Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Φίλες και φίλοι,
η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την Υπουργική Απόφαση «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Τα σχόλια και οι απόψεις σας, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, θα ληφθούν υπόψη στο τελικό σχέδιο.

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Υ.Α. «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης»

Φίλες και φίλοι,

σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης και διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» και η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του Ν. 4030/2011 «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης και Ελέγχου των Κατασκευών».

Στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση περιγράφονται ο αριθμός των ελέγχων που απαιτούνται για κάθε κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, το είδος και το αντικείμενο του ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία, ο τρόπος ορισμού του ελεγκτή δόμησης, καθώς και η διαδικασία ελέγχου που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η Υπουργική Απόφαση είναι κομβική στην εισαγωγή ελέγχου ως προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε οικοδομής. Η τήρηση κοινών κανόνων ελέγχου συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή οποιουδήποτε είδους αυθαιρεσιών κατά τη δόμηση και συνεπώς, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, αλλά και του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,
Νικόλαος Σηφουνάκης
Αναπλ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής