Άρθρο 03:

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • Στον Ν.4014/11 δεν υπήρχε ΔΕΔΟΤΑ!
  Υπήρχε ένα σχέδιο ΤΟΤΕΕ για το ΔΕΔΟΤΑ με καμία νομική ισχύ αφού δεν εγκρίθηκε και δεν δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

  Κακώς η §4 του άρθρου 30 του Ν.4178/13 αναφέρεται σ’ αυτές τις τεχνικές οδηγίες του του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ).

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι γίνεται με τις «ολοκληρωμένες» δηλώσεις του Ν.4014/11 για τις οποίες υποβλήθηκε ΔΕΔΟΤΑ όταν δεν υπήρχε κανένα νόμιμο πρότυπο αυτού και καμία Υπουργική Απόφαση που να ορίζει τέτοιο πρότυπο και τη σχετική διαδικασία ελέγχου.

  Καθώς και τι γίνεται με τις «εκκρεμείς» δηλώσεις του Ν.4014/11 για τις οποίες έχει υποβληθεί ΔΕΔΟΤΑ σύμφωνα με το σχέδιο ΤΟΤΕΕ γι αυτό που όπως είπαμε δεν έχει καμία νομική ισχύ.

 • 16 Οκτωβρίου 2013, 18:24 | ANAR

  Προφανώς η Υπουργική απόφαση δεν μπορεί να ισχύσει σε προγενέστερες νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, όπως ν. 3843/2010 και 4014/2011, διότι τότε προφανώς δεν θα μιλάμε για κράτος δικαίου. Κάποιοι πίστεψαν στους προγενέστερους νόμους της πολιτείας και νομιμοποίησαν τα κτίρια τους. Εξάλλου στο ν. 4014/2011 υπήρχε δελτίο τρωτότητας, το οποίο υπέγραψαν και υπέβαλαν οι μηχανικοί που περαίωσαν την διαδικασία με τον νόμο αυτό και προφανώς δεν μπορείτε να θέτετε καινούργια δικαιολογητικά και προϋποθέσεις.
  Από την διατύπωση άρθρου δεν φαίνεται να υφίσταται κανένα θέμα, όμως στην πράξη το ΥΠΕΚΑ δημιουργεί θέματα, όταν υποχρεώνει ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ αυτοί που περαίωσαν με την προγενέστερο νόμο 4014/2011 να μεταφέρουν ΔΗΘΕΝ στο νέο σύστημα τις δηλώσεις τους υποβάλλοντας πρόσθετα δικαιολογητικά.
  Και επειδή μιλάμε περί ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σας υπενθυμίζω ότι και ο καινούργιος νόμος κρίνετται από κύκλους του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματικός.