Άρθρο 21

H διάταξη της παρ. 2 του αρ. 7 ν. 2447/1996 τροποποιείται ως εξής:

Προϋπόθεση για την τοποθέτηση του παιδιού στους υποψηφίους θετούς γονείς είναι η εγγραφή των τελευταίων στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων του αρ. 19 παρ.1 του παρόντος.

 • Ποιές θα είναι οι κυρώσεις? στις ιδιωτικές υιοθεσίες που δεν θέλετε να καταργήσετε, το βρέφος βρίσκεται στα χέρια των θετών γονέων από την γέννησή του.

 • Η προς αντικατάσταση διάταξη ρυθμίζει τα θέματα παράδοσης του παιδιού μετά από απευθείας συνεννόηση υποψήφιου θετού γονέα και φυσικού γονέα ή επιτρόπου. Δεν είναι δόκιμος ο όρος «τοποθέτηση» γιατί δεν μεσολαβεί κοινωνική υπηρεσία.
  Παρακαλούμε να συμπληρωθεί η διάταξη ως ακολούθως:
  β.Προϋπόθεσεις για την παράδοση του παιδιού από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο στους υποψήφιους θετούς γονείς όταν αυτοί έρχονται σε απευθείας συνεννόηση,είναι η εγγραφή των τελευταίων στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων του άρθρου 19 παρ.1 του παρόντος και η προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 11:49 | Τέγος Φώτης

  Αν αφορά ιδιωτική υιοθεσία το παιδί προφανώς θα καταγράφεται εκ των υστέρων στα μητρώα, μετά την υιοθεσία, από τα δικαστήρια.
  Δεν θα υπάρχει φυσικά η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικά ζευγάρια Υ.Θ.Γ. αλλά θα αφορά συγκεκριμένο ζευγάρι.
  Πάλι συνεχίζει η ιδιωτική υιοθεσία…

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 15:39 | ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ

  οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει και υποχρεωτική εκτίμηση ψυχιάτρου ως προς την καταλληλότητα του μέτρου για το παιδί αλλά και της κατάστασης των γονέων

 • 27 Νοεμβρίου 2017, 23:40 | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΑΛΕΙΑ

  ΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Προσωπικό
  1)Μόνιμο και σταθερό προσωπικό είτε μέσω μετατάξεων είτε μέσω μόνιμων διορισμών, συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει Κοινωνικό λειτουργό – Ψυχολόγο – Ομαδάρχες , Μάγειρα-Τραπεζοκόμο κλπ
  Χρηματοδότηση
  2) α)Σταθερή τακτική χρηματοδότηση ώστε να καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της μονάδας ( αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ληφθούν υπόψη οι χρηματοδοτικές ανάγκες της τελευταίας πενταετίας και βρούνε τον μέσο όρο.
  β) Σταθερή και τακτική χρηματοδότηση των παιδιών για να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών τόσο αυτών που βρίσκονται στο ίδρυμα αλλά και αυτών που είναι σε ανάδοχες οικογένειες και φυσικά να δοθεί ειδική μέριμνα στα παιδιά που σπουδάζουν. Σημ( το 1 και 2 αφορά το ίδρυμα της Καβάλας αλλά κατ επέκταση αφορά και τα υπόλοιπα ιδρύματα)

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
  Αναδοχή
  3) α)ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Να υπάρχει πρόβλεψη ότι εκτός από το βιβλιάριο πρόνοιας που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να μπορούν οι ανάδοχες οικογένειες να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και το βιβλιάριο υγείας των ιδίων.
  β) εφορία: Να προβλεφθεί σχετικός κωδικός στην φορολογική δήλωση για το ανάδοχο παιδί ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν τα έξοδα των παιδιών αυτών κατά την διάρκεια της αναδοχής (με μια βεβαίωση αναδοχής από το ίδρυμα να μπορούν οι ανάδοχες οικογένειες να δικαιολογήσουν τα έξοδα).
  γ) υπηρεσιακές μεταβολές: Να μπορούν οι ανάδοχες οικογένειες να έχουν τα θετικά στοιχεία από την απόκτηση ενός παιδιού όπως μόρια σε περίπτωση απόσπασης μετάθεσης και σε περίπτωση διορισμών υπό προϋποθέσεις (κίνητρα αναδοχής για να αδειάσουν τα ιδρύματα), τα οφέλη είναι περισσότερα από το να είναι στα ιδρύματα τα παιδιά.
  δ) άδειες: Να μπορούν οι ανάδοχες οικογένειες να παίρνουν άδεια ανατροφής όπως γίνεται και σε περίπτωση υιοθεσίας του παιδιού. Επειδή όμως συνήθως το ανάδοχο παιδί είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το παιδί που υιοθετείται, να υπάρχει η δυνατότητα άδειας και μετά των έξι ετών.

  Μητρώο Αναδόχων Οικογενειών
  ε) Να δημιουργηθεί Πανελλήνιο μητρώο ανάδοχων οικογενειών ώστε να υπάρχει έλεγχος τόσο των στοιχείων από εφορία για διασταύρωση για το αφορολόγητο των οικογενειών αν περάσει μέσα στη φορολογική δήλωση, θα πρέπει να αποδεχτεί η Ελληνική Πολιτεία ότι οι ανάδοχες οικογένειες συντελούν τριπλό καλό, ενσωμάτωση των παιδιών στην κοινωνία με ομαλό τρόπο – αποφυγή ιδρυματοποίησης των παιδιών και μείωση του πληθυσμού στα ιδρύματα.

  Δίνοντας κίνητρα στις Ελληνικές οικογένειες όχι μόνο κατ΄ανάγκη οικονομικό μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο να δοθεί μία άλλη διάσταση στον όρο της αναδοχής.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΛΕΙΑ