Άρθρο 16 Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων

 

Η παρ. 1 του άρθρου 128 Ε του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

«1. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται τόσο κατά τη διάρκεια αγώνων, όσο και εκτός αγώνων. Η δαπάνη του ελέγχου στην περίπτωση Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) βαρύνει τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή τον φορέα στον οποίο ανήκει ο ελεγχόμενος. Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) βαρύνεται με τη δαπάνη για τη διενέργεια ελέγχων εντός του ετησίου προγραμματισμού του. Έως και τη διαπίστωση της λειτουργικής ετοιμότητας του τελευταίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4684/2020 (Α΄86), η σχετική δαπάνη βαρύνει το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.). Για τον σκοπό αυτόν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δύναται να καταβάλει την αμοιβή των δειγματοληπτών που περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο δειγματοληπτών, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η δαπάνη των ελέγχων, που υπερβαίνουν αριθμητικά τον ετήσιο προγραμματισμό του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και διενεργούνται κατόπιν αιτήματος αθλητικών φορέων, βαρύνει τους αιτουμένους φορείς.».

  • 23 Αυγούστου 2020, 12:13 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΩΝΗ

    Η Πολιτεία και η ΓΓΑ και ο εθνικός οργανισμός ντόπινγκ, σε θέματα φαρμακοδιέγερσης
    1. Εστιαζει στην πρόληψη και ενημέρωση στα σχολεία και και σε όλα τα αθλητικά σωματεία, ενημέρωση γονέων, των νέων αθλητών και αθλητριών, σε μορφή εντυπης ενημέρωσης αλλά και δια ζώσης συναντήσεων.
    2. Ελεγχοι σε ομαδικά αθλήματα δύναται αν πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της αγωνιστικής αναμέτρησης και κατά την διάρκεια της προπόνησης.