Άρθρο 01 – Αντικείμενο

Ο παρών νόμος έχει ως αντικείμενο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της 9.6.2006), όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2014/56/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014, που καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων ατομικών ή/και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 καθώς και τη συμπλήρωση και μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό.

Το άρθρο 33 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζεται στον υποχρεωτικό έλεγχο ετήσιων ατομικών ή/και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων δημόσιου ενδιαφέροντος, εκτός εάν προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2016, 08:57 | σοφιστείες

  Τα κλειστά επαγγέλματα ειναι ακόμα δώρο στις συντεχνίες.
  Το επαγγελμα του ορκωτού παρόλο που στην Αγγλία έχει διαβασμα και εξετάσεις στην Ελλαδα αν δεν εχεις πάει σε ΤΕΕ-Επαλ-ΤΕΙ ασχετο με την λογιστικη είναι αδύνατο. Τα ΙΕΚ με 3 χρόνια λογιστική φοροτεχνικά δεν αναγνωρίζονται καν.
  Μην ακολουθάτε τα μονοπατια των προηγούμενων.
  Πλήρη ανοιγμα του επαγγελματος στους πτυχιούχους ανωτέρων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης Τωρα!

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 19:59 | ΕΛΠΕ

  Επί του σχεδίου νόμου παρατίθενται συνοπτικά τα ακόλουθα σχόλια:

  – Η παράγραφος 2 του αρ. 29, (η οποία σημειωτέον δεν περιλαμβάνεται στην Οδηγία ή τον Κανονισμό και η αναγκαιότητα προσθήκης της οποίας δεν τεκμηριώνεται ειδικά στην αιτιολογική έκθεση) προβλέπει την ένταξη του υποχρεωτικού ελέγχου στο πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων της ΕΛΤΕ εφόσον οι αμοιβές υποχρεωτικού ελέγχου που αναλαμβάνεται για πρώτη φορά είναι μικρότερες σε ποσοστό 15% και άνω από τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης. Προτείνουμε την απάλειψη της εν λόγω διάταξης με το σκεπτικό ότι αποθαρρύνεται η λήψη ανταγωνιστικών προσφορών από τις υποψήφιες ελεγκτικές εταιρείες και επομένως η μείωση του αντίστοιχου κόστους προς όφελος των εταιρειών και των μετόχων τους.
  – Στο άρθρο 46 παρ. 1 (περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών) θα πρέπει να διαμορφωθεί το κείμενο έτσι ώστε να είναι εμφανές το δεύτερο εδάφιο της διάταξης και ευκολότερη η ανάγνωση και κατανόησή του.
  – Στο άρθρο 55 (μεταβατικές διατάξεις) προτείνουμε να περιληφθούν όλες οι σχετικές ερμηνείες που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη των σχετικών υποχρεώσεων προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου (βλ. σχετικά http://ec.europa.eu/finance/auditing/reform/index_en.htm ).

 • Το πιο σημαντικό άρθρο που αφορά τον έλεγχο και την ποιότητα του έργου των Ορκωτών λέμε δηλαδή να μην εφαρμόζεται στους πιο σημαντικούς ελέγχους του Δημοσίου Ενδιαφέροντος???

  Δηλαδή, να κυνηγάμε τη μαρίδα και στους πιο σημαντικούς ελέγχους και τα σκάνδαλα να μην εφαρμόζεται το άρθρο για το Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου?

  Καλύτερα να το αποσύρετε γιατί με μια απλή προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να καταπέσει και να επιβληθούν πρόστιμα που θα πρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο να καταλογίσει στους υπεύθυνους σύνταξης του νόμου.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 13:33 | Τάσος

  «Πάρτε πίσω το εργασιοκτόνο για την δουλειά των λογιστών – φοροτεχνικών νομοσχέδιο, και τις υπαγορευμένες από τις ελεγκτικές εταιρίες διατάξεις του. Μακριά από την δουλειά μας, την ζωή και τους κόπους μας»

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 13:36 | ΠΑΥΛΟΣ

  Πάρτε πίσω το εργασιοκτόνο για την δουλειά των λογιστών – φοροτεχνικών νομοσχέδιο, και τις υπαγορευμένες από τις ελεγκτικές εταιρίες διατάξεις του. Μακριά από την δουλειά μας, την ζωή και τους κόπους μας

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 11:19 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  Πάρτε πίσω το εργασιοκτόνο για την δουλειά των λογιστών – φοροτεχνικών νομοσχέδιο, και τις υπαγορευμένες από τις ελεγκτικές εταιρίες διατάξεις του. Μακριά από την δουλειά μας, την ζωή και τους κόπους μας. κανενας δεν σας εδωσε το δικαιωμα να καταστρεψετε τις ζωες μας και τις ζωες των παιδιων μας.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 11:15 | Ειρήνη

  Πάρτε πίσω το εργασιοκτόνο για την δουλειά των λογιστών – φοροτεχνικών νομοσχέδιο, και τις υπαγορευμένες από τις ελεγκτικές εταιρίες διατάξεις του. Μακριά από την δουλειά μας, την ζωή και τους κόπους μας

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 09:07 | Ντάλλας Απόστολος

  «Πάρτε πίσω το εργασιοκτόνο για την δουλειά των λογιστών – φοροτεχνικών νομοσχέδιο, και τις υπαγορευμένες από τις ελεγκτικές εταιρίες διατάξεις του.
  Μακριά από την δουλειά μας, την ζωή και τους κόπους μας»

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 09:27 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

  Πάρτε πίσω το εργασιοκτόνο για την δουλειά των λογιστών – φοροτεχνικών νομοσχέδιο, και τις υπαγορευμένες από τις ελεγκτικές εταιρίες διατάξεις του. Μακριά από την δουλειά μας, την ζωή και τους κόπους μας

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 02:59 | ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  «Πάρτε πίσω το εργασιοκτόνο για την δουλειά των λογιστών – φοροτεχνικών νομοσχέδιο, και τις υπαγορευμένες από τις ελεγκτικές εταιρίες διατάξεις του. Μακριά από την δουλειά μας, την ζωή και τους κόπους μας»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 08:45 | ekdd

  ΤΕΣΤ/ΜΟΤΕΚ/ΕΚΔΔΑ