ΜΕΡΟΣ Ζ΄ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 139

Έναρξη ισχύος

 Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα σε επιμέρους διατάξεις του.

 • «Άρθρο 132.
  Προτεινόμενη διάταξη:
  β) ο χρόνος εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής σε υπόγεια στάθμη ή εντός του όγκου νόμιμου κτιρίου αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής ή τεκμαίρεται από τον τρόπο κατασκευής, όπως η ύπαρξη ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης για τηλεόραση, τηλέφωνο, θέρμανση, οικιακές συσκευές, υδραυλική εγκατάσταση για θέρμανση, καθώς και από τον τρόπο σύνδεσης με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ιδίως δε της απευθείας σύνδεσης με χώρους κύριας χρήσης».

  1. Η διάταξη αυτή μπορεί να καταστρατηγηθεί με τον εξής τρόπο: Κάποιος αυθαίρετος χώρος που φτιάχτηκε μεταγενέστερα της ανέγερσης του κτιρίου/ιδιοκτησίας, να «εκμεταλλευτεί» την παλαιότητα του κτιρίου/ιδιοκτησίας με το οποίο συνδέεται άμεσα και να δηλωθεί με μεγαλύτερη παλαιότητα ανέγερσης από την πραγματική-άρα μειωμένο πρόστιμο ρύθμισης αυθαιρέτου.
  Για παράδειγμα: Ιδιοκτησία αποπερατωμένη το 1993. Αυθαίρετα κλεισμένος ημιυπαίθριος το έτος 2010. Καταστρατηγώντας το εν λόγω άρθρο μπορεί ο ιδιοκτήτης να ισχυριστεί παλαιότητα κλεισίματος ημιυπαιθρίου το έτος 1993.

  2. Στις εγκαταστάσεις από τις οποίες τεκμαίρεται η παλαιότητα πρέπει να προστεθούν οι εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης.

 • 9 Μαΐου 2022, 16:38 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

  ΑΡΘΡΟ 48 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

 • 8 Μαΐου 2022, 10:33 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΗΣ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
  ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  Τους παλιους Φωτοβολταικούς Σταθμούς έκτος από τον Άνεμο και τις
  κακουχίες τους έχουν χτυπήσει Έκτακτες Εισφορές , Μείωση ταρίφας με το
  Ν 4254 , έκτακτη εισφορά 6 % λόγω <> ,
  τέλος διακοψιμότητας επί σειράς ετών.

  ΑΡΘΡΟ 48 Ενεργειακή Αναβάθμιση Πάρκων
  Φωτοβολταϊκοί Παραγωγοί που είχαν την ατυχία τα Φωτοβολταϊκά τους Πάνελ
  να εμφανίσουν το φαινόμενο PID να μην μπορούν μετά απο 10 η 15 χρόνια να
  αναβαθμίσουν το πάρκο τους με νέας τεχνολογίας πάνελ της ίδιας ισχύος

  Είναι ντροπή αρμόδιοι παράγοντες της πολιτείας να τιμωρούν
  για ακόμα μια φορά μικρομεσαίους που πίστεψαν στις ΑΠΕ και επένδυσαν σε αυτές
  με πολλές στερήσεις και δανεισμό.
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ τα συγκεκριμένα Άρθρα
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΗΣ