ΜΕΡΟΣ Γ’ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 22 Παροχές επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 10 ν. 3329/2005

 

Το πέμπτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «τα επιδόματα» από τις λέξεις «τις παροχές» και η περ. β΄ διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργάζονται. Η δαπάνη για την αμοιβή του προσωπικού του παρόντος άρθρου δύναται να καλύπτεται και από ενωσιακούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου η διάρκεια της σύμβασης δύναται να ανανεώνεται, πέραν της διετίας και μέχρι τη λήξη των ως άνω προγραμμάτων.
Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες των εργαζομένων και για τις παροχές που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και εφαρμόζονται και για το επικουρικό προσωπικό.»

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 19:28 | Μαρία Κ

  Άμεση άρση της αδικίας που υφίστανται οι ΕΜΘ .Δεν είναι δυνατόν Ανθυπολοχαγοί να μισθοδοτούνται ως Ανθστες.Αντιθετα συνάδελφοί τους δύο χρόνια νεότεροι, είναι Ταγματάρχες και αντίστοιχοι ( Επγοι κλπ)και μισθοδοτούνται σύμφωνα με το βαθμό τους.Ιδια τυπικά προσόντα ίσως και λιγότερα,απλώς
  προσλήφθηκαν νωρίτερα !

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 19:50 | Μ. Καραμπίνης

  Αν στο παρακάτω σποτ του ΥΠΕΘΑ με αφορμή τον εορτασμό των ενόπλων δυνάμεων σήμερα 21/11/2022 οι ιθύνοντες που ενέκριναν την μετάδοσή του, συμπεριλαμβάνουν και το ανθρώπινο δυναμικό ως πολλαπλασιαστή ισχύος, και όπως ξεκάθαρα αναφέρει « …των ακατάβλητων προμάχων της Πατρίδας μας που εγγυόνται μέρα και νύχτα, την Ασφάλεια και την Ευημερία του τόπου μας…. Εορτάζουν οι Προασπιστές των Ιδεωδών και των Αξιών του Έθνους μας….».

  Αυτό που αντιλαμβάνεται ο κοινός νους είναι… Την ώρα της κρίσεως όλοι, Ανεξαρτήτου Προέλευσης, Βαθμού, Όπλου ή Σώματος θα πράξουν τα δέοντα από οποιαδήποτε θέση όταν τους Ζητηθεί, «εγκλωβίζοντας» τον ίδιο στόχο, διότι ο εχθρός θα είναι κοινός. Ουδείς μπορεί να διανοηθεί ότι υπάρχει και ένας ο οποίος μπορεί να διαχωρίσει το σώμα, έστω και δια της σιωπής !

  Ως εκ τούτου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμβάλουν ώστε οι εξαγγελίες του Προέδρου της Ελληνικής κυβερνήσεως στην ΔΕΘ, στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην τελετή ένταξης της ΤΠΚ ΒΛΑΧΑΚΟΣ να τύχουν υλοποίησης, της μισθολογικής αποκατάστασης των Εθελοντών προελεύσεως ΟΠΥ – ΕΠΥ στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού – Σημαιοφόρου – Ανθυποσμηναγού καθώς και η πλήρης αποκατάστασης τους στον μισθολογικό βαθμό που προβλέπει η σύμβαση εργασίας πρόσληψης τους.

  Η ένταξη τους στη Β μισθολογική κλίμακα είναι μονόδρομος καθώς εκεί είναι ενταγμένοι και οι έτεροι εθελοντές – εθελόντριες αξιωματικοί, ώστε μα μην μπουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις στον πολλαπλασιαστή ισχύος που δεν είναι άλλος από το ίδιο το στράτευμα.

  https://www.youtube.com/watch?v=zTYKWQPCrHs

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 19:47 | κωστας

  Συμφωνώ με την πρόταση της πομένς για ένταξη στην κατηγορία β.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 19:00 | Ιωάννης

  Συμφωνώ όντως με την πρόταση μακάρι να γίνει για να πάρουμε μια από τις δικαιώσεις που περιμενουμε ως προς τον θεσμό μας.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 19:46 | Χρηστος

  Το πιο δίκαιο θα ήταν η επιστροφή στο πρότερο καθεστώς με αμοιβή ανάλογα με τον φέροντα βαθμό και καταργηση των κλιμακίων ανάλογα με την προέλευση του προσωπικού που δημιούργησαν αυτές τις αδικίες που συζητούνται σήμερα.
  Να γίνει πράξη η πρόταση της πομένς είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 19:26 | Ευάγγελος Μωραΐτης

  Στο παρόν νομοσχέδιο είναι σημαντικό όπως εκπληρωθεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού,προς αποκατάσταση της άδικης κ άνισης μεταχείρισης των ΕΜΘ στελεχών,που έχουν προαχθεί Ανθυπολοχαγοί με την ένταξη στην μισθολογική κατηγορία Β των ΕΔ.Προσωπικά αποστρατεύτηκα ως Υπολοχαγός ευδοκίμως τερματίσας,λαμβάνοντας όμως αποδοχές Ανθυπασπιστή ήτοι δύο βαθμούς μείον στις συντάξιμες μου αποδοχές!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 19:09 | Ελένη Ιωαννίδου

  Αναμένουμε αποκατάσταση της αδικίας και την άμεση ένταξη των ΕΜΘ Αξκών στο μισθολογικό κλιμάκιο της Β’κατηγορίας.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 18:37 | Ιωαννα

  Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων σας, καθώς εσείς αποτελείτε τον κυριότερο πολλαπλασιαστή της εθνικής ισχύος, εργαζόμενοι μεθοδικά στον τομέα της αναβάθμισης τόσο της στρατιωτικής όσο και της ακαδημαϊκής εκπαίδευσής σας». Τα λόγια της ηγεσίας για την σημερινή εορτή μας!
  Ορμώμενη από την εν λόγω δήλωση για την σημερινή ημέρα θα ήθελα επι του θέματος να προσθέσω τα εξής:
  Είμαι υπαξιωματικός με τον θεσμό των (ΕΜΘ) που πλέον δεν υφίσταται καθώς έχουμε μονιμοποιηθεί! Μπορεί να μπήκαμε με διαφορετικό τρόπο πέραν των πανελληνίων αλλά δεν είμαστε οι μόνοι ( διάκριση). Στη συνέχεια πολλοί από εμάς είμαστε απόφοιτοι ΑΕΙ που εκ του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, οικονομικά θα έπρεπε να εντασσόμαστε στη πρώτη κλίμακα όπως και οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών ( ας μου επιτραπεί η έκφραση -ΕΛΙΤ),(διάκριση). Κατά το παρελθόν υπήρξε θεσμός που προσιδιάζει με τον δικο μας και περιελάμβανε μια μερίδα γυναικών που εν μια νυκτί μεταπήδησαν στο επόμενο κλιμάκιο, (διάκριση). Οι περισσότεροι του θεσμού εργάζονται σε τομείς κους αναλογούν τα βαρέα ένσημα, κάτι που δεν ταυτίζεται με την ευρύτερη εργασιακή μέριμνα, (διάκριση). Ο τρόπος μοριοδότησης σε θέματα μέριμνας προσωπικού είναι αντιστρόφως ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του συνόλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων ( Παιδικοί σταθμοί, ΣΟΑ, κλπ), (διάκριση). Υπάρχουν πλείστα παραδείγματα που συνθέτουν την τεκμηρίωση όλων αυτών!
  Σε (απάντηση ) λοιπόν του προλόγου και στην τοποθέτηση μου αναφέρω ότι είναι κατάφορη πλέον η αδικία να μην εντασσόμαστε λόγω βαθμού στην β’ μισθολογική κατηγορία. Δεν μπορεί να υπάρξει μόνο μονόπλευρη συνεισφορά! Πως ένας υπαξιωματικός που καλείται να (επιζήσει οικονομικά) τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του όταν αδικείται εκ του βάθρου; Φέρει τον βαθμό του άνθ……. και αισθάνεται ήδη ότι η προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια δεν εκτιμάται πλέον; Σημειώνω ότι ένα οικοδόμημα στηρίζεται ατα θεμέλια! Η εμπειρία ανήκει στους Μόνιμους Θητείας ( αυτό είμαστε). Ταγμένοι στο βωμό της ανιδειοτελησ προσφοράς. Που μόνοι μας παλεύουμε για την προαναφερόμενη ακαδημαϊκή βελτίωση των ενόπλων δυνάμεων. Που η συνεισφορά μας έγκειται στο ήθος μας! Ας μου επιτραπεί η προσωποποίηση της Ελλάδας μας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, αναφέροντας οτι η Χώρα μας ορθοπόδησε από τη βάση, με τον λαό να στηρίζει τους ικανούς έχοντας αυτούς στο τιμόνι! Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το αντιληφθούν και να πράξουν τα δέοντα!
  Εν κατακλείδι, η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για ένταξη μας στο β’ μισθολογικό κλιμάκιο είναι δεδομένη.Ποιος ο λόγος που ακόμη συζητάμε τα αυτονόητα; Μήπως κάποια στιγμή πρέπει οι πλουμιστές δηλώσεις να λάβουν σάρκα και οστά; Για τους προφανείς λόγους; Δύση έχει προ πολλού ευθυγραμμιστεί με τις κοινωνικό στρατιωτικές επιταγές. Η Ελλάδα μας;
  Επιστρέφοντας στην (γη)….. καλά αμοιβομενο προσωπικό σημαίνει χαρούμενο και υπέρ παραγωγικό προσωπικό και τελος αειφόρος επιχείρηση.
  Συγχωρέστε με για την ρομαντική διάθεση ….

  Χρόνια μας πολλά
  Μονογονεϊκή Μαμα, περήφανη υπαξιωματικός.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 18:54 | Δημοπουλου Αικατερινη

  Η ένταξη των αξιωματικών προελεύσεως ΕΜΘ στην Β κατηγορία του ειδικού μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων κρίνεται απαρατήρητη για την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος τους. Η συγκεκριμένη 6η σειρά ΕΜΘ είναι πτυχιούχοι (κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος), ενώ οι προηγουμενες σειρές έχουν μόνο απολυτήριο λυκείου και έχουν την εξέλιξη της ΣΜΥΝ και διοικητικά & οικονομικά.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 17:54 | Κουρουση Ξανθη

  Η ένταξη στην Β μισθολογικη κατηγορία για τον θεσμό των ΕΜΘ είναι απαραίτητη. Είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει ως αναγνώριση για τα τόσα χρόνια υπηρεσίας και προσφοράς. Έργα και όχι μόνο λόγια.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 17:01 | Ευάγγελος Χαλκιαδάκης

  Κρίνεται επιτακτική η ένταξη στη Β’ κατηγορία του Ειδικού Μισθολογίου των ΕΔ, της κατηγορίας Μονίμων Υπξκών προέλευσης ΕΜΘ, οι οποίοι τη στιγμή αυτή φέροντες βαθμό Ανθυπολοχαγού αμείβονται σε κλίμακα που δεν συνάδει με το βαθμό τους (κλίμακα Γ).
  Τα παραπάνω έχουν εξαγγελθεί και κατά τις εξαγγελίες του Π/Θ στης ΔΕΘ.Κατόπιν των ανωτέρω αναμένουμε τη λύση στο νέο νομοσχέδιο

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 16:16 | Στεργιαδου Ελενη

  Η αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος του θεσμού των ΕΜΘ,είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 11:33 | Χρυσαφίδης Χρήστος

  Να γίνει η ένταξη των ΕΜΘ στο Β’ Κλίμακιο της Μισθοδοσίας διότι ενώ έχουν προαχθεί στον βαθμό του αξιωματικού ως Ανθυπολοχαγοί, αυτοί συνεχίζουν να πληρώνονται με τον βαθμό του Ανθυπασπιστή!!
  Να εφαρμοστούν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 11:25 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π

  ΑΝΕΒΆΣΑΤΕ ΤΟΝ ΧΡΌΝΟ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΔΏΣΑΤΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑΤΊ ΑΔΙΚΕΊΤΕ ΤΟΝ ΘΕΣΜΌ ΤΩΝ ΕΜΘ? ΓΙΑ ΝΑ ΔΊΝΕΤΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΑΜΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΈΧΕΤΕ ΛΕΦΤΆ?

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 10:35 | Ραχμανιδης Κωνσταντινος

  Συμφωνω απολυτα με την τοποθετηση του προεδρου της ομοσπονδιας κυριου Ρωτα.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 09:38 | Αντρέας Δημητριάδης

  Αναμένουμε την άμεση δικαίωση και κρίνεται επιτακτική η ένταξη στη Β’ κατηγορία του Ειδικού Μισθολογίου των ΕΔ, της κατηγορίας Μονίμων Υπξκών προέλευσης ΕΜΘ, οι οποίοι τη στιγμή αυτή φέρουν βαθμό Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων και ακόμη πληρώνονται ως Ανθυπασπιστές

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 08:28 | Βασίλης

  Άμεση ένταξη στην Β κατηγορία μισθολογικών κλιμακίων, των Αξκών προέλευσης ΕΠΥ (ή αλλιώς των ΕΜΘ), για την αποκατάσταση της αδικίας.
  Άμεση χορήγηση της νυχτερινής αποζημίωσης, αφού προβλέπεται από σχετική νομοθεσία, που οι ίδιοι εσείς έχετε ψηφίσει.
  Δώστε λύση στο επικείμενο θέμα του βαθμολογικού/συνταξιοδοτικού των συναδέλφων ΕΠΟΠ.
  Φτάνουν τόσα χτυπήματα στην πλάτη μας & το «γύρισμα» της δική σας πλάτης στο άκουσμα των προβλημάτων των Στελεχών.
  Τα πράγματα είναι πολύ απλά, εφαρμογή των νόμων & ισονομία θέλουμε!!!!
  Οι εξαγγελίες στην φετινή ΔΕΘ του κου Πρωθυπουργού να μην μείνουν μόνο ως απλές εξαγγελίες & λόγια του αέρα!!
  Ήρθε η ώρα να αφήσετε τα πολλά λόγια & επιτέλους κάντε το πραξηυ!!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 08:48 | Νικόλαος Σωτηριου

  Να λάβετε υπόψη ότι μετά την προαγωγή των ΕΠΥ στον βαθμό του Αξιωματικού στα 30 έτη που αποφάσισε το Ελληνικό Κράτος, ειναι ντροπή ένας Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού μισθολογικα να πληρώνετε Ανθστης τα τελευταία 3 χρόνια στο γ κλιμάκιο.
  Σαν Αξιωματικός πρέπει να ενταχθεί στην Β κατηγορία όπως οι Ανακατάταξης, οι γυναίκες Εμθ και η ΣΤΥΑ διετούς φοίτησης.
  Αυτό είναι άνιση μεταχείριση προσωπικού που πρέπει να διορθωθεί.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 08:53 | Γρηγόρης Ασπροματης

  Αναμένουμε την άμεση δικαίωση και κρίνεται επιτακτική η ένταξη στη Β’ κατηγορία του Ειδικού Μισθολογίου των ΕΔ, της κατηγορίας Μονίμων Υπξκών προέλευσης ΕΜΘ, οι οποίοι τη στιγμή αυτή φέρουν βαθμό Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων και ακόμη πληρώνονται ως Ανθυπασπιστές.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 08:38 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  ενταξη στη Β μισθολογική κατηγορία είναι η αποκατάσταση μιας αδηκιας η οποία υφίσταται εδώ και δύο μισή χρόνια . Καιρός να διορθωθεί αυτή η αδικία !!