Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης

   Στις 14 Δεκεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε  η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του υποβληθέντος σχεδίου νόμου.

           Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συμμετείχαν με απόψεις ,προτάσεις και παρατηρήσεις οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό μελέτη και επεξεργασία ως προς τα συμπεράσματά τους και την ενσωμάτωσή τους στο τελικό σχέδιο.

 Σας ευχαριστώ, 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

       Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση , σύμφωνα με το ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34/τΑ΄/-23-02-2014),το σχέδιο νόμου για την  Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  με σκοπό την αναβάθμιση των δομών και τη λειτουργία τους

    Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας  παρατηρήσεις , σχόλια και προτάσεις , μέχρι την  14Η Δεκεμβρίου            2014.

Σας ευχαριστώ,  

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ