Άρθρο 09: Διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης στην περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας

1. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης, παρά το γεγονός της τήρησης όλων των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από τις οικείες άδειες εγκατάστασης, επιβάλλεται όταν από τη λειτουργία της, ως απόρροια εκτάκτου και μη προβλεπόμενου σε κανονικές συνθήκες γεγονότος, ιδίως σε περίπτωση εμφάνισης επιδημίας ζωονόσου ή επιζωοτίας, προκαλείται άμεσος κίνδυνος για:
α) Τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών.
β) Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.
γ) Την ασφάλεια των περιοίκων.
δ) Την προστασία του περιβάλλοντος.
2. Μετά από απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής ή του αρμοδίου για το έκτακτο γεγονός Υπουργού, διακόπτεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης από τα όργανα του οικείου Δήμου, με τη συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών ή από τις ίδιες τις Αστυνομικές Αρχές, με τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού της εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων με τη σφράγιση αυτών, χωρίς προηγούμενη ακρόαση των εκπροσώπων της επιχείρησης, για ορισμένο χρόνο, που μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα διαρκεί το έκτακτο κι απρόβλεπτο γεγονός που επέβαλε τη σφράγιση.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 15:30 | Φιλοζωικές Οργανώσεις

  Να αφαιρείται προσωρινά η άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανόνες ευζωίας των ζώων.

  ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ BIΓΚΑΝΣ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 15:52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Να προβλεφθεί και η διακοπή νερού και να ληφθεί πρόνοια για ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις (δάνεια κ.λ.π.) του φορέα για να μην καταστραφεί
  Να προβλεφθεί τρόπος απομάκρυνσης των ζώων (σφαγή κ.λ.π.)

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 07:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

  Είναι εξαιρετικά δύσκολη στην πράξη η σφράγιση των κτηνοτροφικών μονάδων. Αντιμετωπίσαμε πρόσφατα πρόβλημα με χοιροτροφική μονάδα που δεν κατάστη δυνατό να σφραγιστεί καθώς σε όλες τις επισκέψεις της επιτροπής υπήραχαν χοιρομητέρες που πρόσφατα γεννούσαν, με χοιρίδια λίγων ημερών. Κινδυνεύουμε εκτός των άλλων κι απο τις φιλοζωικές οργανώσεις.

 • 13 Νοεμβρίου 2011, 21:45 | Β.Α.

  Θα πρέπει να γίνει επίσης αναφορά για τη διαδικασία σφράγισης κτηνοτροφικής μονάδας λόγω λειτουργίας χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

 • 13 Νοεμβρίου 2011, 01:00 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

  Και στο άρθρο αυτό απουσιάζει η κτηνιατρική γνωμάτευση. Δεν είναι κατά τη γνώμη μου δυνατόν να αποφασίζεται η διακοπή λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας χωρίς τη συμμετοχή του κτηνιάτρου (και ας είναι αυτός ο οποίος θα διαγνώσει την επιζωοτία). Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να συμμετέχει και στην απόφαση για τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας.