Άρθρο 17 Πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

 1. O πάροχος που παρέχει δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την αδιάκοπη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ενδεικτικά αναφέρονται εναλλακτική δρομολόγηση των κλήσεων, αποφυγή μοναδικών σημείων αποτυχίας, όπως αποφυγή εξάρτησης από μηχανήματα εγκατεστημένα σε ένα χώρο για την διαχείριση των τηλεφωνημάτων σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης, κανάλια αφιερωμένα αποκλειστικά στους αριθμούς εκτάκτου ανάγκης.
 2. Ο πάροχος οφείλει να εξασφαλίζει  την προτεραιοποίηση των κλήσεων  σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
 3. Ο πάροχος διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ανωτέρω μέτρων.
 • 30 Αυγούστου 2011, 00:37 | Παναγιώτης

  Συμφωνώ απόλυτα στο άρθρο
  Αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται καμία σύσταση για παρόχους VOIP τηλεφωνίας στους οποίους αν διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο η παροχή ρεύματος ο καταναλωτής δεν μπορεί να κάνει καμία κλήση διότι ο εξοπλισμός του δεν λειτουργεί.

  Άρα λοιπόν ο πάροχος VOIP τηλεφωνίας πρέπει να παραχωρεί εξοπλισμό στον καταναλωτή ο οποίος να μπορεί να κάνει κλήσεις και χωρίς την παροχή εξωτερικής πηγής ρεύματος (στα περισσότερα Router που υποστηρίζεται η VOIP τηλεφωνία υπάρχει και μια θύρα που ονομάζεται PSTN και λειτουργεί χωρίς την παροχή εξωτερικής πηγής ρεύματος ΕΙΔΙΚΑ* (το έχουν προβλέψει οι κατασκευαστές) για κλήσεις άμεσης ανάγκης.)

  Τα παραπάνω προυποθέτουν ότι ο πάροχος θα καταλήγει και στο τηλεφωνικό κέντρο του εκάστοτε Αστικού Κέντρου της περιοχής που καλύπτει, πράγμα που σήμερα δεν γίνεται απο τους παρόχους VOIP τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος οι καταναλωτες να μην έχουν ΚΑΘΟΛΟΥ υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και φυσικά κλήσεων σε αριθμούς Άμεσης Ανάγκης

  Συντμήσεις
  VOIP τηλεφωνία:
  Το Voice over IP ή VoIP ή τηλεφωνία μέσω διαδικτύου ή σωστότερα ΦεΔΠ δηλαδή «Φωνή επί διαδικτυακού πρωτοκόλλου», χαρακτηρίζει μια ομάδα πρωτοκόλλων-τεχνολογιών (H.323, SIP), η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο . Eίναι η τηλεφωνία η οποία δρομολογείται μέσω Internet και όχι με τον ‘’Παραδοσιακό ‘’ τρόπο του τηλεφωνικού κέντρου.

  Φωτογραφίες εξοπλισμού ως παράδειγμα*(Χρησιμοποιείται ήδη απο πολλόυς παρόχους) :
  http://www.technicolor.com/uploads/product_images/tg782_45-back.jpg

 • 12 Αυγούστου 2011, 10:40 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  υπάρχουν πολλοί δρόμοι ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ κάλυχη:
  δρόμος: Αχλαδοκάμπου: 3 χιλιόμετρα… επί του οδοστρώματος… ΑΡΓΟΣ- ΤΡΙΠΟΛΗ ΧΩΡΙΣ καμιά κάλυψη από κανένα από τους:3 παρόχους.. παρά τα επικαλυμμένα μηνύματά μας επί: 4 ΧΡΌΝΙΑ τώρα.. !!