Άρθρο 19 – Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων και Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Θετών Γονέων

1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τηρεί Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι στα επί μέρους Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Θετών Γονέων των αναφερόμενων στο αρ. 22 αρμόδιων υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας, εφόσον ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα προγράμματα επιμόρφωσης του αρ. 24.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες όπως ορίζονται στο άρ.22 τηρεί Ειδικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων. Για την εγγραφή στα Ειδικά Μητρώα είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:
α. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του άρ.22.
β. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου θετού γονέα, το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτού (ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, ληξιαρχική πράξη γάμου και γέννησης τέκνων), καθώς και η κατάσταση υγείας του.
γ. Η κοινωνική έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, όπου βεβαιώνεται η καταλληλότητα του συγκεκριμένου υποψηφίου.

Την ευθύνη εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο φέρει η εκάστοτε αρμόδια για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας κοινωνική υπηρεσία. Ειδικότερα στο Εθνικό Μητρώο αποστέλλονται τα υπό στοιχεία α. έως γ. της παραγράφου 1 δικαιολογητικά καθώς και η πιστοποίηση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας περί ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης του αρ. 24.

 • 14 Δεκεμβρίου 2017, 13:24 | Σωματείο Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας

  Να δημιουργηθεί Πανελλήνιο μητρώο ανάδοχων οικογενειών ώστε να υπάρχει έλεγχος τόσο των στοιχείων από εφορία για διασταύρωση για το αφορολόγητο των οικογενειών αν περάσει μέσα στη φορολογική δήλωση, θα πρέπει να αποδεχτεί η Ελληνική Πολιτεία ότι οι ανάδοχες οικογένειες συντελούν τριπλό καλό, ενσωμάτωση των παιδιών στην κοινωνία με ομαλό τρόπο – αποφυγή ιδρυματοποίησης των παιδιών και μείωση του πληθυσμού στα ιδρύματα.Και έτσι θα γίνονται επιτυχημένες αναδοχές προς κοινό όφελος παιδιού και ανάδοχων, σε μικρό χρονικό διάστημα.
  Επιπλέον να δίδεται η δυνατότητα τοποθέτησης σε ανάδοχες οικογένειες και νεαρών ενηλίκων που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον.

  Δίνοντας κίνητρα στις Ελληνικές οικογένειες όχι μόνο κατ΄ανάγκη οικονομικό μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο να δοθεί μία άλλη διάσταση στον όρο της αναδοχής.

 • Εποπτεία και συνεχής εκπαίδευση των θετών γονέων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον γονικό τους ρόλο και κυρίως των ιδιωτικών υιοθεσιών. Δεν φτάνει που έχουν το βρέφος από την πρώτη στιγμή της γέννησής του,χωρίς σύμβαση έστω αναδοχής, δεν λαμβάνουν εκπαίδευση και φυσικά μετά την τελεσιδικία απαξιούν να δώσουν ίχνη ζωής σε υπηρεσίες που οφείλουν έστω και σπάνια να τους εποπτεύσουν.

  Εποπτεία και για τις διακρατικές υιοθεσίες και συνεχής εκπαίδευση.

 • Θεωρούμε ότι στην παράγραφο 2γ΄ πρέπει να οριστεί συγκεκριμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση της σχετικής κοινωνικής έκθεσης.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 11:11 | Γιώτα Μάνθου

  Αυτό το Μητρώο αποτελεί καινοτομία του υπάρχοντος σχεδίου νόμου και είναι σημαντικό να θεσπιστεί, ωστόσο ίσως θα έπρεπε το περιεχόμενό του να ρυθμίζεται με ΚΥΑ. Επίσης, συμφωνώ με το σχόλιο της κας Γκόρνυ για την διασφάλιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης αξιολόγησης και εκπαίδευσης στις ιδιωτικές και στις διακρατικές υιοθεσίες και με τα σχόλια της κας Γεώργαρου.

 • Να διορθωθεί η 2η παράγραφος στο σωστό: Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Θετών Γονέων.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 23:11 | Ελένη Γεώργαρου

  Να διορθωθεί η παρ. 2 «υποψηφίων θετών γονέων» και όχι αναδόχων γονέων. Πρέπει να γίνει ρητή διευκρίνιση εάν όλα όσα προβλέπονται αφορούν και στις ιδιωτικές υιοθεσίες ή μόνο σε όσες γίνονται μέσω ιδρυμάτων. Αν αφορούν και τις ιδιωτικές υιοθεσίες δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί καθώς τα βρέφη παραδίδονται στους υποψηφίους θετούς γονείς από τους φυσικούς γονείς ακόμη και από τη γέννησή τους. Ακόμη λοιπόν και εάν ένας υποψήφιος θετός γονέας δεν είναι γραμμένος σε μητρώο, δεν περάσει εκπαίδευση ή δεν είναι κατάλληλος για υιοθεσία, πώς θα διαχειριστούμε το θέμα του βρέφους; Θα το επιστρέψουμε στη φυσική μητέρα μετά από έξι,οκτώ ή δέκα μήνες όταν η γυναίκα αυτή θα έχει εξαφανιστεί; Θα πρέπει να μην μας διαφεύγει κάτι πολύ σημαντικό στις υιοθεσίες που είναι διαφορετικό από τις αναδοχές και θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Στην υιοθεσία το παιδί αποξενώνεται από το φυσικό γονέα νομικά και συναισθηματικά και ο φυσικός γονέας από το παιδί του. Διακόπτεται παντελώς και δια παντός – μέχρι την ενήλικη ζωή αν και εφόσον το θετό παιδί θελήσει να αναζητήσει τις ρίζες του – ο βιολογικός δεσμός. Εφόσον λοιπόν υφίστανται οι ιδιωτικές υιοθεσίες και υπερτερούν των κρατικών – όπως υφίστανται και οι ιδιωτικές αναδοχές νομικά αλλά όχι στην πράξη – και τα θέματα αυτά δεν μπορούν να λυθούν με αυτές τις διατάξεις να διευκρινιστεί ότι αφορούν μόνο τις κρατικές υιοθεσίες.

 • 3 Δεκεμβρίου 2017, 19:35 | Τατιάνα Γκόρνυ

  Άρθρο 19
  Πως διασφαλίζετε τα προγράμματα επιμόρφωσης αξιολόγησης και εκπαίδευσης στις ιδιωτικές και στις διακρατικές υιοθεσίες;