Άρθρο 10 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.Ο αυθαίρετος κάτοχος δημόσιας έκτασης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, ενός (1) έτους.

2.Αν η αυθαίρετα κατεχόμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχές με τουριστική ή οικοπεδική αξία, η ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον πέντε ετών. Επιπλέον, επιβάλλεται και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 15:45 | Θωμαίς Χριστοδουλοπούλου

  Το άρθρο 10 παρ. 1 να διατυπωθεί:

  α) «Παρ.1. Όποιος καταλαμβάνει αυθαίρετα δημόσια έκταση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.»

  β) Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 ποινή φυλάκισης «τουλάχιστον πέντε ετών» είναι αδόκιμος, αφού κατά το σύστημα του ισχύοντος ποινικού δικαίου η φυλάκιση δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 12:36 | Στέλιος Κεχαγιάς

  Έτσι όπως είναι διατυπωμένο αφορά και όλες τις κατα τεκμήριο δημόσιες δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις αλλά και αυτές του Υπουργείου Οικονομικών. Αν πρόθεση είναι να προστατευθούν μόνο οι εκτάσεις που αναφέρονται στους ορισμούς του σχεδίου θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ή να συνεκτιμηθεί και από τις άλλες γραμματείες και υπουργεία.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 11:30 | Βασιλειος Λαδας

  Αξιοτιμοι Κυριοι!

  Ως γνωστόν, καθημερινώς προσάγονται στα ποινικά δικαστήρια, ιδοκτήτες γης, ως δήθεν καταπατητές Δασικών εκτάσεων, για περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε σε δασοθέντες αγρούς, είτε σε χορτολειβαδικές εκτάσεις, οι οποίες έχουν αποκτηθεί νομίμως!
  Το γεγονός αυτό οφείλεται, στο ότι τα κατά τόπους Δασαρχεία, τα ουδέποτε εξέτασαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των εκτάσεων, προέβαιναν σε μηνύσεις, με μόνο γνώμονα τους προσωρινούς Δασικούς χάρτες.
  Τόσο το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Σας, όσο και η δυνατότητα αντιρρήσεων στους υπό ανάρτηση Δασικούς Χάρτες, παρέχει την δυνατότητα μιας δίκαιης εξωδικαστικής επίλυσης αυτών των θεμάτων.
  Όμως μια ενδεχόμενη ποινική καταδίκη και τα παραγόμενα εξ’ αυτής αποτελέσματα, δεν είναι δυνατόν να θεραπευτούν.
  Μια αναβολή η και απόσυρση αυτών των υποθέσεων μέχρις ολοκλήρωσης των προβλεπομένων διαδικασιών επίλυσης ιδιοκτησιακών ζητημάτων του Άρθρου 12, θα μπορούσε να απαλλάξει καλόπιστους πλην, διωκόμενους ιδιοκτήτες από μια προφανή ταλαιπωρία και άσκοπη δίωξη.
  Άρθρου Με εκτίμηση

  Βασίλειος Λαδάς