Άρθρο 3 Μέλη αθλητικής ένωσης – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 2725/1999 (Α΄121)

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής :
«1. Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από σωματεία του οικείου κλάδου άθλησης, τα οποία έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα επιτρέπεται να ιδρύεται μία μόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης. Κατ` εξαίρεση, μια αθλητική ένωση μπορεί να περιλαμβάνει σωματεία που έχουν την έδρα τους σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας».

 • 18 Αυγούστου 2020, 10:59 | Δανιηλιδης Παναγιώτης

  Σε κάθε ΓΣ ή ΔΣ αν εντοπίσει κάποια παράλειψη ή παρθεί μία αδικη απόφαση της Ένωσης ή της Ομοσπονδίας να μπορεί κάποιο σωματείο να απευθύνεται σε κάποιο όργανο της ΓΓΑ χωρίς οικονομικό κόστος που θα επιλύει τυχόν αδικίες ή αποφάσεις της και όχι να προσφεύγει σε δικαστήρια που μόνο (οικονομικά είναι δύσκολο να ανταποκριθεί το σωματείο,αλλά και στιγματίζεται το σωματείο που στην συνέχεια δεν θα εχει δίκαιη αντιμετώπιση τόσο αγωνιστικά όσο κ εξ αγωνιστικά).Επίσης να έχουν την δυνατότητα να παρευρίσκονται ταυτόχρονα και προπονητές ως εκπρόσωποι σωματείων σε ΓΣ και 1 μέλος ΔΣ των σωματείων.

 • 17 Αυγούστου 2020, 23:08 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Εφόσον ο αριθμός των σωματείων το επιτρέπει μήπως θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η δημιουργία ενώσεων.

 • 15 Αυγούστου 2020, 11:45 | Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

  Εφόσον η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για τις ενώσεις όσο και για τις Ομοσπονδίες και σε άμεση συνάρτηση με τις προβλέψεις του άρθρου 7 – εδαφίου 4 του παρόντος σχεδίου νόμου, οι υποψηφιότητες θα μπορούν να επικυρωθούν μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες πριν τις εκλογές αφού αυτό είναι το διάστημα που θα πρέπει η ΓΓΑ να εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των σωματείων που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις επικείμενες αρχαιρεσίες. Υπάρχουν καταστατικά που προβλέπουν μεγαλύτερο διάστημα για την επικύρωση των υποψηφιοτήτων και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στο διάστημα που θα απομένει από την ψήφιση του νόμου έως την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στις μεταβατικές διατάξεις.
  Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η πρόβλεψη αυτή ισχύει για όλα τα καταστατικά όργανα της κάθε ένωσης ή ομοσπονδίας ή αποκλειστικά και μόνο για τα όργανα διοίκησης που προβλέπονται και είναι συνήθως το ΔΣ, Εξελεγκτική Επιτροπή και Δικαστική Επιτροπή. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και άλλα όργανα όπως επιτροπές που δεν ψηφίζονται ή εκλέγονται από την Γεν. Συνέλευση αλλά προβλέπονται άλλες διαδικασίες εκτός ΓΣ. Το ίδιο ισχύει και για την αναφορά στο επόμενο εδάφιο (5) του σχεδίου νόμου.

 • 15 Αυγούστου 2020, 11:59 | ΕΛληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

  Το πνεύμα της τροποποίησης αυτής είναι στην σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως Ομοσπονδίες όπως η ΕΛΑΟ που οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την διεξαγωγή των αγώνων συγκεκριμένες μόνο περιόδους του έτους για ορισμένα από τα αεραθλήματα. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ή εκτάκτων συνθηκών όπως ο COVID-19 ή σε περίπτωση που ακυρωθούν οι αγώνες δεν υπάρχει δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εντός του ιδίου έτους. Για ανάλογες περιπτώσεις προτείνουμε ώστε ο αριθμός των 10 αθλητών να προβλέπεται να έχει καλυφθεί για δύο τουλάχιστον έτη εντός της τετραετίας και όχι τα δύο τελευταία συνεχόμενα έτη. Παρακαλούμε επίσης να επανεξεταστεί η αναδρομικότητα της πρόβλεψης αυτής. Καλό θα είναι να ισχύει από τώρα και στο εξής και όχι αναδρομικά. Επίσης με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη η διάταξη αφήνει περιθώρια για το αν ο αριθμός των 10 αθλητών (ή 20 για ομαδικά) είναι για κάθε έτος ή συνολικά και για τα δύο.

 • 12 Αυγούστου 2020, 21:48 | Απόστολος Παππάς

  Η πολιτεία αναγνώρισε ότι αυτοί που ασχολούνται με το φαινόμενο του αθλητισμού -προπονητές- πρέπει να έχουν μόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου ώστε να μπορούν να λειτουργούν έχοντας τα ύψιστα εφόδια. Το παράδοξο είναι ότι ταυτόχρονα απαγορεύει σε αυτούς τους ειδικούς να έχουν λόγο στην διοίκηση και οργάνωση του αθλητισμού αποκλείοντάς τους από τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των ερασιτεχνικών και μη κερδοσκοπικών αθλητικών σωματείων. Η κοινή λογική δεν μπορεί να παρακολουθήσει την άποψη που διατείνεται ότι ένας γιατρός, ένας μηχανικός, ή ένας οποιοσδήποτε απλός πολίτης μπορεί να έχει άποψη και να την εφαρμόζει για το ύψιστο «φαινόμενο του αθλητισμού» ενώ ταυτόχρονα η πολιτεία μόρφωσε συγκεκριμένους πολίτες της για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Με την κοινή λογική οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι μηχανικοί και όλοι οι κλάδοι διοικούνται από τους ίδιους. Φανταστείτε οι δικηγορικοί ή οι ιατρικοί σύλλογοι να διοικούνταν από Καθ. Φυσ. Αγωγής. Αν αυτό είναι παράλογο (που είναι) γιατί δεν είναι και το αντίστροφο; Όσον αφορά στις ενστάσεις για οποιαδήποτε ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα η πολιτεία σίγουρα μπορεί να βρει τις κατάλληλες απαντήσεις.
  Με βάση τα παραπάνω η πρόταση είναι: να τροποποιηθεί το άρθρο που δεν επιτρέπει στους προπονητές να συμμετέχουν ως μέλη στο διοικητικό συμβούλιο των μη κερδοσκοπικών ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Το γεγονός αυτό στο προηγούμενο νομοσχέδιο που είχε δοθεί για διαβούλευση το 2016 είχε αναγνωριστεί σφάλμα και είχε προβλεφθεί.
  Με την τροποποίηση αυτή θα δοθεί το δικαίωμα στους καθ`ύλην αρμόδιους να έχουν άποψη και να την εφαρμόζουν για αυτό που η πολιτεία τους μόρφωσε στο ύψιστο επίπεδο.

 • Να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ίδρυση αθλητικής ένωσης σε περίπτωση που υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις που προβλέπει ο αστικός κώσικας για την ίδρυση σωματείου (δηλ. τουλάχιστον είκοσι (20) σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση). Διαφορετικά θα συνεχισθεί το φαινόμενο της άτυπης λειτουργίας ¨<<ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» σε μερικά αθλήματα, η οποία ούτε νομική προσωπικότητα διαθέτει (ελλειψει καταστατικού και οργάνων διοίκησης) αλλά ούτε και των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων (αφμ) με αποτέλεσμα : α) την λειτουργία και διεξαγωγή πρωταθλημάτων με εκπροσώπους ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ κεντρικά από την Ομοσπονδία και όχι αιρετούς και 2) την διαχείριση και διακίνηση μεγάλων ποσών από άτυπες «Επιτροπές», δίχως την έκδοση των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων (αποδείξεις κλπ) και κυρίως ΔΙΧΩΣ τα έσοδα αυτά να εμφανίζονται στους απολογισμούς των Ομοσπονδιών (πχ υποχρεωτικά ποσά για τη συμμετοχή αθλητή/αγώνισμα σε αγώνες, τουρνουά και ημερίδες με εκατοντάδες συμμετοχές).

 • 7 Αυγούστου 2020, 17:54 | Δανιηλιδης Παναγιώτης

  Πρόταση: Δεν γίνεται σ ένα άθλημα όπως το Ταεκβοντό που εμπλέκονται 400 σωματεία Η Ομοσπονδία να έχει βάσει καταστατικού της 2 ενώσεις ( Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος)?Η Αν.Μακεδονια και Θράκη είναι αδικημένα όπως και τα Νησιά ,η Δυτική Ελλάδα η Πελοπόννησος…Μήπως αυτό γίνεται για να ελέγχουν τα πάντα;μήπως κ επωφελουνται κάποιοι;Απ’ όσα γνωρίζω η ανάπτυξη ενός αθλήματος ξεκινά από τις Ενώσεις που είναι παιδιά της Ομοσπονδίας.

 • 7 Αυγούστου 2020, 16:29 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Καλό θα ήταν να δίνεται από το Νόμο η προτροπή για μία Ένωση ανά διοικητική Περιφέρεια. Η εξαίρεση να είναι η Ένωση στα όρια Περ. Ενότητας, κάτι που κατά 90% αφορά το Ποδόσφαιρο. Επίσης να ληφθεί πρόβλεψη για Ενώσεις που εκτείνονται πέραν των Ορίων της μιας Περιφέρειας, σε πολλά αθλήματα. Επομένως μπορεί και Σωματεία από τρεις διαφορετικές Περιφέρειες, να συμμετέχουν σε μία Ένωση, ώστε να φτάνει στον αριθμό των Οκτώ – Δέκα Σωματείων. (Επομένως μήπως εδώ πρέπει να ορισθεί ο ελάχιστος αριθμός μελών; Προτείνω το ΟΚΤΩ.