ΜΕΡΟΣ A’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.), ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κ.Φ.Ε.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ   Άρθρο 1 Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα ακίνητα – Τροποποίηση παρ. 4α και 5 άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

 

 

 1. Η παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), τροποποιείται: α) ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής εφαρμογής του Φ.Π.Α. β) με τη διαγραφή του τετάρτου εδαφίου και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:

«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2024, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό.».

 

 1. Αναστολές που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. με ισχύ έως τις 31.12.2022, παρατείνονται έως τις 31.12.2024.

 

 1. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μπορεί να ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώτος της παρ. 4α.».

 

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 17:46 | Δημητρίου Θανάσης

  Με την προϋπόθεση βέβαια ΜΟΝΟ : ότι δεν έχoυν τροποποιηθεί καταχρηστικά οι αρχικές οικοδομικές άδειας ( δεν υπάρχουν κλισμένοι ημιυπέθριοι χώροι – ο χώρος πρασίνου του ακάλυπτου χώρου είναι πραγματικός και όχι parking, τα δώματα δεν είναι διαμερίσματα κ.λ.π. ) Ώστε να μην δημιουργούνται μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο δομημένο αστικό περιβάλλον αλλά και σε προστατευτέες ευαίσθητες περιοχές.
  Η παράγραφος 5 επιπλέον πρέπει να καταργηθεί εντελώς το Σωστό είναι οι κάθε είδους διαδικασίες να συμπεριληφθούν στον νόμο. Γιατί ο/οι υπουργοί και οι διοικητές μετά από πιέσεις, απαλύνουν – αμβλύνουν τους όρους και το νόημα κάθε Νόμου υπέρ κομματικά προσκειμένων συντεχνιών και μεγάλων κατασκευαστών .

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 11:49 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΖΕΣΤΕΝΤΖΗΣ

  Το κράτος είναι πολύ ισχυρό και πρέπει να παρέχει την αίσθηση της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στον πολίτη, τα κακώς κείμενα πρέπει να ελαχιστοποιούνται.
  Προτάσεις
  1. Στον άνεργο με μόνο εισόδημα ένα μισθωμένο ακίνητο δεν πρέπει να φορολογείται με τον κλιμακούμενο συντελεστή, αλλά να του παρέχεται ένα ποσό αφορολόγητο και μετά να μπαίνει στην κλίμακα φόρου.
  2. ΑΜΕΑ ή ΑΝΕΡΓΟΙ εάν κατέχουν πάνω από 150 τ.μ. ακίνητο δηλαδή υπόγειο, αποθήκη κλπ δεν απαλλάσσονται δεν μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ με αποτέλεσμα να μειώνετε το εισόδημά τους, η διάταξη του νομού απαλλαγής ή μείωσης του ΕΝΦΙΑ για 150 τ.μ. να αναφέρεται μόνο στην κατοικία, οι υπόλοιποι χώροι να ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ της μείωσης ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκουν.
  3. Ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος εισοδήματος πρέπει πρώτα να αποφορολογούνται από το εισόδημα ( για τα οικογενειακά εισοδήματα) και μετά να προκύπτει ο φόρος εισοδήματος, άλλως υπάρχει διπλή φορολόγηση φόρος επί του φόρου.
  4. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αδυνατεί να πληρώσει κάθε είδους φόρο και με την προϋπόθεση ότι οι αντικειμενικές τιμές δεν αδικούν τις τρέχουσες τιμές ακινήτων, ή πολιτεία να θεσπίσει ή να ενεργοποιήσει εργαλεία ανταλλαγής χρέους με ακίνητα στην αντικειμενική αξία, έτσι θα απελευθερώσει – απαλλάξει πολίτες από υποχρεώσεις που πιθανόν από σύμπτωση βρέθηκαν χρεωμένοι, με αυτόν τον τρόπο αυξάνει τον ενεργό πληθυσμό.
  5. Μην εργολειοποιείται το χρέος ως φόβητρο χρεοκοπίας ,δώστε κίνητρα για ενεργούς πολίτες, και με απαλλαγές χρέους (ο πτωχευτικός είναι άδικος). ΒΑΣΙΚΟ μέλημα της πολιτείας είναι το ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ του λογαριασμού όψεως του επαγγελματία με κριτήριο μεγέθους ακατάσχετου το προσωπικό της επιχείρησης.
  6. Το νομικό συμβούλιο του κράτους δεν πρέπει απαρτίζεται από γραφειοκράτες και να παρέχουν την ερμηνεία του νόμου με την στενή έννοια , αλλά και εκπροσώπους φορέων που αντιλαμβάνονται τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας,
  φΠΑ
  7. Δίνεται κίνητρα για αγορά παλαιάς κατοικία για επισκευή, προκειμένου να κινήσετε το τραπεζικό χρήμα (καταθέσεις και δάνεια) ,αντί αυτού φροντίστε να λυθούν χρονίζοντα πολεοδομικά και νομικά προβλήματα στην ιδιοκτησία (όπως πχ τα ποσοστά οικοπέδου στα στεγαζόμενα παρκινγκ που σταματήσαν τις αγοροπωλησίες, τα υπό σύσταση με οριζόντια ιδιοκτησία οικόπεδα, που ο αυθαίρετών συνιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται για να προχωρήσουν σε έκδοση νέας οικοδομικής άδειας.. ΜΕΙΩΣΗ του ΦΠΑ στα οικοδομικά υλικά, παροχή υπηρεσιών και ΥΠΟΘΥΚΟΦΥΛΚΑΚΕΙΑ ΚΛΠ
  8. Για να λειτουργήσει ο ΦΠΑ στις ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΌΜΕΝΕΣ οικοδομές αντιπαροχής πρέπει να εξαιρέσετε-απαλλάξετε από τον προϋπολογισμό του ΦΠΑ, τον ΦΠΑ επί του οικοπέδου των εργατικών αμοιβών και τις ασφαλιστικές εισφορές, έτσι ο φόρος μπορεί να μην έχει μεγάλη διαφορά από τον φόρο μεταβίβασης του 3%
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την προσπάθεια αμφοτέρων των μερών για βελτίωση των κακώς κείμενων.

 • 18 Νοεμβρίου 2022, 12:42 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ

  το υφιστάμενο καθεστώς του ΦΠΑ στην ναύλωση των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών είναι περίπλοκο προυποθέτει την εισαγωγή περίπου 6.000 συσκευών AIS για την τοποθέτηση στα σκάφη (αμφίβολο αν μπορει να τοποθετηθεί σε όλα και επίσης το σύστημα έχει νεκρές ζώνες ανά την επικράτεια) προυποθέτει την δημιουργία δύο ηλεκτρονικών συστημάτων (Υπ Ναυτιλίας και Οικονομικών) τουστέτιν κόστος δημιουργίας, απασχόληση προσωπικού, για να διαπιστωθεί εάν ο πελάτης δικαιούται την απαλλαγή του 50% στον ΦΠΑ ή όχι. Δηλαδή να του παρέχουμε μια υπηρεσία που δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο ΦΠΑ και θα το γνωρίζουμε αφού έχουμε τιμολογήσει τον πελάτη…. Προτείνεται η μεταφορά των σχετικών ΚΑΔ στον χαμηλό συντελεστή χωρίς απαλλαγές. Ετσι το κράτος θα γλυτώσει τα έξοδα και θα αυξήσει ουσιαστικά τον ΦΠΑ κατά 1%

 • 16 Νοεμβρίου 2022, 10:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

  Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για μείωση του φόρου εισοδήματος, λόγω δαπάνης μίσθωσης κατοικίας, ιδιαίτερα τώρα που η δαπάνη στέγασης αγγίζει περίπου το 30-40% του οικογενειακού εισοδήματος.

  Πέραν των άλλων υπάρχει το εξής οξύμωρο:

  Υπάρχουν κατηγορίες δημοσίων λειτουργών (Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί, Εκπαιδευτικοί, Δικαστικοί, κτλ.) οι οποίοι συχνά μετατίθενται προκειμένου να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες, σε διαφορετικό τόπο από τον οποίο διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία.

  Στον τόπο τον οποίο μετατίθενται, αναγκάζονται να προβούν στη μίσθωση κατοικίας προκειμένου να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, εκμισθώνοντας στις περισσότερες περιπτώσεις την ιδιόκτητη κατοικία τους.

  Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς, το εισόδημα από ακίνητα (εκμίσθωση κατοικίας) φορολογείται κλιμακωτά αναλόγως των ετήσιων εισοδημάτων από ακίνητα, με ελάχιστο ποσοστό 15%, ενώ αντιθέτως για την δαπάνη μίσθωσης κατοικίας δεν προβλέπεται κάποια αφαίρεση/έκπτωση, είτε απευθείας από τον φόρο εισοδήματος είτε από το φορολογητέο εισόδημα. Κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει πολύ σημαντική επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, καθόσον και φόρο για εκμίσθωση κατοικίας καταβάλουν, αλλά ούτε και κάποια φοροελάφρυνση απολαμβάνουν λόγω δαπάνης μίσθωσης κατοικίας.

  Δεδομένου ότι:

  Οι δημόσιοι λειτουργοί μετατίθενται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και στις περισσότερες περιπτώσεις όχι κατόπιν επιθυμίας τους.
  Οι αυξήσεις στις τιμές ενοικίασης ακινήτων στα αστικά κέντρα έχουν αυξηθεί κατά πολύ την τελευταία διετία, οι οποίες συνδυαστικά με τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, έχουν περιορίσει δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα.
  Οι ετήσιες αυξήσεις των μισθών, βάσει των εν ισχύ ειδικών μισθολογίων, δεν δύνανται να επιφέρουν δραστική αύξηση των εισοδημάτων, η οποία θα ελαφρύνει τις ανωτέρω αυξήσεις.

  Για τον σκοπό αυτό σε περιπτώσεις μετάθεσης/μετεγκατάστασης των υπόψη λειτουργών, όχι κατόπιν επιθυμίας τους, σε τόπο διαφορετικό από εκεί που διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία, προτείνεται όπως:

  – Η ετήσια δαπάνη μίσθωσης κατοικίας να αφαιρείται από το τυχόν καθαρό εισόδημα από εκμίσθωση ιδιόκτητης κατοικίας και εφόσον υφίσταται διαφορά, αυτή να αφαιρείται από το φόρο εισοδήματος.
  – Προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα κατάχρησης μιας τέτοιας ρύθμισης, να προβλεφθεί ανώτατο ποσό το οποίο θα δύναται να αφαιρεθεί από το φόρο εισοδήματος, πχ ένα ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος.

  Επισημαίνεται ότι κατ’αναλογία αντίστοιχη πρόβλεψη, υφίστατο έως το έτος 2010, στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης (Πίνακας 7, πεδίο 10, κωδ. 92).

  Εφόσον εισαχθεί μια πρόβλεψη/ρύθμιση ως την ανωτέρω, εκτιμάται ότι ούτε σημαντικό δημοσιονομικό κόστος θα έχει, αλλά αντιθέτως θα ενισχύσει ουσιαστικά και κυρίως δίκαια το εισόδημα των δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι έχουν μετατεθεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

 • 15 Νοεμβρίου 2022, 10:32 | ΚΛΕΙΩ

  ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΑ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

  … ο φορολογουμενος μεσω φορου εισοδήματος πχ ενας επιχειρηματιας φορολογειται επι των εισπραξεων για προιοντα και υπηρεσίες στις οποίες εχει υπολογιστει κι ο ΦΠΑ που τον εισπρατει ετσι κι αλλιως το κρατος ξεχωριστα …αυτο δεν είναι μια διπλή φορολογηση επι της ιδιας αξιας?? ..εννοουμε την αξια του ΦΠΑ ..
  …ή μηπως δεν το κατανοουμε αυτο σωστα??

  ..επίσης ο ΦΠΑ ειναι ενα αδικος φορος γιατι ειναι επι της τελικης αξιας υπλογισμένος κι οχι επι της προστιθεμενης οπως κατονομάζεται …

  πχ ο εμπορος αγοραζει προιον με 100 ευρω .. το πουλα 120 ευρω αλλα δεν φορολογειται επι τις πραγματικά προστιθεμενης αξιας δηλαδη επι των 20 ευρω αλλα για ολοκληρη την τελικη τιμη δηλαδη τα 120 ευρω…κι αν το προιον εχει περασει απο αλυσσιδωτες διανομες χοντρικης εως την λιανικη πωληση του τοτε η υπαρξη του αδικου και παραλογα ασυμφωνου με την ονομασια του, φορου του ΦΠΑ εκτοξευει την τελικη τιμη καταναλωτη ..και πραγματωνει αυτο που λεμε κρατικη αισχροκέρδεια.. ετσι οπως εφαρμοζεται ο ΦΠΑ θα επρεπε να λεγεται φορος τελικης αξιας ΦΤΑ..οχι προστιθεμενης ΦΠΑ … σωστά καταλάβαμε?? ???

  …ενα αλλο θεμα της μη αναδιανεμητικης ανισόοροπης φορολογησης που δρα ως συντηρητικη των εισοδηματικων ανισοτητων που επαγουν τις κοινωνικες ανισότητες ,,ειναι η υπαρξη κλιμακίων φορολογησης εντελως ισοπεδωτικών κι εντελει απαλλακτικων για τα πολυ μεγαλα εισοδηματα …κι επιβαρυντικων για τα μεσαια και χαμηλά ..επειδη το βαρος αυτης τη απαλλαγης το φορτωνονται οι φορολογουμενοι πολιτες μεσω υψηλων συντελεστων στα δικά τοςυ κλιμάκια οπου ανηκουν μεσαια και μικρα εισοδήματα /…

  το υπαρχον φορολογικο συστημα ειναι λοιπον ανισορροπο (εν μερει μονο διαβαθμισμενο μέσω κλιμακίων με μια διαβαθμιση που είναι τρομερα δυσαναλογικη κι απαλασσει τα πολυ μεγαλα εισοδηματα )και υπηρετει τη δημιουργια κοινωνικης ανισοτητας μεσω της εισοδηματικης ανισότητας
  με δυο βασικούς τροπους ( κι αλλους τροπους )

  α) μεσα απο το αδικο πολλαπλα υπλογιζομενο και παρακρατουμενο ΦΠΑ τον κοινο για ολους μικρους και μεγαλους επιχειρηματιες αδιακρίτως ) τον διο ΦΠΑ πληρωνει ο μεπορο ςτης γειτονιας αλλα και οι εταιροι ενος μεγαλου πολυκαταστηματος

  β) μεσω της φορολογιας εισοδήμάτων με το τροπο που ορίζονται τα κλιμακια φορολογησης για τα υψηλα ειδοσήματα … στο ιδιο φορολογικο κλιμακιο ανηκουν κια αυτος που εχει εισοδημα 100.000 αλλα και αυτος που εχει 1.000.000 χμμ σωστα???

  β)μέσω της ειδικης φορολογησης καποιων καταναλωτικων αγαθων πχ καυσιμων, τσιγαρων κτλ που ειναι κοινη για ολους και δεν δεν λαμβανεται υποψιν το εισοδημα του καταναλωτη …ενα πακετο τσιγαρα το αγοραζει με την ιδια τιμη και ο ανεργος και αυτος που εχει εισοδημα 100.000 ευρώ …ενα λιτρο βενζινη αξιζει το ιδο και για αυτον που κυκλοφορει με σκουριασμενο αμαξι εικοσαετιας και για αυτον που κυκλοφορει με ολοκαινουριο αμαξι 20.000 ευρω…
  εεε καλοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο???

 • 14 Νοεμβρίου 2022, 17:41 | ΝΙΚΟΣ

  Να απαλλάσσεται εξολοκλήρου του φπα η αγοραστής του ακινήτου εφόσον μπει στο πρόγραμμα που αναμένεται να ανακοινωθεί πρώτο τρίμηνο του 2023 που αφορά στέγαση για νέα ζευγάρια εως 39 ετών.