Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 22: Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής:
«γ) ως προς την έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως στην αρχή κάθε έτους των εντύπων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους και ακολούθως την διαβίβαση ενυπογράφως της συμπληρωμένης Έκθεσης από τον αξιολογούμενο στον Εισηγητή, την παραλαβή των εισηγήσεων και την παράδοσή τους ενυπογράφως στους αξιολογητές, εξετάζοντας κάθε φορά την τήρηση των προθεσμιών.»

  • 19 Ιανουαρίου 2014, 19:29 | Αναστασσιος Κουτσούκος

    Να κατατεθούν εκ νέου και να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία και τα πτυχία των υπαλλήλων και Προϊσταμένων, όλων των βαθμίδων, που αξιολογούνται μέσα στον φάκελο αξιολόγησης, για να γίνει διασταύρωση, μήπως διορίστηκαν με πλαστά χαρτιά και προσόντα και μήπως έχουν μεταπτυχιακά και προσόντα μαϊμού (από Αγγλίες, Βουλγαρίες κλπ…) Επισημαίνουμε ότι τα ανύπαρκτα ή πλαστά προσόντα πρέπει σύμφωνα με εκτιμήσεις, να πιάνουν το 30% των Υπαλλήλων, Προϊσταμένων και ειδικά των Καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ.
    Πρόταση: Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, για πτυχία και προσόντα υπαλλήλων, Προϊσταμένων και ειδικά των Καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, όταν διορίστηκαν, αξιολογούνται βάσει αυτών,ή έχουν καταγγελία ή έχουν ΕΔΕ για μη νόμιμη κατοχή πτυχίων και προσόντων και οφείλουν εντός 15 ημερών να παρουσιάσουν στο αρμόδιο όργανο τα πτυχία και τα προσόντα τους, ειδάλλως παραπέμπονται με το αιτιολογικό της απόλυσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να κοινοποιήσουν στην υπηρεσία, αν ο υπάλληλος είναι νόμιμος κάτοχος των προσόντων και πτυχίων που επικαλείται.

    Άρα, όλοι που αδικήθηκαν, με αίτησή τους, πρέπει να περάσουν συνέντευξη να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και τα επιχειρήματά τους και να επανεκτιμηθούν οι ικανότητές τους, από ειδικό συμβούλιο. Μην ξεχνάμε, ότι στο Δημόσιο ανθεί ένα ερπετό ο «ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ», που σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κυβερνήσεις είναι ο ίδιος, που προκατασκευάζει την όποια αξιολόγηση, αφού μεταφέρει στους ανωτέρους ό,τι θέλει και εκείνοι τον εμπιστεύονται, γιατί είναι και οι ίδιοι θύματα του «ΡΥΦΙΑΝΟΥ» και τον φοβούνται μήπως τους ρουφιανέψει και στους παραπάνω. Ο ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ μπορεί να ρουφιανέψει ακόμα και τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό και γιαυτό έχει σημαντική θέση στην Δημόσια Διοίκηση, να μην κάνει τίποτα, να μην εργάζεται, πλην του να συκοφαντεί και να παραπληροφορεί!.