Άρθρο 15: Μετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων

1.            Οι θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα ν.π.δ.δ. και στους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων.

2.            Οι θέσεις που μετατρέπονται, εντάσσονται σε υφιστάμενους κλάδους αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενους κλάδους αντίστοιχης ειδικότητας.

3.            Η μετατροπή των οργανικών θέσεων, η ένταξή τους σε κλάδους ή η σύσταση κλάδων γίνεται με την πράξη διορισμού του προσωπικού που υπηρετεί στις μετατρεπόμενες θέσεις. Η πράξη διορισμού μπορεί να είναι ενιαία για όλο το διοριζόμενο προσωπικό κάθε φορέα ή ενιαία κατά κλάδο ή κλάδους προσωπικού και εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

4.            Οι διοριζόμενοι κατά τα ανωτέρω, κατατάσσονται με στο βαθμό και το μισθολογικό που κατέχουν κατά την ημερομηνία διορισμού και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει διετή συνεχή υπηρεσία, διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία κατά το άρθρο 40 του Υπαλληλικού Κώδικα. Για τη συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας στη μόνιμη θέση υπολογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπηρεσία που διορίζονται.

5.            Οι διοριζόμενοι κατά τα ανωτέρω συνεχίζουν να διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που κατείχαν προ του διορισμού τους σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων

6.            Δεν υπάγεται στις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου το παρακάτω προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

α. το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών

β. οι νομικοί συνεργάτες και οι δικηγόροι που απασχολούνται στο δημόσιο και εκείνοι των οποίων η σχέση εργασίας προσομοιάζει με αυτή της εντολής

γ. οι δημοσιογράφοι

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύνανται να εξαιρούνται από τη μετατροπή και άλλες ειδικότητες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή να μετατρέπονται εξαιρεθείσες κατηγορίες  και να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

 • 19 Μαρτίου 2015, 10:53 | ΜΑΡΙΑ Λ.

  Είναι εντελώς άδικο για τους ήδη υπάρχοντες μόνιμους υπαλλήλους στο δημόσιο να μονιμοποιηθούν και υπάλληλοι ΙΔΑΧ που έχουν μεταταχθεί από άλλους κλάδους, ΠΧ της Ολυμπιακής Αεροπορίας, οι οποίοι εργάζονταν σε εντελώς διαφορετικό αντικείμενο (αεροσυνοδοί – σερβίρισμα κλπ). Τους αναγνωρίζονται έτη εργασίας σε αντικείμενο που δεν έχει συνάφεια με το δημόσιο, πέρνουν πολλές φορές μεγαλύτερο βαθμό και ΜΚ από κάποιον υπάλληλο που έχει πτυχίο, έχει δώσει εξετάσεις ΑΣΕΠ για να διοριστεί και έχει επιπλέον εργασιακές γνώσεις και ξαφνικά έχουν και την ίδια αντιμετώπιση

 • 19 Μαρτίου 2015, 10:37 | Υπηρεσία Ασύλου

  Θα θέλαμε να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που ένας υπάλληλος υπηρετεί στο Δημόσιο ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 • 19 Μαρτίου 2015, 09:26 | Κατερίνα

  1. (άρθρο 15 παρ. 4) «Οι διοριζόμενοι κατά τα ανωτέρω, κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό που κατέχουν κατά την ημερομηνία διορισμού……»
  Υπάλληλος ΙΔΑΧ κατέχει θέση προϊσταμένου και με την τοποθέτησή του ως προϊστάμενος από τον βεθμό Ε ή Δ κατατάχθηκε στον βαθμό Γ΄ Με τον διορισμό του θα καταχθεί στον βαθμό που κατέχει λόγω της θέσης του προϊσταμένου ή του βεθμού που κατείχε ως υπάλληλος με τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας;

  (Μια ακόμη αδικία η αλλαγή βαθμού στου προϊσταμένους. Ενώ όλοι παραμένουμε παγωμένοι στο βαθμό εδώ και χρόνια κάποιοι με 10 χρόνια υπηρεσίας αφού τοποθετήθηκαν προϊστάμενοι εκτός του επιδόματος εντάχθηκαν και στον Γ βαθμό που απαιτείται πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας για τους ΠΕ και πάνω από 19 χρόνια υπηρεσίας στους ΔΕ)

  2. (άρθρο 15 παρ. 1) «Οι θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου….) ΙΔΑΧ με 4ωρη απασχόληση παρέμουν ΙΔΑΧ;

 • 19 Μαρτίου 2015, 08:05 | Ρ.Θεοφανάκη

  Με το σκεπτικό ότι είναι άδικο για υπαλλήλους με πολλά έτη προϋπηρεσίας να περνούν δοκιμαστική περίοδο για πολλοστή φορά στον εργασιακό τους βίο, προτείνω:
  Στο άρθρο 15 παρ.4 να συμπληρωθεί ότι, για τον υπολογισμό του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας καθώς και για την κατάταξη σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, υπολογίζεται το σύνολο της πραγματικής δημόσιας προϋπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία διορισμού, σε όποιο φορέα και με όποια εργασιακή σχέση και αν αυτή πραγματοποιήθηκε.

 • 19 Μαρτίου 2015, 07:28 | Ηλίας

  Το νομοσχέδιο είναι σωστό και διορθώνει αδικίες ετων

 • 19 Μαρτίου 2015, 00:09 | ΠΟΠΗ Μ

  Η μονιμοποιηση των υπαλληλων ιδαχ ειναι σωστη κινηση.Πρεπει ομως να δοθη η δυνατοτητα σε οσους εχουν κατοχυρωμενα – θεμελιωμενα συνταξιοδοτικα δικαιωματα να εχουν δικαιωμα επιλογης ή να εξαιρεθουν απο την μετατροπη σε θεσεις μονιμων υπαλληλων.

 • 19 Μαρτίου 2015, 00:50 | Ρέγγας Λυμπέρης

  Ευχαριστώ για την παρατήρηση. Γνωρίζω όμως περιπτώσεις που τρυπώσανε σε ΑΕ του δημοσίου (Αττικό Μετρό, ΚτΠ, ΟΣΕ, Ολυμπιακή, ΕΑΒ κτπ), αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία τους στον ιδιωτικό τομέα, κάνανε μετάταξη σε ΝΠΔΔ ή ανεξάρτητες αρχές όπου και τους αναγνωρίστηκε όλη η προϋπηρεσία σαν δημόσια. Καλό εε; Και τους βλέπεις τώρα, είναι 45 χρονών και είναι βαθμού Β με 20 χρόνια προϋπηρεσία! Πότε προλάβανε να πάρουνε πτυχία, να πάνε φαντάροι, να πάρουν μεταπτυχιακά και 25 χρονών να ξεκινήσουν να δουλεύουν; Μαγικό!

 • 19 Μαρτίου 2015, 00:19 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ

  Τι θα γίνει με τους ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης; Κάποιοι κατέχουν οργανικές θέσεις σε ίδιες ειδικότητες με ΙΔΑΧ πλήρως απασχολούμενους.

 • 18 Μαρτίου 2015, 23:01 | ΘΕΟΦΑΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

  Μιλάμε για προσωπικό πού έχει διανύσει χρονια και χρόνια στο δημόσιο ως ΙΔΑΧ και δεν διακρίνω το λόγω δοκιμαστικής πλέον περιόδου 2 ετών.

 • 18 Μαρτίου 2015, 22:54 | ΝΙΚΟΣ

  Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΑΧ .ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΑΝ ΕΤΣΙ ΝΟΕΙΤΑΙ Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΡΙΜΑ

 • 18 Μαρτίου 2015, 21:46 | Μαρία Τριανταφυλλίδη

  Με το σκεπτικό ότι είναι άδικο για υπαλλήλους με πολλά έτη προϋπηρεσίας να περνούν δοκιμαστική περίοδο για πολλοστή φορά στον εργασιακό τους βίο, προτείνω:
  Στο άρθρο 15 παρ.4 να συμπληρωθεί ότι, για τον υπολογισμό του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας καθώς και για την κατάταξη σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, υπολογίζεται το σύνολο της πραγματικής δημόσιας προϋπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία διορισμού, σε όποιο φορέα και με όποια εργασιακή σχέση και αν αυτή πραγματοποιήθηκε.

 • 18 Μαρτίου 2015, 20:53 | ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

  Απαντώντας στον «Ρέγγας Λυμπέρης», να τον ενημερώσω ότι ουδέποτε έχει αναγνωρισθεί προϋπηρεσία στο Δημόσιο( ΙΔΑΧ ή Μονίμων) που αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Προϋπηρεσία στο Δημόσιο προσμετράτε μόνο σε προγεννέστερο Δημόσιο φορέα.
  Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι σαφώς ότι πρέπει να προσμετρηθεί ο χρόνος διαθεσιμότητας, στην αλλαγή κλιμακίου – βαθμού, και επιτέλους να «ξεπαγώσουν» τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για το θέμα των βαθμών, διότι έχουμε κολλήσει σε μια κινούμενη άμμο χρόνια τώρα και δεν μπορούμε να πάρουμε τους βαθμούς μας και κατ’επέκταση και το οικονομικό αντίτιμο.

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:01 | Ελενη

  Παρακαλώ σκεφθείτε και το ακόλουθο για να μην έχουμε άνιση μεταχείριση

  Υπάλληλοι που κατέχουν ήδη οργανική θέση στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση (μόνιμοι και ιδαχ ) και διορίζονται στην ίδια ή αλλη θέση στο δημόσιο είτε με τις διατάξεις του παρόντος νόμου είτε απο πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, κατατάσσονται στο βαθμό και ΜΚ που κατείχαν κατα την ημερομηνία του διορισμού τους.

  Απλα πράγματα

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:13 | ΜΑΡΙΝΑ

  Η ανταμοιβή όσων μπήκαν αναξιοκρατικά στο Δημόσιο (με τους γνωστούς τρόπους) με τη θέλησή τους (δεδομένου) ότι υπήρχε διαδικασία ΑΣΕΠ και αν ήθελαν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το δύσκολο δρόμο, ήταν να γίνουν αορίστου χρόνου και τώρα και μόνιμοι. Η ανταμοιβή όσων ακολουθούν το δρόμο της αξιοκρατίας και έχουν κοπιάσει ποια θα είναι; Μέχρι τώρα, καμία κυβέρνηση δεν αντάμειψε τους άξιους, αλλά τους ημέτερους… Μετά τη νομοποίηση όσων έχουν μπει στο Δημόσιο από τα κοινώς λεγόμενα «παράθυρα», θα ακολουθήσει άραγε νομιμοποίηση και όσων έχουν τοποποθετηθεί προϊστάμενοι παρανόμως; Και αυτοί από τη δικιά τους οπτική θεωρούν ότι με το ζόρι τους τοποθέτησαν… Φυσικά και ως Κράτος οφείλουμε να διασφαλίσουμε δουλειά σε όλους, αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε ως κοινωνία να επιβραβεύουμε την αξιοσύνη και την ηθική, για να μη δίνουμε το κακό παράδειγμα…

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:39 | Τασος

  Απίστευτο!!! Δεν μπορώ να καταλάβω τη διάκριση οι ΙΔΑΧ που (καλώς) θα μονιμοποιηθούν με το παρόν άρθρο να μην κάνουν ξανά δοκιμαστική υπηρεσία και καταταγούν στο βαθμό και στο ΜΚ π[ου κατέχουν ενώ οι μόνιμοι υπάλληλοι που διορίζονται πάλι επειδή πέτυχαν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ να κάνουν εκ νεου δοκιμαστική υπηρεσία 2 ετών και μετά να αναγνωρίσουν μόνο τα επτά (7) έτη…
  Αφού πάτε για εξομοίωση ΙΔΑΧ και μονίμων μεριμνήστε ώστε και οι μόνιμοι που πετυχαίνουν νέο διορισμό στο δημόσιο να κατατάσσονται στο βαθμό και ΜΚ που κατέχουν

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:36 | Κωστας Τ

  Σε πολλη σωστη κατευθυνση ο νομος αυτος και σταματα αδικες διακρισεις μεταξη ιδαχ και μονιμων,θα ηθελα να προσθεσω στο αρθρο 15.1 να διευκρινιστη σε ολο το δημοσιο συμπεριλαμβανοντας ξεκαθαρα και τις δικαστικες υπηρεσιες οπου υπαρχουν ιδαχ και μαλιστα μεγαλος αριθμος που εχει μεταφερθη με την διαθεσιμοτητα-κινητικοτητα του νομου Μανιτακη.

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:01 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε ποια κατηγορία ανήκουν? Από το 2010 προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς για να καλύπτουν οργανικά κενά σε θέσεις μόνιμου προσωπικού, κάθε σχολική χρονιά υπογράφουν νέα σύμβαση με το υπουργείο παιδείας για να καλύψουν κενά σε διαφορετική περιφέρεια. Πόσο ακόμα θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Χωρίς τη διενέργεια ασεπ δεν μπορούν να διορίσουν. Με 60 μήνες προϋπηρεσίας( μέχρι τώρα ) πόσο ακόμα θα πρέπει υπομένουν στην εκμετάλλευση της κυβέρνησης. Γιατί δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών με 36 μήνες προϋπηρεσίας όπως επιβλήθηκε για τους ιταλούς.

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:00 | ΝΕΝΑ

  Δεν θα πρέπει πρώτα να ελεγχθούν διεξοδικά όλες οι μονιμοποίησεις ΙΔΑΧ με το Π.Δ. Παυλόπουλου?
  Ας δει κάποιος τι έχει γίνει στα Πανεπιστήμια, οι περισσότεροι σήμερα ΙΔΑΧ, προέρχονται με διαδοχικές συμβάσεις μη διοικητικού έργου, βρισκόμενοι σε εργαστήρια διδασκόντων (χωρίς να αναφερθώ στα συγγενικά πρόσωπα των διδασκόντων και μεγαλοστελεχών των Πανεπιστημίων)που εν μια νυκτί φρόντισαν να γίνουν ΙΔΑΧ και ήδη κάποιοι απ΄αυτούς έγιναν Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή μέλη ΔΕΠ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:43 | eliot

  Σωστό το άρθρο. Επιτέλους όλοι οι υπάλληλοι αντιμετωπίζονται το ίδιο από την διοίκηση. Στον τομέα ασφάλισης πρέπει να γίνει μεγαλύτερη εξειδίκευση ίσως μία αναφορά σε υπουργική απόφαση. Υπάρχουν υπάλληλοι ΙΔΑΧ που δεν είναι ασφαλισμένοι όλοι στο ΙΚΑ όπως π.χ στο ΕΤΑΑ. Κάποιος ΙΔΑΧ ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ πληρώνει πλέον των υποχρεωτικών εισφορών στο ΕΤΑΑ και εισφορές ασθενείας στο ΙΚΑ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 16:02 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

  Να αναγνωριστεί ο χρόνος της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων ιδαχ πραγματικός χρόνος δημόσιας υπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

 • 18 Μαρτίου 2015, 16:18 | virg

  Σε σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο, χωρίς όμως να περιλαμβάνει όλους τους ΙΔΑΧ που ασκούν δημόσιο έργο. Για παράδειγμα υπάρχουν ΙΔΑΧ που προσλήφθηκαν μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ και υπηρετούν σε Κρατικά ΝΠΙΔ, εντασσόμενοι στο ενιαίο μισθολόγιο και στο μητρώο μισθοδοτούμενων του ελληνικού δημοσίου. Τα παραπάνω κρατικά ΝΠΙΔ ανήκουν στους φορείς ΕΝΤΟΣ του δημοσίου με βάση το αντίστοιχο μητρώο φορέων της δημόσιας διοίκησης. Γιατί οι υπάλληλοι αυτοί που πληρώνει ο ελληνικός λαός να μην ανήκουν σε αυτή την πρόβλεψη? Τέτοιοι υπάλληλοι είναι οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ του Γ.Ν Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, πάνω από 1300 άτομα που πληρώνονται υποχρεωτικά από επιχορηγήσεις του δημοσίου. Γιατί να υπάρχουν δυο ταχύτητες υπαλλήλων στη δημόσια υγεία? Το Παπαγεωργίου είναι το πιο αποδοτικό δημόσιο νοσοκομείο (ιδιαίτερου καθεστώτος) της βορείου Ελλάδος και εποπτεύεται από το υπουργείο υγείας. Αδικία μεγάλη οι εργαζόμενοι αυτοί να παραμείνουν συμβασιούχοι αορίστου χρόνου. Ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι με λεφτά του Ελληνικού λαού. Ας μη συνεχιστεί το παράδοξο.

 • 1.Να συμπληρωθεί το άρθρο 15.1 ….στο Δημόσιο, στα ν.π.δ.δ. και στους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού,ΚΑΙ με την αναφορά στους «υπάλληλους στις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας »
  2.Να τροποποιηθεί το άρθρο 15.2 ώστε η ένταξη να γίνει μόνο σε υφιστάμενους κλάδους αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας σύμφωνα με τον οργανισμό της κάθε υπηρεσίας και οι οργανικές θέσεις όπου δεν επαρκούν να συσταθούν με την πράξη διορισμού.
  3.Να διευκρινιστεί στο άρθρο 15.4 ότι α. Για τον χρόνο δοκιμαστικής υπηρεσίας υπολογίζεται συνολικά χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας 2 ετών σε όποιο φορέα κι αν έχει πραγματοποιηθεί αυτός,και β. ότι για την κατάταξη σε βαθμό και κλιμάκιο υπολογίζεται το σύνολο της μέχρι την ημερομηνία διορισμού πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σε όποιο φορέα και αν αυτή πραγματοποιήθηκε.
  4. Να αναγνωριστεί εμπράκτως η αδικία της διαθεσιμότητας, με την αναγνώριση του χρόνου σε διαθεσιμότητα η οποία δεν είναι συνέπεια πειθαρχικού παραπτώματος, ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για όλες τις μισθολογικές και βαθμολογικές συνέπειες.(συνταξιοδοτικά αναγνωρίζεται αφού γίνονταν κρατήσεις υπέρ ταμείων).
  5.Να τροποποιηθεί το άρθρο 15.5, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού φορέα των υπαλλήλων που θα μετατραπεί η σχέση εργασίας τους.
  6. Αν και αφορά το άρθρο 23 του νομοσχεδίου το αναφέρω εδω: Να συμπληρωθεί το 23.3 και με όσους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το Ν.4093/2012 και να υπάρχει και για αυτούς η δυνατότητα επιστροφής στους φορείς προέλευσης.

 • 18 Μαρτίου 2015, 16:22 | Ηλίας

  Είναι δημοκρατικό. Πολύ σωστό άρθρο.Να ισχύσει και για τους υπαλλήλους των Δικαστηρίων της χώρας.

 • 18 Μαρτίου 2015, 16:30 | Μανώλης Φ.

  Επιτέλους βρέθηκε ένας Υπουργός βαθιά δημοκρατικός ο οποίος με αίσθημα ευθύνης ανέλαβε να διευθετήσει θέματα τα οποία ταλανίζουν χρόνια το Δημόσιο αίσθημα. Ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας σε όλο το Δημοσιο.

 • 18 Μαρτίου 2015, 16:41 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

  Ο νόμος αυτός είναι ηθική δικαίωση των υπαλλήλων ΙΔΑΧ που πλήρωσαν πολύ ακριβά την σκληρή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων … Σας ευχαριστώ γιατί μετά από 31 χρόνια υπηρεσίας επιτέλους έγινε κατανοητό ότι εργάζομαι το ίδιο με κάποιον συνάδελφο που η σχέση εργασίας του είναι μόνιμου υπαλλήλου και αμείβομαι με το ίδιο μισθολόγιο .
  Θα πρότεινα όμως τη συμπλήρωση του άρθρου 15 όσον αφορά το άρθρο 40 του υπαλληλικού κώδικα για τη δοκιμαστική υπηρεσία και κατ΄επέκταση την εισαγωγική εκπαίδευση, να διαφοροποιηθεί.
  Θεωρώ πως εισαγωγική εκπαίδευση για κάποιον που είναι κοντά στη σύνταξη θα είναι άτοπη –αφού και κόστος οικονομικό θα πρέπει να υπάρξει αλλά και ασήμαντη πλέον αφού η πείρα πολυετούς υπηρεσίας έχει λειτουργήσει σαν την καλύτερη εκπαίδευση . Επίσης να μην θιγούν τα δικαιώματα των υπαλλήλων που είναι κοντά στη σύνταξη με αυτή την μετατροπή.

 • 18 Μαρτίου 2015, 15:11 | kanousis

  Να μην μονιμοποιηθούν όσοι ΙΔΑΧ προσελήφθηκαν χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια, γιατί όποιος μπαίνει στο Δημόσιο με μέσο, κλείνει την πόρτα σε άλλα παιδάκια που δεν έχουνε κομματική πρόσβαση. Θα αλλάξει ποτέ αυτό το κράτος;

 • 18 Μαρτίου 2015, 15:26 | Γιώργος

  Στο άρθρο 15 πρέπει να συμπεριληφθούν και οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ που απασχολούνται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις και έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ με καθ’ όλα αξιοκρατικές διαδικασίες και βάση των προσόντων τους. Είναι άδικο να μονιμοποιούνται υπάλληλοι ΙΔΑΧ στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού οι οποίοι δεν προσελήφθησαν με αξιοκρατικές διαδικασίες και να μένουν απ’ έξω υπάλληλοι υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ με μοναδική αιτιολογία ότι η πρόσληψή τους έγινε σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ. Η συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων των Δημοτικών Επιχειρήσεων μάλιστα υπάγεται διαρκώς σε όλες τις δυσμενείς ρυθμίσεις του στενού Δημόσιου Τομέα (π.χ. ενιαίο μισθολόγιο, μειώσεις μισθών κτλ.) ενώ εξαιρείται από ευνοϊκές ρυθμίσεις όπως το καθεστώς αδειών μητρότητας και το παρόν άρθρο.

 • 18 Μαρτίου 2015, 14:04 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΩΝΑΣ, μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ)

  Προτάσεις για συμπλήρωση του άρθρου 15:
  1. α) Στην παράγραφο 1 προτείνω αντί του : «στο Δημόσιο», να αναγραφεί : «σε όλο το Δημόσιο».
  β) Επειδή ο νόμος 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (φεκ αρ. φ. 163/4-9-2009, τ. 1ο, γνωστός και ως νόμος κ. Π. Παυλόπουλου), άργησε πλέον του έτους να εφαρμοστεί στις δικαστικές υπηρεσίες της Χώρας, λόγω του ότι στο άρθρο 1 (πεδίο εφαρμογής) αναφερόταν γενικά «του Δημοσίου» και δεν αναφερόταν συγκεκριμένα και για τους υπηρετούντες στις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας, αν είναι δυνατόν στην ίδια παράγραφο μετά το «σε όλο το δημόσιο», να προστεθεί : «στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της Χώρας».

  2. Στην παράγραφο 4 μετά το : «κατατάσσονται με στο βαθμό και το μισθολογικό που κατέχουν κατά την ημερομηνία διορισμού», να προστεθεί : «αναγνωρίζοντάς τους όλη την προϋπηρεσία τους».

  3. Επειδή η βούληση της Κυβέρνησης είναι να ισχύουν τα ίδια για όλο το Δημόσιο, προτείνω στην παράγραφο 5 να παραληφθούν οι λέξεις «και συνταξιοδοτικό» και στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί η φράση :
  «Ως προς τo συνταξιοδοτικό καθεστώς των ανωτέρω υπαλλήλων, παρέχεται η ευχέρεια επιλογής τους να συνταξιοδοτηθούν είτε με τις κοινές διατάξεις των ασφαλιστικών τους Ταμείων, είτε με τις Δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.».
  Αυτό ήδη ισχύει για τους υπαλλήλους του ΙΚΑ, ΤΑΕ κ.α., οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, με ασφαλιστικό ταμείο το ΙΚΑ, όπου και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές, πλην όμως έχουν την ευχέρεια επιλογής συνταξιοδότησης είτε με τις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ, είτε με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις. Επειδή οι περισσότεροι ΙΔΑΧ είναι στο ΙΚΑ, αλλά δεν είναι όλοι, κάποιοι είναι σε άλλα Ταμεία, γι’ αυτό στην πρότασή μου αναφέρω «με τις κοινές διατάξεις των ασφαλιστικών τους Ταμείων».

  Χρήστος Σιώνας
  μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Δ.Υ.Ε.)
  Εφετείο Θεσσαλονίκης.

 • 18 Μαρτίου 2015, 14:05 | Ρέγγας Λυμπέρης

  Συμφωνώ με την μονιμοποίηση ΙΔΑΧ που έχουν προσληφθεί μέσω αξιοκρατικών διαδικασιών. Συμφωνώ να συνεχίσουν να έχουν τον ασφαλιστικό φορέα που είχαν. Θεωρώ όμως ότι είναι μεγάλη αδικία σε βάρος τον μόνιμων υπαλλήλων 1) Το ότι οι μόνιμοι εάν διοριστούν σε άλλη υπηρεσία μέσω διαγωνισμού κατατάσσονται στο ΣΤ και ξανακάνουν δοκιμαστική περίοδο, 2) Πολλοί ΙΔΑΧ έχουν αναγνωρίσει προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα ενώ οι μόνιμοι δεν μπορούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μόνιμοι με περισσότερα χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας (ιδιωτική+δημόσια) να κατατάσσονται σε χαμηλότερους βαθμούς από ΙΔΑΧ που τους έχει αναγνωριστεί προϋπηρεσία ΚΑΙ στον ιδιωτικό τομέα.

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:35 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΣΩΣΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:07 | Λίτσα Λαζάρου

  Είμαι υπάλληλος με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. σε Ν.Π.Ι.Δ. στο οποίο διορίστηκα μέσω ΑΣΕΠ. Ζητάμε λοιπόν το αυτονόητο: Να ισχύσει η μονιμότητα και για τους επιτυχόντες-διοριστέους ΑΣΕΠ σε Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Κράτος και χρηματοδοτούνται τουλάχιστον κατά 50% από αυτό! Απλά να προσθέσω ότι πληρώνομαι με ενιαίο μισθολόγιο και όλες οι περικοπές που έχουν εφαρμοστεί στο καθαρό δημόσιο έχουν εφαρμοστεί και σ΄εμάς που υπηρετούμε σε Ν.Π.Ι.Δ. ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εμείς ειδικά που περάσαμε μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ διαθέτουμε πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικό, ξένες γλώσσες και άριστη γνώση Η/Υ με πλήθος ουσιαστικών και τυπικών γνώσεων και προσόντων και το κυριότερο μεράκι για δουλειά. Γιατί λοιπόν να μην γίνουμε μόνιμοι κι εμείς όταν κάνετε μόνιμους π.χ. τους συμβασιούχους καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων που μπήκαν πριν από κάποια χρόνια στην υπηρεσία καθαριότητας από το παράθυρο, δεν μάζεψαν ποτέ ούτε ένα σκουπιδάκι, πληρώνονται κανονικότατα παίρνοντας βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, ενώ κάποιοι από αυτούς έχουν απολυτήριο στρατού Ι5 – ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ;

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:57 | ΓΙΑΝΝΗΣ Κ

  Πολλοι υπαλληλοι ιδαχ ειναι ανω των 54-55 ετων με θεμελιωμενα συνταξιοδοτικα δικαιωματα [10500 ενσημα το 2011-2012 κλπ διαταξεις ικα] γυναικες με ανηλικα [συνταξη στα 55 με 5500 ενσημα ] και μηνες ή ετος ακομη προ της συνταξιοδοτησης. Πρεπει να εξαιρεθουν, η και να εχουν δικαιωμα επιλογης της μετατροπης απο ιδαχ σε μονιμους υπαληλους .

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:48 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΛ

  Εργαζόμενοι ΙΔΑΧ είναι κοντά στη συνταξιοδότηση,(με θεμελιωμένο δικαίωμα). Θα ήταν καλό να έχουν το δικαίωμα της επιλογής της μετατροπής τους από ΙΔΑΧ σε Δημοσίου Δικαίου.
  Επίσης, σε περίπτωση που θα γίνει η μετατροπή της σχέσης εργασίας τους σε Δημοσίου Δικαίου, να μην χάσουν το δικαίωμα της αποζημίωσης συνταξιοδότησης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων) για όσους εργάζονται σε ΟΤΑ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:38 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΛ

  Αρκετοί εργαζόμενοι ΙΔΑΧ είναι κοντά στη συνταξιοδότηση,(με θεμελιωμένο δικαίωμα). Θα ήταν καλό να έχουν το δικαίωμα της επιλογής της μετατροπής τους από ΙΔΑΧ σε Δημοσίου Δικαίου.
  Επίσης, σε περίπτωση που θα γίνει η μετατροπή της σχέσης εργασίας τους σε Δημοσίου Δικαίου, να μην χάσουν το δικαίωμα της αποζημίωσης συνταξιοδότησης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων) για όσους εργάζονται σε ΟΤΑ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:12 | Αγγελική

  Να γίνει ρητή μνεία -είτε στο ίδιο το άρθρο 15 είτε στην αιτιολογική έκθεση αυτού- πως στο πεδίο εφαρμογής του εντάσσονται και οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ των δικαστηρίων της χώρας!

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:42 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Να μην επιτραπεί η μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ εκείνων που έγιναν αορίστου αφού πρώτα είχαν εξασφαλίσει αλλεπάλληλες συμβάσεις ορισμένου χρόνου με μέσον και μετά εκμεταλλεύτηκαν το π.δ. παυλόπουλου για να γίνουν αορίστου. Είναι μονιμοποιήσεις από το παράθυρο και προσβάλλουν όλους εμάς που μπήκαμε στο δημόσιο με το σπαθί μας μεσω ΑΣΕΠ. Ναι στη μονιμοποίηση όσων ήταν εξ αρχής ΙΔΑΧ!

 • 18 Μαρτίου 2015, 12:38 | ΝΑΝΤΙΑ

  Θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση για το ποιοι δημοσιογράφοι εξαιρούνται… πχ.: αυτοί που είναι μέλη ενώσεων

 • 18 Μαρτίου 2015, 12:42 | Στέργιος

  Στο άρθρο 15 θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι ΙΔΑΧ που ή πρόσληψή τους έγινε μέσω ΑΣΕΠ και εργάζονται σε ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το κράτος ή είναι ειδικού καθεστώτος.
  Είναι άδικο να εξαιρούνται υπάλληλοι που ο διορισμός τους προέκυψε από αξιοκρατική διαδικασία.

 • 18 Μαρτίου 2015, 12:56 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Αρκετοί εργαζόμενοι ΙΔΑΧ είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, (μπορεί να έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης) και δεν θα ήταν προς συμφέρον τους να αλλάξει η ιδιότητά τους από ΙΔΑΧ σε Δημόσιο. Θα ήταν καλό να έχουν το δικαίωμα της επιλογής της μετατροπής τους από ΙΔΑΧ σε Δημόσιο.

 • 18 Μαρτίου 2015, 09:18 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Στο άρθρο 15 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και το προσωπικό των ΝΠΙΔ, ΑΕ του Δημοσίου το οποίο έχει καταλάβει θέσεις σε αυτά μέσω διαδικασίων ΑΣΕΠ για περισσότερο Διαφάνεια και αξιοκρατία στο Δημόσιο Τομέα με την προοπτική εξέλιξης τους ανάλογα με τα προσόντα τους στην Δημόσια Διοίκηση γενικά.

 • 18 Μαρτίου 2015, 08:03 | ΑΝΤΑ ΜΑΥΡΙΚΟΥ

  θΕΤΙΚΌ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΑΕΘΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΔΗΜΙΟΡΓΟΥΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

  ΩΣΤΟΣΟ, Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΗΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΠΙΔ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΑΣΕΠ. ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ «ΠΡΟΝΟΜΟΙΟΥΧΟΥΣ» ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 06:31 | Παντελή Ε.

  Δώστε τη δυνατότητα σε εμάς που εκδιωχθήκαμε με τον Ν.4093/12 να επιστρέψουμε στις θέσεις μας, όσοι το επιθυμούν και εφόσον η υπηρεσία έχει ακόμα τις ίδιες ανάγκες.

 • 18 Μαρτίου 2015, 05:21 | ΚΥΡΙΑΚΗ

  Μήπως θα έπρεπε να προστεθεί και το προσωπικό αορίστου χρόνου των Επιχειρήςεων των ΟΤΑ ά βαθμού που είναι ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα οποία από 01/01/2013 εφαρμόζεται το Ενιαίο Μισθολόγιο όπως και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα;

  Η συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων βρίσκεται πάντα εντός του πεδίου εφαρμογής των δυσμενών και εκτός του πεδίου εφαρμογής των ευμενών ρυθμίσεων που αφορούν το Δημόσιο.

 • 18 Μαρτίου 2015, 04:55 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Πρόταση: Η προβλεπόμενη στο Άρθρο 15 «μετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων», να ισχύσει ΚΑΙ για τους Υπαλλήλους ΙΔΑΧ που εργάζονται σε ν.π.ι.δ. του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, (π.χ. ΕΛΓΑ: Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) με παράλληλη μετατροπή του Κανονισμού Προσωπικού των υπαγόμενων στον Δημόσιο Τομέα ν.π.ι.δ. εάν απαιτείται.

  Επιχειρήματα:

  α) Και για τους Υπαλλήλους ΙΔΑΧ των υπαγόμενων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ν.π.ι.δ., ίσχυσαν από κοινού με τους Υπαλλήλους των ν.π.δ.δ. και των ΟΤΑ ευεργετικά για τους εργαζόμενους Νομοθετήματα (π.χ. η μετατροπή των διαδοχικών Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου Χρόνου με το Π.Δ. 164/2004 – «Παυλόπουλου» εφόσον κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες) αλλά και δυσμενή μέτρα λόγω μνημονιακής λιτότητας, όπως περικοπές μισθών, ενιαίο βαθμολόγιο (μειώσεις βαθμών και επιβράδυνση βαθμολογικής εξέλιξης), κατάργηση της εξέλιξης του χρονοεπιδόματος όπως ίσχυε προ μνημονίου, καταργήσεις επιδομάτων (π.χ. κατάργηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους κτηνιάτρους του ΕΛΓΑ).

  β) Τους Προέδρους, Αντιπροέδρους των Δ.Σ. των υπαγόμενων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ν.π.ι.δ. ορίζει το Κράτος, όπως και με Αποφάσεις και εγκρίσεις – Υπογραφές Υπουργών καθορίζονται πλείστα εργατικά θέματα αλλά και θέματα λειτουργίας και «πολιτικής» των ν.π.ι.δ. του Δημόσιου Τομέα.

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:27 | Κώστας

  Σχετικά με το άρθρο 15:

  Μια απλή ερώτηση:

  Τελικά μήπως η μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ είναι μια πραγματική αδικία για άλλους οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν καταλάβει τις θέσεις αυτές μέσω ΑΣΕΠ έχοντας καλύτερα προσόντα; Θεωρώ πως ουσιαστικά μέσω της διάταξης αυτής, νομιμοποιείται το αμαρτωλό παρελθόν πρακτικών διορισμών των ΙΔΑΧ από προηγούμενες κυβερνήσεις..

 • 17 Μαρτίου 2015, 21:15 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ Α.

  ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΣΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ..ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΔΑΧ , ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ Κ. ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΤΟ 2012 ΠΟΥ ΚΑΤΗΡΓΗΣΑΝ ΕΝ ΜΙΑ ΝΥΧΤΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΜΑΣ..ΜΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΤΑ ΜΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ..ΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ..ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ!!!

 • 17 Μαρτίου 2015, 21:26 | Χρηστος

  Στο υπ’αριθμ. 386/Β/21.2.2013 ΦΕΚ εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Aνεξάρτητων Aρχών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο δημόσιο τομέα (εδάφιο γ΄ της περίπτωσης 1 της υποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών καθηκόντων (κωδ. ειδικοτήτων 3110), οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012.
  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 300 απο αυτούς μετακινήθηκαν-μετετάχθηκαν στα Δικαστηρια ανα τη χώρα.
  Αλλα φυσικά η ταλαιπωρία για αυτούς τους ανθρώπους δεν σταματησε εκεί! Προσφυγές στο ΣτΕ απο κάποιους και πολλά προβλήματα οσον αφορά τον χαρακτηρισμό τους ή μη ως Δικαστικούς Υπαλλήλους. Σήμερα και μετα απο παρεεμβάσεις της ΟΔΥΕ διατάξεις, άρθρα παραγράφους και ότι μπορει να φανταστεί κανείς τίποπτε δεν εχει τελειώσει εάν δεν μονιμοποιηθούν αυτοι οι ανιρωποι. Προσέξτε όμως !! Πρέπει να αναφέρεται ρητα μεσα στο άρθρο και να προστεθέι οπωσδήποτε (ανεξάρτητα εάν εν δυνάμει τα δικαστήρια ανηκουν στο Δημόσιο),και η εξής παράγραφος: «Οι παραπάνω διατάξεις της μονιμοποίησης αφορούν και το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων με σχεση εργασιας αοριστου χρόνου που υπηρετούν στα δικαστηρια της χώρας με μετατροπή παράλληλα της ειδικότητας τους και τον χαρακτηρισμό τους ως Δικαστικοί Υπαλληλοι Γραμματείς Δικαστηρίων.»

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:47 | Αναστάσιος Καραφέρης

  Πρέπει να προβλεφθεί και για τους μόνιμους υπαλλήλους που κατέχουν οργανική θέση στο Δημόσιο και πετυχαίνουν νέο διορισμό, να διορίζονται στο Βαθμό και στο ΜΚ που κατέχουν και όχι πάλι στον εισαγωγικό βαθμό και να διανύουν δεύτερη φορά στην σταδιοδρομία τους δοκιμαστική διετή περίοδο. Εκτός του ότι είναι κατάφορα άδικο είναι και άνιση μεταχείριση με τους υπηρετούντες ΙΔΑΧ που θα διοριστούν με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου.

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:43 | Νικήτας

  Θεωρώ ότι αυτή η κίνηση είναι σε σωστή κατεύθυνση και θα σταματήσει επιτέλους τα κύματα συμβασιούχων των προηγούμενων ετών.

 • 17 Μαρτίου 2015, 19:08 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τ.

  Θα πρέπει να υπάρξει ρητή διάταξη στο Άρθρο 15 με το οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και όσοι υπάλληλοι ΙΔΑΧ βρίσκονται σε διαδικασία διαθεσιμότητας λόγω ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και κατά την δημοσίευση του Νόμου θα βρίσκονται στις 30 ημέρες της διαθεσιμότητάς τους.