Άρθρο 04: Αρχή Αδειοδότησης

Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την ανάκλησή της και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, είναι το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) του αρμόδιου Δήμου, εντός των ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική μονάδα. Σε περίπτωση όπου η κτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκμετάλλευση εκτείνεται εντός των ορίων δύο ή περισσοτέρων δήμων, αρμόδιο είναι το ΓΓΑ του Δήμου όπου βρίσκεται ο κύριος λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 21:16 | ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  Άρθρο 4:
  Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την ανάκλησή της και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, είναι οι Δ/νσεις ΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 19:26 | Χχατζηκαντής Μιχάλης

  Σίγουρα οι άδειες σταυλισμού πρέπει να εκδίδονται από τους οικίους δήμους που γνωρίζουν καλύτερα τις περιοχές τους. Καλό είναι όλοι οι δήμοι να επανδρωθούν με επιστήμονες Γεωπόνους ή Κτηνίατρους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό τότε ή θα απευθύνονται σε αντίστοιχους επιστήμονες όμορων δήμων ή σε αυτούς της περιφέρειας.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 15:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Να παραμείνουν ως έχουν οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 17 για τις χοιροτροφικές μονάδες. Μπορούν να μειωθούν κατά 20% για τις άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 13:15 | Γιάννης Καναούτης

  Τί γίνεται με τις μονάδες που έχουν ήδη ξεκινήσει τη συλλογή των δικαιολογητικών βάσει του νόμου 3698/2008 και εκκρεμεί η αίτηση χορήγησης άδειας στην περιφερειακή ενότητα ?

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 20:12 | Δημήτρης Γρηγοριάδης

  Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες.

  Οι περισσότεροι δήμοι της χώρας – προς το παρόν και φοβάμαι για πολλά χρόνια ακόμη – δεν έχουν γεωπόνους και όσοι έχουν – ελάχιστες εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα – χρησιμοποιούν τους γεωπόνους για άλλες δουλειές παντελώς άσχετες με το αντικείμενό τους.

  Επίσης, όταν το αντικείμενο το είχαν οι δήμοι, εκδίδανε μία άδεια το εξάμηνο και αυτή «έμπαζε» από παντού(!). Δεν είμαι μηδενιστής αλλά έχω πικρή πείρα από το αντικείμενο το οποίο γνωρίζω αρκετά .

  Συγνώμη για την ερώτηση αλλά… το σκέφτηκε καλά ο νομοθέτης;

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 14:59 | ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Όπως αναφέρουμε και στο άρθρο 1, μέχρι της δημιουργίας των ΓΓΑ και της στελέχωσής τους στους Δήμους με το επαρκές προσωπικό, οι ΑΑΑ θα πρέπει να είναι οι υπάρχουσες ΓΓΑ των Νομαρχιών.
  Χωρίς να σχολιάζουμε επί του παρόντος το εγχείρημα μεταφοράς των τεχνικών υπηρεσιών από την Περιφέρεια στους Δήμους, είναι αυτονόητο ότι ακόμα και αν ήταν δυνατόν οι Δήμοι να προσλάβουν προσωπικό, ή να μεταταχθεί άμεσα προσωπικό στους Δήμους, θα απαιτείτο ένα ικανό χρονικό διάστημα για την οργάνωση και την λειτουργία της νέας υπηρεσίας. Αυτή η καθυστέρηση θα ακύρωνε το επείγον της νομιμοποίησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που επιχειρεί ο παρόν νόμος.
  Με δεδομένο ότι τα επόμενα 3 χρόνια είναι πιο πιθανόν να μην αλλάξει τίποτα στο στελεχιακό δυναμκό των δήμων παρά να αλλάξει είναι αδύνατο οι Δήμοι με το προσωπικό που έχουν να στηρίξουν αυτή την δύσκολη διαδικασία.

  Πρόταση:
  Να αντικατασταθεί η φράση “..ειναι το ΓΓΑ του αρμόδιου Δήμου…” με την φράση «.ειναι το ΓΓΑ της αρμόδιας Περιφερειακής ενότητας…»

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 13:40 | ΗΛΙΑΣ

  Δεν διαφωνώ με την διαδικασία χορήγησης αδειών αλλά μπορείτε να μου πείτε αν θα γίνουν κάποτε οι περιβόητες μετατάξεις για να στελεχωθούν τα γραφεία αγροτικής ανάπτυξης όλων των Δήμων.
  Διότι εργάζομαι ως μοναδικός γεωπόνος σε έναν καθαρά αγροτικό Δήμο με 130.000 στρεμμ. αρδευόμενης καλλιεργήσιμης γης και με πάνω από 500 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το αντικείμενο της εργασίας μου όπως αντιλαμβάνεστε είναι ήδη μεγάλο ξεκινώντας από τις κάθε είδους αγροτικές βεβαιώσεις(Λαϊκών αγορών, απόσταξης κ.λ.π), πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων, διαχείριση βοσκοτόπων, Τ.Ο.Ε.Β,….. και τελειώνοντας στο πράσινο. Ενώ από τις αρχές 2012 αναμένονται πρόσθετες αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο άρθρο 94 του προγράμματος Καλλικράτης.
  Ευχαριστώ

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 01:52 | ΡΙΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  Ζητώ εκ των προτέρων συγνώμη γι΄ αυτό μου το σχόλιο. Δεν έχω σκοπό να θείξω κανέναν, απλά να περιγράψω μία κατάσταση.
  Είστε σίγουροι ότι οι άδειες εγκατάστασεις πρέπει να ξαναπάνε στους Δήμους? Όλες ή σχεδόν όλες οι προβληματικές κτηνοτροφικές μονάδες που γνωρίζω, έχουν αδειοδοτηθεί στο παρελθόν από τους δήμους με κύρια παρατυπία τη μη τήρηση των αποστάσεων, τη μη απαίτηση προηγούμενης έκδοσης περιβαλλοντικών όρων κλπ. Τις συνεπειές της προβληματικής λειτουργίας αυτών των μονάδων τις υφίστανται σήμερα όλες οι άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι μονίμως υπόλογες στις ελεγκτικές αρχές. Ποιά διαδικασία εξασφαλίζει ότι τα φαινόμενα αυτά δεν θα επαναληφθούν. Είστε σίγουροι δηλ. ότι οι δήμοι έχουν απαλλαγεί από το διακαή πόθο ικανοποίησης με κάθε τρόπο του ψηφοφόρου.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 14:24 | Νικολάκης

  Οι περισσότεροι Δήμοι, ιδιαίτερα οι μικροί, δεν έχουν ακόμα ΓΓΑ. Καλό είναι να μεταφερθεί η αρμοδιότητα, αλλά πρώτα πρέπει να ιδρυθούν τα γραφεία αυτά και απαραιτήτως να στελεχωθούν από γεωτεχνικό προσωπικό που γνωρίζει το αντικείμενο. Μόνο έτσι θα βοηθηθεί πραγματικά η Ελληνική κτηνοτροφία.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 07:20 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

  τι πρόβλεψη υπάρχει για τους μικρούς κυρίως Δήμους που δεν έχουν ανάλογα γραφεία και που σίγουρα με τις σημερινές οικονομικές συγκυρίες και τις προσλήψεις γεωτεχνικών που θα γίνουν μάλλον μετά από δέκα χρόνια, δεν πρόκειται να συγκροτήσουν. Ίσως στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προβλεφθεί να προστρέχουν στις Περιφερειακές Ενότητες κθώς πολοί κεντρικοί μεγάλοι Δήμοι που θα μπορύσαν να υποστηρίξουν τις διαδικασίες είναι κι αυτοί πλημελως στελεχωμένοι με γεωτεχνικούς.

 • 13 Νοεμβρίου 2011, 01:56 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

  Συμφωνώ, εφόσον για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται υποχρεωτικά γραπτή γνωμοδότηση της οικείας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.