Άρθρο 16 – Επαγγελματική αναδοχή

1. Στις περιπτώσεις του άρ. 11, το δικαστήριο δύναται να τοποθετεί σε επαγγελματίες αναδόχους παιδιά με αναπηρία και παιδιά με έντονα ψυχολογικά προβλήματα, κατόπιν πρότασης του αρμόδιου για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας . Η φροντίδα από τη πλευρά των αναδόχων γονέων υπηρετεί συγκεκριμένο θεραπευτικό σχέδιο, που προτείνεται από ειδικούς επιστήμονες του φορέα εποπτείας. Ο ανάδοχος γονέας που προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες προς το παιδί, αμείβεται με μηνιαία αντιμισθία και ασφαλίζεται για ασθένεια και σύνταξη.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από γνώμη του Ε.Σ.Αν.Υ, ρυθμίζονται τα σχετικά με την σύσταση και τήρηση ειδικού μητρώου επαγγελματιών αναδόχων, την μηνιαία αντιμισθία, την υγειονομική και ασφαλιστική κάλυψη, τα ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης αυτών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16 Α Επαγγελματική Αναδοχή Βραχείας Διάρκειας

Στις περιπτώσεις του αρ. 1532 παρ.3 ΑΚ, ο εισαγγελέας δύναται να τοποθετεί τον ανήλικο σε επαγγελματία ανάδοχο του ανωτέρω άρθρου, εφόσον δεν δύναται να ανευρεθεί ανάδοχος γονέας εγγεγραμμένος στο μητρώο του αρ. 6 παρ.1.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 20:29 | ΣΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  Στην επαγγελματική αναδοχή προτείνεται διεπιστημονική επιτροπή με σύνθεση ανάλογη με τα θέματα υγείας του παιδιού και η οποία ανά τακτά διαστήματα σε συνεργασία με τους επαγγελματίες αναδόχους θα αξιολογούν την πορεία της θεραπείας που ακολουθείται.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:19 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  Να οριστεί επακριβώς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης του επαγγελματία αναδόχου κυρίως όσον αφορά θέματα της αναπηρίας, χειρισμό ψυχολογικών συμπεριφορών κλπ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 18:20 | ΜΕΤΑδραση

  Δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για τη σύνδεση της επαγγελματικής αναδοχής με το εργασιακό καθεστώς των αναδόχων (καθεστώς απασχόλησης, ένσημα, κλπ.). Για παράδειγμα, θα υπάρχει κάποια αναλογία στην μηνιαία αντιμισθία που θα λαμβάνει ο επαγγελματίας ανάδοχος σε περίπτωση που χρειάζεται να διακόψει την εργασία του προκειμένου να αναλάβει επαγγελματικά τη φροντίδα ενός ανηλίκου;

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 12:45 | Ελευθερία Γεωργούλη

  Η επαγγελματική αναδοχή ως μορφή αναδοχής που απορρέει από τον παρόντα νόμο, νομίζω ότι θα πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες σε όλες τις φάσεις υλοποίησής της: από τα προσόντα των υποψηφίων, το χρόνο διάρκειας της αναδοχής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών αναδόχων, το ειδικό μητρώο, την εποπτεία, το οικονομικό ζήτημα. Να υπάρχει σαφήνεια και λεπτομέρειες στο άρθρο, διότι είναι πολύ λεπτό το θέμα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

 • 28 Νοεμβρίου 2017, 14:06 | Ελένη Πατίδου

  Απο ποιο φορέα θα πληρώνεται ο επαγγελματίας ανάδοχος. Σε ποιά νομοθεσία θα στηριχθεί ο φορέας αυτός ωστε να υποχρεωθεί να πληρώσει. Γιατί αυτή η διευκρίνιση έλλειπε μέχρι τώρα και πάλι είναι ασαφές δηλ δεν δεσμεύεται η Περιφέρεια υποχρεωτικά να πληρώνει τον ανάδοχο.