ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η εισαγωγή και εφαρμογή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τους συνταξιούχους, καθώς και στη βιωσιμότητα ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο συντελεί στην ανάπτυξη της οικονομίας.

 • 13 Ιουλίου 2021, 17:01 | ΔΕ.Τ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ.

 • 13 Ιουλίου 2021, 17:31 | ΓΛΥΚΕΡΙΑ Τ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 • Συνεισφορά της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» και υποβολή προτάσεων επ’ αυτού.

  Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» καταθέτει προτάσεις της επ’ αυτού επισημαίνοντας παράλληλα ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν παρέχει καμία ουσιαστική στήριξη στην επικουρική συνταξιοδότηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, είτε πρόκειται για πρόωρη σύνταξη λόγω αναπηρίας, είτε πρόκειται για σύνταξη γήρατος λόγω αναπηρίας (ν. 612/77 όπως ισχύει). Ως εκ τούτου προτείνουμε:

  1. Την άμεση απόσυρση του άρθρου 54 «Επικουρική σύνταξη αναπηρίας» και την επαναφορά των τυφλών συνταξιούχων στο καθεστώς επικουρικής ασφάλισης που ίσχυε προ του ν. 4387/2016, ο οποίος άλλωστε ουκ ολίγα δεινά επέφερε στις συντάξεις των συγκεκριμένων ατόμων.
  2. Δεδομένης της επανασύστασης της Επιτροπής του άρθρου 11 του ν. 4687/2016, να επαναλειτουργήσει προκειμένου να νομοθετηθεί επιτέλους το Πόρισμα το οποίο επέφερε κατά τον δυνατόν εξορθολογισμό και ομογενοποίηση στις συντάξεις αναπηρίας και γήρατος λόγω αναπηρίας όλων των επιμέρους Ταμείων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον e-ΕΦΚΑ και μάλιστα με ουδέτερο δημοσιονομικό κόστος.
  3. Πλήρης αποσύνδεση της αναπηρικής σύνταξης από το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Να μην γίνεται διακοπή του επιδόματος στα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, στα οποία χορηγείται το επίδομα βαριάς αναπηρίας, όταν σε περίπτωση θανάτου των γονέων τους, τους χορηγηθεί σύνταξη μεγαλύτερη από το ποσό του προνοιακού επιδόματος. Η διακοπή του εν λόγω επιδόματος, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι δίνεται για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, εάν λάβουμε υπόψη την έλλειψη κρατικών υποστηρικτικών δομών. Δυστυχώς, όμως, ο ΟΠΕΚΑ ως μη όφειλε περιέκοψε τα προνοιακά επιδόματα από τυφλούς που ελάμβαναν τέτοιου είδους ορφανικές συντάξεις μεσούσης της πανδημίας του 2020 και παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις μας η αδικία δεν έχει αποκατασταθεί εισέτι.
  4. Κατάργηση του χαρακτηρισμού «ανίκανος προς κάθε βιοποριστική εργασία» που αναφέρεται στα πιστοποιητικά αναπηρίας των ΚΕΠΑ, ο οποίος εκτός του ότι εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί και ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία, καθώς τα άτομα με αναπηρία που στο πιστοποιητικό αναπηρίας τους περιλαμβάνεται αυτός ο χαρακτηρισμός δεν μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και ως εκ τούτου να συμμετέχουν στα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης ή να κάνουν χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων.

  Με εκτίμηση
  Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

  Ο Πρόεδρος
  Νικόλαος Γιαλλούρης

  Η Γενική Γραμματέας
  Παρασκευή Τσαβαλιά

 • 12 Ιουλίου 2021, 20:12 | Κατερινα Βασσου

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

 • Το εν λόγω σχέδιο νόμου δεν παρέχει καμία ουσιαστική στήριξη στην επικουρική συνταξιοδότηση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, είτε πρόκειται για πρόωρη σύνταξη λόγω αναπηρίας, είτε σύνταξη γήρατος λόγω αναπηρίας (ν. 612/77 όπως ισχύει).
  Θεωρούμε ότι το άρθρο 54 «Επικουρική σύνταξη αναπηρίας» πρέπει να αποσυρθεί και να ισχύσει ότι ίσχυε πριν την ψήφιση του ν. 4387/2016, ο οποίος αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει επιφέρει τεράστια επιβάρυνση στους συνταξιούχους με αναπηρία.
  Είναι εντελώς αδιανόητο, να μην έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή το Πόρισμα, που είχε εκπονηθεί από την Επιτροπή, η οποία είχε συσταθεί το 2016 για την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4687/2016 και το οποίο είχε ελεγχθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου και από τους θεσμούς και είχε χαρακτηριστεί δημοσιονομικά ουδέτερο. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν το νομοθέτησε, η δική σας κυβέρνηση δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια εδώ και 2 χρόνια, και τελικά, μετά από δικές μας πιέσεις, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για τον Ενιαίο Κανονισμό Αναπηρίας, η οποία έχει θέσει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών της την 30ή Νοεμβρίου, γεγονός που σημαίνει πως θα χαθεί και η φετινή χρονιά.

  Στο εν λόγω σχέδιο νόμου ζητάμε τη συμπερίληψη των εξής νέων άρθρων:
  1. Επικαιροποίηση και νομοθέτηση του Πορίσματος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για την ενιαιοποίηση των συντάξεων αναπηρίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4387/2016 προκειμένου να τεθούν σε ισχύ ενιαίοι κανόνες συνταξιοδότησης
  2. Πλήρης αποσύνδεση της αναπηρικής σύνταξης από το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Να μην γίνεται διακοπή του επιδόματος στα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, στα οποία χορηγείται το επίδομα βαριάς αναπηρίας, όταν σε περίπτωση θανάτου των γονέων τους, τους χορηγηθεί σύνταξη μεγαλύτερη από το ποσό του προνοιακού επιδόματος. Η διακοπή του εν λόγω επιδόματος, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι δίνεται για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, εάν λάβουμε υπόψη την έλλειψη κρατικών υποστηρικτικών δομών.
  3. Επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και επέκτασή τους στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν στην οικογένειά τους άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.
  4. Επέκταση της εξαίρεσης από την περικοπή σύνταξης λόγω απασχόλησης συνταξιούχων με αναπηρία που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/1977 σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις μειωμένες συντάξεις που παίρνουν, καθώς και ότι έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020, σύμφωνα με τις οποίες καταβάλλονται μειωμένες οι συντάξεις σε ποσοστό 30% των συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία.
  5. Κατάργηση του χαρακτηρισμού «ανίκανος προς κάθε βιοποριστική εργασία» που αναφέρεται στα πιστοποιητικά αναπηρίας των ΚΕΠΑ, ο οποίος εκτός του ότι εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί και ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία, καθώς τα άτομα με αναπηρία που στο πιστοποιητικό αναπηρίας τους περιλαμβάνεται αυτός ο χαρακτηρισμός δεν μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και ως εκ τούτου να συμμετέχουν στα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης ή να κάνουν χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων.
  6. Επέκταση του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄137) -σύμφωνα με το οποίο δεν διακόπτεται το επίδομα ή η σύνταξη σε δικαιούχους με ψυχική πάθηση ή νοητική αναπηρία που αναλαμβάνουν εργασία- σε όλα τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία.

 • 12 Ιουλίου 2021, 09:57 | Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος

  Στις γενικές διατάξεις παρακαλώ να επιληφθείτε για την διόρθωση ενός κενού του νόμου που οδηγεί σε άδικη μεταχείριση μικρού αριθμού πολιτών! Σας επισυνάπτω το σύνολο των δεδομένων και την προσωπική μου πρόταση. Προσοχή! υπάρχει μια κατάφορη αδικία -κενό νόμου- που πρέπει να διορθωθεί, ένας γονέας προστάτης παίρνει πρόωρη σύνταξη για να συμπαρασταθεί στον πάσχοντα γιο, κόρη κλπ και να τον φροντίσει, αν ο πάσχων πχ από καρκίνο πιάσει δουλειά τότε ο ΝΟΜΟΣ διακόπτει την πρόωρη σύνταξη και ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ το δικαίωμα του γονέα προστάτη να εξεταστεί ιατρικώς για δική του σοβαρή επιβάρυνση της υγείας, που εν τω μεταξύ προέκυψε!
  ΝΟΜΟΣ 3996/2011
  Άρθρο 37
  Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων
  1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 61 του Ν. 3518/2006 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 53 του Ν. 3518/2006 και το άρθρο 140 του Ν. 3655/2008 , αντικαθίσταται ως εξής:
  «4.α. Γονείς και αδέλφια ατόμων άγαμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω προσδιοριζόμενου χρόνου λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1358/1983 (Α΄ 64), ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών του άρθρου 6 του Ν. 1483/1984 (Α΄ 153), που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς κατά τα οριζόμενα στην παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ. Ε. χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ζ΄ του παρόντος άρθρου ως προς τους αναγνωριζόμενους χρόνους των ασφαλισμένων του ΟΓΑ.
  Το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται διαζευκτικά από τον ένα γονέα ή, στην περίπτωση των αδελφών, από έναν αδελφό/ή σε έναν φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επόμενων περιπτώσεων και δεν ισχύει για χορήγηση δεύτερης σύνταξης.
  β. Για την άσκηση του δικαιώματος από το γονέα του ανάπηρου τέκνου, πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, ο έτερος γονέας να μην λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 χρόνια, σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και το Δημόσιο και να εργάζεται.
  Αν ο γάμος λυθεί, το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του ανάπηρου παιδιού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν το παιδί είναι ενήλικο, το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που είχε την επιμέλεια όσο ήταν ανήλικο. Αν η ενηλικίωση επήλθε πριν τη λύση του γάμου, το δικαίωμα ασκείται από έναν από τους δύο γονείς με τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής.
  Σε περίπτωση που το ανάπηρο παιδί έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης.
  δ. Για την άσκηση του δικαιώματος απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του έτερου ασφαλισμένου γονέα υπεύθυνης δήλωσης προς τον οικείο ασφαλιστικό του φορέα ή τους φορείς, αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ή το Δημόσιο, ότι δεν έχει και δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης που του παρέχει η παρούσα διάταξη.
  ε. Αν το ανάπηρο παιδί ή σύζυγος ή αδελφός ή αδελφή αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχοληθεί, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης για όσο χρόνο διαρκεί η εργασία ή η αυτοαπασχόληση.
  Στην περίπτωση αυτή ο γονέας, ο σύζυγος ή ο αδελφός του αναπήρου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση συνταξιοδότησης. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αίτησης
  Το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος, που καταβάλλεται κάθε φορά από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
  Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.10 Άρθρο 28 ΝΟΜΟΣ 4387/2016 με ισχύ την 28/2/2020
  Ο νόμος προσπάθησε να διορθώσει την απρονοησία, αλλά άφησε εκ νέου κενά
  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4670/2020
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
  Άρθρο 28
  Αντικατάσταση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)
  Το άρθρο 28 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 28
  10. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 4ε της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή ο γονέας, ο σύζυγος ή ο αδελφός του αναπήρου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση συνταξιοδότησης. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αίτησης».
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Προσοχή! Δεν προβλέπεται από τον νομοθέτη σε περίπτωση που αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης στον προστάτη γονέα ή αδελφό του αναπήρου, επειδή ο τελευταίος ανέλαβε εργασία, το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί λόγω της δικής του κατάστασης επιβαρυμένης υγείας!
  Νομοτεχνικά θα πρέπει να αναδιατυπωθεί το άρθρο 28 με την μικρή προσθήκη στην παράγραφο 10 «Στην περίπτωση αυτή ο γονέας, ο σύζυγος ή ο αδελφός του αναπήρου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή εξ ιδίου δικαιώματος, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση συνταξιοδότησης. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αίτησης».
  Η αναδιατύπωση να κριθεί νομοτεχνικά, αν θα είναι λόγω υγείας ή με την ευρεία έννοια εξ ιδίου δικαιώματος που περιλαμβάνει τους λόγους υγείας

 • 11 Ιουλίου 2021, 23:11 | Κωνσταντινος Οικονομου

  Η Ελλάδα δεν χρειάζεται επιπλέον κρατικοδίαιτους φορείς επικουρικής ασφάλισης εκτός από έναν φορέα Κύριας σύνταξης. Το παρελθόν έχει αποδείξει που καταλήγουν οι εισφορές των εργοδοτών και εργαζομένων. Υπενθυμίζω την περίπτωση της Αντικατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) των Μηχανικών με την Ειδική Προσαύξηση (με τον ΝΟΜΟ 3518/2006 ΦΕΚ Α 272/21.12.2006) (επί Ν.Δημοκρατίας) που τελικά καταργήθηκε εν μία νυκτί με τον Νόμο Κατρούγκαλου 4387/2016(ΣΥΡΙΖΑ) (που ΔΕΝ καταργήθηκε από την παρούσα Κυβέρνηση παρά τις προεκλογικές της εξαγγελίες) με αποτέλεσμα να εξαφανισθούν οι εισφορές αυτοαπασχολούμενων και εργοδοτών (οι προσαύξηση που δίνεται σήμερα είναι λιγότερο από το 1/5 αυτού που προέβλεπε αρχικά ο νόμος 3518/2006). Επίσης τις τεράστιες απώλειες που είχαν τα ασφαλιστικά Ταμεία με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (επί ΠΑΣΟΚ) αλλά και την τραγική για το Ταμείο των Μηχανικών επένδυση στην Τράπεζα Αττικής (επί Νέας Δημοκρατίας).
  Αυτό που χρειάζεται είναι ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των εισφορών της επικουρικής ασφάλισης και του ΕΦΑΠΑΞ (ώστε οι νέοι να αποφασίζουν πως θα επενδύσουν ή θα δαπανήσουν τα χρήματά τους).

 • 11 Ιουλίου 2021, 22:32 | Γεωργια Δοανη

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

 • 11 Ιουλίου 2021, 22:49 | Ευφραιμια Δοανη

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

 • 11 Ιουλίου 2021, 20:57 | ΚΥΡΙΑΚΗ Ν

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010. ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ.

 • 11 Ιουλίου 2021, 17:09 | Γιώργος Σωτηρόπουλος

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

 • 11 Ιουλίου 2021, 17:34 | Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

 • 10 Ιουλίου 2021, 14:14 | Μ.Μ.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010. ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ.

 • 10 Ιουλίου 2021, 00:01 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ Τ.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ.Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

 • 9 Ιουλίου 2021, 23:53 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

 • 9 Ιουλίου 2021, 16:50 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Γενικά σχόλια επί του σχεδίου νόμου και της αιτιολογικής έκθεσης:

  Η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, εισαγωγικά για την επικουρική ασφάλιση είναι μία πρακτική που καθόλου δε συνάδει με την κατάσταση μίας χώρας που βίωσε μόλις τη μνημονιακή δεκαετία και αλλεπάλληλες περικοπές συντάξεων. Στην πράξη, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, όπως προδίδει και το όνομά του, μετατρέπει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σε κεφάλαιο, με στόχο την επένδυσή του. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική ασφάλιση και τις μελλοντικές συντάξεις, καθώς οι επενδύσεις πολύ συχνά καταλήγουν αποτυχημένες, «εξαφανίζοντας» το επενδυμένο ποσό. Εισάγοντας με το ζόρι τους ασφαλισμένους και τις εισφορές τους στο χρηματιστήριο, τίθενται έρμαια της ασταθούς αγοράς, διακινδυνεύοντας το μέλλον τους, ιδίως σε μία εποχή που το κεφάλαιο τείνει προς κορεσμό και ραγδαία σμίκρυνση. Μάλιστα, οι ασφαλισμένοι δεν έχουν τον έλεγχο των επενδύσεων, τις οποίες υποχρεώνονται να κάνουν, παρά μόνο να επιλέξουν ανάμεσα σε έναν αριθμό επενδυτικών προγραμμάτων, σχεδιασμένων από αγνώστους με αγνώστους σκοπούς. Οι ασφαλισμένοι ρίπτονται σε μία τρικυμία, χωρίς να ξέρουν κολύμπι, με τη βοήθεια μόνο ορισμένων «εμπειρογνωμόνων» που ποτέ μεν δεν έχουν βυθιστεί, αλλά είχαν πάντοτε πολύ ακριβό σωσίβιο. Στην ουσία, οι ασφαλιστικές εισφορές γίνονται αντικείμενο τζόγου, αλλά όχι αυτών που τις καταβάλλουν και στους οποίους ανήκει. Η μη ουσιαστική προστασία των εισφορών-κεφαλαίου, ανοίγει τον δρόμο για «ξεπούλημα» των επικουρικών συντάξεων, για τη χρηματοδότηση υπόπτων έργων υπόπτων καπιταλιστών και πάλι με χρήματα του λαού. Όμως, εκτός από τους φόρους, τώρα και οι εισφορές των εργαζομένων θα γίνονται δώρο στο κεφάλαιο.

  Η διασφάλιση των σημερινών συντάξεων δεν απαιτεί την αλλαγή του μελλοντικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Το κόστος των συντάξεων καλύπτεται από τις εισφορές του e-ΕΦΚΑ και, όταν δεν καλύπτεται, μπορεί κάλλιστα να συμπληρώνεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 59 του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου. Όσον αφορά τις μελλοντικές συντάξεις, αυτές δε θα καλύπτονται από ένα δεδομένο ποσό, το οποίο πιθανώς να χρειάζεται συμπλήρωση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά από ένα αβέβαιο ποσό που ενίοτε θα καλύπτει ή και θα υπερκαλύπτει το κόστος των συντάξεων, αλλά κυρίως θα υπολείπεται αυτού και μάλιστα δραστικά, αναγκάζοντας τον Κρατικό Προϋπολογισμό και πάλι να συμπληρώσει το κόστος, όχι όμως στο ύψος που θα ανταποκρίνεται στις εισφορές που κατέβαλλαν οι ασφαλισμένοι, αλλά στο ύψος μίας ελάχιστης σύνταξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 60 του παρόντος.

  Στην ουσία το υφιστάμενο σύστημα προβάλλεται ως «πληρώνουν όλοι σαν ένα σύνολο και πληρώνονται όλοι σαν ένα σύνολο», στο οποίο όσοι πληρώνουν είναι πλέον πολύ λιγότεροι των όσων πληρώνονται, και προτείνεται αντ’ αυτού το σύστημα «ο καθένας πληρώνει μόνος του και πληρώνεται μόνος του». Αυτός ο ατομικισμός δεν ανταποκρίνεται σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεί ατομική ασφάλιση και δε θα έπρεπε να εισάγεται στις επικουρικές συντάξεις. Το δόγμα της ατομικής ευθύνης στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση εκθέτει τους αδύναμους και τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους, ιδίως όταν έρχονται αντιμέτωποι με την τύχη του χρηματιστηρίου, στο οποίο παίζουν οι συντάξεις τους. Σε κάθε περίπτωση, όταν το το ποσό που που «πληρώνει» είτε ο καθένας είτε το σύνολο υπολείπεται του ποσού που αυτοί «πληρώνονται», ο Κρατικός Προϋπολογισμός θα καλείται να καλύψει το έλλειμμα, συνεπώς δεν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική διαφορά στον τρόπο κάλυψη του κόστους των συντάξεων.

  Επηρεάζονται προς το χειρότερο, οι μελλοντικές επικουρικές συντάξεις, συγκεκριμένα το εύρος των καλύψεων που απολαμβάνουν οι μελλοντικοί συνταξιούχοι. Αν οι επενδύσεις αποδόσουν, θα απολαμβάνουν περισσότερη άνεση μετά την συνταξιοδότησή τους, αλλά, όταν αυτές δεν αποδόσουν, θα βιώνουν μεγαλύτερη δυσκολία στη ζωή τους, μολονότι θα έχουν καταβάλει τις ίδιες ακριβώς εισφορές.

  Με το ΤΕΚΑ να αποτελεί ΝΠΔΔ, οι επικουρικές συντάξεις διατηρούν τον δημόσιο χαρακτήρα τους, αλλά κατά πόσο διατηρεί το δημόσιο τον δημόσιο χαρακτήρα του όταν φέρεται σαν ιδιώτης και εισέρχεται στη λοτταρία της αγοράς; Δημόσιος χαρακτήρας των επικουρικών συντάξεων δεν είναι η παρακολουθηματική και συμπληρωματική φύση τους, αλλά η παροχή τους και εγγύησή τους από το Δημόσιο, η οποία διαβάλλεται με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου.

  Ποιος είναι ο λόγος που εισάγεται το κεφαλαιοποιητικό σύστημα; Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του; Ποιες ανάγκες καλύπτει; Σε κάθε περίπτωση, το κράτος θα καλείται να καλύψει το έλλειμμα των εισφορών στην κάλυψη των συντάξεων. Η λύση του προβλήματος αυτού θα πρέπει να είναι η κάλυψη του ελλείμματος, η οποία προέρχεται με αύξηση των εσόδων του ταμείου επικουρικής ασφάλισης, η οποία προέρχεται από αύξηση των μισθών και μείωση του ωραρίου εργασίας, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση.

  Οι δημογραφικές αλλαγές ασκούν πίεση στην κοινωνική ασφάλιση, με τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων να μειώνονται, όσο τα έξοδα αυξάνονται. Η συνεχόμενη μείωση εξόδων με τις περικοπές των συντάξεων κατά τη μνημονιακή δεκαετία, δεν επιτρέπουν να ισορροπήσει το ταμείο με περαιτέρω μείωση αυτών, συνεπώς η λύση είναι η αύξηση των εσόδων. Αυτή θα επιτυγχανόταν πολύ καλύτερα με δεδομένη, μόνιμη αύξηση των εσόδων, χάρη σε αύξηση των μισθών και της απασχόλησης γενικότερα, όπως δείχνει ο κάτωθι πίνακας, η εισφορά επικουρικής ασφάλισης, 3,25% για τον εργαζόμενο και 3,25% για τον εργοδότη, υπολογίζεται ως εξής:
  Για τον κατώτατο μισθό, ως υφίσταται, €650: €21,125 + €21,125 = €42,25
  Για τον κατώτατο μισθό, όπως θα υφίστατο, σύμφωνα με την κατατεθείσα Πρόταση Νόμου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, €751: €24,4075 + €24,4075 = €48,941
  Για τον κατώτατο μισθό, όπως θα υφίστατο, κατόπιν υλοποίησης της προγραμματικής δέσμευσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, €800: €26 + €26 = €52
  Με άλλα λόγια, για κάθε μισθωτό αμοιβόμενο με κατώτατο μισθό, η αύξηση αυτού, έστω στα €800, θα αύξανε το ύψος της εισφοράς επικουρικής ασφάλισης κατά 10 ευρώ. Αν όλοι οι απασχολούμενοι στη χώρα ήταν μισθωτοί, αμοιβόμενοι με κατώτατο μισθό, η συνολική αύξηση θα ήταν €35.875.417,50 ανά μήνα, με βάση τα στοιχεία απασχόλησης της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάρτιο 2021. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την αύξηση της απασχόλησης, η αύξηση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ θα ήταν ραγδαία, με €52 ευρώ επιπλέον για κάθε νέο εργαζόμενο. Στο θεωρητικό σενάριο, όπου όλοι οι άνεργοι έβρισκαν αν δουλειά ως μισθωτοί, αμειβόμενοι με τον αυξημένο κατώτατο μισθό €800, τα έσοδα θα αυξάνονταν κατά €37.168.508. Η συνολική αύξηση θα ήταν €73.043.925,50, και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης θα είχαν συνολικό ύψος €228.504.068 κάθε μήνα.
  Σαφώς τα νούμερα αυτά είναι εντελώς υποθετικά, αλλά δείχνουν τα οφέλη που θα προσέφερε στο ασφαλιστικό σύστημα η αύξηση του κατωτάτου μισθού και η μείωση της ανεργίας, αντί για τη μετάβαση σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα, το οποίο δεν εγγυάται αύξηση εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά μείωση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ και τζόγο, είτε αύξηση είτε εξαφάνιση, όσον αφορά τα έσοδα του ΤΕΚΑ.
  Από εκεί και πέρα, το υψηλό δημόσιο χρέος δεν μπορεί να χρεωθεί στην αμιγώς διανεμητική κοινωνική ασφάλιση και δεν υπαγορεύει καμία ανάγκη για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

  Η δημογραφικές αλλαγές παρουσιάζουν τάσεις, αλλά καμία τάση ποτέ δεν ήταν μόνιμη και η αύξηση των συνταξιούχων κάποτε θα παύσει, ενώ η μείωση των εργαζομένων μπορεί να αντιστραφεί στο μακροπρόθεσμο με ουσιαστική στήριξη της οικογένειας, η οποία πάλι ανάγεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των μισθών, και στο βραχυπρόθεσμο με την ενθάρρυνση της μετανάστευσης προς την Ελλάδα. Όλα αυτά, βεβαίως, προϋποθέτουν ανθρώπινους όρους εργασίας.

  Η διαγενεακή αλληλεγγύη δε διαρρήγνυται από την αλλαγή των όρων με τους οποίους αυτή ασκείται, και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αλληλεγγυόμετρο. Συν αυτώ, ο εργαζόμενος δε βλέπει τις εισφορές του ως τις συντάξεις του σήμερα, αλλά ως τις δικές τους συντάξεις, του αύριο.

  Η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος θα εισαγάγει τους διαφόρους κινδύνους που σχετίζονται με την αστάθεια της αγοράς, χωρίς όμως να ξεπερνά τον δημογραφικό και τον δημοσιονομικό κίνδυνο, καθιστώντας την κοινωνική ασφάλιση ακόμα πιο ευάλωτη.

 • 9 Ιουλίου 2021, 15:30 | ΣΒ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010. ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ.

 • 9 Ιουλίου 2021, 15:23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010. ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ.

 • 9 Ιουλίου 2021, 10:02 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ .

 • 9 Ιουλίου 2021, 10:18 | Καλοκάρδη Αναστασια

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ .

 • 9 Ιουλίου 2021, 10:44 | Αναστασία Καλοκάρδη

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ .

 • 9 Ιουλίου 2021, 00:16 | Φωτεινή Σιμιστήρα

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ . 

 • 8 Ιουλίου 2021, 12:22 | ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ 2010.ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ.

 • 8 Ιουλίου 2021, 12:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ 2010.ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ.

 • 8 Ιουλίου 2021, 10:19 | Γεωργία Χατζοπούλου

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ .

 • 8 Ιουλίου 2021, 07:06 | Συριοπουλος Πέτρος

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 .ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

 • 7 Ιουλίου 2021, 23:09 | ΠΑΜΠΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ