Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ».

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ».
Το εν λόγω σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις του άρθρου 1 τροποποιεί διατάξεις της υπ’ αρ. 15 της 24.7.2013 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 168), που αφορά στην Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ ΑΕ). Οι νέες ρυθμίσεις απλοποιούν τη διαδικασία του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ, και συγκεκριμενοποιούν την απόκτηση από το Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας, διασφαλίζοντας την ύπαρξη καταστατικής μειοψηφίας.
Με τα άρθρα 2 έως 4 ρυθμίζονται πρακτικά ζητήματα προκειμένου να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.
Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό σχέδιο νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 08:00.
Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας
O Υφυπουργός ΠΕΚΑ

Ασημάκης Παπαγεωργίου