Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 02:Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η σχετική υποχρέωση καταργείται από την 01.ΧΧ.2014, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.
2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονταν με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Από την 01.07.2014 καταργούνται
α) το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και
β) η περίπτωση γγ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005
4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3469/2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 09:22 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ

  ΚΥΡΙΟΙ ,

  Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ , ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ , 01.07.2014 , ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟΣΟΝ ΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 10.06.2014 ( ΑΦΟΥ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ Η 30.06.2014 ) . ΑΡΑ ΑΦΕΝΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 544,67 ΕΥΡΩ ) ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΞΟ : ΟΙ ΜΕΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ ΚΑΙ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. , Η ΔΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ..
  ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ.ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ;;;
  ΤΕΛΟΣ ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ :»………..η σχετική υποχρέωση καταργείται από την 01.ΧΧ.2014,…….»;;; Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ;;
  – ΣΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ;;;
  – ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΩΝ;;;
  – ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;;;

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΑΓΝΟΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ !!!!!!!!!!!!!

 • 19 Ιανουαρίου 2014, 21:42 | Μιχαήλ Κουτσολιάκος

  Η διαβούλευση αυτή έχει γίνει ιστότοπος νομιμοποίησης των κάθε φορά προτεινόμενων διατάξεων. Κάθε φορά που σχολιάζω σκέφτομαι ότι αυτός που θα τα διαβάσει, αν τα διαβάσει, έχει ήδη αποφανθεί ότι κάθε διαφορετική άποψη είναι κατά σύμβαση και κατά ανάγκη εσφαλμένη. Αμφιβάλλω επίσης αν αυτός που υπογράφει το σχέδιο νόμου έχει γνώση της ρύθμισης.
  Επιχείρημα: μείωση διοικητικών βαρών, μεγάλο διοικητικό βάρος η δημοσίευση, κατάργηση, »διότι η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)».
  Από το 1920 ως σήμερα η δημοσίευση στο ΦΕΚ των στοιχείων των εταιρειών αποτελεί σημείο αναφοράς στη λειτουργία της αγοράς, του ανταγωνισμού, των τραπεζών και της δικαστικής εξουσίας εξυπηρετώντας θεμελιώδεις συνταγματικές επιταγές. Η διαφάνεια δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη δημοσίευση, άλλο πράγμα είναι η μία και άλλο η άλλη. Το επιχείρημα ότι η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο. Το ΓΕΜΗ και τα επιμελητήρια δεν διαθέτουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε το προσωπικό για να εξυπηρετήσουν τον όγκο των δημοσιεύσεων. Σήμερα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει καθυστέρηση στις δημοσιεύσεις 9 μηνών. Το ΓΕΜΗ δεν εξασφαλίζει τη δημοσιότητα ούτε τη διαφάνεια καθώς ο δικτυακός τόπος του, δε διαθέτει καμμία τεχνική ή άλλη διασφάλιση περιεχομένου. Αν αναρτάς στο διαδίκτυο σαρωμένο περιεχόμενο δεν προκύπτει από πουθενά ότι εξυπηρετείς τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια. Στην Ελλάδα ανακαλύψαμε τη μή δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όταν άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ρωσία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν με προσοχή αντίστοιχους θεσμούς (εφημερίδες της κυβερνήσεως) και αξιοποιούν επιστημονικά το αρχείο τους για την ανάπτυξη της χώρας. Εδώ πιστεύουμε, ότι ο διαχειριστής του ΓΕΜΗ και τα επιμελητήρια θα αναρτούν στο διαδίκτυο σαρωμένα έγγραφα χωρίς προβλήματα (κάποτε… τώρα με καθυστέρηση 9 μηνών), με καμμία διασφάλιση περιεχομένου, χωρίς έλεγχο από κανένα και θα εξυπηρετούν τη δημοσιότητα. Η αγορά θα αυτορρυθμιστεί!!! Αγαπητέ νομοθέτη με την κατάργηση αυτή, την ευθύνη τη διατηρεί ο Υπουργός που προτείνει, παρεμβαίνετε στην αγορά και στον ανταγωνισμό σε μεγέθη που αγνοήτε, αν ένας server εξυπηρετούσε τις θεμελιώδεις συνταγματικές επιταγές της διαφάνειας και της δημοσιότητας θα το είχαν ανακαλύψει οι άλλες χώρες πριν από εμάς.
  Τέλος, επειδή γνωρίζω ότι όλα τα παραπάνω ως αντίθετα στη ρύθμιση δε θα τα λάβετε υπόψη σας, παρακαλώ δείτε την παράγραφο 4 διότι το μόνο που μένει για δημοσίευση στο νέο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι οι προσκλήσεις για αναγγελία δικαιώματος λόγω απώλειας και κάποιοι ισολογισμοί φιλανθρωπικών σωματείων, ως ύλη ίσως να ξεπερνούν τις 70 σελίδες ανά έτος.
  Για την οικονομία του επιχειρήματος αυτήν την ύλη είναι δυνατό να την μεταφέρεται σε Β΄ τεύχος και να καταργήσετε πλήρως ένα τεύχος το οποίο από το 1920 ως σήμερα εξυπηρετεί την αγορά, τον ανταγωνισμό, θεμελιώδεις λειτουργίες των τραπεζών και τις ανάγκες της δικαστικής εξουσίας στα πλαίσια θεμελιωδών συνταγματικών επιταγών.

 • 16 Ιανουαρίου 2014, 10:36 | ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Άρθρο 02:Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ όχι από 1/7/2014 ,αλλά εδώ και τώρα άμεσα, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση,αρκετά τόσα χρόνια γραφειοκρατία ..γραφειοκρατία.. ταλαιπωρία και περιττά έξοδα σε δύσκολες εποχές ….το γοργόν και χάριν έχει.