Άρθρο 17 ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

1. Η αρμοδιότητα για τις κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις, δασικής μορφής, περιέρχεται στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και η διαχείριση τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

2.Διατάξεις νόμων που αφορούν τη διαχείριση δασικών εποικιστικών εκτάσεων καταργούνται. Η διαχείριση κληροτεμαχίων που απέκτησαν δασική μορφή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 22:21 | Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων Λακωνίας

  Κατάργηση άρθρο 17 παρ. 2 :

  Το δεύτερο εδάφιο ¨Η διαχείριση κληροτεμαχίων που απέκτησαν δασική μορφή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.¨ πρέπει να εξαλειφθεί .

  Σχόλιο άρθρο 17 παρ 2 :

  Επειδή έχει εγκαταλειφθεί η ύπαιθρος τα τελευταία χρόνια το υπουργείο ως νομοθέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του αποκλειστικά τον χαρακτηρισμό των επιτροπών διανομών και απαλλοτριώσεων που έδωσαν στους κτηματολογικούς πίνακες που συνέταξαν σε όλη την Ελλάδα και τηρούνται στις Περιφέρειες . Εκτάσεις που πρόκειται να δοθούν σε νέους αγρότες κοινόχρηστες και διαθέσιμες των επιτροπών διανομών και απαλλοτριώσεων θα πρέπει να είναι όσες χαρακτήρισαν » Λειβαδιά – χέρσα κοινά – χερσολίβαδο – ή χερσολίβαδο ή αγρούς «.

  Ο λόγος είναι πολύ σοβαρός καθώς δεν θα υπάρχει καμιά έκταση προς αξιοποίηση γιατί ως δασική δεν θα μπορεί να γίνει απόδοση σε νέους αγρότες ακτήμονες .

  Εσείς θα δίνετε την κυριότητα ή τη χρήση μιας έκτασης,την οποία διαχειριζοσασταν χρόνια « μη δασική» κατά τις επιτροπές διανομών και απαλλοτριώσεων και ως τέτοια τη διαχειρίζεστε χρόνια και οι δασάρχες θα τη βαφτίζουν δασικη( αντίθετα με ότι έχει πει η επιτροπή διανομών και απαλλοτριώσεων ). Με αυτό το τρόπο καταστρατηγείται για τον διοικούμενο η αρχή της καλής πίστης η οποία είναι συνέπεια της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη προς τη διοίκηση .

  Με κάθε απλό αίτημα για περίφραξη στην πολεοδομία ή για κατασκευή ποιμνιοστασίου αγνοώντας τη διοίκηση (επιτροπές διανομών και απαλλοτριώσεων κυρωμένης κτηματολογικοί πίνακες κυρωμένοι με ΦΕΚ ) όλες οι εκτάσεις θα χαρακτηρίζονται δασικές από τους δασάρχες σήμερα αγνοώντας το προηγούμενο καθεστώς .

  Άρα ακυρώνεται όλη η νομοθετική πρωτοβουλία που παίρνει με το παρόν νομοσχέδιο του Υπουργείο σας για αξιοποίηση των εκτάσεων του υπουργείου που δεν ήταν δασικές κατά τους κτηματολογικούς πινάκες των επίτροπων διανομών και απαλλοτριώσεων .

  Αν σύμφωνα με τις προθέσεις του υπουργού οι κοινόχρηστες εκτάσεις και διαθέσιμες εκτάσειςπεριέλθουν στα δασαρχεία επειδή δεν έγινε αξιοποίηση τους, δεν θα μπορούν να δοθούν σε ακτήμονεςνέους αγρότες .

  Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρχει διαθέσιμη έκταση ως προς την ιδιοκτησία,άλλα δεν θα υπάρχει διαθέσιμηέκταση ως προς τον χαρακτήρα, αρμοδιότητας υπουργείου Γεωργίας για να την δώσει ο Υπουργούς σε ακτήμονες σύμφωνα με τις εξαγγελίες του .

  Οι εξουσίες στον δασάρχη δημιουργούν τον κίνδυνο μεγάλων αυθαιρεσιών ήδη τα παραδείγματα στο παρελθόν είναι μεγάλα ,με ισχύ τους νομούς που προανέφεραμε ,πόσο μάλλον με τη κατάργηση τους .

  Ουσιαστικά ακυρώνεται όλο το πρόγραμμα σε νέους αγρότες του άρθρου 2 του ιδίου νόμου σας και φέρνει τεράστια κοινωνικά προβλήματα στην ύπαιθρο καθώς αλλάζετε μια παγιωμένη νομική κατάσταση πολλών χρόνων για χιλιάδες διοικούμενους γεωργούς και κτηνοτρόφους.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 21:12 | Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων Λακωνίας

  Τροποποίηση άρθρο 17 παρ .1 ως εξής:

  Η αρμοδιότητα για τις κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις και για αυτές που αποτέλεσαν αντικείμενο διανομής δασικής μορφής σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό των επιτροπών διανομών και απαλλοτριώσεων στις κτηματολογικούς πίνακες που συνέταξαν περιέρχεται στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και η διαχείριση τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

  Σχόλιο άρθρο 17 παρ 1:

  Ορθά στο άρθρο του νόμου συμπληρώνετε ότι όσες εκτάσεις είχαν χαρακτηριστεί δασικές ή δάσος απο τις επιτροπές διανομές και απαλλοτριώσεων να γνωστοποιούνται στο δασαρχείο και να διαχειρίζονται από το δασαρχείο και τους δασικούς χάρτες .

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 14:28 | Ανώνυμος

  Συνένωση δασαρχείων με υπηρεσίες πολιτικής γης Π.Ε. και κτηματικές του Υπουργείου οικονομικών ώστε να είναι ενιαία η διαχείριση της δημόσιας γης και περισσότερο έλεγχο

 • 19 Σεπτεμβρίου 2011, 11:15 | Δ.Στυλιάδου

  Ο διαχωρισμός των δασικών εποικιστικών εκτάσεων κρίνεται απαραίτητος. Η καταγραφή των δασικών εκτάσεων θα πρέπει να γίνει εντός εξαμήνου ανά νομό από επιτροπή αποτελούμενη από δασολόγο και γεωπόνο. Το άρθρο 15 του Ν.1734/87 με το οποίο προβλεπόταν η σύσταση επιτροπών για αυτό το σκοπό καταργείται αν και δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ από τους Νομάρχες.
  Θα πρέπει λοιπόν σαφώς να προβλέπεται ο διαχωρισμός των εκτάσεων, η καταγραφή και η παραχώρηση της διαχείρησης από τις δασικές υπηρεσίες

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 12:00 | Στέλιος Κεχαγιάς

  Με τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα κενά που υπάρχουν στην νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των κοινόχρηστων δασικών εκτάσεων, ιδιαίτερα με τις παραχωρήσεις ποιμνιοστασίων που δεν προβλέπονται(για παραχώρηση και όχι άδεια εγκατάστασης που είναι ήδη προβληματική και οριακά «νόμιμη» διαδικασία όπως εφαρμόζεται με την υπ’αριθ.πρωτ.81084/6685/9-12-1998 Απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας και νομιμοποιεί αποκλειστικά πρόχειρες εγκαταστάσεις όπως ορίζεται στο Π.Δ.190/81, εκτελεστικού των διατάξεων της παρ.5 του αρθ.46 του Ν.998/79) και αφορούν την πλειονότητα των αιτημάτων επί δασικών εκτάσεων. Επίσης θα δημιουργηθεί μέγαλο πρόβλημα διεκπεραίωσης των αιτημάτων από την ήδη υποστελεχωμένη δασική Υπηρεσία.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 10:24 | Στέλιος Κεχαγιάς

  Προτείνω να διατυπωθεί ως εξής:
  Οι κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις που έχουν δασικό χαρακτήρα και υπάγονται στις διατάξεις των παρ.1,2,3,4 και 5 του αρθ.3 του Ν.998/79 όπως ισχύει, περιέρχονται στην αρμοδιότητα των δασικών υπηρεσιών και διοικούνται, διαχειρίζονται και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.