Άρθρο 14 Καταχωρίσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα και στη βάση δεδομένων της σχολικής μονάδας

 

Κάθε αναφορά καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος και αποστέλλεται άμεσα στη σχολική μονάδα που αφορά, προκειμένου oι υπεύθυνοι αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας του άρθρου 7 και η διοίκηση του σχολείου να διερευνήσουν τα περιστατικά που περιέχονται στην αναφορά και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Ακολούθως, αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στους υπευθύνους του άρθρου 7 και στην επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας, όπως και στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας που παρέχεται στους υπευθύνους και στη σχολική μονάδα για τον χειρισμό των σχετικών αναφορών. Ταυτόχρονα, η αναφορά κοινοποιείται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τα μέλη της ομάδας δράσης της παρ. 1 του άρθρου 8 στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την ενημέρωσή τους και για την παρακολούθηση της αντιμετώπισης των αναφορών στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους.

  • 19 Φεβρουαρίου 2023, 16:28 | ActionAid

    Ποια είναι τα στοιχεία που κοινοποιούνται στα πρόσωπα του άρθρου ώστε να εξασφαλίζεται το ανώνυμο της καταγγελίας και η μη ταυτοποίησή της;

  • 16 Φεβρουαρίου 2023, 12:25 | Basiliy

    Ok