Άρθρο 26: Διορισμός επιτυχόντων ΑΣΕΠ

1. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 1.1.2009, δύνανται να διατεθούν για διορισμό, με την διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος, βάσει της μοριοδότησης της παρ. 2 του άρθρου αυτού, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί βάσει του πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται.

2.            Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται, κατόπιν μοριοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν στον χρόνο έκδοσης του πίνακα επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. στον οποίο ανήκουν,  την ομοεδρικότητα του φορέα του εν λόγω πίνακα και του  φορέα υποδοχής καθώς και τη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης – φορέα υποδοχής στο ίδιο Υπουργείο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν  ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισμό των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, στη διαδικασία μοριοδότησης, στον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία θα προσδιοριστούν με την ως άνω απόφαση.  Για την εν λόγω διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το αρχείο-μητρώο του άρθρου 17. 

3.  Οι επιτυχόντες της παραγράφου 1 δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων. Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ως άνω απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ. Στη ρύθμιση αυτή και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε μετά την 1.1.2009.

4.  Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα διαδικασία πλήρωσης θέσεων, καθώς και όσοι δεν διοριστούν βάσει της διαδικασίας αυτής, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν ισχύει το κώλυμα της παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28) , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α 196).»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) καταργείται. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.

Άρθρο 26Α

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 25 του παρόντος, από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοικήσεων, μεταφέρεται μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για μεταβιβάσεις προς φορείς εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος.

 • 23 Μαρτίου 2015, 11:39 | ΜΑΙΡΗ

  Είμαστε όλοι άτομα τις πρώην ΑΤΕΒΑΝΚ που πετύχαμε αξιοκρατικά στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ και τελικά βρεθήκαμε απολυμένοι σε ένα απόγευμα.Με το παρόν νομοσχέδιο μπορείτε να καλύψετε το «νομοθετικό κενό» που επικαλέστηκε το Διοικητικό Εφετείο κατά την προσφυγή μας και να επιτρέψετε τη μετάταξή μας σε φορείς του Δημοσίου.

 • 23 Μαρτίου 2015, 11:38 | Παντελής Χαρ

  Η κινητικότητα να ισχύσει για τους απολυμένους και τους διαθέσιμους. Οι διοριστέοι ΑΣΕΠ (2009 και μετά)να διορισθούν στις συγκεκριμένες θέσεις που προβλέπονται για αυτούς. Οποιαδήποτε κινητικότητα για τους ΑΣΕΠ να είναι εθελοντική μετά το διορισμό τους. Γιατί να διεκδικούμε θέσεις άλλων και άλλοι να διεκδικούν τη δική μας θέση; Αν μπερδευτούν τόσο πολύ τα πράγματα δεν θα ξεμπερδέψουμε όχι στις 31-12-16 αλλά ποτέ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 11:37 | Γιώτα

  Ηρθε η ώρα μας; Με την καλή έννοια ελπίζω…! Είναι μεγάλη αδικία αυτό που μας συνέβη , να ειμαστε διορισταίοι με οριστικά του 2010, σε δυο προκηρύξεις κάποιοι από μας (10Κ–&–116Μ) και να αναμένουμε ΠΕΝΤΕ χρόνια τα αυτονόητα, τα κεκτημένα…….. να ονειρευεσαι για την οικογένειά σου και να επιδιωκεις καλύτερες συνθηκες διαβιωσης, να πλησιάζεις το όνειρό σου με την συμμετοχή σου σε αξιοκρατικό διαγωνισμό και να εισαι επιτυχων στα προσόντα σου έχουν ζητηθεί ….και αυτό να παγώνει..!..Κατι που δεν μπορεί να συμβεί, είναι αναποφευκτο, στην καθημερινή διαδικασία επιβίωσης μας…Τα παιδια μεγαλώνουν το ίδιο και οι αναγκες τους, οι παππούδες-χρυσοι υποστηρικτες (σε ειδος )της καθημερινότητας μας,τα δεκανίκια μας, φεύγουν απο δίπλα μας ακολουθώντας τον κύκλο της ζωής..επιπλέον νέα μελη να συνεχίζουν να προστίθενται στην ζωή μας…αλλα συγχρόνως να ελπίζεις και να επιβαλλεται να παλεψεις ως προτυπο για τα παιδιά σου….
  Γιατί επιπλέον οσμίζεσαι και την αλλαγή στην ατμόσφαιρα και νιώθεις την ανάγκη να επιμορφωθείς και να σπουδάσεις ωστε να καταρτιστείς για να συμβαδισεις με την μεταρρυθμιστική εποχή…… Πόσες πιθανότητες υπάρχουν πια να αποκτήσεις ακόμη και πτυχίο πριν διοριστείς,… Η αισιοδοξία λοιπόν υπήρχε παρολη τη σκληρή πραγματικότητα..είναι ώρα και η πρακτική εφαρφογή του νόμου να επισπευθεί και οι αδιοριστοι ΑΣΕΠ, Ρεαλιστές,Πρακτικοί ή Ρομαντικοί Ονειροπόλοι να δικαιωθούν μετα την τόσο κατάφωρη αδικία!Ευχαριστώ.!

 • 23 Μαρτίου 2015, 10:36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΑΜΕΣΑ…ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΧΩ ΠΕΤΥΧΕΙ ΣΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 5Κ/2009 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 67 ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)…ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2008…ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΕΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ…ΣΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΞΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 (ΕΝΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ)…ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ…ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2015 ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΕΣ!!!

 • 23 Μαρτίου 2015, 09:30 | Εσωτερικός Ελεγκτής της πρώην ATEbank

  Καλημέρα σας!
  Θυμάμαι το 2001 που είχα παρατήσει το μόλις 2 ετών αγοράκι μου για 4 ολόκληρους μήνες, προκειμένου να διαβάσω (ωράριο διαβάσματος από τις 8:00 π.μ.έως τις 11:00 μ.μ, χωρίς προσωπική και οικογενειακή ζωή) για τις γραπτές εξετάσεις του 2002 και την εισαγωγή μου στην ΑΤΕ, ως δημόσιος υπάλληλος. Πέρασα από ψυχολόγο, έδωσα όρκο στο ευαγγέλιο μπροστά στους συναδέλφους και έγινα δόκιμη για να καταφέρω μετά από 2 έτη να μονιμοποιηθώ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο δικό μας σπίτι που τόσο αγαπήσαμε και δώσαμε τη ψυχή μας. Παρά τη συνεχή μόρφωση μου, την άψογη επαγγελματική μου απόδοση, την έντονη δυναμικότητα μου έπρεπε να περιμένω όπως στο στρατό, και στο δημόσιο να πάρω μια προαγωγή. Γιατί όλα τα παραπάνω;;; Για να με προδώσει η ίδια μου η χώρα;;Στα πλαίσια της κρίσης δέχτηκα μείωση που αγγίζει το 50%, παρόλ’ αυτά συνέχισα να αγωνίζομαι μέσα στον εργασιακό μου χώρο να υπάρξω σαν άνθρωπος, σαν Ελληνίδα, σαν μητέρα 2 παιδιών, σαν εκπρόσωπος εργαζόμενος της Ελλάδος που δεν σκύβει το κεφάλι που αγωνίζεται σε κάθε δυσκολία. Σήμερα όμως είμαι άνεργη με 2 παιδιά και με τη κρίση να έχει τσακίσει την αξιοπρέπεια και ύπαρξη μου.
  Αγωνιστήκαμε όλοι οι υπάλληλοι της Αγροτικής να γίνουμε μέλη της με αξιοκρατική διαδικασία, αγωνιστήκαμε να την κάνουμε μια Τράπεζα με κύρος και στη συνέχεια χωρίς ορθή λογική δεν αφήσανε ούτε ίχνος της. ΤΗ ΑΔΙΚΙΑ…. Παρακαλώ πολύ κάντε τα αυτονόητα. Έχουμε κουραστεί να αγωνιζόμαστε για τα λογικά.

  Ευχαριστώ!!!!!!!!

 • 23 Μαρτίου 2015, 08:06 | Κώστας

  Οι νέοι δεν θα έχουν καμία ευκαιρία σε αυτή τη χώρα? Το να διοριστούν οι απολυμένοι και όσοι κρίθηκαν διοριστέοι είναι κατανοητό γιατί όμως να διοριστούν οι επιτυχόντες που απλά πέρασαν στις εξετάσεις, ας γίνει νέος διαγωνισμός για να συμμετέχουν και οι νεότεροι , δεν κοστίζει εμείς θα πληρώσουμε το παράβολο.
  Πως θα κάνουμε οικογένεια αν δεν έχουμε δουλειά , είναι παράλογο να επιλέγετε τους ανεύθυνους που έκαναν παιδιά χωρίς να μπορούν να τους εξασφαλίσουν το μέλλον, δεν πρέπει να δίνεται μόρια για τα παιδιά , δεν είναι προσόν διορισμού ούτε είναι ικανότεροι από τους υπόλοιπους, το ίδιο ισχύει και για τα αμεα. Υπάρχουν τα επιδόματα που τους παρέχει το κράτος , εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε σκλάβοι για να πληρώνουμε μόνο φόρους και να μην μας αντιμετωπίζετε ισότιμα στις προκηρύξεις.
  Τα ακαδημαϊκά προσόντα δεν δίνουν ίσες ευκαιρίες , δεν έχουν όλοι την οικονομική δυνατότητα να συγκεντρώνουν πτυχία πέρα από το βασικό που χρειάζεται για κάθε θέση. Το διδακτορικό και η ξένες γλώσσες θα κρίνουν τους καλύτερους? Σε τι θα χρειαστούν από τη στιγμή που δεν θα είναι στα καθήκοντα τους η επικοινωνία με αλλοδαπούς.

 • 23 Μαρτίου 2015, 08:51 | ΑΣ

  Ένα νομοσχέδιο για την αποκατάσταση των αδικιών δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει και αυτή που έγινε σε βάρος των απολυμένων υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ. Είμαστε όλοι άτομα με προσόντα και εξειδίκευση, δοκιμαστήκαμε και πετύχαμε αξιοκρατικά στις θέσεις μας, τις υπηρετήσαμε και ανταποκριθήκαμε ως οφείλαμε και τελικά βρεθήκαμε οι μόνοι αναίτια απολυμένοι από την καθιέρωση του ΑΣΕΠ ως σήμερα! Με το παρόν νομοσχέδιο μπορείτε να καλύψετε το «νομοθετικό κενό» που επικαλέστηκε το Διοικητικό Εφετείο κατά την προσφυγή μας και να επιτρέψετε τη μετάταξή μας σε φορείς του Δημοσίου. Νομίζω ότι το οφείλετε τόσο σε εμάς και τις οικογένειες μας, όσο και στο κράτος δικαίου που οραματίζεστε.

 • 23 Μαρτίου 2015, 08:49 | Α.Α

  αμεσα οι διορισμοι των επιτυχοντων παλαιοτερων διαγωνισμων του ασεπ!γιατι βγαινουν συνεχως νεες προκυρηξεις απο την στιγμη που υπαρχουν τοσες εκκρεμοτητες?μακαρι να φευγαμε για παντα απο αυτην την χωρα αν μπορουσαμε.

 • 23 Μαρτίου 2015, 05:35 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ

  Άμεση εφαρμογή της απόφασης της ολομέλειας του ΣΤΕ 527/2015 που αφορά διοριστέους εκπαιδευτικούς του 2008.Εκτός αν πιστεύετε ότι η εκπαίδευση δεν έχει κενά…

 • 23 Μαρτίου 2015, 01:23 | Κωνσταντίνος Κ.

  Κύριε Υπουργέ
  Παρά τον πόλεμο λάσπης που έχει ξεκινήσει εναντίον σας μέινετε αμετακίνητος στις θέσεις και στις απόψεις σας περί αποκατάστασης των αδικιών που προκάλεσε με απύθμενο θράσος και περισσή αναλγησία η προηγούμενη κυβέρνηση.
  Μη παραλείψετε παρακαλώ θερμά και όλους εμάς τους απολυμένους της πρώην ΑΤΕbank. Όλους εμάς που αξιοκρατικά και με διαδικασίες ΑΣΕΠ και μόνο επιλέξαμε και διοριστήκαμε σε μια δημόσια Τράπεζα. Χάσαμε μέσα σε ένα απόγευμα τα πάντα. Μισθούς δικαιώματα έτη προϋπηρεσίας περίθαλψη συνθήκες εργασίας καθώς και πολλά άλλα γνωστά σε όλους μας. Δώστε παρακαλώ και σε εμάς τη δυνατότητα επιλογής και διεξόδου από τα τρομερά αδιέξοδα στα οποία οδηγηθήκαμε μετά την κραυγαλέα εγκληματική διάλυση της ΑΤΕbank.

 • 22 Μαρτίου 2015, 22:14 | ΦΚ

  Τι θα γίνει αν οι επιτυχόντες δεν εμφανιστούν ; θα καλεστούν οι επιλαχόντες ; Αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά στο νομοσχέδιο και να γίνει. Από το 2008 έως το 2015 έχουν αλλάξει πολλά και πολλοί επιτυχόντες ίσως να μην συμμετάσχουν στην διαδικασία. Άλλωστε αυτό είναι πολύ φυσικό 7 χρόνια δεν είναι λίγα να περιμένει κανείς……

 • 22 Μαρτίου 2015, 21:25 | Ευτυχία

  Παρακαλώ όταν θα αξιολογείται το θέμα των ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω

  – οι υπάλληλοι της ΑΤΕ είναι οι μόνοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και δεν προστατεύτηκε ο διορισμός τους. Παράλληλα η πρόσληψη στην Πειραιώς αφορά νέα πρόσληψη νεοπροσληφθέντων χωρίς διαδοχή.

  – Υπάρχουν προσληφθέντες στην ΑΤΕ που πέτυχαν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που αφορούσε κι άλλες υπηρεσίες και όχι μόνο την ΑΤΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι επιτυχόντες ίδιων διαγωνισμών δεν αντιμετωπίστηκαν στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο. Οι προσληφθέντες μέσω ΑΣΕΠ προστατεύονται μέχρι τώρα από απολύσεις ή διαθεσιμότητα ενώ οι υπάλληλοι της ΑΤΕ έχουν τεθεί εκτός δημοσίου. Διεκδικούμε ίση μεταχείριση.

  – να συνυπολογιστεί το θέμα των επιτυχόντων της 9κ/2008 όπου οι επιτυχόντες των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ προσλήφθηκαν στο ΙΚΑ. Δηλαδή οι επιτυχόντες ΠΕ της ίδιας προκήρυξης δεν είχαν την ίδια μεταχείρηση και τώρα είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.
  Οι επιτυχόντες της 9Κ που δεν προσλήφθηκαν στην ΑΤΕ αλλά απορροφήθηκαν στο ΙΚΑ και ενώ επι μνημονιακών μέτρων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, κέρδισαν δικαστικά την επαναπρόσληψή τους
  Επιπλέον υπάρχουν άτομα τα οποία ήταν ήδη διορισμένα στην ΑΤΕ αλλά συγχρόνως και επιτυχόντες στην 9κ/2008 και τα οποία έλαβαν χαρτί διορισμού για το ΙΚΑ αλλά δεν δέχτηκαν το διορισμό αφού δεν είχαν προκύψει τα γεγονότα. Και για τους συγκεκριμένους ανθρώπους υφίσταται αδικία εφόσον τότε είχαν την επιλογή του δημοσίου κάτι που αργότερα δεν τους επετράπει. Πώς είναι δυνατό μερικοί να δουλεύουν στο δημόσιο και οι υπόλοιποι να μην το δικαιούνται;

  – Αφού κατά την κατάργηση του οργανισμού της ΑΤΕ στις 27-07-2012 δεν αντιμετωπιστήκαμε ως δημόσιοι υπάλληλοι και δεν δικαιούμαστε μετάταξη τότε γιατί υποστήκαμε τη μείωση μισθών με το πρόσχημα της δημόσιας τράπεζας; Μήπως αντιμετωπιζόμαστε κατά το δοκούν;

  Γενικές Παρατήρησεις:
  -Ακόμη και οι μονιποποιήσεις συμβασιούχων με το νόμο Παυλόπουλου προστατεύθηκαν. Παρόλο που άτομα βγήκαν σε διαθεσιμότητα επαναπροσλήφθηκαν σε άλλους φορείς.
  -Οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας προσλήφθηκαν σε άλλους φορείς του δημοσίου μετά την κατάργηση του οργανισμού τους.
  -οι υπάλληλοι της ΑΤΕ ΓΙΑΤΙ όχι;;; Δεν μας δόθηκε ούτε καν η δυνατότητα να καταθέσουμε τα χαρτιά μας σε νέες προκηρύξεις που απευθύνονται σε απολυμένους υπαλλήλους του δημοσίου ή υπαλλήλους σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Κι εμείς απολυμένοι είμαστε!

 • 22 Μαρτίου 2015, 21:27 | Τ.Α.

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  στο άρθρο 26 παράγραφος 3, δύναται να υποβληθεί αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων. Η προϋπόθεση αυτή, περιορίζει την ευελιξία στην κινητικότητα, τη δυνατότητα συμβολής στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και της κάλυψης διαφορετικών αναγκών του δημοσίου, από αδιόριστους επιτυχόντες ΑΣΕΠ.
  Στα πλαίσια της νομιμότητας, της δίκαιης και ισότιμης αποκατάστασης, προτείνουμε τη δυνατότητα για υποβολή αίτησης συμμετοχής με πτυχία διαφορετικής κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας, ανεξαρτήτου του χρόνου απόκτησης.
  Εναλλακτικά θα μπορούσε να προσμετρηθεί, ο πολυετής χρόνος αναμονής, από την έκδοση του οριστικού πίνακα διοριστέων.
  Με τη χρονική αποκατάσταση του δικαιώματος κατάθεσης πτυχίου ανώτερης βαθμίδας, διαφορετικού κλάδου ή ειδικότητας, πολλαπλασιάζεται η δυνατότητα κάλυψης διαφορετικών αναγκών του δημόσιου τομέα με μείωση κόστους, εσωτερική ευελιξία, δίκαιη αντιμετώπιση και ταχεία αύξηση προστιθέμενης αξίας των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση.

 • 22 Μαρτίου 2015, 20:08 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ

  Ημουν και εγώ υπάλληλος της πρώην ΑΤΕ. Προέρχομαι από γραπτό διαγωνισμό (Προκήρηξη 1/1Γ/2002) κατηγορίας ΤΕ . 12-8-2002 διορίστηκα και μετά από ένα χρόνο υπό δοκιμασία μονιμοποιήθηκα οριστικά ; σύμφωνα με τις διατάξεις της τράπεζας. 27-7-2012 απολυθήκαμε. Αυτή τη στιγμή είμαι άνεργη.

  ΠΑΡΟΛΟ που προσληφθήκαμε μέσω ΑΣΕΠ σε μια κρατική τράπεζα, που ακόμα και όταν απολυθήκαμε το Δημόσιο κατείχε άνω του του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και όριζε και τη διοίκησή της, ΠΑΡΟΛΟ που υποστήκαμε μειώσεις όπως και στον δημόσιο τομέα σύμφωνα με το ΝΟΜΟ 4024/ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011, Άρθρο 31(Αναλογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα), ΠΑΡΟΛΟ που στο παρελθόν συμβασιούχοι άλλων φορέων, όταν οι φορείς καταργήθηκαν αυτοί μετατάχθηκαν στο δημόσιο χωρίς να έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, εμείς γιατί αντιμετωπιστήκαμε με διαφορετικό τρόπο;
  Είναι δίκαιο νομίζω, να αιτούμαστε την ύπαρξη σχετικής ειδικής νομοθετικής ρύθμισης, έτσι ώστε να εργαστούμε σε φορείς του δημοσίου.

 • 22 Μαρτίου 2015, 20:26 | Ν.Α.

  Τοσα άσχετα σχόλια χωρίς ουσια άλλος ειναι ο στόχος της διαβουλευσης και όχι η ΑΤΕ και η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ εταιρείες που πουλήθηκαν κ ξαφνικα παλι το κράτος πρεπει να αποκαταστήσει όσους απέλυσαν οι ιδιώτες κ όχι οι ιδιωτες.να με προσλάβει κ μένα ο υπουργός κ εγώ είμαι ΠΕ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Κ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΕΣ ΑΛΛΑ Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΩ ΕΚΛΕΙΣΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ.με την ιδία λογική που κάποιος απο το1998 αξιώνει να διοριστεί ενω η ελληνική δικαιοσύνη δεν τους δικαιωσε χωρίς να υπαρχουν θεσεις η αναγκες με την ιδία λογική πρεπει να προσληφθω κ εγώ.οι αδιοριστοι του ΑΣΕΠ φταίνε που πηγαν με το σταυρό στα χεριά για να διεκδικήσουν μια θέση σχετική με τις σπουδες τους έπρεπε να περιμένουν τοσα χρονιά για να γίνει κάτι κ παλι τίποτα Σιγούρο ενω κάποιοι άλλοι έμπαιναν στην ΕΡΤ την ολυμπιακή την ατε κ αλλες υπηρεσίες οπώς ασφαλιστικά ταμεία,έφτιαξαν τις ζωές τους αγόρασαν σπίτι κ αυτοκίνητο κ κάποιοι άλλοι ακόμα περιμένουν.οι αγροφυλακες δεν εχουν να κασνουν κανένα παράπονο η οι εργαζόμενοι των σ/μ τροφό που έκλεισε πριν 20 χρονιά,καθέ πικραμένος ας γράψει τον καημό του ελευθέρα,περισότερο με facebook μοιάζει αυτό παρα διαβουλευση

 • 22 Μαρτίου 2015, 19:47 | Θ. Παυλόπουλος

  – Το συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνει την άρση του παγώματος (ελέω μνημονίου) των διορισμών επιτυχόντων σε ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ σε φορείς του δημοσίου.

  Πιστεύω ότι οι λεγόμενοι «επιτυχόντες του 1998» και οι «απολυμένοι της ΑΤΕBank ΑΕ» δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Ούτε οι «επιτυχόντες του 1998» ήταν επιτυχόντες σε ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ούτε οι εργαζόμενοι στην ΑΤΕ (εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο!) είναι αδιόριστοι επιτυχόντες σε φορείς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

  Αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι νιώθουν αδικημένοι (και μπορεί να είναι) καλό θα ήταν να απευθυνθούν στα αστικά ή διοικητικά δικαστήρια ή στην ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και να μη γράφουν σχόλια στη δημόσια διαβούλευση και μάλιστα σε άρθρο άσχετο με την περίπτωσή τους, γιατί απλούστατα χάνεται η μπάλα.

  – Κατά τα άλλα, το συγκεκριμένο άρθρο αναβάλλει για μία φορά ακόμα το χρόνο διορισμού των αδιόριστων επιτυχόντων σε οργανικές θέσεις του δημοσίου τομέα, ακολουθώντας κατά γράμμα την τακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων που αποφάσισαν ότι το «μάρμαρο» των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας θα το πληρώσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ οι επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Αν η παρούσα κυβέρνηση επιθυμεί να γίνει «μνημονιακότερη» των μνημονιακών, ας διατηρήσει αυτή την απαράδεκτη διάταξη σε αυτό το νομοσχέδιο. Αλλιώς, ας δώσει λύση άμεσα. Οι προσλήψεις που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό είναι 15.000, ενώ οι αδιόριστοι επιτυχόντες μέσω ΑΣΕΠ σε οργανικές θέσεις του δημοσίου δεν είναι πάνω από 4.500. Ας τεθεί σε αυτό το νομοσχέδιο ως ύστατος χρόνος διορισμού η 31/12/2015 (όπως ήταν άλλωστε σε νόμο των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) και ας δοθεί επιτέλους λύση. Και μετά ας κάνει η συγκυβέρνηση όση «κινητικότητα» θέλει.

 • 22 Μαρτίου 2015, 18:38 | Μαρία Κ.

  Κύριε Υπουργέ,
  σας γνωρίζω ότι προσλήφθηκα μέσω ΑΣΕΠ στην Αγροτικη Τράπεζα της Ελλάδος με την προκήρηξη 7Κ/2007 με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες. Δυστυχώς μέσα σε ενα απόγευμα με αδιαφανείς διαδικασίες, την 27-07-2012, απολύθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΤΕ χωρίς την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης αλλά και όυτε την μέριμνα των αρμόδιων Υπουργείων για δικαίωμα μετάταξης των υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ. Παρακαλώ όπως εξετάσετε το δίκαιο αίτημα των απολυμένων της ΑΤΕ για επαναπρόσληψη/μετάταξη στον ευρύτερο Δημόσιο φορεά.

 • 22 Μαρτίου 2015, 17:08 | Π.Ο.

  Ειμαι απολυμένη υπάλληλος της ΑΤΕ μέσω γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ…Δεν προσλήφθηκα..αλλα ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ!!!..απαιτώ λοιπόν τα αυτονόητα..τα νόμιμα!!!..ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟ στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα..δεν επέλεξα να ειμαι ασφαλίστρια..αλλα υπάλληλος με αξιοπρέπεια, συναδελφικότητα και σεβασμό προς τον πελάτη..

 • 22 Μαρτίου 2015, 16:04 | Ελενη Π.

  ΤΟ 2/1998 πετυχα στον πανελληνιο γραπτο διαγωνισμο του ΑΣΕΠ με πολυ υψηλη βαθμολογια. Λογω αντισυνταγματικοτητας της προκηρυξης και μετα απο 7 χρονια ηρθε ο διορισμος μου σε φορεα του Δημοσιου μετα απο δικαιωση στο ΣΤΕ. ΣΤο μεταξυ τον 2/2000 ημουν επιτυχουσα και διοριστεα στον επομενο πανελληνιο γραπτο διαγωνισμο του ΑΣΕΠ με υψηλη βαθμολογια επισης.Διοριστηκα στην ΑΤΕ και εμεινα 5 χρονια σε επαρχια μακρια απο το σπιτι μου ως ειθιστε στους φορεις του Δημοσιου. Ετσι οταν ηρθε ο διορισμος το 2006 απο το διαγωνισμο του 1998, δεν τον αποδεχτηκα γιατι ολοι εμεις οι υπαλληλοι, αγαπησαμε την ΑΤΕ κι ειμασταν ευχαριστημενοι που εργαζομασταν σαυτην.Δε θα αναφερθω στα αυτονοητα και σαυτα που εχουν ηδη ειπωθει για το ξεπουλημα της ΑΤΕ. Θελω ομως να απαντησετε , κατα ποσο ειναι δικαιο μετα απο 2 διορισμους στο Δημοσιο με διαφανεις και αξιοκρατικες διαδικασιες να εργαζομαι σημερα σε μια ιδιωτικη επιχειρηση με ατομικη συμβαση και μετα απο τοσα χρονια εκπαιδευσης, καταρτισης και εμπειριας που μας παρειχε η ΑΤΕ να απαξιωνομαστε και να οδηγουμαστε στην εξοδο απο την εργασια μας λογω των απαραδεκτων συνθηκων εργασιας. Μας δωσατε μια ελπιδα με την αλλαγη της πολιτικης καταστασης μη μας απογοητευσετε.

 • 22 Μαρτίου 2015, 12:10 | T.A.

  Παρακαλώ, να επιτρέψετε στους αδιόριστους ΑΣΕΠ, να επιλέξουν θέσεις κοντά στον τόπο διαμονής τους, εάν υπάρχουν διαθέσιμες, ώστε να μη χρειαστεί να μετακομίσουν ολόκληρες οικογένειες.

 • 22 Μαρτίου 2015, 12:15 | ΓΧ

  Είμαι υπάλληλος της τέως Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕbank), διορίστηκα με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στην δημόσια-κρατική τράπεζα, με εργοδότη το Δημόσιο, το οποίο συνεχίζει να υφίσταται με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, έβαλα στη σειρά προτίμησης την ΑΤΕ πιο πριν σε σχέση με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου που θα μπορούσα να διοριστώ αφού είχα πολύ περισσότερα μόρια (θέσεις σε εφορίες,νομαρχίες,ΟΑΕΔ,ΙΚΑ και διάφορα άλλα υπουργεία κ.α.) αλλά η τότε κυβέρνηση την δώρισε-ξεπούλησε σκανδαλωδώς για τάχα 195 εκ. ευρώ ενώ η επίσημη αποτίμηση είναι 4,5 δις ευρώ!!! χώρια τα κοινωνικά προβλήματα με τις υποθήκες κυρίως των Ελλήνων Αγροτών.
  Μπορώ να υποστηρίξω ότι οφείλετε και πρέπει ν’ αναδειχθεί αφ’ ενός το ζήτημα των ομαδικών μας απολύσεων, αφετέρου και ο ειδικός τρόπος πρόσληψης μας μέσω ΑΣΕΠ, έτσι ώστε οι θέσεις εργασίας μας να είναι εξασφαλισμένες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
  Πρέπει να υπάρξει οριστική λύση που όλοι ελπίζουμε σε σχέση με τις μετατάξεις μας και να επιτρέψετε να μετακινηθούμε προς το Δημόσιο οι διορισμένοι μέσω ΑΣΕΠ.
  Ήρθε η ώρα εάν είναι για να μεταταγούμε και χρειάζεται ειδικός νόμος για την περίπτωσή μας, να μας συμπεριλάβετε μέσα όπως δεσμευτήκατε προεκλογικά.
  Γιατί εμείς δεν τελούμε σε ίδιες συνθήκες με τους άλλους που με άλλες διατάξεις έτυχαν αυτής της ευνοϊκής μεταχείρισης, δηλαδή εμείς που έχουμε διοριστεί νομότυπα και με ΑΣΕΠ σε σχέση με συμβασιούχους των ΔΕΚΟ, της Ολυμπιακής, της ΕΘΕΛ κ.λ.π. οι οποίοι είχαν προσληφθεί με άγνωστο τρόπο και παρά ταύτα μετατάχθηκαν στο Δημόσιο?
  Ήρθε η ώρα να υπάρξει ειδική διάταξη που να προβλέπει και για μας μετάταξη, ώστε να καλυφτεί το κενό σχετικά με το ζήτημα της ισότητας μεταξύ ημών και των άλλων περιπτώσεων και να υπάρξει η ίση μεταχείρισή μας με τους άλλους.
  Ήρθε η ώρα να λυθεί τώρα το ζήτημα χωρίς να ξεφύγετε, δίνοντας γενικόλογες και αναιτιολόγητες απαντήσεις στο αίτημά μας ελπίζοντας να μην υποκύψετε σε συμφέροντα και εκβιασμούς διαπλεκομένων.
  Ευχαριστώ πολύ.
  Με εκτίμηση,
  Χ.Γ.

 • 22 Μαρτίου 2015, 12:15 | κ. κ.

  Είμαι στους επιτυχόντες της 6κ 2008 δε με οριστικά το Μάρτιο του 2010
  Πέρασαν 5 χρόνια απο την στιγμή που πάγωσαν οι προσλήψεις και ακόμη περιμένουμε. Γιατί να γίνεται διαβούλευση για το αυτονόητο?? Δεν δέχομαι άλλη θέση από αυτή που πέτυχα αρχικώς. Απαιτούμε το διορισμό μας εδώ και τώρα Τερμα οι εμπαιγμοί!!!

 • 22 Μαρτίου 2015, 11:33 | Δήμητρα Λάκκα

  Κύριε Υπουργέ,εφαρμόστε την απόφαση 527/2015 της Ολομέλειας του ΣΤΕ για τον διορισμό Φεκιτών εκπαιδευτικών του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008.
  Η μη εφαρμογή της απόφασης ή η εφαρμογή της κατά το δοκούν αποτελεί κατάντια για την Δημοκρατία.
  Υπέστημεν μια πρωτοφανή αδικία επί 5 έτη.Κάποιοι παρανομούσαν εξακολουθητικά εις βάρος μας.Η Δικαιοσύνη το κατάλαβε και μας δικαίωσε πανηγυρικά με το συντριπτικό 29 ψήφοι υπέρ και 0 κατά.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ!

 • 22 Μαρτίου 2015, 11:01 | Μαρία Πατ

  Η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε οτι επιτυχόντες ΑΣΕΠ υπάρχουν ΜΟΝΟ μετά το 2009.ΛΑΘΟΣ!Υπάρχουν και το 1998 απο τον Πανελλήνιο ΓΡΑΠΤΟ Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,που ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΤΗΚΑΝ για χάρη χιλιάδων άλλων προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια.Το ζήτημά μας έχει κλείσει;;;Υπάρχουν αδιόριστοι του του συγκεκριμένου διαγωνισμού με ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ βαθμολογίες από τους διορισμένους.Η αναγνώριση και συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια από το κόμμα σας μας δίνει το δικαίωμα να πιστέψουμε ότι επιτέλους το θέμα μας θα λάβει αίσιο τέλος.

  ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 1998

 • 22 Μαρτίου 2015, 01:43 | f.Ar

  Κυριε υπουργε.Ελεος!!!Δωστε λυση επιτελους στους αδιοριστους του ΑΣΕΠ1998.Η αδικια κ το αισθημα πολιτων β κατηγοριας που αισθανομαστε,εχει ξεχυλισει!!

 • 22 Μαρτίου 2015, 01:35 | Σταύρος Κ.

  Επιτυχών της 6Κ/2008

  Μερικά ιστορικά:

  1. Λήξη προθεσμίας υποβολής 8/2008
  2. Προσωρινά 5/2009 (+9 μήνες)
  3. Οριστικά 3/2010 (+10 μήνες)
  4. 3833/2010 3/2010 – ν/σ Κατρούγκαλου (+60 μήνες)

  Σύνολο: 79 μήνες για την ολοκλήρωση(?) μιας διαδικασίας

  Παρακαλώ, όταν χρησιμοποιείται όρους, όπως «Εκδημοκρατισμός» και Αποκατάσταση Αδικιών» για την ψήφιση ενός ν/σ…

  θα πρέπει εκ του περιεχομένου, να είστε και ουσιαστικοί, δλδ:

  Διορισμός των επιτυχόντων σε θέσεις επιτυχίας στους αρχικούς φορείς, άμεσα!

 • 22 Μαρτίου 2015, 00:30 | a.τ

  http://www.syriza.gr/article/id/58411/Katatetheisa-tropologia-boyleytwn-SYRIZA-me-thema:-Diorismos-Epitychontwn-toy-Panellhnioy-Graptoy-Diagwnismoy-toy-ASEP-Febroyarioy-1998-gia-to-dhmosio-tomea.html#.VQ30KfysWSr
  Απλά τηρήστε την υπογραφή σας όσο αφορά την παραπάνω τροπολογία τώρα που είστε κυβέρνηση.
  Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού του 1998 είναι οι πλέον αδικημένοι όλα αυτά τα χρόνια επειδή ήταν άτομα που δεν στήριξαν την απαίτησή τους για εργασία σε πωλητές ελπίδας (πολιτικοί ένθεν και ένθεν).
  Διαγωνίστηκαν ΓΡΑΠΤΩΣ KAI ΠΕΤΥΧΑΝ δεν μάζεψαν μόρια από αμαρτωλές συμβάσεις ορισμένου χρόνου για να τους ανοίξουν το δρόμο για την πρόσληψη στο δημόσιο.
  Ναι 17 χρόνια χαμένα ποτέ όμως δεν είναι αργά……

 • 22 Μαρτίου 2015, 00:18 | Ευη Τ ΑΣΕΠ 1998

  Στην χώρα μας διενεργήθηκαν δύο Πανελλήνιοι Γραπτοί Διαγωνισμοί ο πρώτος το 1995 και ο δεύτερος το 1998. Δυστυχώς όμως οι επιτυχόντες του Πανελλήνιου
  Γραπτού Διαγωνισμού του 1998 επί 17 χρόνια παραμένουν αδιόριστοι. Το ΣτΕ μας δικαίωσε, οι εκάστοτε κυβερνήσεις όμως δεν είχαν την πρόθεση να άρουν την αδικία και να αποκαταστήσουν την δικαιοσύνη και τη νομιμότητα.Πιστεύω πως κάθε Έλληνας πολίτης γνωρίζει το γιατί.Δικαίωση τώρα.
  Ευχαριστώ.

 • 21 Μαρτίου 2015, 23:42 | Νίκος

  Ελπίζουμε να έρθει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η δικαίωση για όλους τους αδιόριστους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ των τελευταίων ετών που πάγωσε ο διορισμός τους λόγω των μνημονίων και στερηθήκαμε το συνταγματικό δικαίωμα της πρόσληψης μας!! Είμαστε απο τους πλέον αδικημένους έχοντας υπομείνει απο 4-6 χρόνια οι περισσότεροι αυτή την αδικία. Ελπίζω να έφτασε η στιγμή η πολιτεία να κάνει το χρέος της και να διορίσει όλους τους επιτυχόντες άμεσα!!

 • 21 Μαρτίου 2015, 22:11 | Κωνσταντίνος Θανόπουλος

  Κύριε Κατρούγκαλε είμαι και εγώ ένας από τους περίπου 4.500 επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 1.1.2009 και δεν έχουν διοριστεί ακόμη.

  Θεωρώ πολύ σημαντική την ευκαιρία να μας δώσετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε και εμείς στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 21.
  Ωστόσο θα πρέπει όμως να τροποιήσετε στην παράγραφο 4 του συγκεκριμένου άρθρου (26) την ημερομηνία μέχρι τις 31.12.2016 σε άμεσα όπως προέβλεπε ο διαγωνισμός τους.

  Διότι ως συνταγματολόγος που είστε:
  1) Η συγκεκριμένη διάταξη, δεν πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωσή μας, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προστασία του δικαιώματος της εργασίας, όπως αυτό προστατεύεται από το άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος. Και τούτο διότι το δικαίωμα εργασίας, ως αξίωση προς εργασία, υποχρεώνει το κράτος να δημιουργεί συνθήκες απασχόλησης όλων των πολιτών, να ακολουθεί δηλαδή πολιτική πλήρους απασχόλησης (Δαγτόγλου, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, β’ Τόμος, σελ. 833). Η υποχρέωση αυτή του Κράτους δεν έχει απλώς κατευθυντήριο ή προγραμματικό χαρακτήρα, αλλά αντιθέτως συνιστά νομική υποχρέωση, αποτελώντας κανόνα δικαίου με γενική ισχύ και ιδιαίτερη σημασία ως ερμηνευτικό κανόνα (Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 854). Η συμπεριφορά, όμως, του Κράτους δε δύναται να καταλύει τον πυρήνα του δικαιώματος αυτού, καθιστώντας την προστασία του άρθρου 22 παρ. 1 «γράμμα κενό». Έτσι, η (αρνητική) αξίωση του ιδιώτη να μην θέτει το κράτος εμπόδια στην άσκηση του ατομικού δικαιώματος εργασίας του (δεδομένης της διφυούς φύσεως του δικαιώματος εργασίας ως ατομικού και ως κοινωνικού), εμπίπτει και ταυτίζεται με τον πυρήνα/σκοπό του κοινωνικού δικαιώματος εργασίας, το οποίο υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης των πολιτών..

  Επίσης η ως άνω διάταξη περί σταδιακής μας πρόσληψης μέχρι 31-12-2016 έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία «καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Με τη διάταξη αυτή ανάγεται σε ατομικό δικαίωμα η συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας και κατοχυρώνεται η οικονομική ελευθερία κάθε πολίτη. Η ειδική δε πλευρά της οικονομικής ελευθερίας είναι η ελευθερία της εργασίας ως ατομικό πλέον δικαίωμα, δηλαδή το δικαίωμα καθενός να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το είδος, τον τόπο και τον χρόνο της εργασίας του. Η ελευθερία αυτή περιλαμβάνει την ελευθερία των συμβάσεων, ήτοι την ελευθερία σύναψης και καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης, την ελευθερία επιλογής του αντισυμβαλλομένου, την ελευθερία διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης κλπ, όπως προβλέπεται ειδικότερα στη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ. Με την ελευθερία των συμβάσεων, ως εκδήλωση του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, δεν συμβιβάζεται κατ’ αρχήν, μεταγενέστερη επέμβαση του νομοθέτη, περιοριστική της ελευθερίας αυτής, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η ελευθερία αυτή προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων ή ασκείται κατά παραβίαση του Συντάγματος ή ενέχει προσβολή των χρηστών ηθών. Εν προκειμένω λοιπόν η διάταξη αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι πρόκειται για νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική μάλιστα ισχύ, η οποία δεν δικαιολογείται ούτε κατ’ εξαίρεση. Πράγματι, με την αναστολή προσλήψεων, προσβάλλεται η κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα οικονομική ελευθερία ημών ως ήδη επιτυχόντων, οι οποίοι επιλέξαμε να εργαστούμε στην εν λόγω θέση και δημιουργήθηκε σε εμάς η προσδοκία άμεσου διορισμού μας.

  2)Επίσης η ως άνω επικαλούμενη διάταξη, δια της οποίας παρεμποδίζεται ο άμεσος διορισμός μας αντίκειται και στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Για την προσβολή της τελευταίας, αρκεί μάλιστα, και η εν μέρει και για περιορισμένο χρονικό διάστημα παραβίαση της, προκειμένου να είναι δυνατή η προσβολή του, μιας και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην προστασία την ατομικών δικαιωμάτων.
  Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη, δυνάμει της οποίας το κράτος αρνείται το διορισμό μας, ενυπάρχει εγγενής αντισυνταγματικότητα, καθώς ο κανόνας προσβάλλει ουσιώδη συστατικά στοιχεία συνταγματικών δικαιωμάτων, σύμφυτα με ελευθερίες που κατοχυρώνει το Σύνταγμα. Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, για να κριθεί η συνταγματικότητα ενός κανόνα δικαίου χρειάζεται να διερευνηθεί η πραγματική του επίδραση. Αυτό συμβαίνει επειδή το νομικώς ενδιαφέρον νόημα του κανόνα δεν προκύπτει από την τυπολογική του ανάγνωση και δεν αρκεί, για τη συνταγματική του αξιολόγηση, η ταυτολογική σύλληψη της έννομης συνέπειας που απορρέει από τον κανόνα.
  Εν προκειμένω δε η διάταξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με ερμηνευτικούς κανόνες του Συντάγματος και καθίσταται εκ του λόγου αυτού αντισυνταγματική και μη εφαρμοστέα.

  3. Κυρίως όμως η αναστολή της προσλήψεώς μας προσκρούει και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που κατοχυρώνει τον σεβασμό της περιουσίας του προσώπου. Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα «περιουσιακής φύσεως» και τα κεκτημένα «οικονομικά δικαιώματα» και ειδικότερα απαιτήσεις, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία, με βάση το ισχύον, έως την προσφυγή στο δικαστήριο, δίκαιο, ότι μπορούσαν να ικανοποιηθούν δικαστικά . Παρόμοιας φύσης είναι και τα ενοχικά δικαιώματα επί του μισθού τα οποία απορρέουν από την εργασιακή σχέση, όπως και οι νόμιμες προσδοκίες απαιτήσεων, όπως είναι και η δική μας .
  Περαιτέρω, η αναστολή της πρόσληψης μας έρχεται σε ρητή αντίθεση και με το τασσόμενο στο άρθρο 30 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Έ.Ε. δικαίωμα περί «δίκαιων και πρόσφορων συνθηκών εργασίας». Δέον δε να σημειωθεί, ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει πλέον από το Δεκέμβρη του 2009 νομική δεσμευτική ισχύ για τα Κράτη- μέλη, όντας πρωτογενής πηγή κοινοτικού δικαίου «αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου». (παρ 1 α.28Σ)
  Και παρότι κανείς θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι λόγοι κοινωνικού συμφέροντος, συνδεόμενοι με τη λειτουργία της οικονομίας, μπορούν να δικαιολογήσουν πιθανή αναστολή προσλήψεων, σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Ενώ δε η ουσιαστική εκτίμηση του δημοσίου συμφέροντος ανήκει στη νομοθετική ή, κατά περίπτωση, στην εκτελεστική εξουσία, η υπέρβαση των ακραίων λογικών ορίων της εννοίας εμπίπτει στο πεδίο του ελέγχου νομιμότητας τον οποίο ασκεί ο δικαστής .

  4. Η συγκεκριμένη διάταξη που προτείνετε για τις προσλήψεις των επιτυχόντων ΑΣΕΠ. επεμβαίνει σε ήδη υπάρχουσες παγιωμένες θέσεις και καταστάσεις, τροποποιώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, δεν είναι δυνατή, καθώς μεταβάλλει εκ των υστέρων το νομικό καθεστώς, που ίσχυε κατά την υποβολή των αιτήσεων και στο οποίο είχαν αποβλέψει οι υποψήφιοι.
  Και ναι μεν κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 73 επ., 81 επ., 89 του Συντάγματος και 2 του ΑΚ προκύπτει ότι ο νομοθέτης δεν εμποδίζεται να ρυθμίζει διαφορετικά τα δικαιώματα που απορρέουν από προηγούμενη έννομη σχέση και ενδεχομένως να καταργεί αυτό ή και την όλη σχέση, προσδίδοντας συγχρόνως σε προϋπάρχοντα περιστατικά έννομες συνέπειες, τις οποίες δεν είχαν κατά το προγενέστερο δίκαιο, όμως με την επιφύλαξη πάντοτε ότι από την αναδρομική ενέργεια του νόμου δεν θίγονται τα προστατευόμενα από το Σύνταγμα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και η αρχή της οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας και της εργασίας (βλ. σχετ. Ολ. ΑΠ 618/75 ΝοΒ 23, 1083, ΑΠ 391/85 ΝοΒ 34, 390, ΑΠ 392/85 ΝοΒ 34, 541, ΑΠ 1395/81 ΝοΒ 30, 813, Εφετ. Αθην. 6166/91 ΝοΒ 39, 1222, Χρ. Σγουρίτσα, Συνταγματικό Δίκαιο Τόμ. Β’ τεύχος Β’ 1966 παράγρ. 80 σελ.18, Δ. Τσάτσου, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμ. Γ’ (1988) σελ. 261). Η θέσπιση μιας τέτοιας διάταξης είναι ανεπίτρεπτη και οδηγεί στην αντισυνταγματικότητα της, ενώ η θέσπιση τέτοιων διατάξεων θίγει την προστατευόμενη απ’ το Σύνταγμα αρχή της οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας και είναι αντίθετη με την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (ΕφΑθη 4584/1996). Η αρχή δε της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη έναντι του κράτους, αν και δεν προβλέπεται ρητώς στο Σύνταγμα, κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος «τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους». Στη νομολογία του ΔΕΚ η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης δεν εφαρμόσθηκε μόνο στο πεδίο των ατομικών διοικητικών πράξεων, αλλά και στους γενικούς κανόνες δικαίου αναφορικά με το ζήτημα της αναδρομικότητας της ισχύος τους, συνδεόμενη με την αρχή της ασφάλειας δικαίου, προστατεύοντας την εμπιστοσύνη που ο πολίτης επέδειξε στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

  5. Αν θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη διάταξη γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, γίνεται δεκτό ότι όλοι οι κανόνες δικαίου υπηρετούν εξ ορισμού το δημόσιο συμφέρον και επομένως δεν δύναται να υπάρχουν δύο κατηγορίες κανόνων δικαίου, οι μεν που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και εκ του λόγου αυτού έχουν αυξημένη τυπική ισχύ και οι δε που δεν το εξυπηρετούν και έχουν κατώτερη τυπική ισχύ. Δεν υπάρχουν λοιπόν νόμοι που ως κατηγορία δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Αν επομένως όλοι οι νόμοι έχουν σκοπό να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, η άποψη ότι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος απαλλάσσει το νόμο από τις συνταγματικές του δεσμεύσεις και τον θέτει υπεράνω του Συντάγματος, οδηγεί λογικώς στην απαλλαγή της σύνολης κείμενης νομοθεσίας από τις συνταγματικές δεσμεύσεις και στην εν γένει τοποθέτηση του νόμου υπεράνω του Συντάγματος. Ως εκ τούτου η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος δεν μπορεί να απαλλάξει συγκεκριμένο νόμο από συνταγματικές δεσμεύσεις και να τον θέσει υπεράνω του Συντάγματος (Δαγτόγλου, ό.π., α’ Τόμος, σελ. 145). Άλλωστε η κύρια αποστολή του Συντάγματος είναι να δεσμεύσει το νομοθέτη. Αν ο νομοθέτης (ή, ex post facto, ο δικαστής) μπορεί, επικαλούμενος το δημόσιο συμφέρον, να απαλλάσσει το νόμο από τη συνταγματική δέσμευση, τότε η δέσμευση αυτή εξαρτάται από τη συγκατάθεση του δεσμευόμενου και παύει επομένως να είναι δέσμευση. Αν μια από τις κύριες αποστολές του Συντάγματος είναι η οριοθέτηση της εξουσίας του νομοθέτη να εξειδικεύει το δημόσιο συμφέρον, η άρση της δεσμεύσεως αυτής με επίκληση του δημοσίου συμφέροντος είναι οξύμωρη και επομένως απαράδεκτη. Σε αντίθετη περίπτωση, αντικαθίσταται το Σύνταγμα από το δημόσιο συμφέρον και η έννομη τάξη παραχωρεί τη θέση της σε άμορφα και εύκαμπτα πολιτικά συμφέροντα του εκάστοτε κυβερνώντος (Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 149).

  6. Η εν λόγω διάταξη σε καμία ουσιαστικά προστασία του δημοσίου συμφέροντος δεν κατατείνει, ενώ στην πραγματικότητα το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την άμεση πρόσληψή μας, καθώς οι προσλήψεις μας αποφασίσθηκαν βάσει των επιτακτικών αναγκών του δημοσίου.

  7. Τέλος πρέπει να καταδειχθεί η άνιση μεταχείριση, που συνεχίζει να υφίσταται μεταξύ ημών που είμαστε διοριστέοι σε φορείς που είχαν δικαίωμα να προσλαμβάνουν επιτυχόντες από τους προσωρινούς πίνακες των διαγωνισμών τους Αυτοί δηλαδή οι υποψήφιοι που εργάζονται ήδη με τους προσωρινούς πίνακες και εν συνεχεία κρίθηκαν διοριστέοι και με τους οριστικούς πίνακες απασχολούνται σταθερώς και αδιαλείπτως μέχρι και σήμερα στους φορείς τους, χωρίς να τεθεί για αυτούς ζήτημα παγώματος της προσλήψεώς τους. Αντιθέτως εμείς, όχι μόνο απωλέσαμε μισθούς τόσων ετών, αλλά και σήμερα που έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες τόσα χρόνια αποστερούμεθα την εργασία μας.

 • 21 Μαρτίου 2015, 22:07 | ΣΑΡΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η ουσία του άρθρου είναι η μετάθεση του διορισμού των επιτυχόντων ΑΣΕΠ από 31-12-15 στις 31-12-16! κρίμα! Και πάλι όσοι επέλεξαν τον δρόμο της αξιοπρέπειας, τιμωρούνται! Σε αντίθεση με τα ‘’βύσματα’’ που επαναπροσλαμβάνονται άμεσα! Ντροπή!!!

 • 21 Μαρτίου 2015, 21:28 | ΓΙΑΝΝΑ Γ.

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ. ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ» ΤΟ 2007 ΕΠΕΛΕΞΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΑΦΟΥ ΕΖΗΣΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΜΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ. ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΞΕΝΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ…..ΤΩΡΑ ΝΙΩΘΩ ΠΡΟΔΩΜΕΝΗ, ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΕΨΗ, ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΩΛΗΘΕΙ…Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1998 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ….ΑΠΟ ΤΥΧΗ ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ? ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ. ΖΗΤΑΩ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΓΙ΄ΑΥΤΗ ΕΔΩΣΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 21 Μαρτίου 2015, 21:30 | Κ.Α.

  κ. Υπουργέ,
  παρακαλούμε θερμά να λάβετε υπόψη σας μια αδικία, που υπάρχει στην παράγραφο 4 του άρθρου 26. Όσοι επιτυχόντες δεν διοριστούν βάση της διαδικασίας, που περιγράφεται στα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου, θα διοριστούν στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, σταδιακά έως 31.12.2016. Αυτό αδικεί ακόμη περισσότερο επιτυχόντες, που ακόμη και με τους άδικους μνημονιακούς νόμους, θα διοριζόταν ένα χρόνο νωρίτερα, το αργότερο μέχρι 31.12.2015. Εντός, δηλαδή, του ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ έτους. Αιτούμαστε να ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη παράμετρος, ώστε να μη συνεχιστεί η κατάφορη αδικία σε βάρος μας. Στην εξαιρετική προσπάθειά σας για αποκατάσταση της αδικίας, που επιβλήθηκε σε εμάς και τις οικογένειές μας, ζητούμε να λάβετε υπόψη σας την συγκεκριμένη επισήμανση, ώστε να μη καθυστερήσει ακόμη περισσότερο ο δίκαιος και αξιοκρατικός διορισμός μας, που ήταν προγραμματισμένος έως 31.12.2015 και καλύπτεται από τη δυνατότητα 15.000 προσλήψεων για το τρέχον έτος.

 • 21 Μαρτίου 2015, 21:19 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΙΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ!ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.ΖΗΤΑΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!! ΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΑΣΕΠ(ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΟΥ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ)!

 • 21 Μαρτίου 2015, 20:58 | filippou Aris

  ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΩΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ1998 ΤΩΡΑ!!!!

 • 21 Μαρτίου 2015, 19:51 | Μαρία Π

  Κύριε υπουργέ, θα σας παρακαλούσα να δείτε με ευαισθησία το θέμα των υπαλλήλων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας. Προέρχομαι από τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 1995 και υπηρέτησα στην ΑΤΕ από το 1996 έως την πώλησή της. Ο διαγωνισμός αυτός έγινε για την κάλυψη αναγκών σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και όχι αποκλειστικά στην ΑΤΕ. Στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών σε όλους τους επιτυχόντες του ίδιου διαγωνισμού, παρακαλώ να μας δοθεί η δυνατότητα μετάταξης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 • 21 Μαρτίου 2015, 19:23 | filippou Aris

  Κυριε υπουργε ηρθε η ωρα της απονομης δικαιοσυνης στους αδιοριστους του διαγωνισμου του ΑΣΕΠ του 1998.Ισονομια κ κρατος δικαιου ΤΩΡΑ στους πλεον αδικιμενους του ΑΣΕΠ.Συμφωνα με τις προεκλογικες σας εξαγγελιες κ την τροπολογια του Οκτωβριου του 2014 που φερατε στη βουλη ως αντιπολιτευση απομενει η επιλυση του ζητηματος μας, γιατι η σκολουθια λογων κ εργων θα ξαναφερει στο λαο την ελπιδα..

 • 21 Μαρτίου 2015, 19:22 | ΒΑΣΙΛΗΣ Γ.

  Κύριε Υπουργέ, είμαι αδιόριστος επιτυχών του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ,έτους 1998.Το γεγονός αυτό μου κατέστρεψε τη ζωή.Σας παρακαλώ,διορθώστε την αδικία.

 • 21 Μαρτίου 2015, 17:22 | B.K.

  κ. Υπουργέ,

  Είμαι υπάληλος της πρωην ΑΤΕ. Διορίστηκα αξιοκρατικά μέσω ΑΣΕΠ, χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου.Εκανα μια μεγάλη προσπάθεια για διορισμό στο δημόσιο τομέα και τον πετύχα με αξιοκρατικό και δίκαιο τρόπο. Τότε το 2012 το κόμμα σας είπε ότι αν θα γινόταν κυβέρνηση, θα ακύρωνε το DEAL. Αντ’ αυτού δημιουργείτε μαι νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πιστεύω ότι θα αποκαταστήσετε την αδικία που έγινε εις βάρος μας. Αιτούμαι την δυνατότητα μετάταξής στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα των απολυμένων τραπεζοϋπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ που διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ.
  Ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα να ακουστούμε.
  Ευχαριστώ

 • 21 Μαρτίου 2015, 17:48 | Δήμητρα

  Kαλημέρα σας
  είμαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, μητέρα παιδιού 11 ετών το οποιο μεγαλώνω μονη μου χωρις καμια βοήθεια.
  Εργάζομαι στον 6ο χρόνο αναπληρώτρια μακριά από το σπίτι μου κι ειμαι επιτυχούσα στους δυο τελευταιους ασεπ. Ειδικά στον ασεπ του 2008 ήμουν 1 βαθμό κατω απο τον τελευταιο διοριστεο.
  Εχω βραβευτει 2 φορες και εχω παρουσιασει τη δουλειά μου άλλες δυο σε εκπαιδευτικά συνέδρια.
  Εχω πτυχίο του 1994 και είμαι 47 ετών.
  Πάντα οι πεποιθήσεις μου ,κόντρα στον κύκλο μου ήταν αριστερές γιατί πιστεύω στην κοινωνική δικαιοσύνη.Ψήφισα αυτή την κυβέρνηση ,όχι για να επαιτώ και να διαπραγματεύομαι το δικαίωμά μου για εργασία και αξιοπρέπεια, αλλά γιατί μου εδωσε ελπίδες ότι η επαγγελματική μου πορεία οι προσπάθειες και οι κόποι μου θα δικαιωθούν. Ελπίζω μέσα στα άτομα που λέτε ότι θα μονιμοποιήσετε ότι θα βρίσκομαι κι εγώ.

 • 21 Μαρτίου 2015, 15:49 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΕΠ 1998

  Κύριοι Κύριοι υπουργοί, επιβραβεύστε την αξιοκρατία, διορίστε στο δημόσιο ανθρώπους με προσόντα, πτυχία και εμπειρία.Στελεχώστε το πολύπαθο δημόσιο με υπαλλήλους που διαγωνίστηκαν,δικαιώθηκαν και περιμένουν απο σας την καταξίωση.

  ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 1998

 • 21 Μαρτίου 2015, 12:28 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΑ. ΗΜΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΤΟ 2004. ΠΕΡΑΣΑ 40ος ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 250 ΘΕΣΕΙΣ (ΠΕΡΝΟΥΣΑ ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ). ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ, ΟΠΩΣ ΕΞΕΛΙΞΗ,ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΣΥΝΤΑΞΗ,ΕΦΑΠΑΞ ΚΛΠ…. ΕΦΥΓΑ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΛΕΟΝ, ΣΤΙΣ 30/10/2013 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ. Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΠΕΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΗΘΙΚΟΣ. ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΜΟΥ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ. ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΗΡΘΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΛΗΓΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΡΚΕΤΑ ΣΕΒΑΣΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΑ 3/4 ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ), ΕΝΗΜΕΡΩΣΑ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΠΟΥ ΑΜΕΣΑ ΜΟΥ ΤΟΝΙΣΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΩ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ «ΧΑΣΩ» ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΕΙΡΕΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, ΕΠΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, «ΠΙΕΣΕΙΣ» ΠΡΟΣ ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΣΤΟΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΤΑ ΠΟΛΥΛΟΓΩ, ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΩΡΕΣ ΩΣΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΥΛΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΕ ΓΟΕΡΑ ΚΛΑΜΜΑΤΑ……. ΜΕ ΣΑΚΑΤΕΨΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΣ ΕΙΔΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ.
  ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΟΝ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΜΟΥ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΘΑ ΓΙΝΟΜΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’80 ΠΟΥ ΕΡΕΕ ΑΦΘΟΝΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΕΙΧΑ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙ ΚΑΙ ΓΩ, ΚΑΙ ΑΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΤΑΜΙΑΣ ΣΕ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» ΘΑ ΕΙΧΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΟΥ.
  ΔΕΝ ΖΗΤΩ ΑΠΛΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΩ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ… ΟΡΚΙΣΤΗΚΑ ΩΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΟΥΣ, ΑΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΤΟ ΣΤΕΡΗΣΑΝΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ…. ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ= ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ.!!!

 • 21 Μαρτίου 2015, 10:52 | ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Διαβάζοντας το σχετικό νομοσχέδιο διαπίστωσα ότι όσον αφορά τους αδιόριστους του ΑΣΕΠ δεν αναφέρονται και πάλι, μετά από 17 χρόνια, οι αδιόριστοι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 98 (υπάρχει και απόφαση του ΣτΕ που τους δικαιώνει). Ο ΣΥΡΙΖΑ στις 17 Οκτωβρίου 2014 (λίγους μήνες πριν τις εκλογές) είχε κατεβάσει τροπολογία – προσθήκη για τους αδιόριστους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 98 ως Κυβέρνηση τους έχει υπόψιν της ή θα παραμείνουν έναν «όπλο» στη φαρέτρα του εντυπωσιασμού και προς άγραν ψήφου της εκάστοτε αντιπολίτευσης;

  ΑΣΕΠ 98: θα δικαιωθούμε ή θα πεθάνουμε άνεργοι, υποαπασχολούμενοι και στηριζόμενοι στη βοήθεια των οικείων μας μην έχοντας πλέον αξιοπρέπεια;
  17 ΧΡΌΝΙΑ βαρεθήκαμε να ελπίζουμε. Ξεκαθαρίστε τουλάχιστον το πεδίο με τρόπο σαφή κι οριστικό. Η ελπίδα δε μπορεί να «τρέφει» πάντα τα παιδιά της.

 • 21 Μαρτίου 2015, 10:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

  Είμαι ένας απολυμένος υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας.Προσλήφθηκα με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 1995.Οι μόνοι ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ που απολύθηκαν είναι οι υπάλληλοι της Αγροτικής μετά το κλείσιμό της στις 27-07-2012.
  Παρακαλούμε να συμπεριληφθούμε στους πίνακες προς διορισμό στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα ή στη νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα που πρόκειται να ιδρυθεί, ώστε να γίνει αποκατάσταση της αδικίας που υποστήκαμε.Ευχαριστώ.

 • 21 Μαρτίου 2015, 01:00 | Ε. ΤΖΙΒΑΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΑΤΕ ΚΑΙ ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΑΣΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΣΕ ΟΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΤΟΥ 2007.ΜΕ ΚΑΛΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ,ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ,ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ,ΜΟΥ ΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΑΤΕΘΕΣΑ,ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΒΡΗΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΩ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΑΔΙΚΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΛΕΞΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΕΙΑΣ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ Ο ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΩΣΟΥΜΕ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ.ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ….

 • 20 Μαρτίου 2015, 22:01 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ Α.Σ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΤΟ 2012 ΕΠΙΑΣΑ ΚΟΥΠΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΗΡΗ /// ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΣΩΦΡΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ.ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ.

 • 20 Μαρτίου 2015, 22:56 | Β.Κ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΝ.

 • 20 Μαρτίου 2015, 21:06 | ΓΙΩΡΓΟΣ Τ.

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΟΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΑΣΕΠ.ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

 • 20 Μαρτίου 2015, 21:04 | Ζαχάρης Βασίλειος

  Κύριε Υπουργέ,
  σε περιπτώσεις που εγκριθούν από την τριμελή επιτροπή θέσεις παλαιοτέρων προκηρύξεων για τις οποίες υπάρχουν ήδη επιτυχόντες ΑΣΕΠ θα αποτελέσει μεγίστη αδικία να επαναπροκηρυχθούν βάσει της προτεινόμενης από το νομοσχέδιο διαδικασίας. Προτείνω για αυτές τις θέσεις να υπάρξει άμεση απόφαση κατανομής και τοποθέτησης των επιτυχόντων.

 • 20 Μαρτίου 2015, 21:39 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Τ.

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ.
  ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.
  ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΕ, ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ.
  ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΣΤΗΝ ΑΤΕ ΤΟ 2007 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2006.ΔΗΛ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ!!
  ΟΙ,ΠΑΡΟΛΙΓΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ,ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ/2009 ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΤΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΙΚΑ.ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6Κ/2006, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ 8Κ/2009 ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ….!!!ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ/2009 ΜΕΤΑΤΑΧΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΕΤΑΤΑΧΤΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ?
  ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΑΣΤΑΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΗΚΑΜΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ)ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΛΙΣΤΑ.ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΕΙΧΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΜΕ ΣΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΚΟ..!!ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕ ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΚΑΝΕ ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ!!
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.
  ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΤΕΛΙΚΑ, ΤΙ ΗΜΑΣΤΑΝ ΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕ? ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ;
  ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΩΣ ΤΟΤΕ(ΒΛΕΠΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΟΣΕ ΚΛΠ).
  ΜΑΛΛΟΝ ΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΗΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΒΟΛΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ…
  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ.