Άρθρο 23 Αγροτικά αδικήματα φθοράς

1. Το άρθρο 38 του ν. 3585/2007 (Α΄148) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
Φθορά αγροτικού κτήματος
1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της φθοράς πράγματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή τοποθετημένου σε δημόσιο χώρο της παρ. 1 του άρθρου 378, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 378 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), ο υπαίτιος φθοράς ξένου (ολικώς ή εν μέρει) ή κοινόχρηστου αγροτικού κτήματος αξίας μέχρι 600 ευρώ ή αν η ζημιά που προξενήθηκε από τη φθορά δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ, τιμωρείται με χρηματική ποινή έως 40 ημερήσιες μονάδες, ύψους κάθε ημερήσιας μονάδας από ένα (1) ευρώ έως εβδομήντα (70) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο υπαίτιος διατάραξης, με οποιονδήποτε τρόπο, της κανονικής ροής αρδευτικών υδάτων, αν η ζημία που προξενήθηκε δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ.
2. Η ποινική δίωξη για το αγροτικό αδίκημα του παρόντος άρθρου ασκείται πάντοτε αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 381 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως και για το αδίκημα του παρόντος άρθρου.
3. Εφόσον η αγροτική φθορά κατά την έννοια της παρ. 1 έχει αντικείμενο πράγμα αξίας άνω των 600 ευρώ ή η ζημιά που προξενήθηκε από τη φθορά υπερβαίνει τα 600 ευρώ, ο υπαίτιος των αδικημάτων τιμωρείται κατά τις διατάξεις περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας του Ποινικού Κώδικα».
2. Το άρθρο 39 του ν. 3585/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Φθορά με ζώα
1. Όποιος με πρόθεση προκαλεί αγροτική φθορά, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 38, με ζώα, πτηνά ή μέλισσες, η οποία έχει αντικείμενο πράγμα αξίας μέχρι 600 ευρώ ή αν η ζημία που προξενήθηκε δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ, τιμωρείται με χρηματική ποινή έως 40 ημερήσιες μονάδες, ύψους κάθε ημερήσιας μονάδας από ένα (1) ευρώ έως εβδομήντα (70) ευρώ.
2. Εάν η κατά την προηγούμενη παράγραφο πράξη τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 30 ημερήσιες μονάδες, ύψους κάθε ημερήσιας μονάδας από ένα (1) ευρώ έως εβδομήντα (70) ευρώ.
3. Η ποινική δίωξη για τα αγροτικά αδικήματα του παρόντος άρθρου ασκείται πάντοτε αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 381 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αδικήματα του παρόντος άρθρου.
4. Εφόσον η αγροτική φθορά κατά την έννοια της παρ. 1 έχει αντικείμενο πράγμα αξίας άνω των 600 ευρώ ή η ζημία που προξενήθηκε από τη φθορά υπερβαίνει τα 600 ευρώ, ο υπαίτιος του αδικήματος τιμωρείται κατά τις διατάξεις περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας του Ποινικού Κώδικα».

 • 21 Απριλίου 2020, 14:33 | Αιμιλιος Καιδατζης

  Πιστευουμε οτι κανενας δεν θελει να προξενη ζημιες κ φθορες στους αλλους γι»αυτο η καλυτερη λυση ειναι η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

 • 21 Απριλίου 2020, 14:59 | Παναγιωτης Καιδατζης

  Πιστευουμε οτι κανενας δεν θελει να προξενη ζημιες κ φθορες στους αλλους γι»αυτο η καλυτερη λυση ειναι η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

 • 21 Απριλίου 2020, 14:12 | Γεωργιος Καιδατζης

  Πιστευουμε οτι κανενας δεν θελει να προξενη ζημιες κ φθορες στους αλλους γι»αυτο η καλυτερη λυση ειναι η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

 • 21 Απριλίου 2020, 13:15 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ‘ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’

  Καλό θα είναι το ΥΠΑΑΤ να μεριμνήσει να δώσει κίνητρα στους ιδιοκτήτες γης, στο να περιφράξουν τις ιδιοκτησίες τους ούτως ώστε μην γίνετε καταστροφή στην καλλιέργεια των παραγωγών.

 • 21 Απριλίου 2020, 12:26 | Γεώργιος Παπαδόπουλος

  Πιστεύω ότι οι νέες αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις, που αφορούν τις τροποποιήσεις των άρθρων 38 και 39 του ν. 3585/2007 (Α΄148), είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και απαραίτητες για την προστασία της περιουσίας των αγροτών, κυρίως από την παράνομη και ανεξέλεγκτη βοσκή αιγοπροβάτων. Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και την κατάργηση, χωρίς διάκριση, όλων των πταισμάτων (άρθρο 468 του ν. 4619/2019), τέτοιου είδους παραβάσεις παρέμειναν ατιμώρητες, με καταστρεπτικές συνέπειες για τα αγροτικά κτήματα. Αυτό δημιούργησε αναταραχή στις τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου και έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ γεωργών και ασυνείδητων κτηνοτρόφων που αντιλήφθηκαν το κενό στην νομοθεσία. Με τις νέες ρυθμίσεις ο νομοθέτης προσπαθεί να επαναφέρει την ομαλότητα στην ύπαιθρο και να αποδώσει δικαιοσύνη στις παραβατικές συμπεριφορές.
  Για την πληρότητα των νέων ρυθμίσεων που αφορά τα αγροτικά αδικήματα η διάταξη πρέπει να συμπληρωθεί με τροποποίηση των άρθρων 37 (κλοπή και υπεξαίρεση αγροτικού κινητού κτήματος) και 43 (αγρονομικές παραβάσεις) του ν. 3585/2007, καθώς αφορούν μεγάλο αριθμό παραβάσεων στην ύπαιθρο που συνεχίζουν να μην διώκονται αφού δεν περιλαμβάνονται στις νέες διατάξεις.
  Σημειώνω βέβαια ότι τα αγροτικά αδικήματα με ζημιά μικρότερη των 600 ευρώ, που με τις παλιές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα τιμωρούνταν σε βαθμό πταίσματος, διαβιβάζονταν παλιότερα στον δημόσιο κατήγορο και εκδικαζόταν στα κατά τόπους πταισματοδικεία σχετικά γρήγορα. Με τον τρόπο αυτό αποδίδονταν σε σύντομο χρόνο το αίσθημα δικαίου στους αγρότες που αδικούνταν. Με την παρούσα ρύθμιση όλα τα αδικήματα θα διαβιβάζονται πλέον στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ θα εκδικάζονται με τη σειρά τους (συχνά μετά από χρόνια) στα πλημμελειοδικεία της χώρας, χωρίς διάκριση. Με τον τρόπο αυτό πιστεύω θα επιβαρύνεται περαιτέρω το έργο των δικαστηρίων και προβλέπω συχνές παραγραφές του αξιόποινου των πράξεων αυτών, λόγω συσσώρευσης μεγάλου αριθμού υποθέσεων στα δικαστήρια.
  Ίσως ο νομοθέτης θα έπρεπε να ρυθμίσει για τέτοιου είδους παραβάσεις να κόβονται επί τόπου αγρονομικές κλίσεις (με πρόστιμα) από τα αρμόδια όργανα (δασοφύλακες) κάθε φορά που διαπιστώνεται αδίκημα στην ύπαιθρο (όπως οι τροχονομικές παραβάσεις) και όχι να επιβαρύνεται το δικονομικό σύστημα με χρονοβόρες διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης.
  Ο νομοθέτης πρέπει εκτός από τα αγροτικά θέματα να εξετάσει τον τρόπο αντιμετώπισης των δασικών παραβάσεων που με τον παλιό Ποινικό Κώδικα αποτελούσαν πταίσματα, που επίσης έχουν καταργηθεί (παραβάσεις Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων, παράνομη υλοτομία με ζημιά κάτω των 300 ευρώ, διάφορα θέματα παράνομης θήρας, κ.α.) και για τα οποία επίσης υπάρχει ατιμωρησία.

  Γεώργιος Παπαδόπουλος, Αν. Δ/ντής Δασών Ν. Ηρακλείου

 • 20 Απριλίου 2020, 17:42 | κωστας παπατσιμπας

  θα ηθελα να συμπληρωσω οτι καταστησανε ενενεργους τους αγροφυλακες οι προηγουμενοι καταργωντας τα πταισματα και εσεις αντι να το διορθωσετε μαλλον το περιπλεκετε προφανως γιατι εχετε αγνοια τι συμβαινει στην υπαιθρο με τα ανεπιτηρητα και τις ζημιες που προκαλουν στις καλιεργειες με τα κενα νομου που μαλον ειστε ανικανοι να διορθωσετε οπως και οι προηγουμενοι απο εσας

 • 20 Απριλίου 2020, 10:10 | κωστας παπατσιμπας

  απαραδεκτο νομοσχεδιο χωρις ουσια