Άρθρο 06 – Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων και Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων

1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τηρεί Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι στα επί μέρους Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων των φορέων εποπτείας της αναδοχής του άρ.13 παρ.1.

2. Ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας εποπτείας της αναδοχής τηρεί Ειδικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων. Για την εγγραφή στα Ειδικά Μητρώα είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

α. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος και λοιπών δικαιολογητικών, όπως ορίζονται στο αρ. 9 παρ.1α, ενώπιον του εκάστοτε αρμόδιου φορέα εποπτείας του άρ.13 παρ.1 που επιθυμούν και έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων καταλληλότητας που αναφέρονται στο άρ. 8 παρ. 2 στοιχείο β. έως δ. του παρόντος .Για τα ανωτέρω εκδίδεται βεβαίωση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και βεβαίωση έγκρισης των τυπικών προϋποθέσεων καταλληλότητας από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα εποπτείας της αναδοχής.
β. Βεβαίωση ολοκλήρωσης και θετικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας για τον έλεγχο καταλληλότητας από την κοινωνική υπηρεσία του φορέα εποπτείας

3. Την ευθύνη εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο φέρει ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας εποπτείας της αναδοχής. Ειδικότερα, στο Εθνικό Μητρώο αποστέλλονται οι βεβαιώσεις της παρ.2 περιπτώσεις α. και β. καθώς και πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα εποπτείας περί ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης του άρ.14.

 • Σχόλια των κυριών Γκόρνυ και Γεώργαρου μας αντιπροσωπεύουν πλήρως

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 11:13 | Γιώτα Μάνθου

  Αρχικά συμφωνώ με την κα Γκόρνυ για την αναγκαιότητα κατηγοριοποίησης, με το γεγονός δηλαδή η έκθεση κοινωνικής έρευνας να έχει την κατηγορία στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί κάποιος ως ανάδοχος γονέας και να κρίνεται κατάλληλος γι αυτή. Σημειώνεται ωστόσο ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και οι εξειδικευμένοι νομικοί επιστήμονες, έχοντας μελετήσει το κείμενο θεσμικό πλαίσιο, έχουν δώσει άδεια τήρησης Μητρώου Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων και μάλιστα υπάρχουν καταχωρημένα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από τις περιφερειακές ενότητες κυρίως. Συνεπώς το εν λόγω Μητρώο υφίσταται ήδη, άρα θα μπορούσε να εμπλουτιστεί ως προς την πραοαναφερθείσα παράμετρο. Όπως έχει αναφερθεί, δεν υφίστανται κυρώσεις για την αποστολή των στοιχείων στο Μητρώο, με συνέπεια πολλοί φορείς να επιλέγουν (;!) να μην υπακούσουν στις θεσμικές τους υποχρεώσεις.

 • Τα σχόλια των κυριών Γκόρνυ και Γεώργαρου μας βρίσκουν σύμφωνους.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:34 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  Στο 1β προκειμένου να τρηθεί η διαφάνεια και να είναι ουσιαστική η διαδικασία ο έλεγχος και η έκδοση της απόφασης να χορηγείται έπειτα από διεπιστημονικό συμβούλιο(ψυχολόγο-ψυχίατρο-εξειδικευμένο ΚΛ σε θέματα παιδοθεσίας/αναδοχής) έπειτα από την εισήγηση του ΚΛ και την μελέτη του φακέλου

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 11:02 | Τέγος Φώτης

  Αν μιλάτε για «επιτυχή ολοκλήρωση» των εκπαιδεύσεων σε αναδοχή και υιοθεσία τότε η εκπαίδευση αποτελεί μέρος της αξιολόγησης των ενδιαφερομέων άρα απαιτείται να βεβαιώσουν και οι εκπαίδευτές του προγράμματος την καταλληλότητα κάποιου.
  Αυτό αφορά τις ικανότητες των εκπαιδευτών, την δουλειά σε ψυχολογικό επίπεδο κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και τα ζητήματα που θα προκύψουν είτε στην διαδικασία της ομάδας (που μάλλον για ομάδα εκπαίδευσης αναφέρεστε)είτε σε ατομική συμβουλευτική.
  Άρα έχει νόημα η πιστοποίηση από περισσότερα του ενός άτομα – επαγγελματίες.
  Αν δεν είναι έτσι ούτως ή άλλως έχει νόημα η έγκριση από επιτροπή επαγγελματιών.

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 18:39 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  συμφωνώ να περιλαμβάνει το μητρώο κατηγοριοποίηση . θα είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για την επιλογή της καταλληλότερης οικογένειας για κάθε παιδί

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 18:51 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  ΠΑΡ. 2 στο α Γιατί να απαιτείται βεβαίωση προσκόμισης δικαιολογητικών; υποτίθεται πως καταθέτονται με την αίτηση . περιττή γραφειοκρατία

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 13:24 | Ελένη Γεώργαρου

  6.2.γ. Ολοκλήρωση της παρακολούθησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αναδόχων γονέων που οργανώνονται από τους φορείς εποπτείας.

  Συμφωνώ με την κα Γκόρνυ. Η έκθεση κοινωνικής έρευνας θα πρέπει ως μέρος της να έχει την κατηγορία στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί κάποιος ως ανάδοχος γονέας και να κρίνεται κατάλληλος γι αυτήν. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι δέχονται να αναλάβουν κάθε ηλικιακή κατηγορία ή δεν έχουν θέμα στα παιδιά με αναπηρίες θα διατυπώνεται και αυτό στην κοινωνική έκθεση και θα τεκμηριώνεται. Η κατηγοριοποίηση αυτή θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις Εισαγγελίες Ανηλίκων και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας ώστε να κινούνται τάχιστα για την τοποθέτηση του ανηλίκου. Επίσης θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν οι ανάδοχοι γονείς μπορούν να αναλάβουν αδέλφια και όχι μόνο ένα παιδί.
  Το στοιχείο αυτό θα εγγράφεται ως παρατήρηση στο Ειδικό και Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων.

 • 3 Δεκεμβρίου 2017, 19:31 | Τατιάνα Γκόρνυ

  Άρθρο 6
  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγράφονται στο μητρώο εφόσον έχουν αξιολογηθεί και ολοκληρώσει την εκπαίδευση και ειδίκευση σε ομάδες παιδιών που μπορούν να στηρίξουν.
  Καλό θα ήταν το μητρώο να έχει ειδικές κατηγορίες για τους υποψήφιους ανάδοχους κατάλληλους για συγκεκριμένες περιπτώσεις: έκτακτη αναδοχή, έφηβους με παραβατικές συμπεριφορές, παιδιά με αναπηρίες, παιδιά με ψυχικές παθήσεις κτλ