Άρθρο 04: Μεταβατικές Διατάξεις

Οι δαπάνες για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατά τις διατάξεις της παρούσας που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν.4178/2013 και πριν την δημοσίευση της παρούσας, επί ιδιοκτησιών ή ακινήτων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013, δύναται να συμψηφιστούν με το ειδικό πρόστιμο, εφόσον ο Ενεργειακός Επιθεωρητής βεβαιώσει ότι οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία, ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, στα σχετικά δικαιολογητικά γίνεται ειδική μνεία για την χρονολογία έκδοσης των δικαιολογητικών και των παραστατικών σε σχέση με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Πλην του αρχικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης υποβάλλονται τα λοιπά δικαιολογητικά κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 • 25 Ιανουαρίου 2014, 22:04 | ΑΝΝΑ ΣΟΥΛΕΙΜΙΖΗ

  1.υπάρχουν μερικές περιπτώσεις , μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4178/2013 και πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, που εξοφλήθηκε εφάπαξ το πρόστιμο . θα μπορούν οι ιδιοκτήτες αφού καταβάλουν τη δαπάνη του 50% είτε σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης είτε σε εργασίες βελτίωσης της στατικής επάρκειας να τύχουν επιστροφή του σχετικού ποσού που κατέβαλλαν?
  2.στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οικον » το ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη. γιατί να μην είναι και εδώ και να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στον πολίτη?
  3. σε περίπτωση μεταφορας της δήλωσης απο το Ν.4014/2011 και υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν.4178/2013, μπορεί να προκύψει επιπλέον πρόστιμο (αναφέρομαι ειδικά σε χώρους υπογείου που δηλώθηκαν με μειωτικό συντελεστή).Σε αυτή την περίπτωση μπορεί το επιπλέον πρόστιμο μέχρι του ποσοστού 50% του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ προστίμου που αναλογεί στη δήλωση να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις της ενεργειακής αναβάθμισης?

 • Κύριοι, καταθέτω κι εγώ την θέση μου, ότι θα πρέπει με προσοχή το υπουργείο να χειριστεί τους πολίτες που με ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στην Πολιτεία έσπευσαν και εξόφλησαν ολόκληρο το πρόστιμο, είτε στον 4014, είτε στον 4178, είτε ακόμα και στον 3843/10 (Μπιρμπίλη)και που τώρα θα βρεθούν να είναι οι «χαμένοι», κάτι που πλέον τείνει να γίνει κανόνας στα περί των σχέσεων πολιτών με Δημόσιο.

 • 23 Ιανουαρίου 2014, 13:05 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

  Αθήνα 23/01/2014 Καλημέρα,

  θέλω να καταθέσω την άποψη μου για μια ΣΟΒΑΡΗ παράλειψη που υπάρχει στο σχέδιο της ΚΥΑ με θέμα:»Συμψηφισμός ειδικού προστίμου για Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του ν.4178/2013″.

  Στο προτεινόμενο σχέδιο ΚΥΑ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επιστροφή (έως 50.00%) του ειδικού προστίμου που αφορά Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου του ν.4178/2013,όταν το πρόστιμο ένταξης αυθαιρέτων στους νόμους ν.4014/2011 & στη συνέχεια ν.4178/2013 (με αρκετές χιλιάδες ευρώ καταβολή) έχει ΗΔΗ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ.

  Επειδή η παραπάνω παράλειψη δημιουργεί δύο κατηγορίες πολιτών,την μία που πληρώνει σταδιακά(σε δόσεις) το ειδικό πρόστιμο αυθαρέτων και μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση, με το προτεινόμενο σχέδιο ΚΥΑ, ΚΑΙ
  στην κατηγορία εκείνη των συμπολιτών που έχουν ΗΔΗ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΑΠΑΞ το ειδικό πρόστιμο αυθαιρέτων,ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥΣ με τους ίδιους όρους & προυποθέσεις,που μπορούν οι έχοντες επιλέξει την καταβολή του ειδικού προστίμου αυθαιρέτων σε δόσεις.

  Ελπίζω να ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΑΔΙΚΙΑ στο προτεινόμενο σχέδιο ΚΥΑ με θέμα:»Συμψηφισμός ειδικού προστίμου για Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του ν.4178/2013″ για να μην νιώθουν κυριολεκτικά ΚΟΡΟΪΔΑ, οι χιλιάδες των συμπολιτών μας που ΕΞΟΦΛΗΣΑΝ ΑΠΑΞ το ειδικό πρόστιμο.

  Ευχαριστώ.

 • 23 Ιανουαρίου 2014, 12:57 | ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Κύριοι,
  στις σχετικές διατάξεις παρατηρώ ότι δεν λαμβάνεται μέριμνα για τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι ήδη έχουν ενταχθεί στην νομιμοποίηση βάσει του τελευταίου νόμου και έχουν καταβάλει εφάπαξ το πρόστιμο. θεωρώ πως θα ήταν ωφέλιμο και δίκαιο να συμπεριληφθούν και αυτές οι ομάδες οι οποίες άμεσα κατέβαλαν το πρόστιμο, και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο νόμο ειδικότερα όταν βρίσκονται σε ορεινές περιοχές , όπως στην ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, γεγονός που θα ωφελούσε και τους πολίτες αλλά και το δημόσιο.
  ευχαριστώ
  ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΤΗΛ 6974640100
  ΜΑΙΝΑΛΟΥ 25 ΤΡΙΠΟΛΗ 22100