Άρθρο 12 Ανώνυμη και επώνυμη αναφορά περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

 

Στην «περιοχή υποβολής αναφορών» της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:
α) «Ανώνυμη αναφορά»: Στην περίπτωση αυτή δεν ζητούνται, δεν συλλέγονται, ούτε καταχωρίζονται προσωπικά στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά. Στην ανώνυμη αναφορά δεν διατηρείται κανένα προσωπικό στοιχείο του μαθητή, περιλαμβανομένης και της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Internet Protocol address, IP) του, σε κανένα σύστημα καταγραφής.
β) «Επώνυμη αναφορά»: Στην περίπτωση αυτή καταγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά και, ειδικότερα, το όνομα, το επώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) ή Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) και στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά παρέχονται κατά περίπτωση από τον μηχανισμό πιστοποίησης. Η αυθεντικοποίηση των χρηστών διενεργείται με τη χρήση διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για τους γονείς και όσους έχουν την επιμέλεια και από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) για τους μαθητές. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά συμπληρώνει ειδικό ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν σε συγκεκριμένη αναφορά.

 • Το νομοσχέδιο φαίνεται να εστιάζει περισσότερο στην αντιμετώπιση παρά στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού. Αναλύεται εις βάθος και με μεγαλύτερη φροντίδα σε πολλά άρθρα εδώ η διαδικασία με την οποία τα περιστατικά θα φτάνουν στο φως και θα καταγγέλονται. Με την ίδια επιμέλεια και λεπτομέρεια κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να γίνεται και αναφορά στην ΠΡΟΛΗΨΗ του φαινομένου. Από την εμπειρία μας, αλλά και από την αναρίθμητη βιβλιογραφία, προκύπτει ότι ζητήματα εκφοβισμού είναι ιδιαίτερα πιο περίπλοκο να λυθούν όταν το εκπαιδευτικό σύστημα ενεργοποιείται πυροσβεστικά. Προληπτικές παρεμβάσεις λοιπόν σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης με προγράμματα αλλά και στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζονται θεσμοθέτηση άμεσα σε κάθε σχολείο ανεξάρτητα με το αν περιστατικά εκφοβισμού έχουν ή όχι λάβει χώρα στο σχολείο.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 23:31 | Plevris Georgios

  Η καταγγελία δεν μπορεί για κανένα άτομο η λόγο να είναι ανώνυμη. πρέπει να διασφαλισθεί η εγκυρότητα της διαδικασίας. Δεν μπορεί οι εκπαιδευτικοί να ασχολούνται με κάθε είδους καταγγελία από ανωνύμους.Πρέπει επίσης να προβλέπεται ποινή για τους ψευδώς καταγγέλοντες.

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 20:07 | Γιανης

  Ειναι προφανές ότι οι καταγγελίες πρέπει να είναι ΑΝΩΝΥΜΕΣ και να κοινοποιούνται άμεσα και σε άλλες Αρχές π.χ. Αστυνομία, Εισαγγελία κλπ ώστε να υπάρχει άμεση πειθαρχική-ποινική ευθύνη των υπαλλήλων που τις διαχειρίζονται. Πρέπει ο μαθητής, ο γονιός και οποιοσδήποτε πολίτης να προστατεύεται και η ανωνυμία στην Ελλάδα είναι ο μόνος τρόπος. Γι αυτό και σήμερα υπαρχει έξαρση της βίας στα σχολεία. Όποιος ξέρει δεν τολμά να καταγγείλει γιατί γνωρίζει ότι θα βρεις τον μπελά του ενώ το παιδί του θα στοχοποιηθεί τόσο από μαθητές και κυρίως από καθηγητές που θα χάσουν την ησυχία τους. Προφανώς θα υπάρξουν και ψευδεις καταγγελίες και θα ξεβολευτούν κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί στο να τις εξετάσουν αλλά το όφελος της κοινωνίας θα είναι πολύ μεγαλύτερο από την άσκοπη εργασία μερικών υπαλλήλων.

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 22:20 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

  θα πρότεινα να μην υπαρχει ΑΝΩΝΥΜΗ καταγγελία, μόνο ΕΠΩΝΥΜΗ με όλες αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες που αναφέρετε. Στις ΑΝΩΝΥΜΕΣ θα μπαίνει ο καθένας και θα γράφει ότι θέλει για όποιον θέλει…και αντε να βγάλουμε ακρη τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 16:30 | Νικη

  Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός, θα πρέπει η αναφορά σε περιστατικά να είναι επώνυμη, η οποία θα προστατεύεται ως προς τα προσωπικά δεδομένα. Οι ανώνυμες -και συνεπώς μη ελεγχόμενες ως προς την ακρίβεια των παρεχόμενων συμβάντων/καταγγελιών- αναφορές ενέχουν παγίδες ενεργοποίησης όλου του μηχανισμού χειρισμού και αντιμετώπισης για περιστατικά που δύναται να μην έλαβαν χώρα ή να αποτελούν έμμεσο/άμεσο εκφοβισμό προς τον καταγγελλόμενο.