Άρθρο 19 Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.):
α) δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ή αστική ευθύνη έναντι του Τ.Ε.Κ.Α. για αιτιολογημένη γνώμη που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις τους στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτής, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο ή με βαριά αμέλεια ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε τρίτο παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τις κείμενες ποινικές διατάξεις, καθώς και εάν παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και
β) δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι ιδιωτών για πράξεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

 • 12 Ιουλίου 2021, 12:46 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Δεν μπορεί να υπάρχουν ρητά προβλεπόμενες ποινές στην ισχύουσα νομοθεσία για τυχόν λανθασμένη ρύθμιση αυθαιρέτου για τον ιδιοκτήτη, το συμβολαιογράφο και το μηχανικό και συγχρόνως να δίνεται ακαταδίωκτο σε κάποιους λίγους που έχουν την ευθύνη της ζωής των πολλών, είτε για την υγεία, είτε για την ασφάλιση. Σε ποια νομική βάση γίνεται αυτή η διάκριση; Αν τα μέλη του οπουδήποτε συμβουλίου είναι άξια και λειτουργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, όπως είναι ο ρόλος τους, δεν έχουν ανάγκη καμίας ασυλίας.

 • 9 Ιουλίου 2021, 16:27 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Άρθρο 16, παράγραφος 1 του προτεινόυμενου: «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, υποχρεούνται να ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων παροχών […]»
  Το παρόν Άρθρο θεσπίζει ακαταδίωκτο για τα μέλη του ΔΣ του ΤΕΚΑ, καθιστώντας το άρθρο 16 ανίσχυρο. Οι ασφαλισμένοι στο ΤΕΚΑ δεν θα έχουν καμία προστασία.

 • Απλά απαράδεκτη ρύθμιση. Παραβιάζει κάθε αρχή νομιμότητας, διαφάνειας, αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης. Η τάση αυτή που τείνει να επικρατήσει της νομοθετικής ασυλίας δημοσίων οργάνων ή/και λειτουργών, καταλύει κάθε έννοια κράτους δικαίου.
  Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
  Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων
  Σύμβουλος ΔΣΑ

 • 6 Ιουλίου 2021, 20:54 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ

  Το εν λόγω άρθρο έρχεται με μιας να αποκαλύψει τον πραγματικό χαρακτήρα της ΄΄μεταρρύθμισης΄΄ . Τζόγος , χωρίς συνέπειες, με χρήματα άλλων . Αν θέλαμε να τζογάρουμε θα πηγαίναμε στο καζίνο. Πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί, να υπάρχει ευθύνη τους και ποινική και αστική και μάλιστα η ευθύνη τους να είναι αντικειμενική ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητάς τους.
  Δείτε λίγο τί έχουν κάνει με το άρθρο 255 του ν. 4798/2021. Για το δικηγόρο που θα κάνει λάθος την έκδοση σύνταξης προβλέπεται πρόστιμο από 1.000 έως και 5.000€ για κάθε εσφαλμένη βεβαίωση απονομής σύνταξης.

 • 2 Ιουλίου 2021, 00:04 | Andreas Ζ

  Ουσιαστικα αποκτουν βουλευτικη ασυλία ετσι…αρα θα μπορούν να σχεδιάζουν κ να υλοποιουν χωρις άγχος το σχέδιο της επεξεργασιας των χρημάτων μας κ του μέλλοντός μας με πρακτικες ειτε δολου π.χ επένδυση σε μια φιλική εταιρεία ομολογο οτιδήποτε η υλοποιοντας προχειρα σχέδια ανεύθυνα κ καταστροφικα πολυ πιθανόν γιατι πολυ απλα θα έχουν το ακαταδιωκτο…(για να διωκτουν για δολο ξέρουμε οτι πρέπει να πιαστούν μονο με το δακτυλο στο μέλι πραγμα σπάνιο)

 • 1 Ιουλίου 2021, 15:12 | Δημήτρης Νικολέρης

  Οι πρόνοιες του άρθρου μας ετοιμάζουν για κακοδιαχείρηση χρημάτων που ανήκουν σε ασφαλισμένους. Δε θα μπορουν να διεκδικήσουν τιποτα από κακή διαχείρηση.
  Απλά ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ

 • 1 Ιουλίου 2021, 15:51 | Ανδρέας Κομνηνός

  Η πρακτική της θέσπισης του ακαταδίωκτου έχει παραγίνει. Όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του ΔΣ οργανισμών που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να αναλαμβάνει και την ευθύνη των πράξεων και των παραλείψεών του. Εξάλλου η συμμετοχή στο ΔΣ δεν είναι υποχρεωτική αλλά οι θέσεις στελεχώνονται κατόπιν προσκλήσεως, και αμοίβονται γενναία. Κατ’ελάχιστον θα πρέπει μέλη του ΔΣ, ο πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος να επιστρέφουν ολόκληρο το ποσό της αμοιβής τους, όταν κατά τη θητεία τους καταγράφονται ζημίες και ελλείμματα για το ΤΕΚΑ.

  Εξάλλου τίθεται και θέμα ισονομίας – πως είναι δυνατό τα μέλη ΔΣ ιδιωτικών οργανισμών (ΝΠΙΔ) που διαχειρίζονται χρήματα τρίτων να έχουν πλήρεις ποινικές και αστικές ευθύνες έναντι των τρίτων, ενώ τα μέλη του ΤΕΚΑ να μην έχουν; Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικό.

  Τέτοιες νομοθετικές προβλέψεις που εφαρμόζονται συστηματικά και καταλήγουν σε ζημίες του δημοσίου (γιατί σκοπός τους είναι ακριβώς να επιτρέψουν τη δημιουργία αυτών των ζημιών), πλέον έχουν αρχίσει να τεκμηριώνουν ξεκάθαρο δόλο εκ μέρους της κυβέρνησης, γιατί δεν είναι 1η φορά, αλλά πολλοστή.

  Το άρθρο πρέπει να αποσυρθεί.

 • 1 Ιουλίου 2021, 09:22 | Νίκος Παπαδάκης

  Είναι επιεικώς απαράδεκτο οι διαχειριστές του σημαντικότερου αγαθού των εργαζόμενων, των κεφαλαίων από το υστέρημά τους που αποτελεί τους πόρους του συνταξιοδοτικού συστήματος Ευρωπαϊκού τύπου που εγκαταστάθηκε με αγώνες δεκαετιών, να αποκτούν ασυλία στη δυνατότητα ελεύθερης διαχείρισης, τη στιγμή μάλιστα που οι εργαζόμενοι δεν έχουν επιλογή και υπάγονται υποχρεωτικά στο καθεστώς διαχείρισης, άρα και στις «υπηρεσίες» τους. Επομένως ή θα πρέπει να έχουν ευθύνη όπως όλοι όσοι διαχειρίζονται δημόσια κεφάλαια ή αν δεν είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για τίποτα τότε δεν είναι και αναγκαίοι στη Δημόσια διοίκηση και διαχείριση. Πέραν αυτού, ο έχων ασυλία, μπορεί να διαχειρισθεί τα κεφάλαια με αδιαφάνεια, χωρίς έλεγχο και ουσιαστική-υπεύθυνη λογοδοσία.

 • 1 Ιουλίου 2021, 08:07 | Ιωάννης Ναζόπουλος

  Καταργήστε το άρθρο 19 γιατί ακυρώνετε ολόκληρο το νομοσχέδιο. Δεν γίνεται πιστευτό από κανέναν οι όποιες «καλές» προθέσεις σας.