Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 20 Αυγούστου 2020, 11:05 | Αργύρης Λογοθέτης – ΑΣΜΘ «Ο Μέγας Αλέξανδρος»

  Κωδικοποίηση του Νόμου 2725/1999

  Όπως σε όλες τις προηγούμενες προσπάθειες αναθεώρησης της Αθλητικής Νομοθεσίας, έτσι και η συγκεκριμένη είναι κατά την γνώμη μου αποσπασματική και όχι σε βάθος, αγνοώντας για άλλη μια φορά τα λειτουργικά προβλήματα των Σωματείων.
  Στον Αθλητικό Νόμο (Ν2725/1999) έχουν γίνει δεκάδες παρεμβάσεις με άρθρα σε άσχετους με τον αθλητισμό Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Π.Δ. και διευκρινιστικές εγκυκλίους.
  Είναι αδύνατον για οποιοδήποτε Μέλος ΔΣ ερασιτεχνικού Σωματείου, να παρακολουθήσει την εξέλιξη της Αθλητικής Νομοθεσίας. Αν κάποιος προσπαθήσει να στοιχειοθετήσει μια άποψη για ένα συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να διαβάσει δεκάδες Νόμους, ΠΔ κλπ, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα βρει όλες τις απαραίτητες παραπομπές. Αυτό είναι αδύνατον για ΔΣ ερασιτεχνικών Σωματείων, τα οποία δεν διαθέτουν ούτε τον απαραίτητο χρόνο, ούτε τις ειδικές γνώσεις.
  Είναι απαραίτητο να γίνει κωδικοποίηση όλων των Νομοθετημάτων τα οποία αφορούν τον Αθλητισμό, να συμπεριληφθούν στον Ν 2725/1999 και το τελικό κείμενο να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ.

 • 19 Αυγούστου 2020, 13:23 | Αναστάσιος Λάγκας

  Με την εμπειρία δεκαετιών στον αθλητισμό από πολλές θέσεις, τολμώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στο νέο νομοσχέδιο συμβάλλοντας έτσι στον διάλογο για ένα ορθολογικό και κοντά στην πραγματικότητα αθλητικό νομικό πλαίσιο:
  Α) Εκλογή Προέδρου Δ.Σ. με ξεχωριστή λίστα. Θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα αντί να λύσει κάποια. Υποθετικά τι θα γίνει σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου κ.λ.π.; Ποιος θα τον αντικαταστήσει; Μήπως έτερος υποψήφιος για την θέση του Προέδρου; Και αν αυτός έχει εκλεγεί στο ΔΣ με το ποσοστό του 25% των ψήφων, θα γίνει αναδιάρθρωση του ΔΣ ή αυτόματα θα καταλάβει τη θέση του; Και αν δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος για την θέση του Προέδρου, θα γίνουν συμπληρωματικές αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Προέδρου; Και με ποιόν τρόπο θα γίνει αναδιάρθρωση και εκλογή άλλου μέλους στην θέση του Προέδρου, αφού δεν ήταν υποψήφιο το μέλος για την θέση αυτή ( του Προέδρου ). Ποια δε, η λογική της κατάληψης θέσης στο ΔΣ με ποσοστό 25%, αν κάποιος άλλος έχει ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο; Επιβράβευση για την υποψηφιότητα; Ασκούς του αιόλου θα ανοίξει η διάταξη αυτή.
  Β) Ποσόστωση υποψηφίων. Αντιδημοκρατική και ανεφάρμοστη διάταξη. Μάλλον ο συντάκτης του νομοσχεδίου δεν έχει άμεση αντίληψη της πραγματικότητας και της λειτουργίας της πλειοψηφίας των συλλόγων. Ποιοι είναι υποψήφιοι, πως πείθονται να είναι υποψήφιοι κ.λ.π. Πως θα υποχρεώσεις μια γυναίκα π.χ. να είναι υποψήφια; Τι θα γίνει αν δεν υπάρχουν μέλη και των δύο φύλων; Θα αναγκαστούν να δηλώνουν υποψηφιότητα γυναίκες, αδελφές κ.λ.π. των μελών και φυσικά θα οδηγηθούμε πλέον σε ΔΣ «μαϊμού », αφού κάποια μέλη τους θα είναι απλά και μόνο για το νομότυπο του ΔΣ. Τα πράγματα είναι απλά. Αφήστε τα ΔΣ να λειτουργήσουν με τα μέλη που ενδιαφέρονται και αν γυναίκες ή αντίστοιχα άνδρες ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους θα είναι από μόνοι τους υποψήφιοι -ες. Ας τεθεί στην διάταξη παράγραφο, σύμφωνα με την οποία όλα τα παραπάνω θα ισχύουν ΑΝ υπάρχουν υποψήφιοι και των δύο φύλων.
  Γ) Δεν βλέπω λογική για τα όρια ηλικίας και τις θητείες των Προέδρων κ.λ.π. των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών. Δεν μπορεί στο όνομα της ανανέωσης των προσώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό να τίθενται αντισυνταγματικές διατάξεις. Ποια η λογική στον περιορισμό των θητειών και μάλιστα αναδρομικά; Ποια η λογική στο όριο ηλικίας; Που υπάρχει όριο ηλικίας; Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι πότε εργάζονται; Πρόσφατα Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν σε προχωρημένη ηλικία ) ο κ. Παπούλιας ), όπως και Πρωθυπουργός ( ο κ. Ζολώτας ) για να μην αναφερθώ σε υπουργούς, βουλευτές, διοικητές Οργανισμών και Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς όρια ηλικίας και θητειών. Και δεν είναι δυνατόν να ισχυριστεί κάποιος ότι τους βουλευτές τους εκλέγει ο λαός, γιατί και τις διοικήσεις στις ομοσπονδίες ο λαός τους εκλέγει. Τι συμβαίνει στις παγκόσμιες ομοσπονδίες άραγε; Υπάρχουν όρια σε ηλικίες και θητείες;
  Δ) Τέλος συμφωνώ απόλυτα με τον αποκλεισμό σωματείων «μαϊμού» και την αναγκαιότητα ύπαρξης αθλητικής αναγνώρισης και μητρώου σωματείων στην ΓΓΑ, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες και επιχορηγήσεις. Σωστός και ο ορισμός των αντιπροσώπων σε γενικές συνελεύσεις ομοσπονδιών από τα τακτικά μέλη του συλλόγου και όχι από τα μέλη των Δ.Σ. (όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση), προκειμένου να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη, αλλά και μέλη που εντάχθηκαν στον σύλλογο μετά την εκλογή του ΔΣ και είναι αξιόλογα και με διάθεση προσφοράς.
  Ε) Ας εξεταστεί και το ενδεχόμενο ( με όλους τους ευνόητους κινδύνους που ελοχεύουν ) της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών από δικηγόρους που θα ορίζουν οι ίδιοι οι σύλλογοι, για καθαρά οικονομικούς λόγους, ειδικά με τα σημερινά δεδομένα.
  ΣΤ) Τέλος να προβλεφθεί προθεσμία τροποποίησης των καταστατικών, λόγω των ειδικών συνθηκών, τουλάχιστον ένα εξάμηνο από την ψήφιση του νόμου και σίγουρα με απόφαση του Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή.