ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1852 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Άρθρο 11 Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 16 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 265 της 14.10.2017).

2. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζονται κανόνες για τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ της Ελλάδας και ενός ή περισσότερων από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή συμφωνιών και συμβάσεων, που προβλέπουν την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εισοδήματος και, κατά περίπτωση, κεφαλαίου. Ορίζονται, επίσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των θιγόμενων προσώπων, όταν προκύπτουν τέτοιες διαφορές.

3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποτελούν ειδική διοικητική διαδικασία σε φορολογικές διαφορές. Η υπαγωγή διαφοράς στη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού ή στη διαδικασία επίλυσης διαφορών βάσει του παρόντος Κεφαλαίου δεν εμποδίζει τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας να εκκινήσουν ή να συνεχίσουν για την ίδια υπόθεση δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

 • 8 Ιουλίου 2020, 01:53 | Γεώργιος

  ΘΕΜΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

  Είμαι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος.Έχω αιτηθεί άδεια άνευ αποδοχών,την οποία και ανανεώνω κάθε έτος.Ζω με τη σύζυγο μου στην Γερμανία.Για να μην έχουμε προβλήματα με τις ελληνικές φορολογικές αρχές φροντίσαμε να μεταφέρουμε τη φορολογική έδρα στη χώρα μετανάστευσης.Η αίτηση της γυναίκας μου έγινε δεκτή,ενώ η δική μου απορρίφθηκε.Αιτία η υπαλληλική σχέση με το δημόσιο,η οποία και δεν επιτρέπει τη μεταφορά της φορολογικής έδρας για όσο αυτή διαρκεί.Ποιο είναι όμως το πρόβλημα.Ενώ δεν έχω το δικαίωμα να μεταφέρω προσωρινά την φορολογική μου έδρα,η εφορία έχει το δικαίωμα να φορολογήσει το εισόδημα που αποκτώ στην αλλοδαπή.Είναι δίκαιο αυτό…
  -το εισόδημα φορολογείται στην χώρα κτήσης
  -πως θα επιβιώσει κάποιος,όταν φορολογείται διπλά
  -πως να αποφύγω τη διπλή φορολόγηση όταν δεν έχω το δικαίωμα μεταφοράς της φορολογικής μου έδρας
  Σας παρακαλώ να εξετάσετε το ζήτημα.Απαλλάξτε από την υποχρέωση διπλής φορολόγησης έναν ενεργό δημόσιο υπάλληλο που τελεί σε άδεια άνευ αποδοχών ή δώστε του το δικαίωμα για όσο διαρκεί η άδεια να μεταφέρει για τυπικούς λόγους τη φορολογική του έδρα.Ευχαριστώ.