει ΚΛΑΕΙ. ΚΛΑΕΙ την Δημοκρατία, την διαφάνεια, την ευνομία, το δίκαιο… Πόσο ειρωνικό ακούγεται αυτό για το Υπουργείο Δικαιοσύνης… Το μόνο που μένει, εκτός από την πίκρα, είναι ΤΟ ΒΑΘΥ ΣΚΟΤΑΔΙ, ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΑΚΟ, ΤΟ ΠΑΛΙΑΚΟ, ΤΟ ΜΙΖΕΡΟ… ΟΡΓΗ, ΠΙΚΡΑ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ. Ένα βαρύ, κακό παρελθόν μοιάζει να επιστρέφει.Ή μήπως ποτέ δεν έφυγε;

 • 5 Απριλίου 2024, 22:05 | Αθανάσιος Ρομποτής

  Αναφορικά με το Πρωτοδικείο Αιγίου, η τροπή του σε παράλληλη έδρα παραβλέπει τα κριτήρια, τα οποία ετέθησαν από την παγκόσμια τράπεζα και τα οποία πληρούνται στο ακέραιο. Ειδικότερα, εντάσσεται στον νομό Αχαΐας, ο οποίος διαθέτει 3 Πρωτοδικεία σε αντίθεση με τους άλλους νομούς της Χώρας και το γεγονός αυτό δικαιολογεί και επιτρέπει την διατήρηση 2 κεντρικών Πρωτοδικείων. Το Πρωτοδικείο Αιγίου αποτελεί έναν πλήρη δικαστικό σχηματισμό από την έποψη α) του κτιρίου το οποίο αποτελεί ένα κτίσμα 20 μόλις ετών με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ., ανακαινισμένο την τελευταία 3ετία, το οποίο είναι ιδιόκτητο και δεν στερεί κρατικούς πόρους, διαθέτει 64 αυτοτελή γραφεία, χώρους κρατητηρίων, 6 δικαστικές αίθουσες και μεγάλο υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ενώ παράλληλα λειτουργεί καινούργιο κτηματολογικό γραφείο β) Της περιοχής την οποία εξυπηρετεί καθόσον ο Δήμος Αιγιαλείας την τελευταία απογραφή πληθυσμού περιλαμβάνει στην χωρική του έκταση σχεδόν 50.000 κατοίκους και γ) του τεράστιου όγκου υποθέσεων, τις οποίες χειρίζεται. Τα επίσημα στοιχεία του Πρωτοδικείου Αιγίου για το προηγούμενο δικαστικό έτος και έχουν αποσταλεί πολλάκις από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου στον αρμόδιο υπουργό κάνουν λόγο για 2.300 υποθέσεις αστικής και ποινικής δικαιοδοσίας ενώ προσφάτως για το πρώτο τρίμηνο του 2024 μόνο οι εισαχθείσες ποινικές υποθέσεις στο Τριμελές και Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου ανήλθαν σε 750! Οι υποθέσεις του αναμένεται μετά βεβαιότητας να αυξηθούν κατακόρυφα ενόψει των κτηματολογικών αγωγών και της ανάρτησης του κτηματολογίου.

  Αποτελεί καταφανή αδικία και προχειρότητα να εξισώνεται ένας τέτοιος υγιής δικαστικός σχηματισμός, ο οποίος πληροί άπασες τις προϋποθέσεις με άλλους δικαστικούς σχηματισμούς, οι οποίοι υστερούν στα προαναφερθέντα κριτήρια. Διότι η στέρησή του από τις οργανικές θέσεις δικαστών και η δυνατότητα μετακίνησης των υπαλλήλων του αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών των άλλων εδρών (Κεντρικής Πατρών και Παράλληλης Καλαβρύτων) αποτελεί το προοίμιο μελλοντικής κατάργησης και σαφέστατη υποβάθμιση του Πρωτοδικείου μας.

  Δυνάμει όλων των παραπάνω συνεκτιμωμένης και της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας και του πληθυσμού της Αχαΐας ΧΩΡΕΙ η δημιουργία ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ με έδρα το Αίγιο.

  Αθανάσιος Ρομποτής, Δικηγόρος Αιγίου.

 • 5 Απριλίου 2024, 21:06 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

  Η Βοιωτία και η Αιτωλοακαρνανία είναι οι μόνοι δύο Νομοι που τα Πρωτοδικεια της Πρωτεύουσας δεν διαθέτουν τα τεχνοκρατικά κριτήρια που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Για το λόγο αυτό στην Αιτωλοακαρνανία επιλέχθηκε ως Κεντρικό το Πρωτοδικείο Αγρινίου. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ , ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ. Με ποια λογική έγινε αυτό; Σε ποιον άλλο νομό της Ελλάδας το Παράλληλο Πρωτοδικείο έχει ΕΚΤΑΣΗ 8.500 τμ και το Κεντρικό μόλις 2.500 τμ; Σε ποιον άλλο νομό της Ελλάδας το Παράλληλο Πρωτοδικείο έχει 8 ΑΙΘΟΥΣΕΣ και το Κεντρικό μόλις 3; Σε ποιον άλλο νομό της Ελλάδας το Παράλληλο Πρωτοδικείο έχει ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ ΟΓΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
  ΥΛΗΣ έναντι του Κεντρικού; ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ; ΠΩΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;

 • 5 Απριλίου 2024, 21:52 | ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜ

  Το Ειρηνοδικείο Ελευσίνας καλύπτει στην τοπική του αρμοδιότητα μια μεγάλη περιφέρεια αποτελούμενη από την πόλη της ΕΛευσίνας, Μαγούλας, Μάνδρας, Οινόης< Βιλλίων. Είναι ανορθόδοξο να ενσωματωθεί στο Ειρηνοδικείο Μεγάρων το οποίο σημειωτέον καλύπτει την πόλη των Μεγάρων και της Νέας Περάμου και τους οικισμους Κινέτας και Αλεποχωρίου. Η Περιφέρεια της αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου της Ελευσίνας είναι μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη. Κατ'ανάλογη εφαρμογή η ΔΟΥ Μεγάρων ενσωματώθηκε στο πρόσφατο παρελθόν με τη ΔΟΥ Ελευσίνας.
  Επιπλέον η επιλογή της πόλης των Μεγάρων για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου δυσχεραίνει την πρόσβαση καθώς οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες και δεν υπάρχει ευχερής πρόσβαση για κατοίκους της ΟΙνοης και των Βιλλίων οι οποίοι θα πρέπει να προσεγγίσουν τα Μέγαρα μεσω της Ελευσίνας κάνοντας το γύρο της Δυτικής Αττικής. Ελπίζω στην αναθεώρηση του σκεπτικού

 • 5 Απριλίου 2024, 20:27 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

  ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ! ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΑΛΛΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΙ ΜΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ.
  ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ.

 • 5 Απριλίου 2024, 18:19 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Εντελώς αντιπαραγωγικός , ανορθόλογος και δυσλειτουργικός ο ορισμός της Περιφερειακης Εδρας του Πρωτοδικείου Πειραιά η πόλη των Μεγάρων αντί της Ελευσίνας.
  Στους δήμους Ασπροπύργου,Ελευσίνας και Μάνδρας κατοικεί ο περισσότερος πληθυσμός της Δυτ.Αττικής και λειτουργούν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας ,με αντίστοιχη παραγωγή δικαστηριακής ύλης.
  Η Ελευσίνα βρίσκεται σε συμμετρη απόσταση από τις άλλες πόλεις (Μανδρα , Ασπρόπυργο , Μέγαρα),αλλά και από το Πρωτοδικείο Πειραιά.
  Η Ελευσίνα εχει κεντρικό λιμάνι και εξυπηρετείται από άριστο συγκοινωνιακο δίκτυο.
  Στην Ελευσίνα υπάρχει το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών και των συστημικών τραπεζών.
  Ο Δήμος Ελευσίνας,λόγω της πρόσφατης φιλοξενείας του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας , έχει αποκτήσει μεγάλα κτίρια και χωρους στάθμευσης που μπορούν να στεγάσουν και εξυπηρετήσουν επαρκώς μια σύγχρονη Περιφερειακή Εδρα.
  Αντίθετα τα Μέγαρα ευρίσκονται στο άκρο της Δυτικής Αττικής , με σαφως λιγότερη δικαστηριακή ύλη ,ανεπαρκέστερη κτιριακή και συγκοινωνιακή υποδομή.
  Οι παράγοντες της δικαιοσύνης (δικαστές , γραμματείς , δικηγοροι , συμβολαιογράφοι ,επιμελητές κλπ) , όπως και οι διάδικοι, θα υποβάλονται σε συνεχή και περιττά έξοδα μετακίνησης.
  Δεν υπάρχει χειρότερη επιλογή από τον ορισμό των Μεγάρων αντί της Ελευσίνας.
  Με δύο λόγια :τα Μεγαρα κείνται μακραν….

 • 5 Απριλίου 2024, 16:14 | Αλέξανδρος Μανωλοπουλος

  Όλο το νομοσχέδιο κινείται επι εσφαλμενης προϋποθεσεως. Κάνει παράλληλες έδρες δικαστήρια όπως του Αιγίου που πληρούν όλα τα κριτήρια διατήρησης δικαστικού σχηματισμού. Είναι πασιδηλο ότι θα έχουμε επιβράδυνση των ρυθμών απονομής δικαιοσυνης, μετατροπή των δικαστών σε γυρολόγους και συγκέντρωση τους σε πρωτοδικεία που δεν έχουν την παραμικρή υποδομή υποδοχής τους. Το Αίγιο πρέπει να υπάρξει αυτόνομο ως πρωτοδικείο Ανατολικής Αχαιας συγχωνευομενο με το πρωτοδικείο Καλαβρυτων.διαθετει κτήριο – κόσμημα,ταχύτατους χρόνους έκδοσης αποφασεων, πολύ μεγάλο όγκο υποθέσεων και εδαφικής και πληθυσμιακής κάλυψης
  Αλέξανδρος Μανωλοπουλος
  Αντιπρόεδρος Δ.Σ Αιγιου

 • 5 Απριλίου 2024, 16:41 | Μελέτης

  Η επιλογή στην Βοιωτία είναι απόλυτα σωστή και εξυπηρετεί όλο το Νομο απο άκρη σε άκρη. Είναι εξωφρενικό οι Θηβαίοι δικηγόροι (γιατί μόνο αυτοί αντιδρούν) να θέλουν να πάρουν την έδρα από την πρωτεύουσα που είναι κιόλας μέσα στο κέντρο της Βοιωτίας και να πάει στην Θήβα που είναι στην άκρη του Νομού. Σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και όχι τους βοιωτους.

 • 5 Απριλίου 2024, 16:56 | ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΚΙΛΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ. ΩΣ ΠΟΛΗ ΔΕ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΟ (ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ), ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ, Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ, ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΑ ΔΙΑΝΥΣΟΥΝ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50χλμ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΛΠ) ΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΕΦΟΡΙΑ ΚΛΠ) ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΣΕ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ. ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 • 5 Απριλίου 2024, 15:38 | Αριστοτέλης

  Απόλυτα ορθές οι ρυθμίσεις. Στην Βοιωτία διατηρήθηκε η Έδρα στην Λιβαδειά πολύ ορθά που είναι στο μέσον του Νομού και είναι πιο οικονομικά για όλους τους Βοιωτούς η πρόσβαση στην Δικαιοσύνη. Βέβαια είναι και η πρωτεύουσα του Νομού με πάρα πολλές υπηρεσίες εκεί. Θα ήταν παντελώς λάθος να πηγαίναμε στην Θήβα εμείς από Αράχωβα και γενικά όλος ο κόσμος. Η έδρα Λιβαδειάς εξυπηρετεί όλον τον κάμπο ΚΩΠΑΙΔΑ, όλα το Παρνασσό το Χ.Κ. Παρνασσού που κάθε μέρα έχουμε ΧΙΛΙΑΔΕΣ κόσμου, δίπλα στο μουσείο των Δελφών, ενώ είναι εδώ και το μεγαλύτερο εργοστάσιο της Ελλάδας, το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδος που δίνει δουλειά σε πάνω από 20 χιλιάδες κόσμου. Το Δικαστικό Μέγαρο της Λιβαδειάς έχει βραβευτεί ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ έχει πάνω από 6.000 τ.μ. αίθουσες, με πολλαπλές εισόδους και τρεις ορόφους.

 • 5 Απριλίου 2024, 14:35 | Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης

  Αριδαία, 5 Απριλίου 2024.

  Η Κυβέρνηση ενώπιον των θεσμικών φορέων του Ν. Πέλλας είχε δημόσια δεσμευτεί, πως θα αναβαθμιστεί σε περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Έδεσσας το Ειρηνοδικείο Αριδαίας (Αλμωπίας).

  Τουναντίον, από το αναρτημένο κείμενο, διαπιστώνεται πως πρόκειται για τη μοναδική παραμεθόρια πόλη (δίχως μάλιστα οδική πρόσβαση στη γείτονα χώρα με τα «ωφελήματα» του διασυνοριακού εμπορίου) που στερείται δικαστικής υπηρεσίας. Στον αντίποδα μη παραμεθόριες πόλεις της Μακεδονίας αποκτούν περιφερειακή έδρα που δεν αναφέρονταν στο προσχέδιο: λ.χ. Νάουσα, Ελευθερούπολη, Νέα Μουδανιά, Ροδολίβος.

  Στην πόλη εδρεύουν 40 νομικά γραφεία και το Ειρηνοδικείο ήδη από το Φεβρουάριο ’24 -εν μέσω αποχών- πέτυχε τους στατιστικούς στόχου που θέτει η Παγκόσμια Τράπεζα ως προς την ύλη του. Έως και τον Μάρτιο ’24 έχουν εκδοθεί 54 αποφάσεις, 11 πράξεις, 64 πρακτικά διαθηκών, 6 διατάξεις, 27 διαταγές πληρωμής, 9 προσημειώσεις, έχουν κατατεθεί 41 αγωγές, 124 αποποιήσεις, 2 εφέσεις και έχουν περαιωθεί 21 προανακριτικές δικογραφίες. Συγκριτικά με τον όγκο εργασίας άλλων Ειρηνοδικείων (όπου μάλιστα δεν λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο και δεν εφαρμόζεται ο Ν. 2664/1998), πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα παραμεθόρια δικαστήρια, από άποψη πληθυσμού, αρ. νομικών, και ύλης.

  Η πλειονότητα των οικισμών της Αριδαίας απέχει οδικώς άνω της ώρας από την έδρα του Πρωτοδικείου και το οδικό δίκτυο αποτελείται μόνο από ορεινές και ημιορεινές επαρχιακές οδούς, ελλείποντας τα ΜΜΜ.
  Το Πρωτοδικείο Έδεσσας τόσο από άποψη φόρτου εργασίας όσο και κτιριολογικά αποσυμφορίζεται από τις υποθέσεις (ιδίως κτηματολογίου και δασικές) που θα εκδικάζονται στην περιφερειακή έδρα.
  Ο Δήμος Αλμωπίας με ψήφισμα του αποδέχτηκε να συνδράμει καλύπτοντας το στεγαστικό του δικαστηρίου.

  Η Αριδαία είναι μια ευαίσθητη εθνικά περιοχή της Μακεδονίας (εξού και η εξαίρεση της Πέλλας ως προς τα Πρωτοδικεία, λόγω παραμεθορίου) όπου δρουν προπαγανδιστικοί κύκλοι αμφισβητώντας την ελληνικότητα της επαρχίας και θα πρέπει η Πολιτεία να την ενισχύσει και να διατηρεί σε αυτήν νευραλγικούς τομείς δράσης, όπως είναι η Δικαιοσύνη.

  Πρέπει να γίνει αντιληπτή η ιδιαιτερότητα της Πέλλας ως παραμεθόριος νομός με τρίπολο τις επαρχίες Αλμωπίας (Αριδαίας), Έδεσσας και Γιαννιτσών, ως αυτόνομα πληθυσμιακά, εμπορικά και διοικητικά κέντρα. Συντρέχουν επομένως όλοι οι λόγοι για να δημιουργηθεί περιφερειακή έδρα στην Αριδαία, ως είχε δεσμευτεί η Κυβέρνηση στις 23 Ιανουαρίου 2024 ενώπιον των βουλευτών της συμπολίτευσης.

  Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης
  Δικηγόρος ΑΜ 202 ΔΣΕδ
  Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής ΑΠΘ

 • 5 Απριλίου 2024, 14:27 | ΕΔ Σ

  Καμία μέριμνα για το κτιριακό ζήτημα;
  Πως θα χωρέσουν όλοι οι Δικαστές και υπάλληλοι των καταργούμενων Ειρηνοδικείων στο κεντρικό Πρωτοδικείο (το οποίο φυσικά δεν έχει επιπλέον χώρους); Πως θα λειτουργήσουν οι επιπλέον υποδομές (υπολογιστές, προγράμματα, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, δίκτυα) στα παλιά κτίρια με παλιά ηλεκτρολογικά δίκτυα;

  Το Υπουργείο δεν είναι αρμόδιο να επιλύσει αυτό το πρόβλημα;
  Όσο γρήγορα διατυπώνεται μια τέτοια αλλαγή σε ένα νομοσχέδιο, τόσο δύσκολα και σε μεγάλο βάθος χρόνου πραγματώνεται.

  Στην 24η σελ. του σχετικού πορίσματος της Παγκόσμιας Τράπεζας, αναφέρεται ότι παράλληλα με τις συγχωνεύσεις Ειρηνοδικείων, πρέπει να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, και οι συνθήκες και η χωρητικότητα του Δικαστηρίου, το οποίο ενδέχεται να υποδεχθεί άλλα Δικαστήρια, κατόπιν συγχώνευσης.

  Πρέπει άμεσα να βρεθούν επαρκείς χώροι με τις απαραίτητες υποδομές, διαφορετικά θα υπάρχει χάος, δυσλειτουργία κι εν τέλει καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, αντί για την σκοπούμενη επιτάχυνση (που ακούμε τόσα χρόνια).
  Ως δικαστική υπάλληλος εν έτει 2024 πρέπει επιτέλους να εργάζομαι σε έναν αξιοπρεπή χώρο, με όλα τα εχέγγυα για να μπορώ εύρυθμα να ανταποκρίνομαι στα απαιτητικά καθήκοντά μου.
  Αν πραγματικά σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση, πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα και ολοκληρωμένα επιλύοντας όλα τα επιπλέον πρακτικά και πραγματικά προβλήματα που θα ανακύψουν από τις 16.9.2024.

 • 5 Απριλίου 2024, 14:24 | ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΓΙΑΚΙΩΤΗ

  Με ποιά λογική καταργείται το Ειρηνοδικείο Ελευσίνας και μεταφέρεται στα Μέγαρα, που όποιος έχει πάει ξέρει ότι δεν υφίσταται καν Ειρηνοδικείο- παρά μία υποτυπώδης αίθουσα. Η τοποθεσία δεν είναι βολική για την εξυπηρέτηση των πολιτών και δικηγόρων κανενός εκ των Δήμων που θα εξυπηρετεί, καθώς είναι μακριά και απόκεντρα τόσο για την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, όσο και για τη Μάνδρα-Ειδυλλία. Όλοι οι ανωτέρω Δήμοι εξυπηρετούνται από τον Δήμο Ελευσίνας. Καμία εφαρμογή στην πραγματικότητα.

 • ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

  Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δικηγόροι και ασκούμενοι Αριδαίας-μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Έδεσσας, συμβολαιογράφοι Ειρηνοδικείου Αλμωπίας και δικαστικοί επιμελητές Αριδαίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης δηλώνουμε τα εξής:
  Πληροφορούμαστε τις διεργασίες για το νέο δικαστικό χάρτη της Χώρας, και ιδίως το προσχέδιο του νομοσχεδίου που διέρρευσε στο διαδίκτυο. Παρατηρούμε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας (Αριδαίας) δίχως την αναβάθμισή του σε Περιφερειακή Έδρα του οικείου Πρωτοδικείου. Αντιθέτως, δημόσιες δηλώσεις των Βουλευτών Ν. Πέλλας αλλά και των αρμοδίων Υπουργού και Υφυπουργού Δικαιοσύνης, καθώς και δημοσιεύματα στον Τύπο κάνουν λόγο για αναβάθμιση των Ειρηνοδικείων των Παραμεθορίων περιοχών (και μεταξύ αυτών της Αριδαίας) σε Περιφερειακά Δικαστήρια.
  Το Ειρηνοδικείο Αλμωπίας πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η Παγκόσμια Τράπεζα ως σύμβουλος του Υπ. Δικαιοσύνης για την διατήρηση και αναβάθμισή του ως Περιφερειακό Δικαστήριο. Κτιριολογικά το δικαστικό κατάστημα είναι σύγχρονο, λειτουργικό, εξοπλισμένο με άρτια υλικοτεχνική υποδομή και δύναται να ανταποκριθεί στον αυξημένο ρόλο της εκδίκασης όλων των ποινικών και αστικών υποθέσεων Πρωτοδικείου μονομελούς σύνθεσης. Το Ειρηνοδικείο, παρά την ολοκλήρωση εκδίκασης των υποθέσεων υπερχρεωμένων αλλά και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου, αποτελεί ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, εκδίδοντας το 2023 άνω των 500 αποφάσεων, πράξεων, διαταγών και διατάξεων. Κατά τα προηγούμενα έτη και δη προ της υπαγωγής των εμπράγματων αγωγών στις κτηματολογικές διαφορές, οι αποφάσεις ήταν διπλάσιες και τριπλάσιες. Στην πόλη δραστηριοποιούνται περί τα 40 γραφεία νομικών (32 δικηγόροι και ασκούμενοι, 7 συμβολαιογράφοι, 2 δικαστικοί επιμελητές).
  Ο Δήμος Αλμωπίας είναι ΟΡΕΙΝΗ, ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ και προβληματική περιοχή. Έχει τη μορφή «ανοικτής πόλης» με μικρό αστικό κέντρο και πληθώρα αγροτικών οικισμών στον ορεινό και ημιορεινό του όγκο. Είναι από τους μεγαλύτερους σε έκταση Δήμους της χώρας με 40 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ οικισμούς που απέχουν σε απόσταση άνω της 1 ώρας από την έδρα του Πρωτοδικείου Έδεσσας: το οδικό δίκτυο είναι κακό, με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο το καλοκαίρι και δυσμενείς καιρικές συνθήκες το χειμώνα ενώ ελλείπουν ΜΜΜ. Η ευκταία λειτουργία του Περιφερειακού Δικαστηρίου Αλμωπίας αποσυμφορίζει την έδρα του Κεντρικού Πρωτοδικείου Έδεσσας (λ.χ. αυξημένες κτηματολογικές υποθέσεις, δασικά πλημμελήματα κ.λπ) ενώ έως και το 2017 στην Αριδαία υφίστατο μεταβατική έδρα Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Στεκόμαστε αρωγοί στην πρόθεση του Δήμου Αλμωπίας είτε να αναλάβει τα μισθωτικά έξοδα του υφιστάμενου δικαστικού καταστήματος είτε να παραχωρήσει ιδιόκτητο χώρο από το περίσσευμα του κτιριακού του δυναμικού για τη στέγασή του.
  Πέραν των γεωγραφικών, στην Αλμωπία (Αριδαία) συντρέχουν ιδιάζοντες ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ που επιτάσσουν όχι απλώς τη διατήρηση αλλά και την ενίσχυση των κρατικών δομών στην περιοχή προς αποτροπή προπαγανδιστικών κύκλων. Άλλωστε αρκετά ταλαιπωρήθηκαν τα τελευταία χρόνια οι πολίτες από την αποψίλωση της πόλης από Δημόσιες Υπηρεσίες. Στο προσχέδιο, τα άλλα παραμεθόρια Ειρηνοδικεία που δεν αποτελούν και έδρα Πρωτοδικείου αναβαθμίζονται σε περιφερειακά δικαστήρια (Κόνιτσας, Αμυνταίου, Σιδηροκάστρου, Διδυμοτείχου), πλην αυτού της Αριδαίας, με μεγαλύτερο πληθυσμό, πολλαπλάσιο αριθμό νομικών επαγγελματιών και υπέρτερη κατά πολύ δικαστηριακή ύλη!

  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ την κατηγορηματική αντίθεσή μας σε κάθε ενδεχόμενο πλήρους κατάργησης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας και υποβάθμισης του παραμεθόριου, ορεινού και μειονεκτικού Δήμου.
  ΤΑΣΣΟΜΑΣΕ υπέρ της αναβάθμισης του δικαστηρίου Αριδαίας σε Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Έδεσσας.
  ΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ υπέρ της διατήρησης του Πρωτοδικείου Έδεσσας και συντασσόμαστε πλήρως με τις ενέργειες του Δικηγορικού Συλλόγου Έδεσσας στην κατεύθυνση της υφιστάμενης λειτουργίας του Πρωτοδικείου Έδεσσας και της αναβάθμισης των Ειρηνοδικείων Αλμωπίας και Σκύδρας.
  ΚΑΛΟΥΜΕ τους εκπροσώπους των πολιτών της Αλμωπίας στην Κυβέρνηση, στο Κοινοβούλιο, στην Περιφέρεια και στο Δήμο, αλλά και τους φορείς της περιοχής να υποστηρίξουν την αναβάθμιση του Ειρηνοδικείου σε Περιφερειακό Δικαστήριο Αλμωπίας, για λόγους εθνικούς και γεωγραφικούς ως παραμεθόριο.

  Οι δικηγόροι:
  Αδέμη Ανθούλα, Αδέμης Συμεών, Αδραμάνη Χριστίνα, Αλακιόζογλου Στυλιανός, Αμύντας Πέτρος, Γρηγοριάδου Ελισάβετ, Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ, Εμμανουηλίδου Κορνηλία, Ζουνίδου Γεωργία, Θυσιάδου Μαριάννα, Κονάκογλου Συμέλα, Κοντάκος Νικόλαος, Κυριακίδου Ιωάννα, Λιάσης Δημήτριος, Μέλκου Αλεξάνδρα, Μιχαηλίδου Σωτηρία, Μπαρμπαγιάννης Κωνσταντίνος, Ούρδα Ευθαλία, Παπατάσος Γεώργιος, Παπατάσος Θωμάς, Πολατίδης Πέτρος, Σόμτση Χριστίνα, Σταμπουλή Χρυσή, Σταύρου Αικατερίνη, Τερζίδου Παρθένα, Τσάπα Πετρούλα, Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη Χρυσίδου Ελπίδα, Χρυσίδου Ευθαλία.

  Οι ασκ. δικηγόροι:
  Άννα Κοταΐδου, Φωτεινή Μήσκου, Αναστασία Πέτσου.

  Οι συμβολαιογράφοι:
  Βαϊανού Καλλιόπη, Κανονίδου Ραχήλ, Μιχαηλίδου Ειρήνη, Νικολαΐδου Παρασκευή, Προβατάκη Χριστιάνα, Σαμαρά Μαρία, Τουφεγγοπούλου Αικατερίνη.

  Οι δικαστικοί επιμελητές:
  Κελικλής Ηλίας, Ρόλη Διαμαντούλα

 • 5 Απριλίου 2024, 13:39 | Ανδρέας Οικονόμου

  ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΗ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ !
  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΕΝ ΩΣ «ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ» ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (50%) ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΝΗΚΟΥΣΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ (ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ) 50% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ !
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ στ΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 6 ως εξής :
  «Ως παράλληλες έδρες του Πρωτοδικείου Αχαίας ορίζονται : α) το Αίγιο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Αιγιαλείας, πλην των Δημοτικών Ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας και β) τα Καλάβρυτα, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν ο Δήμος Καλαβρύτων και οι Δημοτικές Ενότητες Ακράτας και Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας.».

 • 5 Απριλίου 2024, 13:35 | ΑΝΝΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Κρίνεται απαράδεκτη η θέση της Κυβέρνησης να εξαιρέσει πανελλαδικά ΜΟΝΟ!!! ΜΟΝΟ!!! ΜΟΝΟ!!! ΜΟΝΟ!!! την Πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου ως έδρα του. Είναι ακατανόητο να χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και Αιτωλοακαρνανίας. Αφήνει τα «Παράλληλα» Δικαστήρια χωρίς πρόβλεψη ΑΜΕΣΗΣ Διοίκησης. Μεταφέρει όλες τις οργανικές θέσεις Δικαστικών Λειτουργών και Υπαλλήλων στα Κεντρικά Πρωτοδικεία. ΔΙΑΤΗΡΕΙ την ευχέρεια κατά το δοκούν να μετακινεί από πόλη σε πόλη υπαλλήλους σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών που το ίδιο το Υπουργείο δημιουργεί ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟ να λύσει τα χρόνια προβλήματα των ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου είναι εν τη γενέσει του ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ.
  ΑΝΝΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΗΛΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 • 5 Απριλίου 2024, 13:38 | Ν. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ζ), ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ, ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΩΝ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (64). ΩΣΤΟΣΟ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η΄ΑΡΘΡΟ 14, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΔΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΩΝ.
  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΕΙΝΑΙ: ΤΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΑΙ, ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ;

 • 5 Απριλίου 2024, 11:07 | Μάρω Μελετίου

  Το μεγαλύτερο λάθος της Κυβέρνησης η υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Θήβας. Ένα Πρωτοδικείο με ασύγκριτα μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων σε σχέση με τη Λιβαδειά, με ένα σύγχρονο και πολύ μεγάλο κτίριο, γυρωθέν του κατάστημα κράτησης και δομή προσφύγων. Θα πρέπει η Κυβέρνηση να καταλάβει ότι ο νομός είναι διπολικός, δεν νοείται να μην υπάρχει το Πρωτοδικείο της Θήβας, τη στιγμή που ο νομός εκτίνεται από τα Οινόφυτα μέχρι την Αράχωβα.
  Άμεση τροποποίηση του νομοσχεδίου αναφορικά με το «παράλληλο» Πρωτοδικείο Θήβας, στο οποίο θα πρέπει να διατηρηθούν και να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις υπαλλήλων, δικαστών, εισαγγελέων.

 • 5 Απριλίου 2024, 10:49 | Στέλιος Καμούτσης

  Πως επιτυγχάνεται ταχύτερα η δικαιοσύνη όταν κλείνει ένα από τα πιο σύγχρονα και μεγαλύτερα δικαστικά συγκροτήματα της χώρας μας, το Δικαστικό Μέγαρο Θηβών; Το παράλληλο Πρωτοδικείο είναι στάχτη στα μάτια μέχρι να περάσει λίγος καιρός και να το καταργήσουν εντελώς.

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

 • 5 Απριλίου 2024, 01:59 | Σωτηρια Μαναρα

  Ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ ΜΟΛΙΣ. ΠΣΡΑΝΟΜΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΗ.ΔΕΝ ΛΑΒΑΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΚΤΙΡΙΣΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΜΑΣ 8.500 Τ.Μ 8 ΑΙΘΟΥΣΕΔ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΟΓΚΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΛΕΩΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΣ ΒΙΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΤΗΝ ΒΙΠΕ ΘΙΣΒΗΣ ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΙΣ 2 ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΙΣ 900 ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ.
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ.
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΓΑΡΟ
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΟΙ.
  ΑΜΕΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΚΑΝΑΤΕ ΛΑΘΟΣ!!!
  ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑΧΕΩΣ…..ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΟ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ.
  ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ . ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟΝ
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ.