Άρθρο 23 Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών

 

 

 1. α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), αγωνιζόμενοι με αθλητικό σωματείο που δεν είχε, κατά τον χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

β. Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθμός σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σωματείων, έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος.

Οι προϋποθέσεις των περ. α` και β` πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

 1. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 των διακριθέντων αθλητών των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 • 23 Αυγούστου 2020, 10:41 | Αννα Διαμαντη

  Θα πρότεινα να επανεξετάσετε το ενδεχόμενο να ισχύουν τα μόρια των διακριθέντων αθλητών και στα σώματα ασφαλείας, αστυνομία, λιμενικό καθώς και πυροσβεστική. Θεωρώ ότι η σωματική διάπλαση και ρώμη αυτών των παιδιών θα βοηθήσει στην περαιτέρω εκπαίδευση τους.
  Σας ευχαριστώ.

 • 22 Αυγούστου 2020, 08:42 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ

  Καλημέρα σας.
  Θα πρότεινα να επανεξετάσετε το ενδεχόμενο να ισχύουν τα μόρια των διακριθέντων αθλητών και στα σώματα ασφαλείας αστυνομία λιμενικό πυροσβεστική. Καθώς θεωρώ ότι η σωματική διάπλαση και ρώμη αυτών των παιδιών θα βοηθήσει στην περαιτέρω εκπαίδευση τους.
  Σας ευχαριστώ

 • Αύξηση των κινήτρων των διακριθέντων αθλητών-τριών από την πολιτεία ,τα οποία δυστυχώς βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

 • 20 Αυγούστου 2020, 09:27 | Σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ Κέας

  Συμφωνούμε με την ανταμοιβή αθλητών που διακρίθηκαν σε πρωταθλήματα με πριμοδότηση για τις σπουδές τους. Να επισημάνουμε ωστόσο ότι στο μικρό νησί μας υπάρχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον και για τεχνικές σχολές,σχολές αστυνομίας, λιμενικού κλπ. Να υπάρχουν με σαφήνεια και για τα πνευματικά αθλήματα (μπριτζ) αυτές οι ανταμοιβές.

 • 13 Αυγούστου 2020, 16:29 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ

  Είναι άδικο να είναι ίδιος ο απαιτούμενος αριθμός των 6 σωματείων για τα ομαδικά και για τα ατομικά αθλήματα. Υπάρχουν αθλητές που διακρίθηκαν μεταξύ 50 αθλητών από 5 σωματεία και δεν δικαιούνται την εγγραφή στον πίνακα διακριθέντων αθλητών αλλά εγγραφονται αθλητές που διακρίθηκαν μεταξύ 8 αθλητών από 6 σωματεία.
  Θα ήταν σωστότερο στα ατομικά αγωνίσματα να υπάρχει η επιλογή να λαμβάνεται ως προυπόθεση είτε ο αριθμός των αγωνιζόμενων αθλητών (π.χ 12 αθλητές) προερχόμενοι από μικρότερο αριθμό σωματείων (π χ 4 σωματεία) είτε ο αριθμός των 6 σωματείων με 8 αγωνιζόμενους

 • 8 Αυγούστου 2020, 01:45 | Iceman

  Ας πούμε δηλαδή ότι βγαίνεις 1ος στο τραμπολίνο και μπαίνεις πανεπιστήμιο. Λογικό….

 • 7 Αυγούστου 2020, 22:00 | Δανιηλιδης Παναγιώτης

  Διακριθέντες αθλητές που αποκτούν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ να συμπεριληφθεί κ ένα ποσοστό σε αστυνομία διότι πιστεύω ότι χρειάζεται το σώμα γυμνασμενους κ εκπαιδευμενους από τις σχολές αστυνομίας για να ανταπεξέλθουν στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος.