Άρθρο 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Επιτροπή  Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Γνωμοδοτεί σχετικά με τη παραχώρηση εκτάσεων για τους σκοπούς του άρθρου 2

β. Διορθώνει: αα) παραχώρητηρια, εφόσον πρόκειται για εσφαλμένη αναγραφή του ονοματεπώνυμου του δικαιούχου, ή του εμβαδού των παραχωρηθέντων τεμαχίων ββ) τα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία εφ΄ όσον έχουν εμφιλοχωρήσει τεχνικά σφάλματα ή λανθασμένες αναγραφές ονοματεπωνύμων  και γγ) Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων μόνο ως προς την εσφαλμένη αναγραφή του ονοματεπώνυμου κληρούχου

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται καθορισμός τιμήματος μετέχει στην Επιτροπή εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 21:52 | Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων Λακωνίας

  Προσθήκη άρθρο 1 παρ. β :
  1β.δδ) και οποιαδήποτε άλλη αυθαίρετη διαπίστωση έχει γίνει στους κτηματολογικούς πίνακες διανομής περά από τον δικαιούχο, την έκτασης σε τετραγωνικά,έχεικαταγραφεί.
  Προσθήκη άρθρο 3 :
  Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να εκδίδει βεβαίωση του χαρακτηρισμού της έκτασης ανατρέχοντας στο χαρακτήρα που έχουν δώσει οι επιτροπές διανομών και απαλλοτριώσεων στους κυρωμένους με ΦΕΚ κτηματολογικούς πίνακες σε κάθε έκταση αρμοδιότητας του Υπ Γεωργίας . Αν είναι δασική ή δάσος το αποτέλεσμα του χαρακτηρισμού από τους κτηματολογικούς πίνακες που έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και τηρούνται σε όλες τις περιφέρειες να διαβιβάζονται στις δασικές υπηρεσίες ώστε να διαχειρίζονται σύμφωνα με το 17 άρθρο του παρόντος νόμου .

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 21:33 | Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων Λακωνίας

  Προσθήκη άρθρο 1 παρ γ :
  1γ. Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών να δίνουν τα οριστικά στοιχειά των κτηματολογικών πινάκων των διανομών στο Εθνικό κτηματολόγιο ώστε οι εκτάσεις να καταχωρούνταιστο Εθνικό Κτηματολόγιο και στα κτηματολογικά γραφεία ως¨Ελληνικού Δημόσιου ιδιοκτησία-Διαχείριση Υπ.Γεωργίας ¨ .

  Σχόλιο :
  Μιας και στο Εθνικό κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα .

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 14:02 | TMHMA TEA Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

  Στις διορθώσεις της παρ.β δεν έχουν περιληφθεί και οι περιπτώσεις διόρθωσης, λόγω εσφαλμένης αναγραφής, του αριθμού τεμαχίου/οικοπέδου ή της απόφασης παραχώρησης κλ.π. Ειναι πρακτικά ανέφικτο, λόγω και του όγκου των, προς επίλυση θεμάτων, η ίδια Επιτροπή να επιλαμβάνεται και των διορθώσεων της παρ.β. Για κάποια απο τα θέματα θα μπορούσε να εκχωρηθεί το δικαίωμα διόρθωσης στο Διευθυντή της αρμόδιας Δ/νσης Α.Ο.Κ., κατόπιν θετικής εισηγήσεως του Τμήματος προκειμένου να μη χρονίζουν.
  Πώς θα αντιμετωπισθούν οι περιπτώσεις μη ύπαρξης πρόσβασης στα τεμάχια της διανομής( έχουμε πολλές περιπτώσεις), μη ταύτισης της πραγματικής κατάστασης με την προβλεπόμενη, αποχαρακτηρισμού ρεμάτων (με τι στοιχεία)
  Θα μπορούσε απο τη διόρθωση, λόγω τεχνικού σφάλματος, να μεταβάλλεται το εμβαδόν του τίτλου;
  Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς υποθέσεις αναμορφώσεων;
  Τι θα γίνει με αναμορφώσεις λόγω αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων οικισμών που έχουν ήδη εγκριθεί χωρίς να έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία;

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 11:55 | ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
  Να προστεθεί παρ. 1γ. «Εκδίδει τίτλους κυριότητας για εκτάσεις παραχωρηθείσες με τις εκτάσεις του άρθρου 12 του Α.Ν. 1832/1951, των άρθρων 3 και 6 του Ν. 666/1997 και του άρθρου 5 του Ν. 3147/2003», που τυχόν εκκρεμούν στις περιφερειακές υπηρεσίες.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 18:36 | Κ

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 13:20 | Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 4
  Παρ.β περ.αα)-Διόρθωση παραχωρητηρίων: Να προστεθεί «και του αριθμού τεμαχίων, καθώς και συνεπεία της κατά την περίπτωση ββ) διορθώσεως κτηματολογικών στοιχείων» (έτσι συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση διόρθωσης λόγω τεχνικού σφάλματος).

  Παρ. β περ. ββ)-Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων: Να προστεθεί στο «… ή λανθασμένες αναγραφές ονοματεπωνύμων» και «αριθμού και εμβαδού τεμαχίων»

  Στις περιπτώσεις διόρθωσεις κτηματολογικών στοιχείων λόγω τεχνικών σφαλμλατων να τεθεί ως προϋπόθεση η εισήγηση του τμήματος Τοπογραφίας ή εισήγηση του τοπογράφου, μέλους της Επιτροπής.

  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον διαχωρισμό εκτάσεων ή την αναδιανομή τμημάτων αγροκτημάτων και συνοικισμών (όπου δεν υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο). Η πρώτη περίπτωση ήταν αντικείμενο της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και η δεύτερη της Επιτροπής Οριστικών Διανομών.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2011, 13:12 | τσοπνιδου θεανω

  αρθρο 4
  1.α.Δεν ειναι πρακτικα εφικτο η επιτροπ αυτη να γνωμοδοτει για ολες τις παραχωρησεις ποθ προβλεπονται απο το αρθρο 2.Πριν την εκδοση της τελικης αποφασεις εξ αλλου γνωμοδοτουν ολες οι υπηρεσιες κατα τον τομεα αρμοδιοτητας τους.θΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
  β.Ολες οι αρμοδιοτητες αυτες αποτελουν καθημερινη ενασχοληση και η εκδοση τους επι σειρα ετων απο τους δ/τες η και τους προισταμενους των αρμοδιων τμηματων διευκολυνει τα μεγιστα τους πολιτες.