Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης αντιστοίχως συντάσσονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης της παρ.1 του παρόντος άρθρου.
3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που συγκροτήθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 54 υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής οι Επιτροπές καταργούνται.
4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή και για τις εκθέσεις που αφορούν στο έτος αξιολόγησης 2013. Εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, επανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, από τους αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 318/1992.

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 15:24 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΑΝΝΕΤΟΣ

  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Δ/ΝΤΕΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 31-12-2011,ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΘΗΤΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΛΟΓΟΥΣ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ
  ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΑΝΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ;
  ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
  ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΛ. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΔ .

 • 17 Ιανουαρίου 2014, 13:20 | Δώρα

  Η ΔΙΔΚ/Φ.44/33902/ 16 Δεκεμβρίου 2013 εγκύκλιος του ΥΔΙΜΗΔ ορίζει οτι πρέπει να τηρηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία σύνταξης των ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης…
  Εμείς μοιράσαμε ήδη τα έντυπα και βάλαμε ασφυκτικές προθεσμίες. Με τι από τα δυο πρέπει να συνταχθούμε;
  Νομίζω οτι είναι ανακόλουθη η στάση σας. Και το 2013 πρέπει να εξαιρεθεί.

 • 15 Ιανουαρίου 2014, 22:29 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ Α’Β

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ν.4024/11

  Ο Ν.4024/11 στο άρθρο 28, παρ. 7, τελευταίο εδάφιο αναφέρει :

  «Οι υπάλληλοι που, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, πληρούσαν τις προϋποθέσεις επι­λογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποι­ουδήποτε επιπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ­θρου 84 του ν. 3528/2007, όπως ίσχυε πριν την αντικατά­σταση του με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, α­νεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο κατατάσσονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

  Ο Ν.4024/11 είχε προβλέψει – έδινε το δικαίωμα, στους υπαλλήλους με αυξημένα προσόντα (κυρίως κάτοχοι μεταπτυχιακών) οι οποίοι είχαν ήδη τον Α’ βαθμό και ήταν ήδη τμηματάρχες την 30-10-2011 και οι οποίοι με βάση το άρθρο 28 κατατάχθηκαν στον Δ’ βαθμό («έχασαν» τον Γ’ βαθμό για λίγους μήνες), να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις επιλογές & για τις θέσεις των Δ/ντών

  Και ενώ στο Δημόσιο έχουν γίνει επιλογές μετά το Ν.4024/11 (άρα ασκήσαν το δικαίωμα) στους ΟΤΑ Α’ βαθμού οι επιλογές «ξεπάγωσαν» πολύ πρόσφατα με το Ν.4147/26-4-2013 και διευκρίνιστηκαν με την εγκύκλιο 17 του ΥΠΕΣ την 2-9-2013.
  Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια οι περισσότεροι ΟΤΑ Α’ βαθμού να προκηρύξουν τις επιλογές με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, μετά την 1-11-2013 και οι περισσότεροι υπάλληλοι των ΟΤΑ Α’ βαθμού να μην μπορέσουν να ασκήσουν ποτέ το παραπάνω «δικαίωμα».

  Επειδή :

  1) είναι «άδικο» άλλοι υπάλληλοι να πρόλαβαν να ασκήσουν το δικαίωμα και άλλοι όχι
  2) η παραπάνω διάταξη «επιβραβεύει» τους υπαλλήλους με αυξημένα προσόντα (μεταπτυχιακά)
  3) το παραπάνω πρόβλημα είχε «προβλεφθεί» να επιλυθεί και από τον τέως Υπουργό Δ.Μ. κ. Μανιτάκη στο σχέδιο νόμου του περασμένου Ιουνίου, το οποίο τελικά δεν ψηφίστηκε
  4) επειδή μπορεί να παρατηρηθεί το «φαινόμενο» κάποιοι ΟΤΑ Α’ βαθμού να προκηρύξουν τις θέσεις «ηθελημένα» με καταληκτική ημερομηνία μετά την 1-11-2013 για να «αποκλείσουν» τους προσοντούχους υπαλλήλους

  Παρακαλώ, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, να συμπεριληφθεί-προστεθεί σε τροπολογία η διατύπωση στο άρθρο 28 του Ν.4024/11, παρ. 7, μετά τις λέξεις για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η φράση : «ή για την πρώτη εφαρμογή της επιλογής προϊσταμένων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου», δηλαδή η διατύπωση να γίνει :

  ……για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή για την πρώτη εφαρμογή της επιλογής προϊσταμένων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.