Άρθρο 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

1. Αυθαίρετοι κάτοχοι έκτασης, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που δεν έχει κριθεί δασική ή κηρυχθεί αναδασωτέα από τα αρμόδια όργανα, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς της στην Επιτροπή θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύουν κατοχή αυτής πριν την 5.6.1993.

2. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς κατεχόμενων εκτάσεων λήγει την 31.12.2013. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμα έτος με απόφαση Υπουργού.

3. Αν  στην έκταση έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα, η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εξετάσει τη δυνατότητα νομιμοποίησης του, κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν το κτίσμα δε μπορεί να νομιμοποιηθεί, για την εξαγορά της έκτασης, απαιτείται η κατεδάφιση του κτίσματος, που πιστοποιείται με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας.

4. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό μέσο για την κατοχή της έκτασης.

5. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων εκτάσεων.

6. Το τίμημα καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις στο λογαριασμό με ΚΑΕ 3426 «Εσοδα καταργηθέντος ειδικού Λογαριασμού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημόσιο – Κεφάλαιο Δημοσίων Επενδύσεων για χορήγηση  δανείων και ανέγερση κτηρίων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και εκτέλεση προγραμμάτων Εποικισμού – Αναδασμού». Στις περιοχές με οικοπεδική ή τουριστική αξία, το τίμημα καταβάλλεται στον ανωτέρω λογαριασμό σε οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις.

7. Σε περίπτωση μη καταβολής μίας δόσης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ειδοποιεί  την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας. Η Επιτροπή εκδίδει πράξη αποβολής του κατόχου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

8. Μετά την εξόφληση του τιμήματος, η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εκδίδει τίτλο κυριότητας υπέρ του κατόχου της έκτασης.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 22:11 | ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ

  παρ.1: Δε διευκρινίζεται σε ποιές απο τις εκτάσεις αναφέρεται το άρθρο. Ρέματα, αύλακες, χάνδακες, αποστραγγισθείσες γαίες (αδιάθετες εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου διαχειριζόμενες απο το Υπουργείο Α.Α.Τ.), εκτάσεις που προβλέπονται ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι απο τη διανομή ή έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες με άλλες πράξεις πρέπει να εξαιρεθούν .Όσων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί με το Ν.3147/03 έχουν δικαίωμα επανυποβολής; Τι θα γίνει με εκκρεμείς διαδικασίες του άρθρου 6 Ν.3147/03, θα επιβληθούν τα πρόστιμα; Τι θα γίνει με τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, θα εκτελεστούν; Πώς θα αποδεικνύεται η κατοχή σε περίπτωση μονοετούς καλλιέργειας; Εάν δηλαδή κάποιος έχει δηλώσει και εισπράξει επιδότηση για παραγωγή από κατεχόμενο αγροτεμάχιο (θα έχει δηλαδή παρανομήσει διπλά) θα έχει περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία έναντι κάποιου που δεν έχει ενεργήσει με ανάλογο τρόπο;σε τέτοια περίπτωση πώς θα πρέπει να ενεργήσει η Υπηρεσία; Κατεχόμενες εκτάσεις που αποκλείουν την πρόσβαση σε τεμάχια της διανομής ( η οποία πρόσβαση εξασφαλιζόταν μέσω του κοινοχρήστου) θα παραχωρούνται;
  παρ.2: Η αίτηση να συνοδεύεται από παράβολο και τοπογραφικό διάγραμμα, πλήρως ενημερωμένο, το οποίο, αν η περιοχή βρίσκεται σε περιοχή που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση ή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, θα πρέπει να έχει συνταχθεί σε προβολή ΗΑΤΤ και σε ΕΓΣΑ 87. Εαν επιπλέον η περίπτωση αφορά οικόπεδο που προέκυψε απο πράξη εφαρμογής το διάγραμμα να αναφέρεται και στο προβολικό σύστημα αυτής (π.χ. UTM )

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 19:54 | ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ

  α.ΠΟΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ;ΔΕ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ;ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΡΕΜΑΤΑ, ΑΥΛΑΚΕΣ, ΧΑΝΔΑΚΕΣ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΓΑΙΕΣ, ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ Ή ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ;
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ Ν.3147/03; ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6;
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6;
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ, ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ;ΑΝ Η ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ; ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ; ΕΑΝ π.χ. ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ; ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ;
  β. Η ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ή ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΤΟΣΟ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΑΤΤ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΓΣΑ 87.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 14:56 | Ανώνυμος

  Αποσαφήνιση πως αποδεικνύεται η κατοχή γιατί με τον 3147/03 οι επιτροπές δεν ασχολούνταν με αποδείξεις και χρονικούς περιορισμούς αρκεί να είχες αίτηση ή το βεβαίωνε ο τοπικός πρόεδρος μια και δεν υπήρχαν στοιχεία του ΟΣΔΕ για την απόδειξη της 10ετίας. Να υπάρχει στην επιτροπή δασολόγος και μηχανικός της πολεοδομίας για τα δασικά που εκχερσώθηκαν και για τα εντός ορίων οικισμού και εντός σχεδίου και επεκτάσεις. Επίσης το τίμημα να είναι μεγάλο όσο και η αγοραία αξία ώστε να αποθαρρύνονται νέοι καταπατητές

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 15:37 | Θωμαίς Χριστοδουλοπούλου

  Στο άρθρο 15 να προστεθεί περ. β’ στην παρ. 5.

  «Το τίμημα εξαγοράς της έκτασης, που κατέχεται από Ν.Π.Δ.Δ. μη κερδοσκοπικού σκοπού προς εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, καθορίζεται στο 1/5 της αντικειμενικής αξίας του».

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 15:43 | Θωμαίς Χριστοδουλοπούλου

  Στο άρθρο 15 η παρ. 4 να διατυπωθεί:

  «Η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη οποιαδήποτε αποδεικτικά μέσα, ελεύθερα εκτιμώμενα, χωρίς να δεσμεύεται από δικονομικές διατάξεις, αποβλέποντας μόνο στην ουσιαστική εξακρίβωση του αντικειμένου που υπάγεται στην αρμοδιότητά της. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό μέσο για την κατοχή της έκτασης.»

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 14:17 | IOANNIS PAPADOPOYLOS

  Στο άρθρο 15 παρ.1 να τροποποιηθεί η χρονολογία γι΄αυτούς που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς της στην Επιτροπή θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών και να ισχύει εφόσον αποδεικνύουν κατοχή αυτής πρίν την 5.6.1995.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 11:42 | ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
  Να προστεθεί παρ. 3 ως εξής: « Με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων εκτάσεων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.»
  Η παρ. 3 αριθμείται ως 4 και τροποποιείται ως εξής: « Αν διαπιστωθεί στην κατεχόμενη έκταση αυθαίρετο κτίσμα , η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών ζητά επιπροσθέτως προσκόμιση διαγράμματος κάλυψης ιδιώτη μηχανικού με υπολογισμούς που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα νομιμοποίησης αυτού , σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (μετά την έκδοση του τίτλου κυριότητας). Αν το κτίσμα δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί, ενημερώνεται η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Μετά την κατεδάφισή του και την πιστοποίηση με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, συνεχίζεται η διαδικασία της εξαγοράς, αν τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.».
  Στον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εξαγοράς θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τις περιπτώσεις εκείνες που το κτίσμα είναι κύρια κατοικία και μεγάλης αξίας και ενώ δεν προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η νομιμοποίησή του (χωρίς την ύπαρξη τίτλου κυριότητας), η κατεδάφιση είναι ασύμφορη για τους ενδιαφερόμενους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχιστεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία παραχώρησης της έκτασης.
  Η παρ. 4 αριθμείται ως 5 και τροποποιείται ως εξής: «Για να αποδειχθεί η κατοχή της έκτασης πριν την 5.6.1993 προσκομίζονται τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (αεροφωτογραφίες, φωτοερμηνείες, βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων κ.λπ.), ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν ένορκες βεβαιώσεις.».
  Για την εφαρμογή της παρ. 6 θα πρέπει να οριστούν σαφώς (με υπουργική απόφαση) οι περιοχές με οικοπεδική ή τουριστική αξία.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 13:22 | Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

  Στο άρθρο 15 δεν προβλέπεται με ποιον τρόπο θα γίνεται η απόδειξη της κατοχής.

  Η προηγούμενη διάταξη α.5 του Ν. 3147/2003 προέβλεπε ανώτατο όριο παραχωρούμενης έκτασης, που θεωρώ ότι πρέπει να προβλεφθεί.

  Να υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης μέρους του τιμήματος σε περιπτώσεις μακροχρόνιας κατοχής.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 12:29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Σχετικά με την παραγραφο 4 του άρθρου 15, πως είναι δυνατόν να μην γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις;
  Oι κάτοχοι τέτοιων εκτάσεων δεν έχουν άλλο τρόπο να αποδείξουν την κατοχή τους. Αν είχαν, θα το είχαν πράξη δικαστικός και θα είχαν αποκτίσει τίτλους ιδιοκτισίας.
  Στην περιοχή μου (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) υπάρχουν ίσως και χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις και αν δεν γίνουν δεκτές οι ένορκες βεβαιώσεις τότε η ρύθμιση σίγουρα θα αποτύχη και εισπρακτικά.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 21:04 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Τα κριτήρια νομιμοποίησης και εκποίησης (στην ουσία) Δημόσιας γής , πρέπει να είναι ενιαία. Το φαινόμενο ,κάθε Υπουργείο να συστήνει δικές του Επιτροπές που θα εκτιμούν και αποφασίζουν την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων , που εμπίπτουν στην εποπτεία τους είναι καταστροφικό για το Δημόσιο συμφέρον. Οι κανόνες πρέπει να είναι γενικοί , για όλη την Δημόσια περιουσία και τον βασικό λόγο αποδέσμευσης , πρέπει να τον έχει Η Γενική Γραμματεία αξιοποιίησης της Δημόσιας περιουσίας. Π.χ , αν συγκεκριμένη έκταση, κριθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Α.και Τροφίμων, ότι δεν είναι αναγκαία για να αξιοποιηθεί από το Δημόσιο καιότι μπορεί να αποδεσμευτεί, τότε αν ο αυθαίρετος κάτοχος είναι γεωργός και επιδιώκει την νομιμοποίησή του στην αγροτική χρήση, μπορεί να του δίνεται μόν ΧΡΗΣΗ ΕΠ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ και ποτέ κατοχή και κυριότητα, αφού καταβάλει τα διαφυγόντα μισθώματα του Δημοσίου και εφ’ όρου ζωής εφ’ όσον την καλλιεργεί συστηματικά.Άν έχει κατασκευάσεικτίσμα να παρέχεται η κατ’ αρχήν δυνατότητα εξαγοράς και νομιμοποίησης , εφ’όσον το κτίσμα γίνεται αποδεκτό πολεοδομικά και δεν είναι κατεδαφιστέο. Η τιμή θα κλιμακώνεται με ποινωνικά κτιτήρια και με βάση ενιαίες αντικειμενικές αξίες για όλη την χώρα.Π.χ κτίσμα που χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία, στο ήμισυ της αντικειμενικής , αν δεν διαθέτει αποδεδειγμένα ο αυθαίρετος κάτοχος άλλη κατοικία,κτίσμα που χρησιμοποιείται ως βιοτεχνική ή βιομηχανική στέγη,να βγαίνει σε δημοπράτηση με τιμή εκκίνησης και ας πλειοδοτεί ο καταλήπτης.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 10:52 | τσοπνιδου θεανω

  1)Σημ.Δεν καθοριζονται,εστω και ενδεικτικα,τα αποδεικτικα στοιχεια για την διαπιστωση της κατοχης.Δηλ.καοιος που κατεχει μια οικοπεδικη ηκοινοχρηστη εκταση με κηπευτικα για τις αναγκες της οικογενειας του η εκτρεφει κοτες για τον σκοπο αυτο δικαιουται να εξαγορασει την εκταση,την στιγμη που το οικοπεδο αυτο μπορει να αποτελεσει αντικειμενο παραχωρησης για ανεγερση κατοικιας;
  Η εμπειρια της εφαρμογης του αρθρου 5 του ν.3147/20003 κατεδειξε την αδυναμια διαπιστωση της κατοχης με μονοετεις καλλιεργεις για την δεκαετια 1993-2003.Πως θα καταστει δυνατη ηδιαπιστωση κατοχης που σημερα ανατρεχει σε χρονο περαν της 20ετιας;
  Στις περιπτωσεις αυτες οι αυθαιρετοι κατοχοι δεν εχουν αποδεικτικα στοιχεια της κατοχης ( δεν δηλωνονται σε φορεα επιδοτησης,οι συνεταιρισμοι εκδιδουν βεβαιωσεις κατα περιπτωση και …βουληση)με αποτλεσμα στις περισσοτερες των υποθεσεων αυτων οι τριμελεις επιτροπες γεωτεχνικων να απορριπτουν τις αιτησεις,και να μην δικαιωνονται και οι περιπτωσεις που πραγματικα συγκεντρωνουν τις προυποθεσεις.
  Μηπως θα επρεπε να εξαιρεθουν των διαταξεων αυτων και να εχουν το δικαιωμα εκμισθωσης;
  Σημ.Σε καθε περιφερειακηενοτητα υπαρχει μεγαλος αριθμος αιτησεων που δεν έχει εκδικασθει μεχρι σημερα(Π.Κ.Μακεδονιας 5.000) και αφορα τις διαταξεις του αρθρου 5,για διαφορους λογους(παρελευση προθεσμιας εκδικασης , μη εξετασεις τους απο τις τριμελει επιτροπες γεωτεχνικων, φορτου εργασιας των επιτροπων απαλλοτριωσεων). Οι αιτήσεις αυτές θα υπαχθουν στην διαταξη του αρθρου αυτου;

 • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 10:02 | τσοπνιδου θεανω

  1)Σημ.Δεν καθοριζονται,εστω και ενδεικτικα,τα αποδεικτικα στοιχεια για την διαπιστωση της κατοχης.Δηλ.καοιος που κατεχει μια οικοπεδικη ηκοινοχρηστη εκταση με κηπευτικα για τις αναγκες της οικογενειας του η εκτρεφει κοτες για τον σκοπο αυτο δικαιουται να εξαγορασει την εκταση,την στιγμη που το οικοπεδο αυτο μπορει να αποτελεσει αντικειμενο παραχωρησης για ανεγερση κατοικιας;
  Η εμπειρια της εφαρμογης του αρθρου 5 του ν.3147/20003 κατεδειξε την αδυναμια διαπιστωση της κατοχης με μονοετεις καλλιεργεις για την δεκαετια 1993-2003.Πως θα καταστει δυνατη ηδιαπιστωση κατοχης που σημερα ανατρεχει σε χρονο περαν της 20ετιας;
  Στις περιπτωσεις αυτες οι αυθαιρετοι κατοχοι δεν εχουν αποδεικτικα στοιχεια της κατοχης ( δεν δηλωνονται σε φορεα επιδοτησης,οι συνεταιρισμοι εκδιδουν βεβαιωσεις κατα περιπτωση και …βουληση)με αποτλεσμα στις περισσοτερες των υποθεσεων αυτων οι τριμελεις επιτροπες γεωτεχνικων να απορριπτουν τις αιτησεις,και να μην δικαιωνονται και οι περιπτωσεις που πραγματικα συγκεντρωνουν τις προυποθεσεις.
  Μηπως θα επρεπε να εξαιρεθουν των διαταξεων αυτων και να εχουν το δικαιωμα εκμισθωσης;

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 23:08 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΟ. ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΡΟΪΔΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ;;;; ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΓΚΕΣ ;; ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
  ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ
  ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ (ΠΧ 20 €, 30 € ) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ (ΔΥΣΤΟΙΧΩΣ) ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»

  ΑΝ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΘΑ ΠΑΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΙΑ ΖΩΗ ΚΟΡΟΪΔΑ ΘΑ ΗΜΑΣΤΕ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 20:32 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ

  Πάνω στη διαδικασία για την εξαγορά των εκτάσεων πώς μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι το ακίνητο είναι στην κατοχή του αφού δεν υπάρχουν χαρτιά; Για παράδειγμα: Προσωπικά έχω ένα κομμάτι γης 350 τμ από το 1963… στα χέρια μου δεν υπάρχουν κάποια αποδεικτικά στοιχεία εκτός βέβαια από μαρτυρίες άλλων συνδημοτών.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 11:38 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Η εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων ανταμείβει τον καταπατητή και ουσιαστικά κάνει τους νομοταγείς πολίτες να αισθάνονται κορόιδα που δεν παρανόμησαν. Έγινε πολλές φορές αυτό με την περαίωση φορολογικών υποθέσεων, με τους διακανονισμούς του ΙΚΑ/ΟΑΕΕ των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων, με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, κλπ. Πλέον δίνεται το μήνυμα στον πολίτη ότι «κάνε ότι θέλεις, κλέψε, παρανόμησε, καταπάτησε και όταν χρειαστούμε χρήματα θα πληρώσεις κάτι και θα βγεις και κερδισμένος». Τέτοιες νοοτροπίες συνέβαλλαν να οδηγηθούμε στο χείλος του γκρεμού και η συνέχιση τους θα μας σπρώξει στην άβυσσο. Νομίζω πως πρέπει να τραβηχτεί μια κόκκινη γραμμή και πλέον όποιος βλάπτει το δημόσιο συμφέρον εσκεμμένα να τιμωρείται παραδειγματικά με εξοντωτικές οικονομικές κυρώσεις και δήμευση περιουσίας. Δυστυχώς ο Έλληνας δεν έχει την παιδεία να υπακούσει στους νόμους χωρίς τον φόβο της τιμωρίας και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στέλνει εντελώς λανθασμένο μήνυμα.

 • ΠΡΟΣ : Υπουργείο Αγροτικής
  Ανάπτυξης και Τροφίμων
  Πληροφορίες : Π.Κανελλάκης Διαχείριση ακινήτων
  Τηλέφωνο : 210 64 66 383 αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.
  FAX : 210 64 66 192 Διαβούλευση
  Αριθμός Φ. : 203/214/2396

  Αθήνα 14/09/2011

  Θέμα : Διαβούλευση για το Νόμο «Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.»

  Συνημμένα υποβάλλουμε σχέδιο και πρόταση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών σχετικά με τη διατύπωση του άρθρου 15, παράγραφος 5 του νομοσχεδίου που αναφέρεται στο θέμα.
  Θεωρούμε ότι η υιοθέτηση της πρότασης είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με το Ν.1041/80, άρθρο 39 § 3 και το Ν.2753/99 άρθρο 24 § 2.

  Π. Κανελλάκης
  Γενικός Διευθυντής

  Συνημμένο : 1

  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.
  Διαβούλευση

  Αρθρο 15 : Διαδικασία για την εξαγορά των εκτάσεων, παράγραφος 5 : Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων εκτάσεων.

  Σχόλιο : Tα ΥΠ.Α.Α.Τ. Υπ.Οικ. δεν διαθέτουν υπηρεσίες αρμόδιες για τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς των κατεχόμενων εκτάσεων.
  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.1041/80, άρθρο 39 § 3 και Ν.2753/99, άρθρο 22 § 2), σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων του δημοσίου, αρμόδιο για την εκτίμηση της αξίας τους είναι το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

  Θεωρούμε ότι και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ακολουθηθεί η ισχύουσα νομοθεσία.

  Πρόταση : Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 να αντικατασταθεί ως εξής :
  «Το τίμημα εξαγοράς των κατεχόμενων εκτάσεων καθορίζεται με έκθεση εκτίμησης που συντάσσεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι καταβάλλουν στο Σ.Ο.Ε. την δαπάνη εκτίμησης, σύμφωνα με την Υ.Α.1032117/709/0001/15.07.2002 (ΦΕΚ 941Β/24.07. 2002).