Άρθρο 18 ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

1. Εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εντάσσονται σε οικισμούς, ρυμοτομούνται κατ’ εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταργούμενης κάθε ειδικής διάταξης της εν γένει αγροτικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τη ρυμοτόμηση με διαφορετικό τρόπο.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διαβιβάζουν, αμελλητί, τη σχετική πράξη συνοδευόμενη από ψηφιακό διανυσματικό αρχείο στο ελληνικό γεοδαιτικό σύστημα αναφοράς, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταχωρήσει τις μεταβολές στα κτηματολογικά στοιχεία.

3.Η ίδια υποχρέωση υφίσταται για κάθε υπηρεσία που με πράξη της αλλάζει τη χρήση γης ή απαλλοτριώνει εκτάσεις του Υπουργείου για κοινωφελείς σκοπούς.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 14:42 | Ανώνυμος

  Προϋποθέτει εξάρτηση στο ΕΓΣΑ 87 όλων των διανομών και τοπογράφους στον οπεκεπε.Συμβατά προγράματα με αυτά των μελετητών και καταρτησμένο προσωπικό κια βοήθεια από ΟΚΧΕ

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 12:32 | ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 18: ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
  Να διορθωθεί και να συμπληρωθεί η παρ. 1 ως εξής: «Εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εντάσσονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια…με διαφορετικό τρόπο. Σε περίπτωση προσκύρωσης σε ιδιοκτησία τμήματος κοινοχρήστου ή διαθέσιμου τεμαχίου, ο ιδιώτης δύναται να εξαγοράσει αυτό, ύστερα από αίτησή του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών. Μετά την εξόφληση του καθορισθέντος τιμήματος η Επιτροπή εκδίδει τον τίτλο κυριότητας. Η εξαγορά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 15.».

  Επίσης θα πρέπει να δοθεί λύση και για τις περιπτώσεις των διαθέσιμων- κοινόχρηστων εκτάσεων, που έχουν ήδη ρυμοτομηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου κατά την ένταξή τους σε σχέδια πόλης, χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες εποικισμού. Το πλήθος των Πράξεων εφαρμογής (αλλά και των διορθωτικών τους) δυσκολεύει την εκ των υστέρων παρέμβαση με διορθωτικές ενέργειες καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι διακριτό το νήμα που συνδέει τις αρχικές εκτάσεις με τα νέα οικόπεδα, που προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 18:20 | Κ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ : ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ,ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΕΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΥΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.