Άρθρο 6 Εισαγωγές και εξαγωγές φυτικών προϊόντων

Στο άρθρο 13 του ν. 4036/2012 (Α΄ 8), προστίθεται παρ. 10 ως εξής:
«10. Στην έννοια της εισαγωγής ή εξαγωγής φυτικών προϊόντων ή προϊόντων πρώτης μεταποίησης της παρ. 1, περιλαμβάνεται η εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων τόσο από ή προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όσο και από ή προς τρίτες χώρες εκτός ΕΕ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για την έννοια της εισαγωγής ή εξαγωγής φυτικών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 14.».

  • 21 Απριλίου 2020, 13:32 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

    ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΙΚΩΝ & ΜΗ) ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΕΡΕΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ.

    ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, κλπ) παράγει &/ή εξάγει Ή ΕΙΣΆΓΕΙ (διακινεί) πρός ΚΑΙ ΑΠΌ άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όσο και τρίτες (εκτός ΕΕ) χώρες ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΒΡΕΘΕΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ, ΕΠΙΒΛΑΒΗ, ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ή ΟΤΑΝ ΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΎΣΗ, ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ, ή/και ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΙΔΙΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΝΟΙΑ) -ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ- ΔΥΣΦΗΜΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ.

  • 8 Απριλίου 2020, 07:17 | Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου

    Θεωρώ περιττή την προσθήκη της παραγράφου 10 στο άρθρο 13 για την έννοια «εισαγωγής» ή «εξαγωγής». Θα μπορούσε απλώς να προστεθεί στην παράγραφο 1 του άρθ. 13 και στην παράγραφο 1 του άρθ. 14 η φράση «… παράγει, εισάγει, εξάγει, διακινεί στην Ε.Ε. φυτικά προϊόντα …». Η έννοια της διακίνησης αγαθών εντός της Ε.Ε. είναι σαφής στο κοινοτικό δίκαιο (άρθ. 26 και 28-37 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).