Άρθρο 13 Επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης και εκπόνησης πρωτοκόλλων χειρισμού και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

 

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής άμισθη επιστημονική επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, την εποπτεία, την επιμέλεια και την επιστημονική αξιοποίηση των αναφορών που καταγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του άρθρου 11, τη συναγωγή συμπερασμάτων, τη σύνταξη πορισμάτων και την ανάπτυξη επιστημονικών πρωτοκόλλων που ακολουθούνται και διευκολύνουν τον χειρισμό των σχετικών υποθέσεων. Η επιστημονική επιτροπή αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, β) τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με ειδικότητα στην ψυχολογία, την ψυχιατρική, την παιδαγωγική, την εγκληματολογία ή κάθε άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο, ή εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και γ) δύο προσωπικότητες με εμπειρία σε ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης βίας και εκφοβισμού.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 23:20 | Ινστιτούτο Μελετών και Έρευνας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ)

  Στο άρθρο 13, στην οριζόμενη επιστημονική επιτροπή, αποτελεί μεγάλη παράβλεψη η απόκλιση επίσημων επιστημονικών φορέων της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα το Ινστιτούτο Μελετών και Έρευνας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), και αντί αυτών έχουν προστεθεί «προσωπικότητες» οι οποίες δεν αναφέρονται ως προς την ιδιότητά τους και την εμπειρία τους στα σοβαρά ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης βίας και εκφοβισμού.

 • 18 Φεβρουαρίου 2023, 18:13 | ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ

  Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαμε το Σχέδιο Νόμου «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις». Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων (ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ) είναι υπέρ των προγραμμάτων που στοχεύουν στη μείωση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, μετά από προσεκτικό επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό.
  Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι συνιστάται επταμελής άμισθη επιστημονική επιτροπή, η οποία μεταξύ άλλων θα αποτελείται και από μέλη ΔΕΠ με ειδικότητα στην ψυχολογία, την ψυχιατρική, την παιδαγωγική, την εγκληματολογία ή κάθε άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο, ή εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρουσία συναδέλφων Ψυχιάτρων παιδιού και εφήβου σε επιτροπές και δομές του Υπουργείου Παιδείας υφίσταται από παλαιότερα (ενδεικτικά Διυπουργική Επιτροπή Υπουργείου Υγείας και Παιδείας, μέχρι το 2018 τα τότε ΚΕΔΔΥ περιελάμβαναν στο προσωπικό τους παιδοψυχιάτρους ΠΕ24) ενώ και η εμπειρία μας, μας δείχνει ότι πολύ συχνά οι εκπαιδευτικές μονάδες και τα ΚΕΔΑΣΥ απευθύνονται και έχουν σταθερή συνεργασία με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιού και εφήβου.
  Συμπερασματικά, ως η μοναδική διακριτή ιατρική ειδικότητα με αντικείμενο την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων (έως 18 ετών) και με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι στην επιτροπή θα πρέπει να υπάρχουν (και να αναφέρονται σαφώς στο σχέδιο νόμου) μέλη ΔΕΠ με ειδικότητα στην Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου (Παιδοψυχιατρική).
  Θα σταλεί και σχετική επιστολή.

  Το ΔΣ της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων (ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ)

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 13:16 | Ιωάννης Κυμιωνής

  Πρωτοβουλία Αναθεώρησης Θεσμικού Πλαισίου Σχολικών Επιτροπών

  Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής, Δικηγόρος*

  Ι. Μετά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαϊου 2019 και κυρίως από 01.09.2019, όταν και η τρέχουσα δημοτική περίοδος εκκίνησε κανονικώς στους ΟΤΑ της Χώρας, επανεμφανίσθηκαν – χωρίς όμως ποτέ να έχουν φύγει ! – τα πολλαπλά προβλήματα στην λειτουργία και τα τεράστια εμπόδια στην συντήρηση και την φύλαξη των Σχολικών Κτιρίων των Δημοσίων Εκπαιδευτηρίων. Να υπενθυμισθεί ότι από το σωτήριον έτος 1985 μΧ η ευθύνη των Σχολικών Κτιρίων έχει περάσει στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση – χωρίς βέβαια να έχουν περάσει από την Κεντρική Διοίκηση ταυτόχρονα και οι αναλογούντες οικονομικοί πόροι για τον σκοπό αυτό…Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» με την απλή αναλογική του στους ΟΤΑ – εκτός του ότι κατάφερε πολύ αποτελεσματικά να δυσφημήσει ανεπανόρθωτα ένα αγνό κατά βάση εκλογικό σύστημα – είχε φροντίσει να μην μπορούν να λειτουργήσουν οι εκλογικές πλειοψηφίες κατά την άσκηση της διοίκησης στα προβλεπόμενα στον Δημοτικό Κώδικα ΝΠΔΔ «Σχολικές Επιτροπές», οπότε σε όλη την Χώρα γίναμε και γινόμαστε παρατηρητές και θεατές σκηνών απείρου κάλλους, μα και στείρων αδιεξόδων – τελικώς σε βάρος των ίδιων των παιδιών μας. Και το ΣτΕ πρόσφατα έδωσε την «χαριστική βολή» στο εγχείρημα … Και ποίες είναι τέλος πάντων οι σημερινές βασικές τουλάχιστον αρμοδιότητες των Σχολικών Επιτροπών; Η γενική μέριμνα για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων, η πληρωμή των εισφορών, των μισθών, των αποζημιώσεων των καθαριστών και των καθαριστριών των Σχολείων, η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνα, διαδίκτυο, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο θέρμανσης,) η αποκατάσταση ζημιών [σε κάθε «αγωνιστική» «κατάληψη» Σχολείου από μαθητές (και όχι μόνο…) μπορείτε να φαντασθείτε τι οιμωγές ακούονται, όταν έρχεται η ώρα της εκταμίευσης και της πληρωμής των κυριολεκτικώς «σπασμένων»!) και η συντήρηση των κτιρίων, η εκμίσθωση σχολικών κυλικείων : δεν είναι δα και ο προγραμματισμός της NASA για την επόμενη … δεκαετία, αλλά δεν τά λες και λίγα! Από την συμπυκνωμένη πιά διοικητική εμπειρία τουλάχιστον της περιόδου από τον Ιούλιο 2019 προβάλλει ως μόνη διέξοδος η ανάληψη της διοικητικής πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση, τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ίδρυσης, οργάνωσης και ορθολογικής και εκσυγχρονισμένης λειτουργίας των ανά Δήμο της Χώρας Σχολικών Επιτροπών είτε Ενιαίων είτε Σχολικών Επιτροπών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και της προσθήκης και απονομής σε αυτές νέων και περισσότερων σχολικών τολμηρά αποφασιστικών και γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων.

  ΙΙ. Το σημερινό δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο [ενδεικτικώς : (1) άρ. 52 Ν.1566/1985 (Α’ 167), (2) άρ. 113 παρ. 6 περ. α’ και β’ Ν. 1892/1990, (3) άρ. 5 Ν.1894/1990, (4) άρ. 239, 240, 241, 243 Ν. 3463/2006 (Α’ 114), (5) άρ. 103 Ν. 3852/2010 (Α’ 87), (6) άρ. 6 παρ. 1 Ν.4623/2019 (Α’ 134), (7) ΥΑ Υφυπουργού Εσωτερικών 63967/13.09.2019 (Β’ 3537)] μάλλον υποτιμά, παρά αναδεικνύει τον ρόλο των Σχολικών Επιτροπών στην σημερινή σύνθετη και απαιτητική συνολική σχολική διαδικασία. Ο ρόλος αυτός, απαραίτητος και πολύ σημαντικός, πρέπει να αναδειχθεί ως χώρος πολύπλευρης, αν όχι ολιστικής, συνεργασίας των ΟΤΑ, των Εκπαιδευτικών, των Μαθητών και των Γονέων, ενώ η κατά περιεχόμενο λειτουργική συναρμοδιότητα του ΥΠΑΙΘ με το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να αποδώσει πολύ θετικά αποτελέσματα στην προτεινόμενη σύνθετη διοικητική διαδικασία διυπουργικής συνεργασίας. Η προτεινόμενη νομοθετική και κανονιστική πρωτοβουλία στο ΥΠΑΙΘ περί την συνεκτική κωδικοποίηση και αναθεώρηση των συναφών διατάξεων δεν θα διαρκέσει άνω του ημερολογιακού διμήνου κατά τρόπο, ώστε από την έναρξη του επομένου σχολικού έτους [με το «πρώτο κουδούνι!»] να ανακοινωθεί η εξέλιξη και να εφαρμοσθεί στην πράξη η μεταβολή στην Σχολική Κοινότητα.

  Αλήθεια τόσο δύσκολο είναι να γίνονται μικρά βήματα, αλλά εν τέλει απλώς να …γίνονται;

  * Ο Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής, είναι Δικηγόρος ΔΣΑ παρ’Αρείω Πάγω – Εμμισθος Δικηγόρος Τμήματος Δικαστηρίων ΔΝΥ ΔΥΠΑ/τ.ΟΑΕΔ, LL.M., LL.M., ΥΔ Παντείου Πανεπιστημίου [ioanniskymionis@yahoo.gr]