Άρθρο 14 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

Ακίνητα που παραχωρήθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την εξυπηρέτηση σκοπών του, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης κατά τις κείμενες διατάξεις, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Η αρμοδιότητα για τα ακίνητα αυτά ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 21:31 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

    Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 14, δεν θα επιλύσει κανένα σχεδόν πρόβλημα. Δωρεές εκτάσεων προς το Υπουργείο Γεωργίας, από μέρους τρίτων , στην ουσία ήταν δωρεές προς το Δημόσιο που το εκπροσωπεί ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών. Δωρεά προς το Δημόσιο, συνεπάγεται την τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας , που στην πράξη ουδέποτε τηρήθηκε, είναι δε ερευνητέον αν το Υπουργείο από μόνο του μπορούσε να αποδεχτεί δωρεά τρίτου.Σε πολλές επίσης περιπτώσεις η δωρούμενη έκταση, έπρεπε να ελεγθεί αν όντως ήταν ιδιωτική και όχι δημόσια και καταπατημένη, ή εστερείτο ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης τίτλου ιδιοκτησίας, πράγμα που δεν γινόταν. Οι δωρεές γινόταν για την εκπλήρωση συγκεκριμένου σκοπού(π.χ ίδρυση φυτωρίου,εγκατάσταση κτιρίου στέγασης υπαλλήλων κ.λ.π), που μπορεί αρχικά να επιτεύχθηκε αλλά στην πορεία εγκαταλείφθηκε.Στις περιπτώσεις αυτές , ίσως υπάρχουν εύλογες αξιώσεις κληρονόμων , για αποδέσμευση των εκτάσεων.Εκτιμώ ότι πρέπει όλες οι περιπτώσεις να ομαδοποιηθούν και να γίνουν συνολικές και στοχευμένες ρυθμίσεις.