Άρθρο 05: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες, οι όροι και η εν γένει διαδικασία υλοποίησης οιουδήποτε εκ των ανωτέρω θεμάτων, καθώς και να τροποποιείται το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ ΑΕ, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 15 της 24.7.2013 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, ιδίως ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επί μέρους σταδίων, υπό τον όρο του αμετάβλητου της βασικής κατεύθυνσης τούτου, ήτοι σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ ΑΕ πέραν του δευτέρου τριμήνου του 2014.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται ειδικότερα η διαδικασία και να προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι του συμψηφισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1.

 • 20 Δεκεμβρίου 2013, 07:47 | ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Το 15ο Δημοτικό Σχολείο Εύοσμου βρίσκεται επί των οδών Νεμέας και Θάλειας στον Δήμο Κορδελιού-Εύοσμου. Στο Σχολείο υπάρχουν 350 μαθητές ενώ συστεγάζεται μαζί με άλλα δύο Δημοτικά Σχολεία (Το σύνολο των μαθητών των τριών Δημοτικών Σχολείων είναι περίπου 850 μαθητές).
  Το 15ο Δημοτικό Εύοσμου βρίσκεται σε απόσταση 260m από τον Υποσταθμό της ΑΔΜΗΕ στον Εύοσμο, ο όποιος έχει συνολικό εμβαδό περίπου 39.000 m2.
  Το 15ο Δημοτικό Σχολείο Εύοσμου βρίσκεται επίσης σε απόσταση 45m ,175m και 200m από τρεις διαφορετικές Γραμμές Μεταφοράς Υψηλής Τάσης των 150 kV που καταλήγουν στον Υποσταθμό του Εύοσμου.
  Στο παρελθόν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 15ου Δημοτικού Σχολείου Εύοσμου έχει προβεί σε πλήθος ενεργειών προκειμένου για την μετεγκατάσταση του Υποσταθμού.
  Για λόγους λοιπόν δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας σχετικά με τον Υποσταθμό ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την ονομασία «ΕΥΟΣΜΟΣ ΙΙ» ο οποίος βρίσκεται στον Δήμο Κορδελιού-Εύοσμου του νομού Θεσσαλονίκης και περικλείεται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου , Φιλλίπου Φλώρου, Τερψιχόρης, Ρωξάνης και Μουσών, στο άρθρο 5 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου να προστεθεί η ακόλουθη διάταξη:

  3.ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΣ ΙΙ.
  α)Ο Υποσταθμός ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την ονομασία «ΕΥΟΣΜΟΣ ΙΙ» εξαιρείται από κάθε διάταξη του παρόντος νόμου.
  β)Με Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, εντός 12 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου ο «ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΣ ΙΙ» εξαιρείται από κάθε διάταξη του Νόμου 3986/2011 (Α’ 152) καθώς και της υπ’ αρ. 15 της 24.7.2013 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 168).
  γ)Εντός 12 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υποχρεούται στην μετεγκατάσταση του «ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ ΙΙ» και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης της περιοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. Υπ’ Αριθμ. 148 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-2009).Το κόστος των παραπάνω θα βαρύνει την εταιρεία.
  δ)Με Απόφαση του Υπουργών Οικονομικών, εντός 12 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου κηρύσσεται υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση ο «ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ ΙΙ» , υπέρ του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου.
  ε)Ο χώρος του Υποσταθμού με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής χαρακτηρίζεται σαν χώρος πρασίνου και αθλητικών δραστηριοτήτων.
  στ)Κάθε δικαστική εκκρεμότητα, εφ εξής, που αφορά τον «ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΥΟΣΜΟΣ ΙΙ» εξετάζεται κατά προτεραιότητα από τα αρμόδια δικαστήρια.

  Χαϊδευτός Κλεάνθης
  Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
  του 15ου Δημοτικού Σχολείου Εύοσμου Θεσσαλονίκης.
  Email: sg.15o.dimotiko.evosmou@gmail.com