Άρθρο 24: Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού

1. α) Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) επανασυστήνονται αυτοδίκαια από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων.

 β) Επανασυστήνονται επίσης οι ειδικότητες και κλάδοι, όπως και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων που καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167).

γ) Επανασυστήνεται η ειδικότητα των Σχολικών Φυλάκων, όπως και οι θέσεις σχολικών φυλάκων που καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 80 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167).

2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, δύναται να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα που υπηρετούσε. Οι υπάλληλοι αυτοί κατατάσσονται με πράξη του οικείου οργάνου διοίκησης στις ως άνω θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167).

3. Οι θέσεις κλάδου ΥΕ στις οποίες έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοι της ειδικότητας των Σχολικών Φυλάκων κλάδου ΔΕ δυνάμει οριστικών πινάκων μετατρέπονται αυτοδίκαια σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ της ίδιας ειδικότητας.

 • 22 Μαρτίου 2015, 16:10 | εκπαιδευτικός

  Πολλοί από εμάς τους καθηγητές δευτεροβάθμιας των καταργηθέντων ειδικοτήτων έχουμε τοποθετηθεί ήδη στην πρωτοβάθμια χωρίς όμως να μας δοθεί το δικαίωμα να επιλέξουμε μεταξύ των προκηρύξεων όπως έγινε με τους υπόλοιπους. Απλά οδηγηθήκαμε βιαίως στα δημοτικά σχολεία διότι έτυχε να βγουν νωρίτερα τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.
  Από τη στιγμή όμως που θα συσταθούν εκ νέου οι θέσεις μας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρακαλώ λάβετε μέριμνα ώστε να επανασυσταθούν οι θέσεις στον τόπο καταγωγής μας και όχι εκεί που ήταν η οργανική μας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ήταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά μας. Ας μας δοθεί το δικαίωμα να επιλέξουμε νομό ώστε να τελειώσει πια το μαρτύριό μας μια και καλή. Δε νομίζω πως αυτη η ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, πέραν του να ενώσει οικογένειες που κοντεύουν να αποξενωθούν πια.

  Ευχαριστώ πολύ

 • 22 Μαρτίου 2015, 15:52 | Μιχάλης Χαβιάρας

  Κύριε Yπουργέ
  Εν πρώτοις, πολλά και θερμά συγχαρητήρια για τη σύνταξη του παρόντος νομοσχεδίου και τη προσπάθεια που καταβάλατε επί των διατάξεών του γενικώς και ειδικώς και ιδιαιτέρως επ’ αυτών που αφορούν το κεφ. Γ’ περί αποκατάστασης των αδικιών και των συναφών προς τούτο θεμάτων.
  Τώρα, στο θέμα που «βασανίζει» εμένα και κάποιους άλλους συναδέλφους : πρόκειται για ένα ζήτημα, που υπό τις παρούσες συνθήκες ίσως να μην έχει κανένα απολύτως πρακτικό αντίκρυσμα, αλλά ενδεχομένως να έχει μελλοντικώς τεράστια αξία για εμάς και τις οικογένειές μας, που τόσα έχουμε υποφέρει τα τελευταία 2 χρόνια.
  1) Προς αποκατάσταση λοιπόν του περί του δικαίου αισθήματος και προς άρση μιας μεγάλης αδικίας από το προηγούμενο καθεστώς, σε ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε και έχετε επικρίνει άλλωστε στο πρόσφατο σχετικά παρελθόν : αναγνωρίζοντας και εμπράκτως το δίκαιον του αιτήματός μας, προχωρείστε στην ηθική έστω δικαίωση όλων ημών (των δικαστικών συμπαραστατών), αλλά και – κυρίως – των δικών μας ανθρώπων οι οποίοι όντες ανάπηροι, ανήμποροι ή/και χήροι ηλικιωμένοι και εν τοις πράγμασι πλήρως και αντικειμενικώς εξαρτώμενα από εμάς μέλη της οικογενείας μας, τυγχάνουν της πλήρους, αμέριστης και αποκλειστικής φροντίδας μας.
  2) Προς δικαίωση του νομοθέτη υπέρ προστασίας των ευπαθών γενικώς ομάδων του πληθυσμού (νόμος 2643/1998) στις οποίες προφανώς εντάσσει και τους δικαστικώς συμπαραστατούμενους.
  3) Για λόγους χρηστής διοίκησης και ισονομίας από το κράτος προς τους δημοσίους υπαλλήλους – δικαστικούς συμπαραστάτες και σε σχέση με άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, όπως ρητά και αδιαμφισβήτητα προτάσσει και το Σύνταγμα των Ελλήνων.
  Σας παρακαλούμε λοιπόν και σας καλούμε να συμπεριλάβετε με αναδρομική ισχύ και τους δικαστικούς συμπαραστάτες στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 41 του ν. 4250/14 ( «περί επιγενόμενων εξαιρέσεων από τη διαθεσιμότητα»), όπως ακριβώς άλλωστε όλες αυτές οι κατηγορίες (μαζί και η δική μας) εντάσσονταν στον ν. 4172/13 (άρθρα 82 και 90 αυτού).

  Σας ευχαριστούμε.

 • 22 Μαρτίου 2015, 14:50 | Ίγγιλις – Γκιργκούδη Παρασκευή

  Στο υπό διαβούλευση και ψήφιση νομοσχέδιο θα πρέπει για λόγους
  στοιχειώδους ισονομίας να υπάρξει διάταξη που να καλύπτει και τους πλέον αδικημένους καθηγητές της ΤΕΕ δηλαδή τους 85 για τους οποίους δεν υπήρξε προκήρυξη θέσεων αντίστοιχων του 1ου ή 2ου πτυχίου τους με αποτέλεσμα να λήξη η διαθεσιμότητα και μισθοδοσία τους στις 21/3/2014 και να τους εξομοιώνει με όσους παρατάθηκε μέχρι σήμερα η διαθεσιμότητα και επομένως και η μισθοδοσία τους και η προσμέτρηση του χρόνου αυτού ως συντάξιμου.
  Θα πρέπει δηλαδή στα άρθρα 23 & 24 να υπάρξει διάταξη ως εξής:
  «Οι υπάλληλοι-καθηγητές της ΤΕΕ ,των οποίων έληξε η διαθεσιμότητα και μισθοδοσία τους στις 21/3/2014 επειδή δεν προκηρύχθηκαν θέσεις αντίστοιχες των 1ου ή 2ου πτυχίου τους ,εξομοιώνονται με τους υπόλοιπους με την αυτοδίκαιη παράταση διαθεσιμότητας μισθοδοσίας και συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων μέχρι σήμερα.
  Όσοι εξ αυτών αιτήθηκαν την συνταξιοδότηση τους και εφόσον δεν εκδόθηκε η σχετική συνταξιοδοτική πράξη ,δικαιούνται εντός 10 ημερών από την ψήφιση του παρόντος να ζητήσουν με αίτηση τους την διακοπή της διαδικασίας συνταξιοδότησης και την επαναφορά τους στην κατάσταση της διαθεσιμότητας.
  Ληφθείσες οικονομικές απολαβές έναντι ,συμψηφίζονται με τις αντίστοιχες της διαθεσιμότητας και τυχόν υπάρχουσα διαφορά αποδίδεται εφάπαξ ή παρακρατείται από την μισθοδοσία τους σε δόσεις με μέγιστο ποσό ανά δόση τα 200,00 ευρώ.»

 • 22 Μαρτίου 2015, 08:33 | Μεξια Παρασκευή

  Αποκατάσταση αδικιων ονομάζεται το νομοσχέδιο Δώστε το δικαίωμα επιστροφής όλων των σχολικών φυλακων να επιστρέψουν στα σχολεία .Η μεταταξη στα νοσοκομεία έγινε εκβιαστικα Τελειωστε την αδικία που έχουμε υποστεί εδώ και δύο χρόνια.

 • 21 Μαρτίου 2015, 22:39 | Δ. Ν.

  Παρακαλώ, όπως λάβετε υπόψιν σας και τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που έχουν παραμείνει στους Δήμους ως Διοικητικοί Υπάλληλοι σε προσωποπαγείς θέσεις, δίνοντάς τους το δικαίωμα επιλογής για την επιστροφή τους στην νέα Υπηρεσία Δημοτικών Ελέγχων, καταλαμβάνοντας τις οργανικές θέσεις που κατείχαν αρχικά στην Δημοτική Αστυνομία.

  Σας ευχαριστώ

 • 21 Μαρτίου 2015, 22:57 | πληθης γιαννης

  μπραβο για την επανασυσταση ενος επιτυχημενου θεσμου κ την επιστροφη των αδικα απολυμενων κ με ασφαλιστικα κ αγωγες συναδελφων ομως για να ολοκληρωθει η αποφαση που πηρατε πρεπει να δωσετε την επιλογη κ στους σχολικους φυλακες που με το πιστολι στο κροταφο αναγκαστηκαν να κατευθυνθουν στα νοσοκομεια κ παλυ εξηπερετωντας χαιδεματα του τοτε κυβερνωντος κομματος γιατι καταφθανοντας εμεις οι τοτε γηγενεις τραυματιοφορεις κ θαλαμου κατευθυνθηκαν σε αλλες ξεκουραστες πολιτειες κ αφησαν ανθρωπους μεγαλης ηλικιας με προβληματα υγειας ασχετους προς το αντικειμενο να παλευουν με νυχια κ με δοντια αν οντως οπως ισχυριζεστε δεν εχετε αντικαταστατες μας φερτε τους πισω κ δωστε δικαιωμα επιλογης μας να γυρισουμε πισω στα σχολεια στα παιδια μας κ στη δουλεια που τοσο αγαπησαμε κ αγαπαμε

 • 21 Μαρτίου 2015, 21:32 | Μεξια Παρασκευή

  Αποκατάσταση των αδικιων λέγεται το νομοσχέδιο που περιμέναμε όλοι. Δώστε το δικαίωμα επιστροφής όλων των σχολικών φυλακων, και αυτών που απολύθηκαν παράνομα και αυτών που μεταταχθηκαν εκβιαστικα. Τελειωστε την αδικία που έχουμε υποστεί εδώ και δύο χρόνια.

 • 21 Μαρτίου 2015, 21:52 | Μεξια Παρασκευή

  Αποκατάσταση αδικιων λέγεται το νομοσχέδιο που όλοι οι απολυμένοι και οι εκβιαστικα μεταταγμενοι περιμέναμε. Δώστε το δικαίωμα επιστροφής σε όλους τους σχολικούς φύλακες. Τα δικαστήρια της χώρας μας δικαιώνουν και βγάζουν όλα τα προηγούμενα παράνομα και αντισυνταγματικά. Τελειωστε την αδικία που έχουμε υποστεί εδώ και δύο χρόνια

 • 21 Μαρτίου 2015, 17:50 | Γεώργιος Στάμος

  Προσοχή, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Διασφάλιση επιστροφής εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου.

  Στην παρ. 2. όπου αναγράφεται :»Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δύναται να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα που υπηρετούσε. Οι υπάλληλοι αυτοί κατατάσσονται με πράξη του οικείου οργάνου διοίκησης στις ως άνω θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167).»

  Πρέπει να προστεθεί μια ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ μέσα στην οποία πρέπει να εγκρίνεται η αίτηση του διαθέσιμου. Δηλ. να προστεθεί:

  «Το Οικείο Όργανο Διοίκησης συνεδριάζει ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ μετά τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών των αιτήσεων και αποφασίζει για την ΑΜΕΣΗ κατάταξη και ανάληψη υπηρεσίας των διαθεσίμων στις θέσεις που κατείχαν»

  Αλλιώς, μπορεί για ποικίλους λόγους να υπάρξει ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ ακόμη και ΜΗΝΩΝ μέχρι να τοποθετηθούν οι διαθέσιμοι με απρόβλεπτες συνέπειες (και γνωρίζετε ότι είναι ήδη 20+ μήνες σε διαθεσιμότητα).

 • 21 Μαρτίου 2015, 15:01 | Γιώργος

  Με βάση τα: άρθρο 23 παρ.4 γίνεται αναφορά σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις και στο άρθρο 24 παρ. 1. α) και 2. γίνεται αναφορά σε επανασυστηνόμενες οργανικές θέσεις. Από τα παραπάνω δεν γίνεται απόλυτα ξεκάθαρο, αν οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα του ν.4172/2013, που περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,(ανακοινώσεων 8 και 10), έχουν το δικαίωμα επιλογής μεταξύ της προ διαθεσιμότητας θέσης, και αυτής των πινάκων. Επίσης να διευκρινιστεί η σχέση εργασίας στις υπό σύσταση διευθύνσεις δια βίου μάθησης (ΙΕΚ), δηλ. αν πρόκειται για μόνιμες οργανικές θέσεις και ο βαθμός και το μ.κ. του εκπαιδευτικού που θα τοποθετηθεί σ αυτές.

 • 21 Μαρτίου 2015, 13:48 | Σχολικοί Φύλακες

  Η αποκατάσταση της παράνομης και αντισυνταγματικής απόλυσης των Σχολικών Φυλάκων και του θεσμού του Σχολικού Φύλακα δεν ήταν μόνο ηθική υποχρέωση αλλά εξοικονομεί κεφάλαια για όφελος υπέρ όλων των πολιτών. Η μισθοδοσία των σχολικών φυλάκων είναι πολύ κατώτερη της αποκατάστασης των ζημιών κατά την απουσία τους. Η προσφορά για την ασφάλεια των μαθητών (την αποτροπή διακίνησης ναρκωτικών, την αποφυγή ενδοσχολικής-εξωσχολικής βίας και πολλές άλλες υπηρεσίες) ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΕΣ.
  Η σημερινή κυβέρνηση δεσμεύτηκε και επέδειξε ευαισθησία στην σημαντικότητα και σπουδαιότητα του θεσμού του Σχολικού Φύλακα. Υποσχέθηκε ότι θα επανασυστήσει τον θεσμό και θα γυρίσουν πίσω όλοι οι Σχολικοί Φύλακες (απολυμένοι, εκβιαστικά μεταταγμένοι και πρόωρα συνταξιοδοτημένοι με επιλογή- επιστροφής). Έτσι, ώστε να ενισχυθεί στο μέγιστο δυνατό ο θεσμός που ανήκει στον ευαίσθητο τομέα της παιδείας.
  Επί του παρόντος, με έκπληξη διαπιστώσαμε στο πρόσφατο νομοσχέδιο που μπήκε στην διαβούλευση, ναι μεν, υπάρχει η επανασύσταση του θεσμού του Σχολικού Φύλακα και δικαίως επιστρέφουν όλοι οι απολυμένοι στις παλιές τους θέσεις. Παρά ταύτα όμως, δεν δίνετε στους εκβιαστικά μεταταγμένους και πρόωρα συνταξιοδοτημένους η ’’επιλογή επιστροφής’’ στις θέσεις του σχολικού φύλακα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση, έχει την ανάλογη πολιτική βούληση, όπως και ευαισθησία και δεν θα λειτουργήσει στο τέλος εκδικητικά και ρατσιστικά και θα διορθώσει αυτή την αδικία στο σύνολο της δίνοντας την επιλογή επιστροφής σε όλους τους σχολικούς φύλακες. Τέλος πιστεύουμε ότι στο «όνομα» της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει σε διάφορους τομείς του δημοσίου , οι χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες δεν θα μπουν στην ζυγαριά της ευαισθησίας και των αναγκών κάθε τομέα του δημόσιου.
  «Μισή Φύλαξη Σχολείων ισούται με ΚΑΘΟΛΟΥ ΦΥΛΑΞΗ»
  ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
  Είναι επομένως απαραίτητο: ΑΦΟΥ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΝΑ ΔΩΘΕΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΩΣ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΙΣ «ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ» , ΑΛΛΑ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ.

 • 21 Μαρτίου 2015, 12:34 | Μιχάλης Ατσαλάκης

  Θα ήταν επίσης δίκαιο, οι καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούσαν στον πρώην Οργανισμό Εργατικής Εστίας και από το Σεπτέμβρη του 2011 μετατάχθηκαν χωρίς καμιά αιτία σε διοικητικό προσωπικό (τώρα υπηρετούν στον ΟΑΕΔ), να μεταταχθούν στην ειδικότητά στην οποία αρχικά και μέσω ΑΣΕΠ προσλήφθηκαν αν το επιθυμούν (σημειωτέον ότι μετά τη μετάταξή τους αυτή και την επανακατάταξη από 1/11/2011 στο νέο βαθμολόγιο, δεν αναγνωρίστηκαν οι ήδη αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τους τίτλοι, τους «βαπτισαν» δηλαδή διοικητικούς και μετά τους ανήγγειλαν ότι οι τίτλοι τους δεν έχουν σχέση με το αντικείμενό τους).
  Με την κατάθεση του νομοσχεδίου θα πρέπει να αποκατασταθεί και αυτή η εξόφθαλμη παρέκκλιση από την κοινή λογική.

 • 21 Μαρτίου 2015, 12:16 | Π.ΤΣΙΝΤΙΚΗ Εκ/κος σε διαθεσιμότητα

  Για να λειτουργήσουν για την επόμενη χρονιά οι ειδικότητές μας στα σχολεία πρέπει να γυρίσουν ΑΜΕΣΑ οι εκπειδευτικοί σ’αυτά.
  Ας ζητηθεί λοιπόν να κάνουμε δήλωση στις Β/θμιες όσοι επιθυμούμε να επιστρέψουμε στα σχολεία και στις οργανικές μας θέσεις ( όχι σε προσωποπαγείς). Οι υπόλοιποι που θέλουν να επιλέξουν θέσεις από τους πίνακες ΑΣΕΠ 8 και 10 ας το κάνουν, αφού τελειώσει η φάση επανατοποθέτησης στα σχολεία όσων πραγματικά ενδιαφέρονται να γυρίσουν.
  Αν περιμένουμε όλοι να λειτουργήσουν οι πίνακες και οι επιλογές όλων, θα χαθεί πολύς χρόνος και τμήματα στα ΕΠΑΛ δεν θα υπάρξουν!

 • 21 Μαρτίου 2015, 08:56 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

  Συγχαρητήρια στο ΣΥΡΙΖΑ για την επανασύσταση του θεσμού των σχολικών φυλάκων και την επιστροφή τους στα σχολεία. Θα πρέπει όμως να διορθωθεί η ΑΔΙΚΙΑ για τους μεταταχθέντες στα νοσοσκομεία ώστε να έχουν δικαίωμα επιλογής να επιστρέψουν πίσω στα σχολεία που υπηρετούσαν 13 χρόνια. Η υπόσχεση ήταν η επιστροφή όλων των σχολικών φυλάκων πίσω στα σχολεία.Ελπίζω να τηρηθεί.

 • 21 Μαρτίου 2015, 00:04 | Ilias

  Αυτοί που προηγούνται ΟΛΩΝ είναι οι απολυμένοι!! Πέρασαν μήνες που στο σπίτι δεν υπήρχε εισόδημα!! Οι υπόλοιποι κουτσά-στραβά ψιλοβολεύτηκαν μέχρι τώρα, έστω κι αν αδικήθηκαν από τις θέσεις που κατέλαβαν.Αυτό μην το ξεχάσετε…

 • 21 Μαρτίου 2015, 00:47 | Ν.Τ

  Όλον το έθνος αδικείται, όταν αδικείται ένας μόνος πολίτης.
  Ρήγας Φεραίος, 1757-1798, Εθνομάρτυς

 • 20 Μαρτίου 2015, 20:13 | ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Φθάνει ποιά το κλάμα νοσοκομειακοί[πρώην σχολικοί φύλακες].Εμεις που είμαστε ακόμη στο ταμείο ανεργίας τι πρέπει να κάνουμε.Ο φίλος σας ο ΜΙΤΣΟΤΑΚΗΣ άλαξε τον νόμο της τριτεκνίας για να πάρετε τα 15 μόρια.Κύριε ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΕ κανείς απο αύτους δεν πρέπει να γυρίσει στα σχολεία.Τα νοσοκομεία χρειάζονται προσωπικό.

 • 20 Μαρτίου 2015, 19:35 | P Polixroniadoy

  Αδικία κατά των 500 σχολικών φυλάκων μεταταγμένων στα νοσοκομεία 500 συνάδελφοι μου Τριτεκνοι πολύτεκνοι μονοτονικές οικογένειες μπροστά στο φόβο της απολύσεως επέλεξαν να υποβιβαστούν και να καταταγούν βιαίως στα νοσοκομεία μέχρι Σώτου να έρθετε εσείς και όπως υποσχόσασταν προεκλογικά να γυρίσουν όλοι οι σχολικοί φύλακες πίσω στα σχολεία ..ΟΙ Συνάδελφοι μας είναι πάνω από τα 50 και δεν μπορούν σωματικά να σπρώχνουν φορεία μέχρι τα 65 τους κάντε τους ΔΕ όπως ήταν πριν και δώστε τους τη δυνατότητα να καταταγούν σε παρεμφερή ειδικότητες ΔΕ στα Νοσοκομεία η δώστε τους τη δυνατότητα επιλογής .Που είναι και το πιο δίκαιο

 • 20 Μαρτίου 2015, 19:39 | Nikos psarogiannis

  Είναι μεγάλη αδικία Κ Υπουργέ να λέτε πριν τις εκλογές για τις απολύσεις και τις αδικίες που έγιναν εις βάρος 2000 σχολικών φυλάκων και να γυρνάτε πίσω τους 1200 αφού οι 300 μπροστά στο φόβο της απόλυσης πήραν σύνταξη και οι 500 εξαναγκαστήκαν να μεταγάγουν στα Νοσοκομεία σαν ΥΕ Τραυματιοφορείς με την ελπίδα της επανασύσταση του θεσμού και τιν επαναφορά στην δουλειά που έκαναν για 14 χρόνια με μεγάλη επιτυχία ,Οι περισσότεροι από τους Σχολικούς φύλακες είναι πάνω από 50 και γυναίκες δεν μπορούν να σπρώχνουν φορεία μέχρι τα 65 τους και τα σχολεία να μένουν αφύλαχτα στους εμπόρους ναρκωτικών και στους νταήδες της γειτονιάς…

 • 20 Μαρτίου 2015, 18:16 | Μαρία Καραπιπεράκη

  Συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο αυτοΎς που βγήκαν σε διαθεσιμότητα με το Ν.4093/12 και μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και δώστε το δικαίωμα σε όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στις προηγούμενες υπηρεσίες τους.
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ.

 • 20 Μαρτίου 2015, 17:33 | Νικος παπαδοπουλος

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ως ΤΕΛΕΙΩΝΑΚΟΙ Η ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ (ΠΕ Η ΤΕ) ΣΤΟ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΩς ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Κ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΗΤΕ
  ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.(ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΕΓΙΟ ΟΙΜΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΣΤΕ ΟΣΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

 • 20 Μαρτίου 2015, 15:26 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ Κ.

  Μπράβο κύριε Υπουργέ για το σχέδιο νόμου.
  Το άρθρο 23 παράγραφος 4 δεν θα μπορούσε να είναι πιο δημοκρατικό για τους διαθέσιμους.
  Είμαστε ευγνώμων για τη δυνατότητα επιλογής.
  Μετά από τόσους μήνες σε διαθεσιμότητα είναι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει.

 • 20 Μαρτίου 2015, 14:53 | Τούλα

  Συγχαρητήρια για την αποκατάσταση των αδικιών.Άμεση αποκατάσταση των απολυμένων,διαθέσιμων και αυτών που δουλεύουν με δικαστικές αποφάσεις στις καινούργιες τους θέσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους.Κατόπιν να γίνει μια μεγάλη κινητικότητα στην οποία να συμμετέχουν όσοι θέλουν να αλλάξουν θέσεις βάσει των αναγκών του κράτους και όχι των προσωπικών αναγκών.Το να έχω δουλειά και να θέλω να την αλλάξω με διάφορες δικαιολογίες (π.χ. λόγω κούρασης, λόγω ηλικίας, λόγω λανθασμένης μου επιλογής κ.λ.π.) είναι τουλάχιστον προκλητικό για 1.500.000 άνεργους που δεν έχουν δουλειά για να επιβιώσουν σε αυτή την κρίση.

 • 20 Μαρτίου 2015, 13:45 | Μιχαηλίδου Ελένη

  1. Στο άρθρο 24(Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού), δεν αναφέρεται καθαρά αν οι υπάλληλοι ΥΕ των Υπουργείων που καταργήθηκαν στο σύνολό τους επιστρέφουν στην ίδια θέση(υπηρεσία-φορέα) που κατείχαν την οργανική τους θέση.Μέσω τελικών πινάκων διατίθεμαι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά επιθυμώ να επιστρέψω στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου εργαζόμουν.

  2. Στις προσωποπαγείς θέσεις όπου θα επιστρέψουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα εξέλιξης-μετάταξης σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία για όσους έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα, αλλά δεν πρόλαβαν να κάνουν τη μετάταξή τους λόγω διαθεσιμότητας και μη παρέλευσης της οκταετίας;

  3.Τι θα ισχείει για όλον τον χρόνο της διαθεσιμότητας; Θα θεωρηθεί συντάξιμος και προαγώγιμος;

  Ευχαριστώ θερμά για την προσπάθεια αποκατάστασης των όποιων αδικιών.

 • 20 Μαρτίου 2015, 12:21 | Μιχαηλίδου Ελένη

  1. Στο άρθρο 24(Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού), δεν αναφέρεται καθαρά αν οι υπάλληλοι ΥΕ των Υπουργείων που καταργήθηκαν στο σύνολό τους επιστρέφουν στην ίδια θέση(υπηρεσία-φορέα) που κατείχαν την οργανική τους θέση.Μέσω τελικών πινάκων διατίθεμαι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά επιθυμώ να επιστρέψω στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου εργαζόμουν.

  2. Στις προσωποπαγείς θέσεις όπου θα επιστρέψουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα εξέλιξης-μετάταξης σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία για όσους έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα, αλλά δεν πρόλαβαν να κάνουν τη μετάταξή τους λόγω διαθεσιμότητας και μη παρέλευσης της οκταετίας;

  Ευχαριστώ θερμά για την προσπάθεια αποκατάστασης των όποιων αδικιών.

 • Η αποκατάσταση , της παράνομης και αντισυνταγματικής απόλυσης , των Φυλάκων σχολικών κτηρίων και του θεσμού φύλαξης των σχολικών κτηρίων , δεν ήταν μόνο ηθική υποχρέωση ,αλλά εξοικονομεί κεφάλαια για όφελος όλων των Δημοτών.
  Να ζητήσετε , από τους Δημάρχους , εκθέσεις για το κόστος αποκατάστασης ζημιών , που προκλήθηκαν από την απουσία του θεσμού φύλαξης σχολικών κτηρίων .
  Έτσι θα διαπιστωθεί , ότι η μισθοδοσία των Φυλάκων σχολικών κτηρίων , είναι πολύ κατώτερη της αποκατάστασης των ζημιών , κατά την απουσία τους , λόγω διαθεσιμότητας –απόλυσης .
  Η προσφορά , για την ασφάλεια των μαθητών , την αποτροπή διακίνησης ναρκωτικών , την αποφυγή ενδοσχολικής-εξωσχολικής βίας και πολλές άλλες υπηρεσίες , έχουν αναγνωριστεί από την σχολική κοινότητα , που είναι ανεκτίμητη .

 • 20 Μαρτίου 2015, 11:58 | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  1) Άρθρο 23, παρ. 3 και 4
  Έχουν ισχύ και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται είτε στους προσωρινούς πίνακες ΑΣΕΠ με αριθμό 8 και 10 είτε εκτός αυτών; Αν οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 23 ισχύουν και για τη μεταφορά των εκπαιδευτικών στις θέσεις των πινάκων ΑΣΕΠ, γιατί οι προ διαθεσιμότητας οργανικές θέσεις όσων επιστρέψουν σ’αυτές μετατρέπονται με τα συγκεκριμένα άρθρα σε προσωποπαγείς;
  2) Άρθρο 24, παρ.1α
  Αφού με την παρ.1α επανασυστήνονται τόσο οι ειδικότητες ΤΕΕ που καταργήθηκαν με το Ν. 4172/2013 όσο και το σύνολο των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών, γιατί αυτές δεν προσδιορίζονται αριθμητικά, όταν είναι απολύτως γνωστός ο αριθμός των «διαθεσίμων»; Επειδή διακρίνουμε αντίφαση μεταξύ του αρ.23, παρ.3,4 και του αρ.24, παρ.1α, παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν οι θέσεις που επανασυστήνονται στα σχολεία της ΤΕΕ θα είναι οργανικές ή προσωποπαγείς.
  3) Διαθεσιμότητα και εκπαιδευτική προϋπηρεσία
  Σας καλούμε να εισαγάγετε άρθρο στο νομοσχέδιο με το οποίο ο χρόνος διαθεσιμότητας να αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία για να αποφευχθούν περαιτέρω συνέπειες στην υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών, αλλά και μειώσεις στη βασική τους σύνταξη, ιδιαίτερα όσων βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.
  4) Καταβολή μισθών
  Να ληφθεί πρόνοια για την καταβολή των μισθών αναδρομικά στους 85 εκπαιδευτικούς, που παραμένουν απλήρωτοι από 22/3/2014 χωρίς να έχει λυθεί η σύμβαση εργασίας τους και για τη καταβολή του 25% σε όλους τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα.
  5) Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας
  Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την επανασύσταση των ειδικοτήτων ΤΕΕ που καταργήθηκαν πρέπει να ακολουθήσει νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση των ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και των κατηργημένων ΕΠΑΣ και την ένταξη όλων στο Νέο ΕΠΑΛ.Να ενημερωθούμε σχετικά με την πορεία της κατάθεσης από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και για το χρόνο που προβλέπεται η επιστροφή μας στα σχολεία.
  Η Γενική Συνέλευση των Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα του Νομού Θεσσαλονίκης

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:45 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.!!!!!!!!!!!
  ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ/ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΥΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΕ ΠΕΛΑΤΙΑΚΕΣ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ‘ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ’ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΗΘΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΟΤΕ ΑΔΙΚΩΣ ΝΑ ΕΚΔΙΩΞΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ, Ή ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΥΠΑ), ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ 249 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ‘ΣΩΣΕΙ’ 2800 ΓΗΓΕΝΕΙΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ, ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ!!!!. ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ(ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ), ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ‘ΠΛΗΒΕΙΩΝ’, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ.
  ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ/ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ‘ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ’.
  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ‘ΣΩΣΕΙ’ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟ.
  ΑΣ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ.

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:26 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Η αποκατάσταση των σχολικών φυλάκων είναι ένα μέτρο που θα ενίσχυε το περί δικαίου αίσθημα. Σίγουρα σχολεία χωρίς αυτούς είναι πολύ εύκολο να μετατραπούν σε σχολεία όπου θα επικρατούσαν ανεξέλεγκτες καταστάσεις

 • Να επιλυθεί το θέμα της αναγνώρισης διαθεσιμότητας για τους 85 εκπαιδευτικούς
  Προσθήκη στο άρθρο 24 ως παρ. 4:
  Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το ν. 4172/13, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ΔΜΗΔ και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, διατηρούν (από τις 22/3/14 μέχρι σήμερα) την ίδια υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση με όσους έκαναν τις σχετικές αιτήσεις στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ΔΜΗΔ όπως ορίζεται στο αρ.40 του ν.4250/14.

  Δεν εκδόθηκε -δεν υπέγραψε κανείς υπουργός- ποτέ για κάποιον από αυτούς διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής του σχέσης.
  Οι εκπαιδευτικοί αυτοί για όλο αυτό το διάστημα, δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν αποζημίωση απόλυσης (που προβλέπεται από το ν. 4250/14), δεν είχαν την δυνατότητα να μπουν στο ταμείο ανεργίας, δεν μπορούσαν να προσληφθούν σε άλλη εργασία γιατί τυπικά ήταν ακόμα δημόσιοι υπάλληλοι, για οποιοδήποτε ενέργειά τους έπρεπε να ακολουθήσουν ότι προβλέπεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (π.χ. συμμετοχή σε ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογές ή τις Εθνικές εκλογές κ.ά.)
  Υπάρχουν 3 εκπαιδευτικοί, για τους οποίους μια διεύθυνση Δ/βάθμιας εκπαίδευσης δεν διέκοψε καθόλου τη μισθοδοσία όλο αυτό το διάστημα, περιμένοντας τη σχετική διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης (από αυτούς θα ζητηθούν πίσω τα χρήματα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα;).
  Οι περισσότεροι από τους 85 πληρώθηκαν με το μισθό της διαθεσιμότητας για 2 μήνες Νοέμβρη- Δεκέμβρη 2014, μετά από εξώδικα της ΟΛΜΕ προς τους διευθυντές Διευθύνσεων Δ/βάθμιας εκπαίδευσης την οποία όμως διέκοψαν, μετά από έγγραφο της προϊσταμένης προσωπικού του ΥΠΑΙΘ, που εξέδωσε μετά από την απάντηση του ΥΔΜΗΔ & Κ. Μητσοτάκη στο σχετικό ερώτημα (στο οποίο όμως παραδέχεται ότι πρέπει να προηγηθεί διαπιστωτική πράξη της διακοπής μισθοδοσίας) (και από αυτούς θα ζητηθούν πίσω τα χρήματα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα;)
  Η ΟΛΜΕ έχει καταθέσει μήνυση έναντι των προηγουμένων υπουργών για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπεξαίρεσης σχετικά με την περικοπή του μισθού αυτών των εκπαιδευτικών. Η μήνυση αυτή έχει πάει στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των πρώην Υπουργών Παιδείας και Μεταρρύθμισης.

 • 20 Μαρτίου 2015, 01:22 | z.a

  Συγχαρητήρια κ. Κατρούγκαλε για την αποκατάσταση της αδικίας μετά από 20 μήνες ομηρίας και εργασιακής απομόνωσης!!!. Επιτέλους λάμπει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ που τόσους μήνες την επισκίαζε η ΧΟΥΝΤΑ….Ευχαριστούμε για την δυνατότητα της επιλογής έτσι ώστε ο καθένας από εμάς να μπορέσει να μεταταχθεί με δημοκρατικό πλέον τρόπο όπου αυτός επιθυμεί!!!

 • 20 Μαρτίου 2015, 00:17 | Κώστας Κουτάς

  Θα χρεωθει ο Ελληνας ανεργος,την επιστροφη των σχολικων φυλάκων στο Δημόσιο για να ικανοποιηθουν οι κομματικές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.Είστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων ή μόνο των ψηφοφόρων σας???

 • 20 Μαρτίου 2015, 00:48 | ΓΚΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ;;!!!.

 • 19 Μαρτίου 2015, 23:07 | κακιωνης κων/νος

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗΝ ΣΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΛΑΛΗΣΑΝΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ, ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ, ΑΛΛΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ.ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ,ΣΥΜΜΕΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΦΕΡΕΤΕ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ.ΕΠΙΣΗΣ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΘΟΥΝ; ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕΤΕ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ..

 • 19 Μαρτίου 2015, 23:46 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Πιστεύω πως πρέπει να εξεταστεί και το θέμα των απολυμένων εκπαιδευτικών από Ιδρύματα για άτομα με αναπηρία, τα οποία είναι Ν.Π.Ι.Δ Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και επιχορηγούνται από το Ελληνικό Δημόσιο. Εργαζόμενοι σε αυτά πάνω από δέκα ή ακόμα και είκοσι χρόνια και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διεκδικούν πίσω τη δουλειά τους ή ακόμα και την αναγνώριση της προύπηρεσίας τους.

  Θεωρώ,πως η νέα κυβέρνηση οφείλει να δείξει ευαισθησία και κατανόηση τόσο στα άτομα με αναπηρία των οποίων οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες υποβαθμίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης,όσο και στο επιστημονικό προσωπικό που εργάστηκε δίπλα σε αυτά δεκαετίες ολόκληρες.

 • 19 Μαρτίου 2015, 23:19 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

  κ. Υπουργέ, πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στους νοσοκομειακούς σχολικούς φύλακες μέσω της μεγάλης κινητικότητας να έχουν δικαίωμα επιλογής είτε σαν σχολικοί φύλακες είτε σε οποιαδήποτε άλλη θέση ανάλογα με τα προσόντα που έχει ο καθένας , ελπίζω το ΔΕ και η ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ θέση που θα τους δοθεί στα νοσοκομεία να μην τους στερήσει αυτό το δικαίωμα, γιατί αλλιώς αποδίδει κάποιος σε θέση επιλογής του και αλλιώς τοποθετημένος κάπου εξ’ανάγκης που σωματικά και πνευματικά είναι έξω από το αντικειμενό του, πληρώνοντας το μάρμαρο και θυσιάζοντας τον εαυτό του για την υπηρεσία.
  Τα νοσοκομεία μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα με ανθρώπους που τους ενδιαφέρει αυτό το αντικείμενο και έχουν σπουδάσει και εκπαιδευτεί για αυτό και έτσι να πάψει αυτό το κράτος να λειτουργεί με την νοοτροπία του Μπακάλη , ειδικά στην υγεία που είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο.Ελπίζω να μην μας απογοητεύσετε!

 • 19 Μαρτίου 2015, 23:38 | Melina Stergiou

  Βρίσκεσαι ξαφνικά στο κενό. Εκεί που είχες πιστέψει οτι έλυσες το εργασιακό σου, έρχεται η διαθεσιμότητα και τα ανατρέπει όλα. Μέσα σ΄αυτή τη μαυρίλα της απελπισίας, της αβεβαιότητας, της απόγνωσης, προκύπτουν κάποιες θέσεις. Οι χειρότερες που θα μπορούσαν, αλλά δεν έχεις επιλογή, πρέπει να ζήσεις. Κάνεις αίτηση, διότι για σένα είναι μονόδρομος. Δεν έχεις περιθώρια, ζεις απο το μισθό σου. Μαζί σου κάνουν και όλοι (σχεδόν) οι συνάδελφοί σου. Επαναλαμβάνω. Για τις θέσεις αυτές, κάνουν αίτηση ΟΛΟΙ οι συνάδελφοί σου. Και μόλις βγουν οι οριστικοί πίνακες, ξαφνικά αλλάζει το τοπίο. Γίνεσαι εχθρός των συναδέλφων σου, θεωρείσαι ευνοημένος κι ας έχεις πέσει στα βαθιά ενός εντελώς ξένου για σένα αντικειμένου. Υποφέρεις, καταπιέζεσαι, αλλά σφίγγεις τα δόντια και συνεχίζεις. Είπαμε. ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. Πρέπει να ζήσεις. Και εκεί που τα βλέπεις όλα μαύρα, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει. «Αν κερδίσουμε τις εκλογές, θα σας πάρουμε όλους πίσω». Και εκλέγεται ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει κυβέρνηση και πιάνει το θέμα σου τονίζοντας οτι πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, αλλά εσένα σε εξαιρεί, διότι «Εσύ έχεις δουλειά», διότι «Τα νοσοκομεία έχουν ανάγκες», διότι δεν συμφωνεί ο Κουρουμπλής, διότι θέλει αλλά αδυνατεί ο Κατρούγκαλος…. Τί λέτε κύριοι ! Πού τα είδατε αυτά ? Αποκαθιστάτε μια αδικία δημιουργώντας μία άλλη ? Με ποιά λογική, με ποιό σκεπτικό, με ποιά κοινωνική ευαισθησία ? Να πω εδώ, οτι ο Μ.Ο. ηλικίας των συναδέλφων, είναι γύρω στα 50. Καταλήγω για να μην κουράσω περισσότερο.

  Δικαίωμα επιλογής ΚΑΙ στους νοσοκομειακούς, να επιστρέψουν στα σχολεία εφ΄όσον το επιθυμούν. Αυτό είναι το ζητούμενο και είναι τόσο απλό, όσο και δίκαιο.

  ΣΗΜ.: Το «Γίνονται ΔΕ στις θέσεις που ήδη βρίσκονται», δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Μου θυμίζει εκείνο το «Βάφτισε το κρέας ψάρι»

 • 19 Μαρτίου 2015, 22:09 | Λουκάς

  Μεταρρύθμιση είναι να στέλνεις εξειδικευμένο προσωπικό στις υπηρεσίες που νοσούν.
  Όταν στέλνεις ανιδείκευτους τότε απορρυθμίζεις και τους υπόλοιπους.Η υγεία νοσεί αλλα οι σχολικοί φύλακες δεν είναι τραυμαπλάστ.Είμαστε άνθρωποι και οχι μνημονιακά νούμερα.Θυσιαστήκαμε μια φορά.Είμαι σίγουρος οτι θα μας δώσετε την ευκαιρία ΕΣΕΙΣ !!! ευχαριστώ πολύ!!!

 • 19 Μαρτίου 2015, 21:14 | ΓΙΩΤΑ

  Κ. Υπουργέ συγχαρητήρια για την αποκατάσταση των αδικιών και συγκεκριμένα του αρ 24 παρ 2 που τους επαναφέρετε στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα – στις οργανικές τους , σαν ο χρόνος να σταμάτησε εκεί και από κει να ξαναρχίζει.

 • 19 Μαρτίου 2015, 20:58 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΝΕΖΟΥ

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΣΧΕΤΟΙ…

 • 19 Μαρτίου 2015, 19:19 | ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Δ.ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.Κύριε Υπουργέ παρακαλώ να υπαρχει ειδική αναφορά για τους φύλακες που εχουν θετικές και τελεσίδικες αγωγές που παρότι δουλεύουμε κανονικά στα σχολεία μας είμαστε εγκλωβισμένοι αναμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο στη σύσταση θεσεων (ΦΕΚ) και απλήρωτοι από τον ΙΟΥΝΙΟ του 2014 Ευχαριστώ και θερμά συγχαρητήρια για την θέληση αποκατάστασης αυτής της κτηνωδίας ανυπερασπιστων εργαζομένων.

 • 19 Μαρτίου 2015, 19:27 | Παπασταθακόπουλος Ευάγγελος

  Κύριε Υπουργέ.Δώστε το δικαίωμα επιλογής στους Σχολικούς Φύλακες που μετατάχθηκαν στα νοσοκομεία όσοι θέλουν να επιστρέψουν στα Σχολεία.

 • Η φύλαξη των σχολικών κτηρίων , περιλαμβάνει εκτός της φύλαξης του κτηρίου και των συσκευών, οργάνων που είναι απαραίτητα για την διδασκαλία των μαθητών και όλων των γραφικών , βιβλιοθηκών , συσκευών (φωτοτυπικά , προβολείς , τηλέφωνα , κλπ) , περιλαμβάνει την αποτροπή της βίας ενδοσχολική ή εξωσχολική , την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την προστασία των μαθητών από εξωσχολικούς κακοποιούς .
  Επιβλέπει την είσοδο μαθητών για αθλοπαιδιά , τις ώρες που δεν λειτουργεί η διδασκαλία και διευκολύνει συνεδριάσεις ή άλλες εκδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας ή των γονέων .
  Υπηρετεί βάσει ορισμένου από το Υπουργείο Εσωτερικών καθηκοντολόγιο , που προβλέπει 24ωρη παρουσία σε τρείς βάρδιες , 7μέρες την εβδομάδα .
  Είναι επομένως απαραίτητα να επανέλθουν στην υπηρεσία τους , όχι μόνο όλοι που υπηρετούσαν πριν την διαθεσιμότητα , συμπεριλαμβανόμενων αυτών που μετετάχθησαν στα νοσοκομεία , χωρίς καμία εκπαίδευση ή πτυχίο ,αλλά θα διαπιστώστε ότι χρειάζονται και άλλες προσλήψεις .
  Λάβετε υπ’ όψη ότι εμείς υπηρετούσαμε μόνο στα Λύκεια-Γυμνάσια και όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά παραμένουν αφύλακτα .

 • 19 Μαρτίου 2015, 15:17 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24
  1.ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ Η ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,ΔΗΛ. ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΟΠΩΣ : ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ – ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ .
  2,Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΕΠ ΔΕΧΤΗΚΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ & ΟΥΣΙΑΣΤΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (π.Χ.ΑΠΟ Υ.Ε ΣΕ Δ.Ε , η ΑΠΟ ΔΕ ΣΕ Τ.Ε κ.λ.π.)ΟΠΟΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΟΤΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ,ΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 19 Μαρτίου 2015, 15:26 | Χρήστος Μπουφίδης

  Κύριε Υπουργέ

  Οι σχολικοί φύλακες που θέλουν να παραμείνουν στη θέση τους το πράττουν με μία απλή αίτηση εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

  α)Αυτοί που θέλουν να μεταταχθούν οπότε δεν θα υποβάλλουν αίτηση ΑΛΛΑ τελικά δεν μπορέσουν να καταλάβουν λόγω μοριοδότησης ή άλλων έννομων λόγων κάποια θέση που επέλεξαν στο Δημόσιο, τί κάνουν;

  β)Οι απολυμένοι σχολικοί φύλακες και λοιποί πρώην υπάλληλοι που φυσικά ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ΝΣΧ, αν κατάλαβα καλά στο άρθρο23 παρ.1, επανέρχονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας με την δημοσίευση του παρόντος;

  Οι παραπάνω ερωτήσεις εναπόκεινται στο εξής

  Αυτοί που θα θελήσουν να παραμείνουν στις θέσεις τους θα αρχίσουν να αμοίβονται αμέσως μετά την σύσταση της θέσεώς τους στους δήμους.(Εντός 10ημέρου το πολύ)

  Αυτοί που θα θελήσουν να στηρίξουν την εθελοντική κινητικότητα που είναι ένα από τα θετικότερα σκέλη αυτού του νόμου θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εώς και 3 μήνες.
  Εάν γυρνάμε στη διαθεσιμότητα τότε υπάρχει έστω ένα έσοδο εώς την τοποθέτησή μας.Εάν όχι τότε υπάρχει ένα πρόβλημα που θεωρώ ότι το καταλαβαίνετε.

  Επίσης αυτοί που δουλεύουν με ασφαλιστικά μέτρα αλλά θέλουν να μετάσχουν στην εθελοντική κινητικότητα, τί γίνεται με αυτούς;Συνεχίζουν να δουλεύουν δυνάμει ασφαλιστικών εώς την τοποθέτησή τους ή «γυρνάνε» σε καθεστώς διαθεσιμότητας.;

  Ελπίζω να ήμουν σαφής.

 • 19 Μαρτίου 2015, 14:32 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

  ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΕΒΛΕΠΕΣ ΟΧΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ? ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΝΑ ΣΕ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ (ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟ =ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΛΑΝΕΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ. ΓΙΑΥΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΣ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΙΟΛΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ.

 • 19 Μαρτίου 2015, 14:16 | Ράπτης Νίκος

  Κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια για την αποκατάσταση των αδικιών και
  ειδικά για την επανασύσταση του καταργηθέντος κλάδου των Σχολικών Φυλάκων και την επιστροφή όλων των απολυμένων στις θέσεις τους όμως για να μην δημιουργηθεί μία νέα αδικία ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ στους Σχολικούς Φύλακες που μετατάχθηκαν στα νοσοκομεία όσοι θέλουν να επιστρέψουν στις θέσεις τους.

 • 19 Μαρτίου 2015, 13:09 | Γασπαρατου Σακατη Κατερινα

  Η ΑΔΙΚΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΧ.ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΕΚΒΙΑΣΤΗΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ.ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΞΙΖΕΤΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ .

 • 19 Μαρτίου 2015, 12:35 | ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  κ. Τσιπρα , τσίπα δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο? Τι ζητάνε οι άνθρωποι? ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΩ. ΔΕΝ ΖΗΤΑΝΕ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ, ΜΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑΝΕ………….Ολοι οι υπευθυνοι ας υποστηριξουν το δίκαιο και το αυτονόητο !

 • 19 Μαρτίου 2015, 12:39 | ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Γρήγορα κι άμεσα να αποκατασταθουν όλες οι αδικίες Οι εργαζόμενοι διεκδικούν πίσω την δουλειά τους.ΤΙ ΠΙΟ ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ?