Άρθρο 11 Δράσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω της λειτουργίας ψηφιακής πλατφόρμας

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» αναπτύσσει και λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, με σκοπό να υποστηριχθούν νέες δράσεις που εκπονούνται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το Ι.Τ.Υ.Ε., η οποία περιλαμβάνει ιδίως:
α) αποθετήριο σχεδίων δράσης και καλών πρακτικών,
β) ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας,
γ) σύστημα εξ αποστάσεως, σύγχρονης και ασύγχρονης, επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελών των ομάδων δράσης του άρθρου 8 και
δ) σύστημα αποτύπωσης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, με δυνατότητα υποβολής αναφοράς, επώνυμης και ανώνυμης, από μαθητές, καθώς και γονείς και όσους έχουν την επιμέλεια μαθητών,
ε) σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δικτύου εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού,
στ) σύστημα διενέργειας ανώνυμων διαδικτυακών ερευνών προς τους μαθητές με σκοπό την αποτίμηση της έκτασης του φαινομένου ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού και
ζ) σύστημα διαλειτουργικότητας με την κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).

  • Προτείνουμε να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
    «Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» αναπτύσσει και λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και πλήρως προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, με σκοπό να υποστηριχθούν νέες δράσεις που εκπονούνται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το Ι.Τ.Υ.Ε., η οποία περιλαμβάνει ιδίως: α) αποθετήριο σχεδίων δράσης και καλών πρακτικών, β) ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, γ) σύστημα εξ αποστάσεως, σύγχρονης και ασύγχρονης, επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελών των ομάδων δράσης του άρθρου 8 και δ) σύστημα αποτύπωσης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, με δυνατότητα υποβολής αναφοράς, επώνυμης και ανώνυμης, από μαθητές, καθώς και γονείς και όσους έχουν την επιμέλεια μαθητών, ε) σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δικτύου εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, στ) σύστημα διενέργειας ανώνυμων διαδικτυακών ερευνών προς τους μαθητές με σκοπό την αποτίμηση της έκτασης του φαινομένου ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού και ζ) σύστημα διαλειτουργικότητας με την κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).

    Αιτιολόγηση: Βλ. αιτιολόγηση επί του άρθρου 6.

  • 9 Φεβρουαρίου 2023, 11:30 | Basiliy

    Ok