Άρθρο 6 Απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

 

Τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) εφαρμόζονται ανάλογα στις υποτροφίες αριστείας και στις ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

  • 13 Ιουλίου 2020, 13:20 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 2010-2014 ΟΣΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
    ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (20-25%)
    ΑΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
    ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ (ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ)