Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)

Δείτε εδώ τη «Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)»

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 11:26 | Αθανάσιος (Θάνος) Δογάνης

  Δυστυχώς το κείμενο που αναρτήθηκε για διαβούλευση για την «Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)» είναι εν πολλοίς ευχολόγιο και πολύ γενικό κείμενο. Η ΕΥΓΕΠ, υποτίθεται, θα ξεκίναγε από την ψήφιση του Νόμου 3882/2010 που όλοι όσοι ασχολούνται με τις τεχνολογίες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών υποδέχθηκαν θερμά. Στη υπ’ όψη διαβούλευση θα περίμενε κανείς, εύλογα, να υπάρχει απολογισμός τί έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τί θα μπορούσε να γίνει και αν ο Νόμος αυτός θα έπρεπε να τροποποιηθεί.
  Ο 3882/2010 ήρθε σαν υποχρέωση της χώρας να συμμορφωθεί στην οδηγία INSPIRE ώστε η χώρα να μην αναγκαστεί να πληρώνει, για μια ακόμη φορά, πρόστιμα. Τον πρώτο ενθουσιασμό με την δημιουργία των ΚΟΣΕ διενέργεια ημερίδων συνεδρίων κλπ διαδέχτηκε μια πλήρης αδράνεια. Ο φορέας που είχε αναλάβει να «τρέξει» το έργο, ο ΟΚΧΕ, διαλύθηκε και το έργο πηγαινοερχόταν μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και Κτηματολόγιο Α.Ε μια εταιρεία που είχε να φέρει σε πέρας ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο αυτό της σύνταξης του εθνικού κτηματολογίου.
  Η ΕΥΓΕΠ, όπως είπαμε, είναι επακόλουθο της οδηγίας INSPIRE. Η οδηγία INSPIRE αν και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που περιέχουν χωρική πληροφορία επικεντρώνεται κυρίως στο περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι τα μόνα γεωγραφικά σύνολα με Πανευρωπαϊκή εμβέλεια προέρχονται κυρίως από την European Environmental Agency. Άλλωστε και οι επισπεύδοντες ήταν η ΕΕΑ και τα Υπουργεία Περιβάλλοντος της ΕΕ.
  Αντίστοιχη πορεία είχε και η ΕΥΓΕΠ όπου επισπεύδον ήταν το ΥΠΕΧΩΔΕ με όλα τα διάδοχα ονόματα που κατά καιρούς είχε και όπως θα καταδείξω αυτή είναι και η κύρια αδυναμία του.
  Ας ξεκινήσουμε από τον σκοπό που χρειαζόμαστε αυτήν την υποδομή. Κατά την γνώμη μου, ή αν θέλετε καλλίτερα από το όραμα που είχα και εξακολουθώ να έχω, την υποδομή αυτή η χώρα την χρειάζεται για τέσσερεις λόγους:
  1. Να δημιουργήσει ένα θεσμικό εργαλείο ώστε η Νομοθεσία που συνεχώς παράγεται και αφορά τον χώρο να είναι ουσιαστικά προσβάσιμη από τους πολίτες, επενδυτές, δημόσιους οργανισμούς. Αυτό αφορά από πολεοδομική νομοθεσία μέχρι κάθε είδους ζώνες που θεσμοθετούνται σε εθνικό επίπεδο.
  2. Να αποτελέσει ένα εργαλείο σχεδιασμού του χώρου όπου όλοι οι συμμετέχοντες, Δήμος, Περιφέρεια ή Κεντρική Κυβέρνηση να μπορούν να παρουσιάσουν τα σχέδια παρεμβάσεων και οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία.
  3. Να γίνει ένα αναπτυξιακό εργαλείο από όλους όσους μπορούν να αξιοποιήσουν στατιστικά στοιχεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες σε συνδυασμό με τις Νομικές δεσμεύσεις.
  4. Και βέβαια να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις που έχει χώρα από τις διεθνείς συμφωνίες (INSPIRE)
  Από όλα τα παραπάνω μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι μια, δύο ή τρεις επιτροπές του ΥΠΕΝ μπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό αυτό; Επειδή η υποδομή είναι οριζόντια και διαπερνά ολόκληρο τον Δημόσιο τομέα τον συντονισμό πρέπει να τον έχει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ή το γραφείο Πρωθυπουργού. Αυτό έχει την πληροφοριακή υποδομή και την τεχνογνωσία ώστε να υποστηρίξει το εγχείρημα. Σίγουρα θα χρειαστεί η υποστήριξη από τεχνοκράτες που γνωρίζουν τις επί πλέον ιδιαιτερότητες που έχουν οι χωρικές πληροφορίες, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις πλέον επιτυχημένες υποδομές είναι των ΗΠΑ. Σε αυτήν (Federal Geographic Data Committee) συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη υπουργείων και υπηρεσιών. Όταν μάλιστα ξεκίνησε στην πρώτη συνάντηση προέδρευσε ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Bill Clinton ενώ στην συνέχεια προέδρευε ο Αντιπρόεδρος Al Gor.
  Τέλος, όπως έχει επανειλημμένα αναφέρει ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, όλα τα δεδομένα και υπηρεσίες πρέπει να διατίθενται δωρεάν σε όλους. Οι περιορισμοί που είχε ο 3882/2010 πρέπει να αρθούν. Οι μόνοι περιορισμοί είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η Εθνική Ασφάλεια, που όμως η προσβολή τους θα πρέπει να αποδεικνύεται.

  Θάνος Δογάνης
  Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ
  Πρόεδρος Δ.Σ. Terra Mapping Α.Ε.
  Πρώην μέλος ομάδας ειδικών και των ομάδων εργασίας για την κατάρτιση της οδηγίας INSPIRE.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 10:58 | ΜΠΟΤΖΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Η Στρατηγική θα πρέπει να δομήσει το Εθνικό Μοντέλο για τα δεδομένα της ΕΥΓΕΠ, βάση του INSPIRE Data Μodel που έχει ήδη υιοθετηθεί και αξιοποιηθεί επιτυχώς από πλήθος χωρών στην Ευρώπη και αλλού και είναι πλήρες και επεκτάσιμο ώστε να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων κάθε χώρας.

  Τυχόν παθογένειες που προκύπτουν από τα οργανογράμματα φορέων και που τους εμποδίζουν ή και τους παρέχουν την δυνατότητα μη υιοθέτησης των βασικών αρχών της καθώς και της παροχής της πολύτιμης συνεισφορά τους θα πρέπει να προβλεφτούν και να τύχουν μνείας σε αυτή ώστε να επικαιροποιηθούν κατάλληλα. Ασάφειες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις αυτών στη διάθεση χωρικών δεδομένων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η στρατηγική θα πρέπει να ορίσει τις αρχές που θα «δομήσουν» τις απαραίτητες συνέργιες μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων ώστε τα διατιθέμενα γεωχωρικά δεδομένα να είναι πάντα επίκαιρα και αξιόπιστα.

  Όσον αφορά στη δομή της ΕΥΓΕΠ θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι τα ΕΛ/ΛΑΚ καλύπτουν τις προδιαγραφές δημιουργίας και συντήρησης τέτοιων υποδομών καθώς υιοθετούν όλα τα ανοιχτά πρότυπα διαλειτουργικότητας και διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων.

  Στην παράγραφο «2. Περιβάλλον, όραμα, προοπτικές» και ειδικότερα στην ενότητα «2.1 Η δυναμική των γεωχωρικών δεδομένων / πληροφοριών» γίνεται αναφορά στην επόμενη γενιά κινητών τηλεπικοινωνιών (5G), κάτι που προϊδεάζει θετικά στην υιοθέτηση αυτής όταν ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια η επιστημονική κοινότητα σχετικά με την ασφαλή χρήση και διάδοση της.

  Στην παράγραφο «5.2 Κατάρτιση «οδικού» χάρτη» και ειδικότερα στην ενότητα «Συλλογή και ετοιμασία δεδομένων» γίνεται λόγος για μια σταδιακή προσέγγιση 2 φάσεων από τις οποίες η πρώτη προσομοιάζει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την οποία η Χώρα είχε την υποχρέωση να δομήσει χρόνια πριν και που τώρα στην εκπνοή όλων των προθεσμιών και προς αποφυγή Ευρωπαϊκών προστίμων θα πρέπει πλέον να αποφευχθεί.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 10:56 | Γεωργακάκος Ιωάννης

  • Η ανάπτυξη της Ε.Υ.ΓΕ.Π. είναι ιδιαίτερα σημαντικό έργο και κατα την άποψη μου θα πρέπει να τεθεί μεταξύ των βασικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων ως έργο Εθνικής Σημασίας. Θα πρέπει να δοθεί ισχυρή θεσμική ισχύς και βάρος και να γίνει Νόμος του Κράτους (σε συνέχεια ίσως του Ν. 3882/2010) ώστε να μην παρερμηνευτεί ως ένα ακόμα τεχνικό κείμενο του ΥΠΕΝ και να απαξιωθεί.

  • Τα διατιθέμενα γεωχωρικά δεδομένα από την Ε.Υ.ΓΕ.Π. θα πρέπει να έχουν αποδεικτική ισχύ και να παράγουν έννομα αποτελέσματα καθώς μόνο σε αυτή την περίπτωση η Ε.Υ.ΓΕ.Π. θα τύχει του κύρους και της αποδοχής που προσδοκάται.

  • Η Στρατηγική θα πρέπει να εμπλέκει όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς που παράγουν και διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα. Θα πρέπει να οριοθετεί για καθέναν από αυτούς, το πλαίσιο συνεισφοράς και συμμετοχής σε αυτήν ορίζοντας με σαφήνεια τους ρόλους τους.

  • Θα πρέπει να καθορίζονται διακριτά και με σαφήνεια οι Κύριοι και τα Πρότυπα – Εθνικά Σύνολα αναφοράς στα πρότυπα του Ν.3882/2010.

  • Ως Εθνική Υποδομή Στρατηγικής σημασίας θα πρέπει σαφώς να προβλεφθεί στον Οδικό της Χάρτη η ανάγκη εξεύρεσης των απαραίτητων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για τη συνεχή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των επιμέρους δράσεων αυτής.

  • Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η συνάφεια της και να διερευνηθούν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις αντικειμένων με τον «Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη» ή /και την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 ώστε να προβλεφθούν οι απαραίτητες συνέργιες που θα συμβάλλουν στο πιο άρτιο αποτέλεσμα για το σύνολο αυτών.

 • 8 Νοεμβρίου 2020, 18:50 | Kalliopi Pediaditi

  Θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση της εμπειρίας από την εφαρμογή του Ν.3882/2010 και να προχωρήσετε σε τροποποίησή του. Το σημαντικό είναι να γίνει σαφές το πλαίσιο συμμετοχής στην ΕΥΓΕΠ του κάθε φορέα – παραγωγού γεωχωρικών δεδομένων.

  Επίσης, θα πρέπει να οριστούν επιτέλους τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς, ώστε να σταματήσουν να σπαταλούνται τεράστια ποσά σε προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων αμφιβόλου ποιότητας, τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν συνδυαστικά.

  Ο ρόλος της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού θα πρέπει να οριοθετηθεί. Να αποφασιστεί πώς θα συνεισφέρει. Αν η συνεισφορά γεωχωρικών δεδομένων με τους όρους του Ν.3882/2010 δεν είναι μέρος του σκοπού της, ας οριστεί ένας άλλος φορέας που θα αναλάβει τη χαρτογράφηση της χώρας. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ο ρόλος της στην παραγωγή νέων χαρτογραφικών και εικονιστικών προϊόντων.

  Κεφάλαιο 5.2 Κατάρτιση «οδικού» χάρτη
  ενότητα «Τεχνική Υποδομή»
  Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικού για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, την απεξάρτηση από συγκεκριμένες πλατφόρμες και ιδιοταγή λογισμικά, την εξοικονόμηση πόρων, την ανάπτυξη της αγοράς με όρους ίσης συμμετοχής όλων,την απεξάρτηση από μονοπώλιά.

  ενότητα «Συλλογή και ετοιμασία δεδομένων»
  10 χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.3882/2010 και 13 χρόνια μετά την ψήφιση της Οδηγίας, όταν όλα τα κράτη μέλη είχαν ευκαιρίες και χρόνο να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές τη ςΟδηγίας αλλά και όταν βλέπουμε άλλα κράτη – μέλη να στήνουν τις υποδομές τους επενδυοντας χρόνο και χρήμα σε ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνογνωσίας, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάρτηση δεδομένων στην ΕΥΓΕΠ, «as-is».
  Το μοντέλο δεδομένων της INSPIRE είναι πλήρες και χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εθνικών υποδομών από χώρες εκτός ευρώπης που δεν έχουν υποχρέωση να την εφαρμόσουν. Το ΥΠΕΝ θα πρέπει σαν πρώτο βήμα να δημιουργήσει το εθνικό μοντέλο δεδομένων που αναφέρεται στην ίδια ενότητα (και για το οποίο δεν γίνεται λόγος πουθενά αλλού) βάσει του μοντέλου της INSPIRE. Ας μην γίνουν δαπάνες για την ανάπτυξη ενός συστήματος με δεδομένα ως έχουν, τα οποία μετά θα πρέπει να μετασχηματιστούν, ενώ οι προθεσμίες έχουν περάσει και υπάρχει ο κίνδυνος να επιβληθούν πρόστιμα.
  Κεφάλαιο 5.4 Πόροι
  Σήμερα που οι εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών που διατίθενται ως ΕΛΛΑΚ είναι ισάξιες με τις εμπορικές, τουλάχιστον για τη χρήση που θα κάνει η πλειοψηφία των φορέων της δημόσιας διοίκησης για τη συνεισφορά τους στην ΕΥΓΕΠ, δεν μπορεί να γίνεται λόγος σε ένα κείμενο στρατηγικής για «προμήθεια». Οι υπόλοιποι φορείς που παράγουν γεωχωρικά δεδομένα με ίδια μέσα και εξειδικευμένες διαδικασίες, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και δεν χρειάζεται να αναφέρεται στην εθνική στρατηγική η προμήθεια λογισμικού, ως εθνική στρατηγική πρόταση προς αυτούς.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 18:26 | Σαμαρτζής Παναγιώτης

  Κατά την άποψή μου, μετά από 10 χρόνια από την ψήφιση και εφαρμογή (;) του Ν. 3882/2010, η προτεινόμενη στρατηγική αδικεί τις προσπάθειες που έχουν γίνει και συνεχίζονται αλλά και τις απαιτήσεις της εποχής. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να μην ανταποκριθεί με θετική διάθεση στη πρόσκληση για διαβούλευση για ένα τόσο σημαντικό πεδίο δημόσιας πολιτικής.

  Γενικές παραδοχές
  1. Η απουσία ενός πολιτικού χαρτογραφικού φορέα θα δυσκολέψει το έργο της ΕΥΓΕΠ, τουλάχιστον όσον αφορά στη δημιουργία των εθνικών συνόλων αναφοράς.
  2. Η στρατηγική δεν μπορεί να σταθεί αν δεν υπάρξουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις (τροποποίηση του 3882) που να θεραπεύουν ό,τι δεν πήγε καλά, βάσει της εμπειρίας της τελευταίας 10ετίας.

  Γενικές παρατηρήσεις
  1. Η ορθή συσχέτιση με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική “εξαφανίζεται” στο κείμενο.
  2. Δεν γίνεται αντιληπτό από το κείμενο ποιός καταρτίζει τον “οδικό χάρτη”

  Ειδικότερες παρατηρήσεις:

  Σελ 11
  Ο πρώτος στόχος της ΕΥΓΕΠ εμφανίζει το τι λέει ο Ν. 3882/2010 και προσιδιάζει περισσότερο σε μέθοδο διοίκησης του εγχειρήματος.
  Στον τρίτο στόχο θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα δεδομένα υποβάθρου. Αυτά τα δεδομένα είναι και τα πιο δαπανηρά και είναι αυτά που πρέπει να εξασφαλιστεί η αρχική προμήθεια/δημιουργία τους σε υψηλή ποιότητα και η επαναχρησιμοποίηση από όλους. Εφαρμόζοντας την κοινοχρησία, όχι μόνο μεταξύ των δημοσίων αρχών αλλά και για τρίτους (πολίτες, ακαδημία, επιχειρήσεις) το κράτος και οι «πελάτες» του μπορούν να μιλούν την ίδια «χωρική» γλώσσα.

  Σελ 16
  Συλλογή και ετοιμασία δεδομένων

  Στην 2η παράγραφο
  Ενώ γίνεται – ορθά – λόγος για ένα εθνικό μοντέλο δεδομένων, στις «φάσεις» που προτείνονται δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό. Πρέπει ένα από τα πρώτα βήματα της εφαρμογής της στρατηγικής για την ΕΥΓΕΠ να είναι η δημιουργία του εθνικού μοντέλου των δεδομένων της ΕΥΓΕΠ, αξιοποιώντας (επεκτείνοντας) το μοντέλο δεδομένων INSPIRE.

  Στην 3η παράγραφο
  Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός σε φάσεις δεν συνάδει με το σκεπτικό και την ανάγκη ανάπτυξης μιας υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών. Παραπέμπει στη δημιουργία ενός ακόμη αποθετηρίου αρχείων. Με δεδομένο το ότι λήγουν και οι τελευταίες προθεσμίες για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της INSPIRE και για τη συνεισφορά δεδομένων και υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή γεωπύλη, δεν υπάρχει το περιθώριο να σπαταλούνται χρόνος και χρήματα για τη δημιουργία ενός συστήματος και την προετοιμασία δεδομένων «as-is», για τα οποία θα έρθουμε αμέσως μετά ως Χώρα να αλλάξουμε (η εμπειρία από τη Σουηδία είναι αξιοπρόσεκτη).

  Συνέργειες και επικοινωνία

  Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν προχώρησε η ανάπτυξη της ΕΥΓΕΠ την τελευταία δεκαετία ήταν οι ασάφειες σχετικά με τις θεσμικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων. Αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι σαφείς οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις αλλά και να τεθεί η δημιουργία της ΕΥΓΕΠ μεταξύ των βασικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Σωστή επισήμανση στρατηγικής.

  Σελ 19 (αρχή σελίδας)
  Μερική συμπλήρωση του 2ου εδαφίου της ενότητας:
  Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (προς φορείς/κύριους πρωτότυπων συνόλων) :
  Χρηματοδότηση για την εναρμόνιση των στοιχείων των υφιστάμενων συνόλων και υπηρεσιών με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE
  Πρόταση αλλαγής
  Τεχνική υποδομή (προς φορείς)
  Οι φορείς που θα είναι κύριοι συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων θα πρέπει να αναπτύξουν κατάλληλες υποδομές συνεισφοράς στην Εθνική Γεωπύλη» η οποία να εξασφαλίζει διαρκώς τη συμμόρφωση των δεδομένων, των δικτυακών υπηρεσιών και των μεταδεδομένων τους με τις προβλέψεις της INSPIRE και της ΕΥΓΕΠ.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 11:07 | ιωάννης τσιωνάς, τοπ. μηχ/κός, MSc IS, ΜΒΑ, MEd Προϊστάμενος Τμήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών,Αναλύσεων και Υπηρεσιών (G.I.S.A.)

  Ενδιαφέρουσα και θετική η αναφορά στα λογισμικά ανοιχτού κώδικα και κυρίως στη χρήση του G-cloud ως τοποθεσία αποθήκευσης των γεωχωρικών δεδομένων. Ωστόσο, δυστυχώς η παρούσα διαβούλευση δεν αποτελεί το επόμενο βήμα από το Ν.3882/10 που αναμένουμε. Κατά κύριο α) επαναλαμβάνει κάποια στοιχεία του εν λόγω νόμου, β) παραλείπει κάποια άλλα και γ) δεν διατυπώνει επαρκώς το επόμενο βήμα.

  Συγκεκριμένα, σε σχέση με το Ν.3882/10
  1. δεν υπάρχει καμία αναφορά στις θεσμοθετημένες, αποκεντρωμένες δομές ΚΟ.Σ.Ε. που λειτούργησαν την εποχή του ΟΚΧΕ και δεν έχουν καταργηθεί
  2. δεν υπάρχει αναφορά στη θεσμοθετημένη Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) και τη σχέση της με την προτεινόμενη Συντονιστική Επιτροπή
  3. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη λειτουργία ήταν ο ΟΚΧΕ (σήμερα τμήμα της ΕΚΧΑ) και το ΥΠΕΝ. Δεν αναφέρονται ενώ στη διαβούλευση υπάρχει μια προτεινόμενη Επιχειρησιακή Επιτροπή που ιδρύει Τεχνικές Ομάδες.

  Σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες για την υλοποίηση της ΕΥΓΕΠ και τα επόμενα βήματα:
  1. Δεν υπάρχει μνεία για τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτήσουν θεσμική (αποδεικτική) ισχύ τα ψηφιακά δεδομένα ώστε να θεωρούνται επίσημη πληροφόρηση και όχι παράγωγη (άρα ζωγραφική όπως αναφέρει προλαλήσας) το οποίο είναι κεφαλαιώδους σημασίας στην ανάπτυξη υπηρεσιών
  2. Δεν υπάρχει ουσιαστική πρόβλεψη για τους κύριους των συνόλων των γεωχωρικών δεδομένων που σε μεγάλο ποσοστό είναι αποκεντρωμένοι φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Απαιτείται αλλαγή στα οργανογράμματα τους (π.χ. προτεινόμενα ΕΕΤΑΑ για δήμους), στελέχωση, εξοπλισμός και θεσμικές διαδικασίες λειτουργίας των υποχρεωτικά με ψηφιακό τρόπο ώστε τα δεδομένα να είναι έγκυρα, έγκαιρα, πλήρη, ακριβή, ορθά και κατάλληλα προς χρήση. Είναι αδιανόητο να νομίσουμε ότι μπορεί να «στηθεί» η ΕΥΓΕΠ μόνο με φορείς που εδρεύουν στην Αθήνα.
  3. Όπως και σε όλα τα μεγάλα πληροφοριακά συστήματα της χώρας η υποδομή προβλέπεται επίσης μόνο στην Αθήνα (προς το παρόν το G-cloud έχει εγκαταστάσεις μόνο εκεί). Ωστόσο, μεγάλα καταστροφικά γεγονότα, τα οποία απευχόμαστε αλλά συμβαίνυον, έχουν αποδείξει ότι αυτές οι υποδομές δεν πρέπει να είναι σε ένα σημείο αλλά σε πολλαπλά με αλληλοενημέρωση και χωρικό redundancy. Οι έδρες των αποκεντρωμένων διοικήσεων ή οι έδρες των περιφερειών πρέπει να φιλοξενούν διασυνδεμένα τις σχετικές βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες.

  Τέλος, ταυτόχρονα με τη διαβούλευση το ΤΕΕ έχει προκηρύξει ανάθεση Ψηφιακού Χάρτη αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό την εν λόγω διαβούλευση και τα παραπάνω οδηγώντας σε τετελεσμένα τα οποία θα κοστίσουν πολλαπλάσια για το ίδιο αποτέλεσμα τόσο οικονομικά και το χειρότερο σε χρόνο.

  Πρόταση:
  1. Άμεση θεσμοθέτηση των πιο βασικών και αντιπροσωπευτών συνόλων γεωχωρικών δεδομένων κατά INSPIRE
  2. Άμεσος ορισμός των κυρίων των συνόλων αυτών με αντιπροσωπευτική συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης
  3. Θεσμοθέτηση του τρόπου οργάνωσης και των διαδικασιών για τη συλλογή, τήρηση, διαλειτουργικότητα, διάθεση και δημιουργία υπηρεσιών των δεδομένων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της θεσμικής ισχύος των δεδομένων
  4. Διαμοίραση αποθήκευσης των δεδομένων σε ολόκληρη τη χώρα
  5. Δημιουργία Ψηφιακού Χάρτη μόνο με τα βασικά δεδομένα
  6. Ανατροφοδοτηση από την εφαρμογή των παραπάνω
  7. Εμπλουτισμός και ανάπτυξη μοντέλου ώστε να συμπεριλάβει περισσότερα σύνολα και υπηρεσίες

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 09:27 | Vassilys Fourkas

  1. Καμία αναφορά στη (αυξανόμενη) συλλογή δεδομένων από IoT.
  2. Καμία αναφορά στον «ενιαίο ψηφιακό χάρτη» (36 εκατ.) καθώς και στο Κτηματολόγιο.
  3. Μοιάζει με «επισκόπηση» παρά με «στρατηγική».
  4. Οι κατάλογοι και τα σύνολα που παρέχονταν από το παλαιότερο πόρταλ του ΟΚΧΕ τι απέγιναν;
  5. Η δουλειά που είχε γίνει ανά ΚΟΣΕ τι απέγινε;

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 13:43 | Βασίλειος Αντωνίου

  Αρχικά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεχής χρηματοδότηση της παραγωγής και αναθεώρησης γεωχωρικών δεδομένων. Για παράδειγμα θα μπορούσε ενσωματωθεί η ανάρτηση γεωχωρικών σε όλα τις προκυρήξεις και αναθέσεις έργων ως απαραίτητη προυπόθεση για πληρωμή ή έγκριση δαπανών, όπου θα καθορίζεται και ο ποιοτικός έλεγχος.

  Μπλέκετε την παραγωγή δεδομένων με την πλατφόρμα διάθεσης, δύο πράγματα τελείως ανεξάρτητα. Καλύτερα να ασχόληθείτε με το πως θα παραχθούν ανοικτά, αξιόπιστα και επικαιροποιημένα δεδομένα και μόνο. Το πως θα διατεθούν αυτά είναι άλλο θέμα.

  Επίσης, μπορεί να ακούγεται πολύ ωραίο αλλά η χρήση ανοικτού κώδικα στις υποδομές της χώρας απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό που δεν υπάρχει και επιπροσθέτως δεν αιτολογείται γιατί είναι τελικά φτηνότερη η χρήση ανοικτού κώδικα και σε ποιες περιπτώσεις. Αν υπολογίσουμε το χρόνο που απαιτείται να φτιαχτεί κάτι από την αρχή, θα περάσουν άλλα 10 χρόνια και δεν θα έχει γίνει τίποτα. Αγοράστε έτοιμες λύσεις να αρχίσει να δουλεύει το πράγμα και επικεντρωθείτε στην ουσία.

 • 27 Οκτωβρίου 2020, 20:00 | makis

  Βάλτε τους χάρτες διανομών και αναδασμών του ΥΓ στη διάθεση του κοινού να γλιτώσουμε κόστη μετακινήσεων και αναμονών .

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 23:29 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ

  Η οποιαδήποτε αναρτώμενη πληροφορία θα πρέπει να έχει πέραν των άλλων και νομική τεκμηρίωση, όπου αυτό απαιτείται. Πιο συγκεκριμένα δεν θα πρέπει να συνοδεύεται η αναρτώμενη πληροφορία μόνο από το νομοθετημένο κείμενο (ΦΕΚ -Π.Δ. κλπ), αλλά θα πρέπει να υπάρχει επιβεβαίωση – διασταύρωση ότι το νομοθετημένο κείμενο δεν έχει απορριφθεί με πράξη αρμόδιου δικαστηρίου. Το παραγόμενο προιόν που θα χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης θα πρέπει να έχει νομική ισχύ και να παράγει έννομα αποτελέσματα, προς χρήση, διαφορετικά θα είναι απλή ζωγραφική.