Άρθρο 15 – Άρση της αναδοχής

Πέρα από τις περιπτώσεις άρσης της αναδοχής κατά τα άρ.1662 και 1663 ΑΚ, η αναδοχή μπορεί να αίρεται από το δικαστήριο και στις εξής περιπτώσεις:
α. Με αιτιολογημένη αίτηση των ανάδοχων γονέων, όταν αυτοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις εξειδικευμένες ανάγκες του ανηλίκου.
β. Με αίτηση του αρμόδιου για την εποπτεία της αναδοχής φορέα στο δικαστήριο, ή τον αρμόδιο Εισαγγελέα, όταν αυτοί αποδεδειγμένα διαπιστώσουν ότι η αναδοχή δεν ανταποκρίνεται πια στο σκοπό της και στο συμφέρον του ανηλίκου.

 • Υπάρχουν κανονισμοί και καλές πρακτικές για την εναλλακτική φροντίδα και Αναδοχή στην ΕΕ. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιήσουμε τις καλές πρακτικές και να μην ανακαλύπτουμε τον τροχό χωρίς διευκρινήσεις .

 • Στο άρθρο 15 θεωρούμε απαραίτητο να ζητείται και να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η γνώμη του ανηλίκου, αναλόγως της ηλικίας και της ωριμότητάς του.

  Ειδικότερα στο σημείο β΄ του άρθρου προτείνουμε την εξής προσθήκη: «όταν αποδεδειγμένα διαπιστώσουν είτε μόνοι τους είτε κατόπιν αναφοράς του ίδιου του ανηλίκου, αναλόγως της ηλικίας και της ωριμότητάς του ότι η αναδοχή…».

  Επιπλέον στο στοιχείο β΄ η διατύπωση είναι ασαφής. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν και ο αρμόδιος Εισαγγελέας νομιμοποιείται να αιτηθεί την άρση της αναδοχής στο δικαστήριο.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 11:52 | Βογιατζάκη Χρυσούλα

  Άρνηση του ανηλίκου να παραμείνει στην ανάδοχη οικογένειά του θα αποτελεί λόγο άρσης της αναδοχής και με ποια διαδικασία;

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 20:25 | ΣΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  άρθρο 15, γ. αίτημα των βιολογικών γονέων, όταν αποδεδειγμένα και μετά απ΄π αξιολόγηση αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, ότι έχουν βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης τους και έχουν ξεπεράσει προσωρινή ανεπάρκειά τους.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:29 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  Να οριστεί επακριβώς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης του επαγγελματία αναδόχου κυρίως όσον αφορά θέματα της αναπηρίας, χειρισμό ψυχολογικών συμπεριφορών κλπ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 19:52 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  Η άρση της αναδοχής να μπορεί να γίνει με αίτημα του αναδοχου τέκνου εφόσον τεκμηριωθεί από την/τον αρμόδια/ο για την εποπτεία της αναδοχής

 • 29 Νοεμβρίου 2017, 22:59 | ΣΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  αρθρο 15. Στις συμβατικές αναδοχές αν η εποπτεία δείξει ότι δεν λειτουργεί υπερ του ανηλίκου αυτή η αναδοχή, πριν τη λήξη της σύμβασης , ποιός έχει αρμοδιότητα για την άρση;. Είναι ιδιωτική συμφωνία. Αρκεί ο βιολογικός γονιός ή πάλι αρμόδιο δικαστήριο;.