Άρθρο 8 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31.12.2020. Όπου στις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών, νοείται η προθεσμία που λήγει στις 31.12.2020.
2. α) Η παρ. 3 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31.12.2020. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.
β) Η ισχύς της περίπτωσης α΄ αρχίζει από τις 30.6.2019.».

 • 21 Απριλίου 2020, 14:55 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΟΙ οποιεσδήποτε αποφάσεις υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων σχετικά με ελέγχους κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όσων αφορά την μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου, τα ποσοστά ελέγχου τις διαδικασίες έλεγχου και κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να εξάγετε κατόπιν συγκεκριμένων κριτηρίων και ΟΧΙ αφηρημένα κατόπιν εισήγησης που θα βασίζετε στην κρίση του υπαλλήλου. Η Αχχίλεως πτέρνα σε κάθε νόμο που έχει εκδοθεί για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, είναι ότι δεν υποχρεώνει κανένα δήμο ανα όλη την επικράτεια να καθορίζει υποχρεωτικότατα και χωρίς να την καταργεί ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ως προς το θέμα της γής. Είμαστε το μοναδικό επάγγελμα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν έχουμε σταθερή νομοθετική χρήση γης με αποτέλεσμα ολόκληρες γενεές κτηνοτρόφων να υφιστάμεθα νομοθετικό επαγγελματικό ΡΑΤΣΙΣΜΟ και ταπείνωση που μας οδηγεί σε οικονομικό και φυσιολογικό θάνατο, και να μην έχει καμία οικονομική αξία το ζωικό κεφάλαιο και οι κτιριακές εγκαταστάσεις.
  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
  1.Μετά από αποφάσεις αρμοδίων οργάνων για την οριστική διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,επιβληθεισών προ των νόμων του 2012 και 2015 για σοβαρούς λόγους, να προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου για κάθε ημέρα διατήρησης καθενός ξεχωριστά αιγοπροβάτου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα γίνει πρακτικά οικονομικά ασύμφορη η μη συμμόρφωση του κτηνοτρόφου,που καταστρέφει δημόσια,δημοτική και ιδιωτική περιουσία, όπως και όταν βλάπτει την δημόσια υγεία.

  2.Η διαδικασία εκτέλεσης σφράγισης και εκποίησης του ζωικού κεφαλαίου να αναλαμβάνεται από τις αντίστοιχες περιφέρειες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα σε σχέση με τους 335 Δήμους, όπως είχε προβλεφθεί από http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2154 αλλά δεν ψηφίστηκε ποτέ.

  3.Να παρέχεται η δυνατότητα σε αστυνομία και αγροφυλακή, της πράξης βεβαίωσης παράνομης βόσκησης και η επιβολή από τον Δήμο του προστίμου, για την αυτήν την παράνομη βόσκηση,όπου δεν υφίστανται βοσκήσιμες γαίες.

  4.Στις περιπτώσεις που υπάρχει απόφαση διακοπής λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, να καταργείται ο κωδικός εκμετάλλευσης και να σταματά κάθε είδους παροχή ενισχύσεων.
  5.Να απαγορευθεί η ελεύθερη βοσκή αιγών και προβάτων , όπου δεν υφίστανται βοσκήσιμες γαίες και ειδικά εντός σχεδίων πόλης (εγκεκριμένα ρυμοτομικά)

 • 21 Απριλίου 2020, 14:30 | Αιμιλιος Καιδατζης

  Αδεια λειτουργιας υφισταμενων κτηνοτροφικων εγκαταστασεων.Να δοθουν πολυ πιο ευκολα οι αδειες λειτουργειας στις υφισταμενες κτηνοτροφικες μοναδες,επειδη αυτες υπαρχουν ηδη και στηριζουν την τοπικη οικονομια.

 • 21 Απριλίου 2020, 14:21 | Παναγιωτης Καιδατζης

  Αδεια λειτουργιας υφισταμενων κτηνοτροφικων εγκαταστασεων.Να δοθουν πολυ πιο ευκολα οι αδειες λειτουργειας στις υφισταμενες κτηνοτροφικες μοναδες,επειδη αυτες υπαρχουν ηδη και στηριζουν την τοπικη οικονομια.

 • 21 Απριλίου 2020, 14:50 | Γεωργιος Καιδατζης

  Αδεια λειτουργιας υφισταμενων κτηνοτροφικων εγκαταστασεων.Να δοθουν πολυ πιο ευκολα οι αδειες λειτουργειας στις υφισταμενες κτηνοτροφικες μοναδες,επειδη αυτες υπαρχουν ηδη και στηριζουν την τοπικη οικονομια.

 • 21 Απριλίου 2020, 13:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑ

  Στην ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙΣ να υπάρχει η δυνατότητα να αδειοδοτηθεί με μονάδες ισοδύναμων ζώων και όχι σύμφωνα με το αρχικό είδος ζώου.
  Κοντογιάννη Μάγδα

 • 21 Απριλίου 2020, 13:21 | Δ. Καρύδης

  Με την ευκαιρία της τροποποίησης του νόμου, πιστεύω ότι θα έπρεπε να καταργηθεί η επιτροπή σταυλισμού. Τώρα αποτελείται από τρεις υπαλλήλους διαφορετικών ειδικοτήτων και διαφορετικών υπηρεσιών. Αυτό καθιστά τη διαδικασία χρονοβόρα και πολυσύνθετη καθώς για κάθε αυτοψία πρέπει να συντονιστούν 3 άτομα και με τον οδηγό του υπηρεσιακού αυτοκινήτου (γιατί στις κτην. εγκαταστάσεις δεν μπορείς να πας με ΙΧ)γίνονται 4. Αντιλαμβάνεστε ότι για να συνεννοηθούν να κινηθούν 4 άτομα θα πρέπει να συντρέχουν μια σειρά προϋποθέσεις όπως:,πότε δεν θα έχουν άδεια, πότε δεν θα έχουν άλλες δουλειές στην υπηρεσία τους,να έχουν υπόλοιπο ημερών εκτός έδρας, πότε θα είναι διαθέσιμο το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, να είναι διαθέσιμος ο κτηνοτρόφος την ημέρα του ελέγχου κτλ. Όλα τα ανωτέρω προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις στη διενέργεια των ελέγχων. Προτείνω ο επιτόπιος έλεγχος να γίνεται από έναν υπάλληλο, όπως είναι ο επόπτης ζωοτροφών ας λέγεται π.χ. επόπτης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Έτσι Θα είναι πολύ ταχύτερη και πιο ευέλικτη η διαδικασία.

 • 21 Απριλίου 2020, 13:19 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑ

  Υποχρέωση χρήσης της ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ για κάθε ΟΤΑ (Δήμο) η οποία θα μπορεί να προέρχεται και από ιδιοκτησίες, ΥΠΠΑΤ, δημοτικές εκκλησιαστικές, συνεταιρισμών, συλλόγων και κάθε είδους ιδιοκτησιακού καθεστώτος προκειμένου να ανεγερθούν ή να μεταστεγαστούν νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, δια βιου του κτηνοτρόφου.

 • 21 Απριλίου 2020, 13:05 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1)Στην Κτηνοτροφική εγκατάσταση να αποσαφηνίζεται ότι στα κτίρια περιλαμβάνονται στάβλοι, οικία σταβλίτη, γραφείο, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, ζυγιστήριο ή επίσης και το σύνολο υπόστεγων σταβλισμού και βοηθητικών καθώς και το σύνολο των αποθηκών, όπως αποθήκες ζωωτροφών εργαλείων και προϊόντων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που εξυπηρετούν το σκοπό και την λειτουργία της εντός ορίων των γηπέδων.
  2)Στα πρόχειρα καταλύματα ζώων να προστεθεί και η ξυλεία, και να μην διαθέτουν συστήματα χειρισμού υγρών αποβλήτων.
  3)ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  Α)Ο λειτουργικός χώρος πρέπει να βρίσκετε ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ όπως αναφέρετε και η διευκρινιστική εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου 109/122248-17/11/2017 η οποία αναφερόταν σχετικά στο άρθρο 17α του ν. 4056/2012 καθώς επίσεις στην υπ αριθμό 940/81279/26-7-2017 ΚΥΑ.
  Β)Στις υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι οποίες στις 31/12/2017 διαθέτουν κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης ζώων.
  ONE STOP SHOP Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταθέσεων δικαιολογητικών για την έκδοση της άδεις λειτουργίας, να έχει ο κάτοχος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης και έκδοσης άδειας διακίνησης των ζώων του, και παραγγελία ενωτίων

 • 21 Απριλίου 2020, 00:08 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ

  Στην αιτιολογική έκθεση του παρόντος νομοσχεδίου αναφέρεται ότι «με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων έως και τις 31.12.2020, προκειμένου να δοθεί το αναγκαίο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης και να διευκολυνθούν οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διατήρησης των σταβλικών τους εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι για την έκδοση ορισμένων από τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες.»
  Ωστόσο, με την εφαρμογή της αριθμ. 940/81279/26.7.2017 (Β΄ 2741) ΚΥΑ, επί της οποίας ήδη δόθηκε μια μεγάλη παράταση δεκαοχτώ (18) μηνών που έληξε 30-06-2019, διαπιστώθηκε ότι για την πλειοψηφία των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ΔΕΝ ΗΤΑΝ δυνατό να εκδοθούν άδειες διατήρησης δεδομένου ότι δεν πληρούνταν οι όροι και προϋποθέσεις του ν.4056/2012. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, επομένως, της μη αδειοδότησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων έγκειται στη ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και όχι στη μη ύπαρξη ικανού χρονικού περιθωρίου για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και επιτέλους, έως πότε θα παρατείνεται η παράταση για την έκδοση αυτών των αδειών διατήρησης; Οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν ΠΡΕΠΕΙ να μετεγκατασταθούν ή να πάψουν να υφίστανται.
  Επιπλέον, με την προτεινόμενη διάταξη για μία ακόμα φορά αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων με τις οποίες διατάχθηκε διακοπή λειτουργίας, αποβολή, κατεδάφιση ή επιβολή προστίμου και οι οποίες έχουν εκδοθεί τους τελευταίους εννιά (9) μήνες, δηλαδή από την 01-07-2019 που έληξε η προηγούμενη παράταση. Για άλλη μια φορά ακυρώνεται και απαξιώνεται ο ελεγκτικός και διοικητικός ρόλος των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών οι οποίες ενώ εφαρμόζουν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του Υπουργείου που προβλέπουν διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων, τελικά «επιβραβεύονται» με το «πάγωμα» των ενεργειών τους και την αναστολή των πράξεων που έχουν εκδώσει νόμιμα.
  Η αδειοδότηση των σταβλικών εγκατάστασεων είναι μείζονος σημασίας. Πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα οριστικό τέλος στις απανωτές παρατάσεις έκδοσης άδειας στους υφιστάμενους στάβλους προς «διευκόλυνση» των κτηνοτρόφων. Οι συνεχιζόμενες επί χρόνια αυτές παρατάσεις αποβαίνουν σε βάρος της υγείας και προστασίας των ζώων που εκτρέφονται σε στάβλους που δεν πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησής τους καθώς και σε βάρος του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 • 18 Απριλίου 2020, 01:58 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΣ

  Α) Στην ανανέωση των αδειών να μη υποβάλλονται πάλι τ΄αρχικά δικαιολογητικά
  αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί ΝΟΜΙΜΕΣ περιβαλλοντικές μεταβολές και λειτουρ-
  γικές αλλαγές οι τακτοποιήσεις » γειτονικών οικιστικών αυθαιρέτων» να μη
  λαμβάνονται υπόψιν διότι οι αρχικοί περιβαλλοντικοί όροι και οι αρχικές
  άδειες ΠΡΟΥΠΗΡΧΑΝ του αυθαιρέτου.

  Β) Στα νόμιμα κτηνοτροφικά κτίσματα δεν επιβάλονται ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑΤΕΛΗ
  Σημειώσεις¨¨
  Σ΄όλα τα κτήρια του πρωτογενούς τομέα από 35-ετία και με την διάκριση να έχουν από την ΔΕΗ αγροτικό τιμολόγιο και να είναι εν λειτουργεία ΔΕΝ ΕΠΕΒΑΛΑΝ οι Δήμοι Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο μέχρι πρόσφατα . Το 2018-2019 δεν έλαβαν υπόψιν την απαλλαγή και την διαφορετική νομοθεσία ΕΕ και ΕΘΝΙΚΗ για τα στερεά απόβλητα των ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ χωρίς να
  προσφέρουν ΤΙΠΟΤΑ επέβαλλαν ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ υπέρογκα ποσά που οδηγούν στο κλείσιμο .ΠΧ Στην ΝΟΑΑΤ ο Δήμος Σαρωνικού σε πτηνοτροφείο 5000τμ επέβαλλε
  αναδρομικά 100.000ευρώ και 1575 ευρώ ανά μήνα μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ
  Γ) Στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΑΑΤ να προβλέπεται και ακύρωση
  των βεβαιωτικών καταλόγων και ταμειακών βεβαιώσεων πού έχουν εκδοθεί οπο-
  τεδήποτε στο παρελθόν είτε έχουν προσβληθεί με προσφυγή – ανακοπή στα
  Διοικητικά Δικαστήρια είτε ΟΧΙ.