Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 26: Γνωστοποίηση των εκθέσεων

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, αφού συμπληρωθεί αρμοδίως η τελευταία σελίδα του εντύπου αξιολόγησης από την υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, όπως ισχύει. Η γνωστοποίηση γίνεται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού και περιλαμβάνει την τελευταία σελίδα έκθεσης.»

  • 21 Ιανουαρίου 2014, 11:06 | Χρήστος

    Ο υπάλληλος θα πρέπει να γνωρίζει πέραν του βαθμού και την αιτιολόγηση του. Με αυτό τον τρόπο υπηρετείται το πνεύμα της αξιολόγησης, δηλαδή η βελτίωση της επίδοσης του υπαλλήλου. Δε μπορώ να αντιληφθώ γιατί θα πρέπει να μένει κρυφή η τεκμηρίωση του αξιολογητή.

  • 20 Ιανουαρίου 2014, 17:35 | ΙΩΑΝΝΗΣ

    ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΤΟΥ. ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΕΙ Η ΚΟΙΝΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ.